Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ANCR PC-NORDCAN version 2.4

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ANCR PC-NORDCAN version 2.4"— Præsentationens transcript:

1 ANCR PC-NORDCAN version 2.4
Et PC baseret program til præsentation af regional og national cancer incidens og dødelighed i de nordiske lande. Nuværende faciliteter Denne præsentation gennemgår mulige tegninger, tabeller og udtræksfaciliteter fra programmet og viser optioner i præsentationen. En lang række eksempler viser hvordan man på få øjeblikke kan undersøge en række interessante cancer epidemiologiske problemstillinger. Programmet findes kun på engelsk og skal downloades til egen PC før det kan anvendes. Hvis du har problemer med at installere programmet kan det skyldes at du ikke har administratorrettigheder til din PC. Kontakt derfor din systemadministrator. Data er stillet til rådighed af de nordiske cancerregistre (ANCR) og kræver ikke licens. NORDCAN er gratis. Omkostninger ved etablering og drift er betalt af de Nordiske cancerforeninger (NCU). Vi vil dog gerne have at du registrerer dig som bruger for at vi kan give besked om de årlige opdateringer af programmet og for at vi kan dokumentere at programmet bliver brugt. Det kan gøres på under ’Cancer Data’. Sponsoreret af ANCR Iværksat af

2 Reference Gerda Engholm, Jacques Ferlay, Niels Christensen, Freddie Bray, Marianne L. Gjerstorff, Åsa Klint, Elínborg Ólafsdóttir, Eero Pukkala and Hans H. Storm (2009). NORDCAN: Cancer Incidence and Mortality in the Nordic Countries, Version 2.4. Danish Cancer Society.

3 Forfattere/kontaktpersoner
Database og hjælpefil: Jacques Ferlay, IARC Sekretariat: Gerda Engholm, Hans Storm, Niels Christensen Danmark: Marianne L. Gjerstorff Finland: Eero Pukkala Island: Elínborg Ólafsdóttir Norge: Freddie Bray Sverige: Åsa Klint Her er listen over forfattere og kontaktpersoner

4 Variable 41 diagnosegrupper kodet efter fælles internationale regler
Køn De 5 lande kan inddeles i amter (fylke, län), i alt 81 områder Nye geografiske områder der kombinerer amter, kan dannes 5 års aldersgrupper 0-4,…,85+ Enkeltår fra 1972 til 2006 Her er de mulige variable

5 Kræfttyper – placering 1 engelsk-dansk oversættelse
Lip Læbe Tongue Tunge Salivary glands Spytkirtler Mouth Mund Pharynx Svælg Oesophagus Spiserør Stomach Mave Small instestine Tyndtarm Colon Tyktarm Rectum Endetarm Liver Lever Gallbladder and Galdeblære extrahepatic og galdeveje bile ducts Pancreas Bugspytkirtel Nose, sinuses Næse og bihuler Larynx Strube Lung (incl. trachea Lunge (inkl. luftrør and bronchus) og bronkier) Pleura Lungehinde Breast Bryst Cervis uteri Livmoderhals Corpus uteri Livmoder Uterus, other Livmoder uden specifikation Ovary and uterine Æggestok, adnexa æggeleder m.v. Other female Øvrige kvindelige genital organs kønsorganer Her er oversættelse af de engelske navne for diagnosegrupper

6 Kræfttyper – placering 2 engelsk-dansk oversættelse
Prostate Prostata Testis Testikel Other male Penis og andre genital organs mandlige køns organer Kidney Nyre Bladder Blære, andre og uspecifice rede urinveje Melanoma of skin Hud, modermærke (malignt melanom) Skin, non- Almindelig hud, melanoma ikke- moder mærke Eye Øje Brain, central Hjerne og central- nervous system nervesystem Thyroid Skjoldbrusk- kirtel Bone Knogle Soft tissue Bindevæv Non-Hodgkin Non-Hodgkin lymphoma lymfom Hodgkin’s Hodgkins lymfom disease Multiple myeloma Myelomatose Acute leukaemia Akut leukæmi Other leukaemia Anden leukæmi All sites but non- Alle kræfttyper melanoma skin bortset fra non-melanom hud

7 Grafer Søjlediagrammer Landkort - alle nordiske lande eller et land
Linie-tegninger til alders-specifikke kurver, udvikling(trend) i summationsmål og udvikling i alders- eller fødselskohortegrupper Lagkagediagrammer for de 5-10 mest almindelige diagnoser Befolkningspyramider Her er de 5 hovedtyper grafer. For landkort og linjetegninger er der flere valg.

8 Tabeller Summationsmål opdelt på køn, alder og periode
Aldersspecifikt opdelt på køn og periode Brugerdefinerede rapporter Summationstabeller, alle områder for en cancer eller alle cancere for et område Aldersspecifikke tabeller, alle områder for en cancer eller alle cancere for et område Der er 5 hovedtyper tabeller

9 Eksportfaciliteter Grafer kan editeres – fontstørrelse, farve, aldersinterval, log-skala Grafer kan printes, kopieres til fx PowerPoint, Word eller gemmes i grafikfil Tabeller kan printes eller gemmes til senere brug i fx Excel Datasæt med antal og risikotid kan hentes ud til statistisk analyse i andre programmer (file -> export) Grafer, tabeller og datasæt fra NORDCAN kan genbruges andre steder

10 Grafer Her skal man starte for at få tegnet grafer

11 Grafer – eksempel 1 Der kan vælges mellem 5 hovedtyper af grafer. Sæt en prik i den relevante kategori. For kort (maps) og linjetegninger (line graphs) skal vælges undertype. Her er valgt linjetegninger og udvikling over tid (trends (summary rate)). Klik derefter på ’Næste’.

12 Grafer – eksempel 2 Vælg på forhånd: Standard/antal Aldersinterval Køn
Incidens/dødelighed Her skal yderligere vælges ved at klikke. Der er valgt aldersstandardiserede rater efter verdensstandard, alle aldersklasser, kvinder og både incidens og dødelighed. Klik derefter på ’Næste’.

13 Grafer – eksempel 3 Vælg: Cancer Region
Der skal vælges cancerform og geografisk region. Her er valgt brystkræft og Danmark. Klik på ’Næste’.

14 Grafer – eksempel 4 Vælg: Titel Linjetykkelse Linjesymbol Farver
Her kan ændringer til titel mv foretages. Klik på ’Udfør’.

15 Grafer – eksempel resultat
Ledelinjer Log skala Aldersinterval (nogle grafer) Tekstfarve Baggrundsfarve Fontstørrelse Kopier til clipboard Skift graffarve (venstre klik)

16 Grafer – linje plot Her er der skiftet farve på graferne, baggrundsfarven er ændret, teksten er gjort større, der er indsat ledelinjer (grids)

17 Grafer – søjlediagrammer
Her er valgt søjlediagram (bar chart), alle cancere bortset fra non-melanom hud for perioden , både incidens og dødelighed målt med aldersstandardiserede rater (verdensstandard) for både mænd og kvinder og for alle 5 nordiske lande. Cancerdødeligheden er højest i Danmark og lavest i Finland og Sverige. Blandt kvinder er incidensen højest i Danmark og for mænd højest i Norge, men niveauet er næsten det samme i Danmark og Island.

18 Grafer - landkort Her er valgt landkort (map) for hele Norden, endetarmskræft (rectum) aldersstandardiseret incidens blandt mænd for den sidste 5-års periode Amterne er inddelt i kvintiler (lige mange i 5 grupper). Det ses at incidensen er højest i Norge og Danmark

19 Grafer – trender i summationsmål
Her er valgt linjegraf med trend (summary statistics) for lungecancer incidens blandt mænd i de 5 nordiske lande. Niveauet startede langt højest i Finland i 1972, men er faldet siden og er nu på niveau med Norge og Island. Niveauet i Danmark i 1972 var mellem Finland og de andre lande. Det steg til midten af 80’erne og er siden faldet jævnt. Finnerne lærte at ryge langt tidligere end de andre nordiske lande og med russisk type cigaretter. De startede også anti-ryge-kampagner tidligere end os andre.

20 Grafer – trender efter fødselskohorte
Her er valgt linjegraf med kohorteopdeling (cohort) for lungecancerincidens blandt mænd i Finland. Der er valgt restriktion til aldersklasserne Det gøres på siden med billedet ved at vælge forstørrelsesglas ikonen. Linjerne viser udviklingen i de aldersspecifikke rater. På x-aksen er angivet de forskellige fødselskohorter. Det ses at faldet over tid er størst for aldersklassen (kurven er stejlest her).

21 Grafer – aldersspecifikke kurver
Her er valgt linje graf for brystcancer aldersspecifik incidens for kvinder i Københavns kommune for enkelt-årene Få listen over amter ved at klikke på plus’et ud for Danmark og vælg Københavns kommune. Aldersafgrænsningen til er foretaget i billedet. Københavns kommune startede invitationer til brystkræftscreening i 1991 til kvinder i alderen og alle kvinder i aldersklassen var blevet inviteret første gang indenfor 2 år. Incidensen i blev herved højere da mange små tumorer der endnu ikke kan erkendes klinisk kan findes ved mammografi (prevalens-pool). Allerede i 1994 var incidensen dog tilbage på niveauet fra 1990 før start af screeningsprogrammet.

22 Grafer - lagkagediagrammer
Lagkagediagrammet (pie chart) for incidens blandt kvinder i i Danmark viser de 10 hyppigste cancertyper med både alders og procentfordeling. Bryst var den hyppigste cancertype efterfulgt af lungecancer.

23 Grafer – befolkningspyramide - Sverige
Her er valgt befolkningspyramide (population pyramid) for Sverige i For de fleste cancertyper stiger risikoen meget med alder. Derfor kan det være vigtigt at kende aldersprofilen. De største aldersgrupper var og De sidste personer var født lige efter 2. verdenskrigs afslutning hvor der var et fødselsboom i mange lande.

24 Grafer – befolkningspyramide - Island
Befolkningspyramiden for Island ser en del anderledes ud. Andelen over 54 år var meget mindre end i Sverige. Befolkningen er i gennemsnit yngre.

25 Tabel – eksempel 1 Her vises hvordan man kan vælge tabeller

26 Vælg: Periode Køn Data type Tabel - eksempel 2
Her er valgt summary indices for hele perioden for både mænd og kvinder og både incidens og dødelighed.

27 Vælg: Cancer eller befolkning Tabel – eksempel 3
Her kan vælges restriktion til en bestemt aldersklasse. Her skal også vælges geografisk område og på næste skærmbillede cancertype.

28 Tabel – eksempel 4 Her er valgt cancertyperne fra mund til rectum ( flere cancer typer vælges med de sædvanlige Windows værktøjer)

29 De 4 tabeller ordnet ”Tiles Horizontally” ( klik ”Window”)
Tabel – eksempel 5 Det giver 4 skærmbilleder. De kan vises på samme skærmbillede ved at vælge ’tiles horizontally’ i ’windows’ menuen De 4 tabeller ordnet ”Tiles Horizontally” ( klik ”Window”)

30 Her er valgt en summary rate for alle incidente cancere i de nordiske lande i 2002-2006

31 Hjælpefunktion Der er omfattede hjælpefunktioner til programmet. Start som angivet

32 Hjælpefunktion, registrering+hjemmesider
hyperlinks Under hjælpefunktionen er der også hyperlinks til de enkelte cancerregistre, IARC og til NORDCANs hjemmeside og ikke mindst til registrering som bruger af NORDCAN.

33 Sammenlignelige cancerdata i de nordiske lande?
Kilder til registrering varierer Forskellige klassifikationssystemer mellem lande og over tid Selv ICD7 koder varierer mellem lande Variation i de inkluderede tumorer Non-melanom hudkræft varierer mellem lande, og basalcellekræft er inkluderet i Danmark før 1978 Det er ikke ligetil at sammenligne cancerincidens og dødelighed mellem lande.

34 NORDCAN grupper 41 diagnosegrupper - internationalt datasæt
Incidensdata blev først rekodet til ICD-O-3 og ICD-10 og bagefter konverteret til NORDCAN grupperne Dødelighedsdata blev konverteret fra forskellige ICD systemer (ICD-7, 8, 9 eller 10) Data er således sammenlignelige mellem lande og perioder, men kan afvige en smule fra de officielt publicerede data Nye grupper kan dannes ved kombinationer Hvad har vi gjort for at kunne sammenligne cancerincidens og –dødelighed mellem de nordiske lande?

35 Hjælpefunktion – diagnose grupper 1
Hvis man vil vide hvilke cancer grupper der findes og se definitionen gøres sådan eller ikonen kan vælges direkte på ikon-linien.

36 Hjælpefunktion – diagnosegrupper 2
Her kan vælges ’More info’

37 Hjælpefunktion – diagnosegrupper 3
Det viser listen over definitionen af cancertyper

38 Brugerdefineret befolkningsgruppe 1
Hvis man vil danne geografiske områder som en sum af de eksisterende amter, gøres som anvist med pilene

39 Brugerdefineret befolkningsgruppe 2
Her bliver dannet Hovedstadsregionen (Greater Copenhagen) af amterne Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Københavns amt, Frederiksborg amt og Roskilde amt

40 Brugerdefineret cancergruppe 1
Man kan også danne nye diagnosegrupper af eksisterende cancertyper

41 Brugerdefineret cancergruppe 2
Her vælges at danne diagnosegruppen colorectal cancer af colon (tyktarm) og rectum (endetarmskræft)

42 Brugerdefineret cancergruppe 3
Nederst på listen kan den nydefinerede gruppe colorectal ses nederst med en rød prik på for at angive at den er brugerdefineret. Klik på OK for at afslutte dannelsen

43 IARC-produkter Nogle af faciliteterne i NORDCAN svarer til faciliteter i produkter fra IARC www-dep.iarc.fr Cancer Incidence in Five Continents GLOBOCAN WHO-mortality Hvilke andre databaser med cancer findes i IARC (International Association for Research on Cancer)

44 Pris og størrelse NORDCAN kan gratis downloades fra System- og pladskrav: En 32-bit Pentiumbaseret PC med Microsoft® Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista (NT, 2000, XP, Vista anbefales). 64 MB RAM (128 MB anbefales). 50 MB hard-diskplads kræves. Skærmopløsning sat til 800x600 pixels eller mere Registrer venligst for at få besked om opdatering og for at dokumentere at NORDCAN bliver brugt Her er specifikationerne for NORDCAN

45 Web-version 3.4 på www.ancr.nu
Flere faciliteter end PC-versionen Engelsk og de fem nordiske sprog Data fra registrenes start til de senest publicerede data for hvert land Prævalens – antal kræftpatienter i live Kræftstatistik: nøgletal og figurer for hver diagnosegruppe Kun lande – ikke opdelt på amter Mindre fleksible tabeller og figurer


Download ppt "ANCR PC-NORDCAN version 2.4"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google