Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra ’description’ til ’access’ Sammenfatning Erik Thorlund Jepsen Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra ’description’ til ’access’ Sammenfatning Erik Thorlund Jepsen Styrelsen for Bibliotek og Medier."— Præsentationens transcript:

1 Fra ’description’ til ’access’ Sammenfatning Erik Thorlund Jepsen Styrelsen for Bibliotek og Medier

2 I er udfordrede!  Dagsordenen i bibliotekerne er nedskæringer og ’effektivitet’  Og så skal vi oven i købet være innovative!  Begrænset ledelsesfokus på maskinrummet og kvalitet i transaktionelle ydelser fra transaktion til relation + resource discovery  Beskrivelse til Access Er det det nye paradigme? Er i selv parate til det?

3 Funktionskoder: Hanne Hørl Hansen  Citerede ophav -> Opslag + funktionskode  Begrundelse:  Citation overflødig; registerunderstøttelse og kontrol; fleksible vis- muligheder; samarbejde + evt. dataudveksling  Udfordringer:  Ikke i RDA pt. men i MARC21; Katalogbrud, mange koder og definitioner (håndterbarhed); kun enkelte fortegnelser (reflekteres i kodelister)  Specificitet i koder giver søgemæssige problemer – Leif M. Behov for samlekoder?  Måske man skal acceptere informationstab ved ikke at citere som en konsekvens, fremfor at gøre kodeapparatet indviklet for at redde informationstabet?  Flerbindsværker (relation ml. ophav og bind)  Forhold til ISBD  Navneformer i søgning…problem?

4 Problemer med implementering af funktionskoder: Dorete Bøving Larsen  Katalogiseringsregler giver ikke meget hjælp ift. implementering i brugergrænseflade  Er der funktionskoder på alle felter + Bilag E er forældet  Er visning kat.reglers ansvar? Eller systemernes? (kunder og leverandører)  ”Vi kan ikke slippe for citationer fordi vi har adgang til forsider”  Næe men vi kan slippe billigere og vi skal sælge ud!!  Bliver indekserne rigere? (er nok fremtidsscenarie) kræver det retrokatalogisering?  Blandingsformer *b udskrevet og *4 kode  RDA og fremtid? Skal vi slette *4

5 Grænsefladen og funktionskoder ( Bibliotek.dk og Danbib) - Kirsten Larsen  Eksperimentere med muligheder ift. visning  Også i visning kan samlebetegnelser vise sig nødvendige  Rækkefølge af flere funktioner? (et ophav)  ’Lege’ med kombinatoriske muligheder ved søgning  Ikke implementering i feltsøg i Bibliotek.dk før mere volumen, men …i hjælpetekster mm. – fx dropdowns med funktionsvalg eller udfoldede facetter

6 Deltagernes input: Hvad sker der på dit bibliotek  KB: Datakvalitetsprojektet – hvordan fungerer dMARC2? ALMA udvikles kun ift. MARC21  Datagenopretning  -//- duplikering?  Konvertering fra DM2 til MARC21  PDA – hvad har brugerne brug for?  Viborg Bibliotekerne + København + Forsvarets B. +  Bruger aktivt funktionskoder, eksempler på yderligere problemer med funktionskoder  CBS  Integreret søgeflade – sjove resultater – anledning til diskussion om rimelighed til krav til egne bibliografiske poster  Hanne H. Pragmatisk økonomisk valg med funktionskoder – giver praktiske problemer + Visning: er det regler eller system  Leif. M. vil i spare penge eller vil i ½ citere? – diskussion  Opfordring til at sende behov for koder til BM  Er der flere, der sidder med problemer? Ja ift. visning.

7 RDA og MARC21: Anders Cato  AACR og ISBD og MARC og ICP  FRBR+ som bagvedliggende principper – DET ER PÅ LÆNGERE SIGT IKKE RDA MEN SYSTEMER OG POSTSTRUKTURER DER ER INTERESSANTE  Atomisering + relationer: Værk, repræsentation, dokument, eksemplar  + Anglo amerikansk praksis (normative former + autoritetsposter + den rene galskab ift. medietyper )  RDA definerer ikke formatet  Ny opdeling af materialetyper (content, media, carrier)  MARC som spændetrøje? …. Kan nok tvistes  MARC21 tilpasser sig (ex 336, 337, 338), hvor koderne er oversat i Sverige  Oversigt over nye felter og delfelter i MARC21 – interessant ift. dM2

8 Udenlandske genbrugsposter: Bodil Dalgaard-Møller  Konvertering – aldrig uden datatab  Hwaså med RDA? – erkendelserne ikke så langt  MARC21 updates – interessante – nye felter  RDA influerer på søgning og visning hos andre + udveksling (WorldCat, LC, forlag / distributører)  Probs: ex kontroldelfelter, multi-levels, relationer!!  Bidder eller poster (+poster for hvad?) – også fremtidigt i DK  ETJ: Alle er interesserede i udveksling

9 Udfordringer + nogle få svar  Description vs Access ….kontrol og access points fremfor beskrivelse….  Kan vi sælge ’den’? Og os?  Fremtidens systemer og poststrukturer!!!  RDA og DK  Hvorfor skifte  Implikationer  Systemerne, rutinerne, præsentation og samspil  Gevinster?  Tab? Omkostninger?  RDA og MARC  Betinger RDA nyt format?  Eller er formatet bare forældet?  MARC…overtager dM2 eller skift?  ISBD og DK?

10 Sluttelig  Tak for spændende dag med flot program og gode oplæg og diskussioner etj@bibliotekogmedier.dk


Download ppt "Fra ’description’ til ’access’ Sammenfatning Erik Thorlund Jepsen Styrelsen for Bibliotek og Medier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google