Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsudvikling, dokumentation, evaluering, forandringsteori…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsudvikling, dokumentation, evaluering, forandringsteori…"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsudvikling, dokumentation, evaluering, forandringsteori…
Kvalitetsudvikling, dokumentation, evaluering, forandringsteori….. (udvalgte) Erfaringer i Blå Kors Danmark

2 Hovedtemaer Lidt om Blå Kors Danmark og Forskningsafdelingen (setting)
Lidt begrebsgymnastik Det centrale i forandringsteorien er…. Fra forandringsteori til måling Operationaliseringsmodel Datatype, datakilde, indsamlingsmetode (ift brugere, deltagere…) Fra måling til læring Eksempler

3 Blå Kors Danmark og Forskningsafdelingen
Non-profit social organisation 300 lønnede, 1500 frivillige Fokus på faglighed og kvalitet / organisation Kvalitetschef Forskningsafdeling FA- bevilling og virkelighed: Forskning – 25 % - forskning i bred forstand Dokumentation – 50 % - etablere systematisk viden + analyse Innovation – 25 % - nye idéer omsat til praksis Organisationen Blå Kors, støttesystemer/forudsætninger – resten af %’erne !!

4 Centrale værdier for vores arbejde
Nærvær, faglighed, nye muligheder Meningsfuldhed – forskellige interessenter og logikker Værdi – det skal gøre en forskel, give mulighed for anerkendelse, læring, udvikling Åbenhed – videndeling, ting tilgængelige, samarbejde med os betyder at det bliver brugt andre steder Videndeling – tværgående perspektiv supplerer fokus på den enkelte enhed Integritet og selvkritik – vi stiller også spørgsmål til os selv

5 Mødet mellem systemverden og livsverden
For-forståelse: At arbejde med systematik, have styr på hvordan ledelse påvirker medarbejdere, og hvordan medarbejderkompetencer hænger mere eller mindre godt sammen med brugergruppens sammensætning …. Og at arbejde med at beskrive, dokumentere og spejle sig i dokumentation om, hvad vi gør og hvad vi opnår tror vi på styrker den faglige selvbevidsthed – og kvaliteten i arbejdet

6 Lidt begrebsgymnastik
Overordnet er vi ved at vænne os og andre til ord som….: Registrering Dokumentation Analyse og læring, evaluering Reflekteret praksis Kvalitetsmodeller Standarder Akkreditering Foruden…strategier, videndeling, kvalitetsudvikling osv osv

7 Lidt mere begrebsgymnastik
Data = registrerede oplysninger Dokumentation = systematiserede oplysninger Analyse = kigge på data, mønstre, niveauer, afvigelser Evaluering = når data møder værdier/kriterier Læring = når mødet mellem data og værdier/kriterier fører til andet og mere end ”vi retter ind” – ny erkendelse, nye handlinger, nye erfaringer

8 Forandringsteori Forandringsteori (eller andre modeller)
Hjælper med at sætte ord på og systematisere vores for-forståelser om Hvad vil vi Hvad gør vi så Hvad vil vi gerne, at der kommer ud af det Hvordan vil vi se, om det så lykkes

9

10 Vi bruger Den Logiske Model

11 Det centrale i forandringsmodel
Afhænger af perspektivet; Fra idé over handling til resultat - sammenhæng Nogle gange vigtigt for faglig forståelse og drøftelse Nogle gange fokus på succeskriterier Nogle gange udgangspunkt for dokumentation/evaluering

12 Fra forandringsteori til måling
Operationalisering

13 Fra forandringsteori til måling

14 Fra forandringsteori til måling
Afklaring af datatype (kvantitative/kvalitative, fakta, oplevelser, vurderinger, holdninger, forventninger, vigtighed, tilfredshed, målefterlevelse, målopfyldelse)

15 Fra forandringsteori til måling
Afklaring af datakilde(r) Hvem ved eller kan på anden måde bidrage til at belyse de spørgsmål, som vi har fundet frem til er interessante?

16 Fra forandringsteori til måling
Afklaring af dataindsamlingsmetode Tilpasset situationen (survey på en tømmerflåde), de målingsansvarlige, deltagere (alder, kompetenceniveau)

17 Effektmåling? Kan vi reelt måle effekt?
Problemet er at isolere faktorer med betydning for udvikling/tilstand på givet tidspunkt Evidensniveauer Indikatorer på effekt

18 Eksempel – sommerlejre i BKD
Mål: Hjælpe udsatte børn og unge til en god oplevelse, som de kan huske på resten af året, som kan give dem energi og fornyet livslyst Delmål: Give oplevelse Motivere til aktivitet Alternativ til problematisk samvær med forældre Børn og unge tilbydes 1 uges lejr/kanotur med støtte af voksne (frivillige + prof lejrleder), med aktiviteter med fokus på fysisk udfoldelse, afprøve grænser, etablere relationer, grin og succesoplevelser

19 Eksempel – sommerlejre i BKD
Handling: (aktiviteter) Børn og unge tilbydes 1 uges lejr/kanotur med støtte af voksne (frivillige + prof lejrleder), med aktiviteter med fokus på fysisk udfoldelse, afprøve grænser, etablere relationer, grin og succesoplevelser

20 Eksempel – sommerlejre i BKD
Succeskriterier; (resultater, virkninger) (hvad skal hvem have ud af det) Deltagerne har en god oplevelse Deltagerne etablerer nye relationer Deltagerne prøver egne grænser Deltagerne deltager i de tilbudte aktiviteter Deltagerne bliver mindre sårbare for drillerier i skole Deltagerne får styrket selvværd

21 Eksempel – sommerlejre i BKD
Indikatorer; De giver udtryk for at have … Børn udveksler adresser og chatter sammen efterfølgende Registreret opbakning til tilbud

22 Eksempel – sommerlejre i BKD
Datatyper: Datakilder: Dataindsamlingsmetoder:

23 Eksempel – sommerlejre i BKD
Deltagerevaluering Ved spørgsskema (i kano, ja!) Ved fællesmøde til afslutning af lejr Video på youtube.com Hvad med ”speakers corner” / talekassen? Interview 3 mdr efter?

24 Fra måling til læring Man kan – både principielt og reelt – godt arbejde med forandringsteori og måling, uden at man er særligt ambitiøs angående faglig udvikling, refleksion og læring Men hvorfor dog? Brug anledninger i handlingens domæne Definer anledninger i refleksionens domæne


Download ppt "Kvalitetsudvikling, dokumentation, evaluering, forandringsteori…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google