Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afslutning Gennemgang af CGI og systemet fra sidst igen?, Eksamensspørgsmål, semesteropgave, systemudvikling, evaluering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afslutning Gennemgang af CGI og systemet fra sidst igen?, Eksamensspørgsmål, semesteropgave, systemudvikling, evaluering."— Præsentationens transcript:

1 Afslutning Gennemgang af CGI og systemet fra sidst igen?, Eksamensspørgsmål, semesteropgave, systemudvikling, evaluering

2 Igen?  Skal vi have gennemgangen af systemet fra sidste gang igen?

3 CGI  Common Gateway Interface  Måde at afvikle programmer på serveren, hvor resultatet sendes tilbage til klienten (browseren)  Kræver at webserveren er sat op korrekt (kigger vi på senere hvis I selv vil)  Alle programmeringssprog kan benyttes  Mest kendt: Perl, Python

4 Vi sender data afsted

5 Data kan sendes på 2 måder: POST eller GET  Ved GET bliver vores forespørgsel omkodet til en del af url’en. Den er altså synlig for andre: http://www.google.dk/search?q=filezilla&sourceid=navclient- ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_daDK217DK217  Ved POST bliver dataen sendt afsted i en ”message body” og vil ikke være synlig for andre  Grundet dette er det meningen at vi kun bruger GET når vi bare skal modtage data fra serveren og f.eks. gerne ville kunne give dette link videre til andre. F.eks. I google søgningen, billedgallerier osv.  Vi bruger derimod POST til alt hvor vi skal overføre information til serveren såsom ordre, ændringer af adresser og andre private ting. KeyValue Splitter Start på GET strengen

6 Dataflow

7 Forms   Knapper (type submit).  name = det navn hvorunder data modtages af serveren,  Value = den måde knappen fremvises på i klienten  Felter (type text).  name= navnet på feltet,  value = de data feltet indeholder.  Method: den http kommando der skal bruges.  Get/Post: videresender data på forskellig måde  Action: det program der skal køres via cgi-protokollen

8 Test af cgi

9 Illustrerer  http://pbvahlst.web.student.hum.au.dk/ ITOE07/test/index.html http://pbvahlst.web.student.hum.au.dk/ ITOE07/test/index.html  Felter, menuer, radioknapper, checkboxe  (Note to self: husk nu at tænde det trådløse netkort og log ind!!!)

10 HTML-koden   Test   Name   Address   Choose color   green  blue  red   Are you happy  Text felt Menu Check box Starten på ’form’ Hvor skal dataen sendes til?Skal den sendes som en del af URL’en eller som en ”message body?” xhtml til screen reader Den value der bliver overført hvis den er valgt Hvis intet er valgt bliver der ikke overført noget

11 HTML-koden   Fish   Meat   Bread   What do you want to do?   eat dinner  go to sleep  go to work  Radio knap- per Menu Knap Samme navn: kun en kan være valgt af gangen

12 Test af cgi

13 FieldStorage  aStorage = cgi.FieldStorage()  Kan behandles som en slags dictionary  If ’address’ in aStorage.keys:  addressen = aStorage[’address’].value Returnerer et object med variablen value som indeholder den værdi der passer til nøglen

14 Brug af testresults.py   Action = URL  URL’en refererer til dette Python-program der skal behandle de data form’en sender til serveren.  Brug af testresults.py  Lav URL’en om så den passer med jeres plads på serveren  Læg python-programmet testresult.py over på jeres plads på serveren eller  brug det eksemplar der ligger på min serverplads  Start med at lade alle sider aktivere testresults.py  Så kan I se præcis hvilke data der fremsendes.

15 Gennemgang af eksempelsystemet  Et lille system til børnehaver hvor det er muligt at søge på børn og se alle børn i børnehaven  Systemet: http://pbvahlst.web.student.hum.au.dk/ ITOE07/ http://pbvahlst.web.student.hum.au.dk/ ITOE07/

16 findResult.py   CPR   Data sendt: cpr = 1111111 & search = Søg  findResult.py  #!/usr/bin/python  from dynamicWebPages import *  if __name__ == "__main__":   title = 'Vis resultat'  test = FindResult(beginning,ending,title)  print test.makeDynamicPage()  Output af print går ikke ud på konsollen men opfattes som en beskrivelse af den html side der skal sendes tilbage Laver et objekt af klassen FindResult og printer den som htmltabel Placeringen af Python fortolkeren Del af en statisk xhtml-side Bliver kun kaldt hvis det er denne fil der eksekveres

17 Resultat

18 test = FindResult(beginning,ending,message,title)

19 Hvordan sker det? def __init__(self, beginning, ending, title): WebPage.__init __( self, beginning, ending,title)

20 Hvordan sker det? def __init__(self, beginning, ending, title): self.beginning = beginning.replace('#title',title,1) self.ending = ending self.message = message self.storageContents = cgi.FieldStorage()

21 Hvordan sker det? Har ingen anelse om hvad der sker

22 Hvordan sker det?

23 def makeDynamicPage(self): #make the header thePage = '''Content-type: text/html\n\n ''' #make the whole page consisting of beginning, results and ending thePage += self.beginning + self.getResults()+ self.ending return thePage

24 Hvordan sker det? class FindResult(ResultPage): def __init__(self, beginning, ending, message,title): ResultPage.__init__(self, beginning, ending, message,title) … def getResults(self): if 'Find' in self.storageContents.keys()and ’cpr' in self.storageContents.keys(): self.cpr = self.storageContents[’cpr'].value self.results = sql.Row('Child',self.cpr) else: self.results = None return self.displayResults()

25 Hvordan sker det? def __init__(self, tableName, key=''): Persistent.__init__(self,tableName, None) if key != '': #insert the table row self.values = database.findRecords(tableName,[],{self.primaryKey:key})

26 Hvordan sker det? def __init__(self, tableName, key=''): Persistent.__init__(self,tableName, None) if key != '': #insert the table row self.values = database.findRecords(tableName,[],{self.primaryKey:key})

27 Hvordan sker det? def displayResults(self): if self.results != None: if self.results.empty == False: theTable = self.results.makeHorizontalTable()

28 Hvordan sker det? def makeHorizontalTable(self): return htmlRoutines.makeHorizontalTable(self.combineColumnNamesAndValues())

29 Hvordan sker det? def makeHorizontalTable(tablecontents): htmltabel = ' \n' entries = tablecontents[0] for row in range(len(entries)): htmltabel += makeHorizontalRow(row,tablecontents) htmltabel += ' \n' return htmltabel

30 Hvordan sker det? def makeDynamicPage(self): #make the header thePage = '''Content-type: text/html ''' #make the whole page consisting of beginning, results and ending thePage += self.beginning + self.getResults()+ self.ending return thePage Saml og returner Udskriv til webserveren

31 Skal vi have det en gang til? ?

32 Summarummarum: Webpages Overskriver overklassen funktioner

33 Klassen Webpage  class WebPage:  '''This class is an abstract class and not intended for generating instances.  However, it can be used as a dummy that is later replaced by its subclasses''‘  def __init__(self, beginning, ending, title):  # title is placeholders in the html-string  #it isreplaced by the contents of the variable title  self.beginning = beginning.replace('#title',title,1)  self.ending = ending  self.storageContents = cgi.FieldStorage()  def getStorageContents(self):  #gets the information sent from a form  return self.storageContents  def getResults(self):  #default function. Returns a table of the information sent from a form  #Its subclasses make database access and return the results  #in tabular form  return self.displayResults(self.storageContents) Her fisker vi FieldStorage ud af cgi modulet Fisk det ønskede data frem f.eks. fra databasen Formater det hentede data til xhtml

34 Klassen Webpage  def displayResults(self,aStorage):  '''Input: a fieldStorage object  Returns a horizontal table with key/value pairs from a fieldstorage'''  atable = '  for k in aStorage.keys():  atable += ''' %s %s ''' %(k, aStorage[k].value)  atable += '\n '  return atable  def makeDynamicPage(self):  #make the header  thePage = '''Content-type: text/html  '''  #make the whole page consisting of beginning, results and ending  thePage += self.beginning + self.getResults()+ self.ending  return thePage  %: kan bruges til at parametrisere en streng, men pas på: HTML bruger % til andre ting! tuple

35 Brug af Webpage  if __name__ == "__main__":  title = 'Udmeld/Ret'  test = WebPage(beginning,ending,title)  print test.makeDynamicPage()  Webpage er en default klasse der blot laver en webpage med det rå indhold af fieldstorage.  Kan bruges under udvikling af systemet til at teste hvad der egentlig er sendt til serveren fra klienten.

36 Eksempel Hvis vi kalde vores test af webPage med formen fra tidligere ville det se sådan ud

37 SQL (hed før: OOogSQL) nyt

38 HTMLroutines (nyt modul som SQL benytter sig af)  def makeVerticalTable(tablecontents, header=True):  ''' Produces a html table.  Input is a list of list [a1,a2,a3...] where ai is a list.  Each ai is visualised as a row in the html-table.  '''  def makeVerticalRow(rowcontents, header=False):  '''produces a row by calling makeVerticalCell'''  def makeVerticalCell(cellcontents):  ''' produces a cell in the table'''  def makeHorizontalTable(tablecontents, header=True):  ''' Produces a html table.  def makeHorizontalRow(row,tablecontents, header=False):  '''produces a row by calling makeHorizontalCell'''  def makeHorizontalCell(row,cell,tablecontents):  ''' produces a cell in the table''’  Kan også bruges uden SQL modulet hvis man har noget på listeform man gerne vil have lavet om til en xhtml-tabel

39 Husk!  Brug det nye databasemodul.  Modulet i har lavet før er her med som modulet SQL, med lidt flere metoder  Husk at uploade som text-filer og sætte permissions på serveren, gøres igennem fileZilla eller lignende ftp- program

40 Opsætning af apache2 webserver  http://apache.org/dist/httpd/binaries/win32/ filen hedder ”apache 2.2.6-win32-x86-no ssl.msi” til pc http://apache.org/dist/httpd/binaries/win32/  Gør det nemmere og hurtigere at teste sine scripts, da de ikke skal uploades til serveren hver gang, og der skal heller ikke sættes permissions  På hjemmesiden ligger der en config fil, hvis i søger på ”PBV_CHANGE” kan i se de steder der skal ændres for at det virker. Den fil i skal ændre ligger i installationsdiret under ”conf” og hedder ”httpd.conf”  Husk at ændre den øverste linje i jeres scripts så de peger på det sted hvor python fortolkeren ligger på jeres egen maskine f.eks. ”#!C:/python25/python.exe” husk også at ændre det tilbage inden i ligger det på serveren til ”#!usr/bin/python” og så sætte permissions

41 Hvordan virker det?  Når alt er sat op korrekt skulle det gerne virke således at hvis I skriver http://localhost i en browser får i den evt. index.html eller index.py side i skulle have liggende i jeres root-dir. Så altså hvis i har en mappestruktur der hedder minOpgave/eksamen/ med filen test.py tilgår i den via browseren ved http://localhost/minOpgave/eksamen/test.py Refererer til root dir. F.eks. D:\HTTP I stedet for www

42 Eksamensspørgsmål  Redegør for funktioner i Python og de fordele der er ved at bruge modulære funktioner?  Redegør for kontrolstrukturer i Python og deres virkemåde. Herunder også algoritmebegrebet.  Redegør for ER-diagrammer: hvilke elementer er de bygget op af og hvordan kan elementerne sammensættes?  Redegør for relationsdatabaser: hvad er tabeller og hvordan kan tabeller kombineres. Hvordan virker SELECT?  Redegør for den objektorienterede programmeringsstilart, samt for designværktøjet UML.  Redegør for begrebet ’web-programmering’. Hvordan opbygges dynamiske hjemmesider og hvordan virker de?

43 Eksamensspørgsmål 2  Spørgsmålene er lagt op på hjemmesiden, med hjælpetekst der beskriver hvor i skal lede i litteraturen for at komme omkring de forskellige spørgsmål  Overvej om I evt. kan binde nogle af spørgsmålene sammen, hvis i nu skulle have mere tid  Husk at illustrere med egne eksempler

44 Eksamen  Der vil ikke umiddelbart blive stillet krav til at i skal kunne ændre i koden på stedet.  I skal selv have jeres eksempler med på en bærbar, eller en USB-pen

45 Semesteropgave  Tag udgangspunkt i det udleverede system fra uge 48 og lav en dynamisk hjemmeside. F.eks. Dele af et biografbookingsystem, CD-kartotek, oversigt over notater fra timerne med mulighed for søgning, osv. http://vahlstrup.com/ITOE07/ovelser/se mesteropgave.pdf http://vahlstrup.com/ITOE07/ovelser/se mesteropgave.pdf

46 Systemudvikling  Peter Bøgh Andersen vil gerne have at I får lavet en aftale med et firma eller en organisation inden semesterstart 1. februar, da forløbet kommer til at omhandle et løbende samarbejde med en sådan. Dette kunne f.eks. være:  et firma der skal have lavet et system til lagerstyring,  et supermarked der skal have et nyt salgssystem,  en læreanstalt der skal holde styr på kurser lokaler, el. lign.

47 Evaluering  evalueringsskema


Download ppt "Afslutning Gennemgang af CGI og systemet fra sidst igen?, Eksamensspørgsmål, semesteropgave, systemudvikling, evaluering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google