Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Materialeplatformen - status

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Materialeplatformen - status"— Præsentationens transcript:

1 Materialeplatformen - status
Styregruppemøde 21. marts 2007 Leo Højsholt-Poulsen UNI•C

2 Siden sidst … UNI-C har ikke registreret Materialeplatformen mhp. beskyttelse Introduktionsfolder, vejledningsmateriale m. eksempler, gi’ os et tip Præsentationer på Uddannelsesforum 2006, for CfUer mv. Styregruppen har fået / kan få adgangskode til webstatistik Inviteret (igen) bredere til Brugergruppen -> 2 nye Rettesnore for, hvad der kan optages er ikke publiceret Udtræk fra Materialeplatformen afventer tilbagemelding fra forlagene FUI ønsker ikke at udgive et nyt katalog på papir Samarbejde med DBC om udveksling af FAUST/DK5 <> FUI koder ”Undervisningsavisen” / Samarbejde med EMU

3 Status Webservice til brug på EMUen (Danida)
Kontakt til eksisterende baser m. inspirations- og billedmateriale Forsider/billedminiaturer/logo ISBN-10 til ISBN-13 konvertering Ny(e) informationsaftale(r) EdReNe

4 Antal materialer Læremidler Inspiration Mediearkiv Grundskolen 12487
201 Gymnasiet 2578 334 HF 951 90 HHX 114 33 HTX 226 35 Erhvervsuddannelser 1217 22 Voksenuddannelser 1560 53 AMU 283 141 Total 15597 731 2091

5 Antal unikke ugentlige brugere

6 Materialeplatformen 2007-
Kataloget med mange undervisningstitler og mange brugere. Mål for 2007: 5.000 unikke ugentlige besøgende titler under Læremidler 1.000 titler under Inspiration 4.000 emner i Mediearkiv Websitet udbygges med nye funktioner, der understøtter brugernes nye og ændrede behov herunder søgemuligheder, sammenstykning af materialer, opbevaring af filer osv.

7 Katalogfunktionen Flere nye titler og brugere
styrke videndelingsaspektet (Inspiration og Mediearkiv) samarbejde med andre samlinger med undervisningsmaterialer få producenter af ’andre typer af’ undervisningsmaterialer til at registrere deres produkter. Intensivere markedsføringen

8 Sikring af kvalitet og rettigheder
Sikring af kvalitet af metadata og data generelle vilkår for brugen vejledning og screening, bl.a. kriterier for optagelse og reklamer Indkredsning af ’et undervisningsmateriale’ (’rettesnore’) Afklare og tydeliggøre brugsrettigheder (specielt digitale læringsressourcer) Creative Commons er taget op af Handelshøjskolen i København Feed-back fra brugerne fx kvalitetsvurdering, lektørudtalelser eller anmeldelser

9 Nye muligheder og funktionaliteter
Flere uddannelsesområder under Undervisningsministeriet, herunder området Videregående uddannelser Mediearkivet kun for medieklip til fri kopiering i undervisningen Udvidet teknisk kvalitetskontrol med bl.a. linktjek for døde eller fejlbehæftede links Webservices – også fra ’Læremidler’ Abonnere på nyheder (fx RSS) Udvidet samarbejde med DBC Nemmere for producenterne at ajourføre metadata Gem mine søgninger Avanceret søgning Optimering af brugerflade – fx ’Temaer’ på forsiden

10 Nye funktionaliteter - data
(Simpel) adgangskontrol til filhotellet Streaming faciliteter

11 Styregruppens opbakning til en praksis
Pragmatisk holdning Vejledning og kun afvisning af ’klare’ overtrædelser Reklamer Optagelse af læremidler / undervisningsmaterialer Registreringsdisciplin

12

13 Skal Mediearkivet kun være for medier, som lærere og elever frit kan bruge i undervisningen?
Skal bidragyderen kunne svare JA til de to første spørgsmål, og hvad betyder det?

14 Kopiering tilladt… Tilbage
Ja, materialet må kopieres og distribueres frit til undervisningsformål Creative Commons: Noncommercial. You let others copy, distribute, display, and perform your work — and derivative works based upon it — but for noncommercial – educational - purposes only Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd) This license is the most restrictive of our six main licenses, allowing redistribution. This license is often called the "free advertising" license because it allows others to download your works and share them with others as long as they mention you and link back to you, but they can't change them in any way or use them commercially. Tilbage

15 Find det du søger! Tilbage
Feltbaseret søgning, også kaldet avanceret søgning Centrale felter udvælges Brugervenlighed inddrages Avanceret søgning Titel: Beskrivelse: Areal Uddannelsesområde: Grundskolen Klassetrin/niveau: 2. klasse Fag: Matematik Pris: Format: Trykt Tilbage

16 Husk hvad du fandt Tilbage Gem dine søgninger Send et link
Betaudgave af mine link og søgninger er klar Forestille sig at man kan dele mapper (kan man for eks. /skole) eller lave en send-til-en-ven Tilbage

17 ! datarettigheder Følg med Tilbage
Abonnér på NYT i Materialeplatformen fx ”generelt”, ” Matematik GSK”, osv. Fordele: relevant info direkte til brugerne/kunderne, simpel at bruge - også på andre sites/intranet, osv. ! datarettigheder Tilbage

18 Udbrede anvendelsen af de 18.419 læringsressourcer
Data fra Materialeplatformen kan med fordel vises i andre sammenhænge. Synliggørelse, genbrug, formidling muligt, ajourført indhold. Eksempler: EMU-sider, producenterne egne sider, lokale videndelingssystemer Aftale afgørende! Teknik: html til i-framing (let, mindre fleksibel) SOAP webservices (teknisk krævende, fleksibel)

19

20 I dette lukkede fora, tillader jeg mig at illustrere hvordan det kunne se ud.
Data vedligeholdes kun ET sted Formatet for beskrivelsen er fælles med materialeplatformen – fordel for slutbruger

21 Her valgt et eksempel fra egne rækker men kunne være et vilkårligt af intranetsystemerne.
Her ses hvordan skolebibliotekaren kunne have en service, hvor materiale "pushes" til bibliotekaren, som filtrerer og sender til lærernes forsider… Tilbage

22 Kvalitetsdata til fagfolk
Materialeplatformen/UNI•C har indledt et samarbejde med Dansk BiblioteksCenter (DBC) om udveksling FAUST-koder, DK5 og FUI-koder. Titel: Skriveslottet. Skrivebog 1 ISBN-13: FUI: Folkeskolen - Dansk, begynderundervisning - Dansksystemer (F.07.e) DK5/opstilling: FAUST: Samarbejdet kan udvides med bibliotek.dk og ebog.dk. Tilbage

23 Det tager lidt mere end 5 minutter
… at ajourføre data når man har 100+ materialer Det skal derfor være muligt at opdatere udvalgte felter fra oversigter fremfor ”en for en” Det skal samtidig være endnu mere brugervenligt at opdatere enkeltmaterialer Tilbage

24 Teknisk infrastruktur
UNI•C udvikler et enkelt adgangskontrolsystem til filhotellet Tilbage

25 Streaming-faciliteter til producenter, både professionelle og skoler/undervisere via UNI-Server
Tilbage

26 Materialer med reklamer – Brugergruppens tilbagemeldinger
Ikke generel enighed rundt om bordet, men enighed om, at reklamer ikke selvstændigt kan indgå som et materiale på platformen. Reklamefinasieret materiale hører ikke hjemme på folkeskoleområdet. Undervisningsmateriale finansieret af industrien er meget brugt i undervisningen (specielt på erhvervsskoleområdet med tætte, gode relationer til erhvervslivet) Forslag: Metadata: ”reklamefinansieret”, eller en særlig kategori, så det fremgår tydelig for den bruger, der søger materialet frem. Uvildigt klage/ankenævn.

27 Materialer med reklamer
Aktuel sag i pressen: Computer World omtale Skjult reklame på Danmarks officielle skoleportal Projekt-Madpakken

28 Materialer med reklamer – principper jf. Forbrugerombudsmanden:
Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning til markedsføringslovens § 8 vedr. Børn, unge og markedsføring, specielt 6.0 Skolesponsorering og anden markedsføring i skoler og daginstitutioner for børn og unge 6.1 Skolesponsorering og sponsorering i daginstitutioner og anden form for samarbejde med virksomheder. ….

29 Materialer med reklamer – principper jf. Forbrugerombudsmanden:
…. Undervisningsmateriale, legetøj og andre sponsorerede materialer må ikke være ledsaget af eller indeholde reklamer og andre former for markedsføring. Det samme gælder for undervisning eller andre aktiviteter. Reklamer, herunder navngivne produkter, logoer, varemærker og lignende, må i øvrigt ikke indgå i undervisningsbøger og andet undervisningsmateriale. Dette gælder også selv om erhvervsdrivende ikke står bag. Tilbage

30 Hvad er et læremiddel / Hvad er en undervisningsressource ?
Styregruppen har opfordret UNI•C til at udvikle og publicere nogle rettesnore for, hvilket materiale der kan optages på Materialeplatformen. Brugergruppen har diskuteret, og den debat fortsætter..

31 Hvad er et læremiddel / Hvad er en undervisningsressource ?
Informationsaftalen mellem forlagsbranchen og CFU’erne omfatter: …alle undervisningsmidler, der er produceret med undervisning for øje, hvilket bl.a. kan fremgå af materialets faglige indhold, pædagogiske bearbejdelse og metodik.

32 Hvad er et læremiddel / Hvad er en undervisningsressource ?
Kirsten Drotner ”Fra skolebog til læringsressource: didaktikkens medialisering” Generel definition:… enhvert medium, der indgår i en systematisk læringssammenhæng, hvis mål er kendt og anerkendt af dem, der anvender den … ”et medium er noget, der kan tages frem og gemmes”..

33 Hvad er et læremiddel / Hvad er en undervisningsressource ?
Christian Wang, i Notat om Videncenter for læremidler: Læremidler kan deles i 2 hovedkategorier. læremidler med et fagdidaktisk indhold og læremidler, der anvendes til organisering, undersøgelse, bearbejdning og formidling af viden uafhængig af en specifik faglig kontekst (Wordprogrammer, skoleintra, symaskiner, mikroskoper, etc).

34 Hvad er et læremiddel / Hvad er en undervisningsressource ?
Et alternativt forslag? Rettesnoren i praksis… … et materiale, der i denne form kun/hovedsageligt anvendes i en undervisningssammenhæng (undtagelser bl.a. leksikale værker)

35 Hvad er et læremiddel / Hvad er en undervisningsressource ?
Forrige møde: Håndbøger (fisk, broderi), foredrag m.fl. Stopur, Gonge 12 nøgler til succes, forlaget Libris En vandretur i Grønnehaveområdet, Helsingør Kommunes Museer Microsoft Office 2003, Grundbog, Forlaget Steubæus ..er eksempler til optagelse på Materialeplatformen Rettesnore for optagelse er vejledende Det kan være meget svært at afvise en undervisningsressource Tilbage

36 Registreringsdisciplin / Metadatakvalitet
Spamming til for mange målgrupper Selvdisciplin ! Redaktørtjek, Brugertilbagemeldinger Teknisk afgrænsning, hvis flere end 6/10 målgrupper? Registrering i de(t) rette niveau(er) Nogle registrerer kun på topniveau, fag bør være minimum? Eksempler: Amnesia Asteroider, kometer og meteorer Tilbage


Download ppt "Materialeplatformen - status"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google