Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synliggørelse af fremmedsprogene via fagligt sammenspil i et anvendelsesorientet perspektiv Foreløbige erfaringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synliggørelse af fremmedsprogene via fagligt sammenspil i et anvendelsesorientet perspektiv Foreløbige erfaringer."— Præsentationens transcript:

1 Synliggørelse af fremmedsprogene via fagligt sammenspil i et anvendelsesorientet perspektiv Foreløbige erfaringer

2 Udgangspunktet var:

3 Vi endte med

4 Baggrund for og antagelser i projektet • Europakommissionens målsætning om modersmål + 2 fremmedsprog for alle EU borgere • Vigende interesse for sprog blandt elever især • Faglig forhåndsviden letter og måske øger sproglig læring • Gensidig fordel for fag- og sproglærere at udnytte hinandens stofområder

5 Formål • Kan tanker bag CLIL overføres til det danske uddannelsessystem. Hvilke justeringer vil eventuelt være nødvendige? • Kan eleverne inddrages aktivt i denne proces?

6 Mål og delmål: Mål: • At afklare hvordan lærere og elever sammen kan få integreret alle sprogfag i alle fag i uddannelsen (HHX) Delmål: • Qua anvendelsen af CLIL at få synliggjort fremmedsprog i organisationen.

7 Og helt skarpt formuleret: • Vi vil undersøge om integration af sprogfag i fag kan bidrage til – at øge elevernes motivation for at lære sprog – at øge fagkollegers opmærksomhed på sprogs betydning. • Vi vil undersøge hvordan elever og lærere kan samarbejde om at integrere sprog i alle fag

8 Dette vil vi gøre ved at • Udvikle, gennemføre og evaluere 6 eksemplariske forløb, der integrerer fag og sprog • Afprøve om CLIL koncepter og værktøjer kan være nyttige redskaber til dette formål

9 Udfordringer • Lærerne i projektet deler ikke klasser • Pukler i arbejdsbelastning • Udefrakommende afbrydelser (DSO, SRO, rejser mm) • Vores egen teoretiske ballast (asfaltere mens vi kører) • Finde de rigtige forløb, det rigtige niveau og det rigtige materiale • Hvad skal foregå på modersmål og hvad på fremmedsprog? Og hvorfor? • Hvordan kan vi måle effekten??

10 Centrale begreber • CLIL (Content and language integrated learning) • LAC (Language across curriculum) • To-sprogede moduler/timer/forløb • Support systems • Discourse functions

11 Udviklede forløb • International økonomi + engelsk: World food crisis – the famine on the Horn of Africa (International hjælpekampagne baseret på fakta) • Afsætning + tysk: Build-a-bear (konkurrenceforhold og markedsanalyse) • Samfundsfag + tysk: politiske ideologier (politiske ideologier i tyske partier) Forløb under udvikling og afprøvning: • Virksomhedsøkonomi og spansk: virksomhedsanalyse • Afsætning + engelsk: marketing (virksomhedsanalyser Red Bull og Google)

12 Foreløbige resultater • CLIL er i høj grad muligt med engelsk – eleverne kan nå de højere taksonomiske niveauer. Faglig fordybelse klart muligt. Tilegnelsen af et fagspecifikt ordforråd gør, at eleverne bliver bedre til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist og inden for et fagspecifikt område • CLIL er muligt i begrænset omfang med tysk og spansk – primært beskrivende niveau, fordybelse og refleksion svært. Tilegnelsen af et fagspecifikt ordforråd gør forståelsen af lignende tekster inden for samme fagområde lettere.) • CLIL giver helt klart en merværdi for begge involverede fag • Eleverne kan godt! lide mikset – der er klare gevinster ved at kunne overføre faglig viden til sprogfag • Elever med svage sprogkundskaber oplever at de ikke skal kæmpe på forståelsesfronten men ”kun” med sproget • Stærke elever bliver også udfordret • Vi ved ikke hvor godt stoffet sidder fast hos eleverne • Resourcekrævende på alle fronter – fagligt udfordrende og udviklende.

13 Foreløbige anbefalinger • Begge lærere skal være med i udviklingen af elevmaterialer og skal kende stoffet fra begge fag • I tysk og spansk er det en klar fordel at begge lærere er med i de planlagte timer (qua de sproglige udfordringer) • Kombiner tekster og visuelle materialer, da kombinationen øger indlæringen (support systems) • Suppler tekster og materialer på modersmålet med tilsvarende tekster på fremmedsproget. (support systems) • Tæt lærersamarbejde et must

14 Det videre forløb • Indsamle erfaringer fra forløbene • Evaluering af forløbene • Uddybelse af fag-sprog sammenhængen • Nåede vi målet?

15 Kilder: • Edgar Otten et Manfred Wildhage: Content and Language integrated learning (fra Praxis des bilingualen Unterrichts. Cornelsen 2007) • Helmut Johannes Vollmer: Language across the curriculum – a way towards pluralingualism (2007) • http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/clil_co ntent-_-language-integrated-learning/litteratur-om-clil http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/clil_co ntent-_-language-integrated-learning/litteratur-om-clil • The CLIL Cascade Network http://ccn- clil.eu/index.php?name=Content&nodeIDX=3488http://ccn- clil.eu/index.php?name=Content&nodeIDX=3488 • Goetheinstituttet:http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/enindex.htmhttp://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/enindex.htm • Do Coyle, Philip Hood, David Marsh (2010) CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press • Helmut Johannes Vollmer: Constructing tasks for content and language integrated learning and assessment (2008) • Oliver Meyer: Towards quality CLIL (2010) • Oma.


Download ppt "Synliggørelse af fremmedsprogene via fagligt sammenspil i et anvendelsesorientet perspektiv Foreløbige erfaringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google