Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Har du aldrig brugt Excel, bør du starte her.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Har du aldrig brugt Excel, bør du starte her."— Præsentationens transcript:

1 Har du aldrig brugt Excel, bør du starte her.
Excel minikursus Har du aldrig brugt Excel, bør du starte her. Tryk for start

2 Indtastning af formler 1
Klik på et menupunkt Skærmbilledet Rundt i arket Indtastning af formler 1 Indtastning af formler 2 Indtastning af formler 3 Formler der ganger Markering af celler Kopiere formler

3 Titellinje Menulinjen Værktøjslnjer Boksen Navn Formellinje Opgaveruden Kolonneoverskrifter Marker regneark Rækkeoverskrifter Rullepaneler Arkfaner Statuslinje

4 Projektmapper og ark Når Excel startes, åbnes som standard en projektmappe med navnet: Mappe 1 Projektmappen indeholder som standard 3 ark, men du kan tilføje eller fjerne ark efter behov.

5 Kolonne- og rækkeoverskrifter.
Et regneark består af kolonner og rækker. Kolonnerne ligger lodret og benævnes med bogstaver, der kaldes kolonneoverskrifter. Et regneark indeholder 256 kolonner, der er navngivet fra A-Z, AA-AZ, BA-BZ indtil IV. Rækkerne ligger vandret og navngives med tal, der kaldes rækkeoverskrifter. Et regneark indeholder rækker, der er navngivet fra 1 –

6 Celler Skæringspunktet mellem en kolonne og en række kaldes en Celle. Cellen benævnes med kolonnebogstavet og rækkenummeret, fx refererer celleadressen A1 til kolonne A og række 1. Når du klikker på en celle, aktiveres den og indrammes af en sort firkant. Samtidig fremhæves kolonnebogstavet og rækkenummeret på den aktive celle, ligesom cellens adresse vil stå i boksens navn.

7 Titellinjen Er den blå linje øverst i skærmbilledet. Her står projektmappens navn. En projektmappe er en fil, der er oprettet i Excel. Den svarer til et dokument i Word.

8 Menulinjen Lige under titellinjen ser du menulinjen. Den indeholder menuernes navne, hvorfra du kan vælge alle funktionerne i Excel. Hvert punkt giver adgang til undermenuer, der igen giver adgang til kommandoer i Excel. Menupunkterne vælges ved at klikke på dem. Menuerne lukkes ved at klikke på Esc tasten øverst til venstre på tastaturet.

9 Genvejsmenuer. Når du trykker på højre musetast, åbnes en genvejsmenu. Genvejsmenuen indeholder nogle af de mest anvendte menupunkter fra Excels hovedmenuer. Hvilke afhænger af, hvor markøren befinder sig, når du trykker på højre musetast. Genvejsmenuen

10 Værktøjslinjer Under menulinjen ser du to værktøjslinjer, henholdsvis Standard og Formatering. Du genkender dem sikkert fra andre Windows programmer. Her kan du vælge de mest benyttede funktioner. Du kan - ligesom i Word – få adgang tilde samme funktioner i menuerne, men på værktøjslinjerne er de mest anvendte funktioner grupperet, så du har nem adgang til dem.

11 Statuslinjen Nederst i skærmbilledet ser du statuslinjen. Her kan du hele tiden se, hvad Excel laver, ligesom du fx kan se, om forskellige taster er aktiveret eller ej. Statuslinjen

12 Flytte rundt i arket Genvejstaster Aktiverer
Flytter en celle til højre Flytter en celle til venstre Flytter henholdsvis en celle op eller en celle ned PageUp Flytter et skærmbillede op Page Down Flytter et skærmbillede ned Alt+PageUp Flytter et skærmbillede til venstre Alt+PageDown Flytter et skærmbillede til højre Ctrl+ Flytter til slutningen af rækken Flytter til begyndelsen af rækken Home Ctrl+ Home Flytter til celle A1 Ctrl+ End Flytter til det nederste højre hjørne af de indtastede celler. Ctrl+ spacebar Markerer kolonne Shift+ spacebar Markerer række

13 Indtastning af formler
Formler bruges til at lave beregninger med. Fx kan en formel lægge en række af tal sammen og vise resultatet i en celle. En formel begynder altid med et lighedstegn = . Det skal du huske i denne lille opgave. Åben Excel og indtast disse data i en ny projektmappe. Tallene i de grå celler skal IKKE skrives, da de er beregnet ved hjælp af formler. Hvis der ikke er plads nok i kolonne A til teksten, skal du bare dobbeltklikke på stregen mellem kolonneoverskrifterne A og B, så tilpasser Excel selv bredden.

14 Indtastning af formler 2
Nu skal du til at indtaste formler. Placer markøren i den celle, hvor formlen skal stå. Her celle B6. Indtast følgende formel: =B3+B4+B5 og tryk Enter. I stedet for at skrive hele formlen, kan du også klikke på de celler, der skal indgå i formlen. Sådan gør du: Tast = Klik på celle B3 Tast + Klik på celle B4 Klik på celle B5 Afslut med Enter

15 Indtastning af formler 3
Gentag formlen i cellerne C6 og D6 Det var én måde at indtaste formler på. Nu skal vi se på nogle andre lidt mere smarte måder. Sum – og Autosum-funktionen. Du har nu selv prøvet at indtaste formler i celler. Det kan gå hvis der er tale om få tal, der skal lægges sammen. Men tænk hvis der var tale om flere hundrede tal. Det kan selvfølgelig også gøres på en meget smartere måde, nemlig med Funktionen SUM. Hvis du havde brugt den i celle B6, ville din formel have set sådan ud: =SUM(B3:B5) Du skal nu gøre opgaven færdig, men denne gang med SUM-funktionen.

16 Indtastning af formler 3a
Sådan gør du: Placer markøren i celle B13 Indtast =SUM( Peg med musen i celle B10. Tryk venstre musetast ned og hold den nede. Træk nu ned til celle B12, så er celleområdet med i formlen. Tast ) og slip musen. Tast Enter og formlen beregnes i celle B13. Indtast nu lignende formler i cellerne C13 og D13. Men der er en endnu smartere metode.

17 Indtastning af formler 3a
Den skal du prøve nu. Placer markøren i celle C13 og klik på værktøjet Autosum. Excel indsætter nu SUM-fromlen og gætter sig til det område, der skal lægges sammen. Området vises med en ramme af myrer. Tast Enter. Benyt Autosum til formlerne i kolonne E Nu skal overskuddet beregnes. Placer markøren i B15. Formlen skal her beregne indtægter minus udgifter og ser sådan ud: =B16-B13 Indtast nu de formler der mangler.

18 Formler der ganger og dividerer
Du har indtil nu kun arbejdet med formler, der lægger sammen og trækker fra. I den næste lille øvelse, skal du arbejde med formler der ganger og dividerer. I Excel ser regnearterne således ud: + plus (addition) minus (subtraktion) * gange (multiplikation) / dividerer (division) Vær opmærksom på, at Excel ganger først og dernæst plusser. Prøv dette lille eksempel:

19 Formler der ganger og dividerer
Indtast nedenstående i en ny projektmappe. De grå felter skal ikke skrives, da de er beregnet ved hjælp af formler. I celle B8 beregnes de samlede udgifter vha. SUM-funktionen. I celle D12 skal prisen pr. deltager beregnes. Formlen er: =B8/D11 Resultatet kan give en masse deci- maler. Dem fjerner du med disse ikoner: I celle D13 skal prisen pr. deltager omregnes til svenske kroner. Formlen ser således ud: =D12/B15*100 Gem regnearket

20 Markering af celleområder
Hvis du ønsker at flytte, kopiere, indsætte, slette eller formatere indholdet i et celleområde, skal du markere det først. Et markeret området vises med lilla bundfarve. Du kan markere på flere måder: Marker kolonne Klik her Marker hele arket Klik her Marker række Klik her Marker rækker/kolonner Træk med venstre musetast hen over række-/kolonneoverskrifterne Marker sammenhængende celler Træk med venstre musetast hen over celleområdet. Marker usammenhængende celle- områder. Marker det første område og hold ctrl- tasten nede, marker det næste område

21 Markering af celleområder
Den hvide celle er din markør. Du kan flytte den rundt i det markerede område ved hjælp af Tab-tasten og Enter tasten.

22 Kopiere formler Indtast nedenstående i en ny projektmappe og indtast kun formlen i celle E2. Resten udfylder du ved kopiering med træk i fyldhåndtaget. Den sorte firkant i rammen kaldes fyldhåndtaget. Excel kopiere selv referencerne i formlen.

23 Kopiere formler Tungen lige i munden, vi skal lige kopiere en formel med en absolut reference, kursen i celle E16. Stil markøren i celle F6 og følg vejledningen herunder: Tast =E6/E16 Tryk på F4 tasten to gange. Der skulle nu komme dollartegn omkring E16 ($E$16) Tast *100 Tryk Enter og kopier formlen ned i regnearket.

24 Kopiere formler Løsningen: Afslut


Download ppt "Har du aldrig brugt Excel, bør du starte her."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google