Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Socialsygepleje

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Socialsygepleje"— Præsentationens transcript:

1 Projekt Socialsygepleje
- det gode patientforløb

2 Disposition Baggrunden for Projekt Socialsygepleje
(ved projektleder Nina Brünés) Hvorfor socialsygepleje? Hvad kan en socialsygeplejerske? (ved socialsygeplejerske Berit Loose Andreasen) Hvorfor socialsygeplejerske i psykiatrien? Erfaringerne indtil videre Diskussion og spørgsmål

3 Hvorfor socialsygepleje?

4 Sundhedsundersøgelse blandt socialt udsatte i Danmark
Litteraturstudie (2007) Spørgeskemaundersøgelse (2008) Kvalitativ interviewundersøgelse (2009) Registerundersøgelse (2010) Baggrunden: 4 sundhedsundersøgelser blandt socialt udsatte, som vi på SIF har lavet for Rådet for Socialt Udsatte. 4

5 Sygdomme i hud og underhud Sygdomme i åndedrætsorganerne Læsioner
Konklusion Der findes en markant højere forekomst for socialt udsatte sammenlignet med den generelle befolkning af en lang række sygdomme: Infektionssygdomme Psykiske lidelser Sygdomme i hud og underhud Sygdomme i åndedrætsorganerne Læsioner Misbrugsrelaterede sygdomme og forgiftninger Hvilke sygdomme indlægges udsatte typisk for? Registeranalyserne viser, at… Det drejer sig i særdeleshed om… 5

6 Konklusioner fra SUSY UDSAT I.
Socialt udsatte er markant oftere indlagt Er markant oftere på skadestuen Modtager betydeligt oftere ambulant behandling Kilde: Juel m. fl. ”Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet. Statens institut for Folkesundhed og Rådet for Socialt Udsatte 2010

7 Konklusioner fra SUSY UDSAT II
Mødet med sundhedsvæsenet – der er behov for forbedring Behov for mere viden om håndtering af socialt udsatte patienter De udviser påpasselighed og omsorg for eget helbred – potentiale for forbedring i forhold til sundhedsfremme Kilde: Pia Vivian Pedersen: ”Dårligt liv – dårligt helbred”. Statens Institut for Folkesundhed og Rådet for Socialt Udsatte 2008.

8 “Udfordrende møder” - En undersøgelse af møder mellem hospitalsindlagte stofbrugere og sygeplejersker på medicinske afdelinger Nanna Kappel Ph.d. afhandling. Forsvaret den 13. november 2009 på Roskilde Universitet 8 8

9 Konklusion Stofbrugere oplevede sig i flere tilfælde kategoriserede og de oplevede sig forskelsbehandlede Stofbrugerne indtog afdelingen som var det deres hjem Der er eksempler på, at der ikke bliver taget kontakt til primær sektor ved udskrivelse Der eksisterer barrierer i adgangen til sundhedsvæsenet Afhandlingens første hovedpointe: Forskelsbehandlingen og kategoriseringen som stofbrugerne oplevede opstod blandt andet på baggrund at der var indført et særligt regelsæt i afdelingen 9 9

10 Udsagn fra personalet i fokusgruppeinterview:
”Al kontakt omhandler medicin” ”De plæderer” ”De lyver og stjæler” ”De er besværlige” ”De er tidskrævende” ”De har svært ved at udsætte behov” ”De ved bedst selv” ”Det er ikke dem, men deres venner…” ”De er sølle” ”Projekt Socialsygeplejerske - Fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient” 2007

11 Udsagn fra stofmisbrugerne
”Der bliver set ned på mig” ”Det er bare fordi jeg er narkoman” ”Det kan ikke gå hurtigt nok med at få mig ud igen” ”De taler så grimt til mig” ”De tror ikke på det, jeg siger” ”Jeg er ikke ligesom alle de andre narkomaner” ”Projekt Socialsygeplejerske - Fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient” 2007 11

12 Opsummering Ringe sundhedstilstand Komplekse problemstillinger
Gensidig mistillid og mistro Konflikt under indlæggelse Udskrivelser før færdigbehandlede Ulighed i sundhed og lige adgang til sundhed i det etablerede system

13 DERFOR: Projekt Socialsygepleje
BBH tydeliggjorde behovet for forankring og udvidelse Effektmåling og evaluering 5,8 mio fra Sundhedsstyrelsen 3 – årig projektperiode 4 socialsygeplejerske på Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, PC Glostrup og PC Hillerød Forankret i KABS, Glostrup Kommune

14 Formål med Projekt Socialsygepleje
Støtte det gode patientforløb for stofmisbrugere, som er indlagt på hospitalet og en bedre sammenhæng i behandlingen fra indlæggelse til udskrivelse Lige adgang til sundhed – i det etablerede system 14

15 Støttesygeplejersken Misbrugssygeplejersken Metadonsygeplejersken
Specialesygeplejersken

16 Målgruppe Den indlagte stofmisbruger Personale
Kommunale samarbejdspartnere

17 Erfaringer fra tidligere indlæggelser
Baggrund Sundhedstilstand Uddannelse Læsevanskeligheder Økonomi Boligsituation Netværk

18 Uvidenhed om stofmisbrugere
Tidligere erfaringer Holdninger Nedskæringer Accelererede patientforløb

19 Socialsygeplejersken
Viden Sygeplejerske Netværk

20 Socialsygeplejersken
Abstinenser Smerter

21 Smertebehandling Standard smertebehandling 10mg Morfin
Det har ingen effekt på en stofmisbruger Forholdet 1:5 (Metadon – Morfin) 200 mg Metadon svarer til 1000 mg Morfin Pn.-dosis: 1/10 I dette tilfælde skal der gives 100 mg Morfin ved smerter

22 Socialsygeplejersken
Abstinenser Smerter Boligforhold Akut indlæggelse Kontakt til samarbejdspartnere Planlægning af udskrivelse allerede ved indlæggelse Aflastende funktion Tidsbesparende Deltager i stuegang efter aftale Faglig sparring Opfølgning efter udskrivelse, ambulante forløb

23 Erfaringerne indtil videre
Bedre indlæggelsesforløb Bedre smerte – og abstinensbehandling ”Meningsfulde” udskrivelser Større patienttilfredshed Stor opbakning fra personale på alle niveauer Godt samarbejde med kommunale instanser Patienter forbliver indlagt og færdigbehandlede i større udstrækning… Og i psykiatrien: ….

24 Hvorfor socialsygeplejersker i psykiatrien?

25 KL mener: ”Regionerne lader nogle af samfundets svageste borgere i stikken” (Politiken ) ”Behandlingsstederne overlades ansvaret” Undersøgelse fra SHH: ”Skizofrene med et alkohol – eller stofmisbrug er kun indlagt 12 dage i gennemsnit mod 28 for andre skizofrene. Til gengæld indlægges de dobbelt så tit”. (Politiken )

26 ”At de kommer så hurtigt ud skyldes, at patienterne selv presser på for at komme ud, fordi de har trang til stoffer, og at de samtidig laver rav i den på afdelingerne” (Formand for de danske psykiatere Anders Fink-Jensen, Politiken )

27 Socialsygeplejerskens opgave
Argumentere for indlæggelse Abstinensbehandling ”Sidemisbrug” ikke er manglende samarbejdsvilje Uacceptabel adfærd er ikke pga. stofmisbruget Skadesreduktion som metode…

28 Særlige udfordringer Anerkendelse af misbrug som en kronisk lidelse
Misbruget umuliggør psykiatrisk udredning? Motivation til samarbejde baseres på trussel om udskrivelse eller sanktion med de bedste intentioner Ikke plads til ”sociale” indlæggelser – plan går i vasken Håndtering varierer afhængig af læge/”voksen” I somatikken ved man godt, at man ikke ved nok Vilje til abstinensbehandling!

29 Erfaringer indtil videre
Har socialsygeplejersker en plads i psykiatrien???

30 Spørgsmål?

31 Tak for opmærksomheden

32 Statistik Antal patienter i alt: 503 HH: 240 BBH: 159 PCH: 50 PCG: 54

33 Evaluering ved COWI Beskrivelse af indlæggelsesforløbene ved socialsygeplejerskerne journaloplysninger Sygehusene, kommunernes og eksterne samarbejdspartneres erfaringer med og vurdering af ordningen ved kvalitative interviews Registerbaseret analyse af de indlagtes efterfølgende forbrug af sygehusydelser samt af omfanget af de relaterede regionale og kommunale omkostninger mv. baseret på data fra landspatientregistret


Download ppt "Projekt Socialsygepleje"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google