Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse"— Præsentationens transcript:

1 Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse
96 deltagere UU Center Sydfyn Svendborg Erhvervsskole Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole Faaborg-Midtfyns produktionsskole Svendborg Gymnasium Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium og HF Kold College SOSU Fyn VUC Fyn Tietgenskolen Syddansk Erhvervsskole UU Vejleder er mentor for usikre unge fra grundskolen, som starter på ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 96

2 Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse
268 deltagere UU Odense og omegn Korsløkke Ungdomsskole Odense Produktionshøjskole Fugleviglund Produktionshøjskole Middelfart Produktionsskole Syddansk Erhvervsskole Kold College Vestfyns Handelsskole SOSU Fyn Faaborg-Midtfyns Produktionsskole UU Vejleder mentor for usikre unge fra grundskolen, som starter på ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 364

3 Bedre indslusning i ungdomsuddannelse
92 deltagere UU Center Sydfyn Ungdomsuddannelser i Svendborg Kvalificering af uddannelsesplanen og afprøvning af modeller for bedre indslusning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 456

4 Helle ”Timeout” til elever,
59 deltagere VUC Fyn ”Timeout” til elever, som ikke p.t. magter at gennemføre undervisningen på de hold, de oprindeligt er tilmeldt. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 515

5 gensidig inspiration og udvikling af introforløbene på det
Indgangen til det tre-årige gymnasium 763 deltagere Faaborg Gymnasium Middelfart Gymnasium Midtfyns Gymnasium Mulernes legatskole Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium, Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Vestfyns Gymnasium Vestfyns Handelsgymnasium Tietgen Handelsgymnasium Svendborg Erhvervsskole SDE Fyns Naturvidenskabelige Gym. Erfaringsudveksling, gensidig inspiration og udvikling af introforløbene på det 3-årige gymnasium. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.278

6 Indgangen til det 2-årige HF
400 deltagere VUC Fyn HF uddannelserne ved Nyborg Gymnasium Svendborg Gymnasium Mulernes legatskole Middelfart Gymnasium Odense Katedralskole. Erfaringsudveksling og udvikling af bedre redskaber til at skabe en god studiestart. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.678

7 Rolleskift - vejen til at kunne, turde og ville!
205 deltagere Partnere Tietgen HG Inddragelse af en skuespiller, som skal udfordre eleverne til at turde stå frem. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.883

8 Faktor X i øjenhøjde 77 deltagere Syddansk Erhvervsskole i samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser på Fyn Ansættelse af en opsøgerperson, der straks tager kontakt til elever, som ikke er mødt på deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.960

9 Etablering af lektiehjælp via IT
36 deltagere VUC Fyn Mulighed for virtuel lektiehjælp på faste tidspunkter via et konferenceprogram. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.996

10 Kontaktlærerordning ved VUC Fyn Svendborg
96 deltagere VUC Fyn Alle enkeltfagskursister tilknyttes en kontaktlærer, som skal styrke kursistens tilknytning pædagogisk og socialt. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.092

11 Tietgen HG – her har jeg lyst til at være og lære
269 deltagere Tietgen HG Styrkelse af elevernes trivsel gennem classbuilding og teambuilding. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.361

12 Seniormentorer fra faget
42 deltagere Korsløkke Ungdomsskole i samarbejde med Odense Produktionshøjskole, Tietgen HG og SDE. Etablering af et mentornetværk med frivillige mentorer fra erhvervs- og brancheforeninger samt fagforeninger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.403

13 Undervisning af en HF klasse i alle fag gennem to år
Den digitale klasse 34 deltagere VUC Fyn Undervisning af en HF klasse i alle fag gennem to år ved brug af digitale medier og iPads. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.437

14 Digitalt nærvær 24 deltagere SDE Styrkelse af det sociale netværk gennem kontakt mellem lærere og elever via Facebook, SMS m.m. kombineret med anerkendende samtaler og undervisning i mindfullness. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.461

15 Fastholdelse i praktik
4 deltagere Kold College Etablering af tættere kontakt mellem kontaktlærer, elev og læreplads under hovedforløbet. Formålet er bl.a. at løse konflikter, inden de går i hårdknude. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.465

16 Hjælp til at søge praktik
4 deltagere Kold College Eleverne får særlig støtte fra salgs- og praktikpladskonsulenter til at planlægge praktikplads-søgning, ansøgninger, telefonisk kontakt, besøg på virksomheder m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.469

17 Ekstra lærerressourcer til frafaldstruede
81 deltagere Svendborg Erhvervsskole Ekstra lærerressourcer til frafaldstruede unge, der har brug for mere instruktion og positive oplevelser med at lykkes. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.550

18 Fastholdelse af unge fra udkantsområde Langeland
23 deltagere UU Center Sydfyn, erhvervsuddannelser i Svendborg Etablering af et fælles forum med fælles aktiviteter for unge fra et udkantsområde Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.573

19 Kompetenceafklaring og afdækning af særlige behov
Tidlig fokuseret indsats de 6 første uger af grundforløbet 86 deltagere SOSU Fyn Kompetenceafklaring og afdækning af særlige behov forud for start på grundforløb, kombineret med start på små hold. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.659

20 Tillidsskabende foranstaltninger
22 deltagere Mulernes legatskole Opdeling af HF eleverne i netværksgrupper, hvor de er sammen om lektielæsning, gruppevejledning og sociale arrangementer. Desuden supervision på klassens trivsel. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.681

21 Opfølgning på screening
43 deltagere Mulernes legatskole Inddeling af svage læsere på små hold, der modtager intensiv undervisning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.724

22 Opfølgning på skriftligt arbejde
Mulernes legatskole Oprettelse af en særlig studiecafé for elever med matematik-vanskeligheder. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.724

23 Støtte til læsestavesvage kursister på HF 2
158 deltagere VUC Fyn Individuel og gruppebaseret læsevejledning til læse-stavesvage kursister. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.882

24 Fysisk træning af eleverne.
FUT - Buddy-projekt 62 deltagere SDE Fysisk træning af eleverne. Der er tale om styrke,-konditions- og hurtighedstræning, kostvejledning og rygestop. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.944

25 Støtte til læsevejledningen på gymnasiet
70 deltagere Svendborg Erhvervsskole Etablering af samarbejde mellem læsevejledere og faglærere, så manglende læsekompetencer følges op i alle fag. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.014

26 Styrkelse af læsekompetencer hos elever, der ikke har knækket skolekoden
Nyborg Gymnasium Læsecamp med kobling af læsetræning og fysiske aktiviteter i et samarbejde mellem læsevejledere og idrætslærer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.014

27 Skaf dig en praktikplads i kosmetikerbranchen
18 deltagere SDE Individuel støtte og vejledning til at finde praktikplads: gennemgang af guiden til praktikplads, praktikpladsen.dk, rollespil, gennemgang af ansøgning og CV, besøg på mulige praktikpladser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.032

28 Skaf dig en praktikplads i frisørbranchen
25 deltagere SDE Introduktion til 'guide til praktikplads', træning i at skrive ansøgning og i uopfordret praktikpladssøgning med personligt fremmøde. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.057

29 Forventningsafstemning mellem elever og mestre,
Skaf dig en praktikplads i frisør- og kosmetikerbranchen 34 deltagere SDE Forventningsafstemning mellem elever og mestre, kontakt til mestre m.h.p. etablering af flere praktikpladser, besøg hos mestre. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.091

30 Der afholdes klassens time 1-2 gange om måneden med alle 1. g klasser.
Klassens time som det sociale kit, der styrker sammenholdet. 77 deltagere SDE HTX Der afholdes klassens time 1-2 gange om måneden med alle 1. g klasser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.168

31 under ledelse af ekstern psykolog.
Hold fast i hinanden - individuelle problemer skal løses kollektivt Tornbjerg Gymnasium Etablering af et socialt og trygt netværk mellem elever med særlige personlige, faglige og studiemæssige udfordringer under ledelse af ekstern psykolog. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.168

32 En uges forskole for elever, der på forhånd anses for frafaldstruede.
Tietgen Summer Camp 12 deltagere Tietgen HHX En uges forskole for elever, der på forhånd anses for frafaldstruede. Ugen består af introduktion til det faglige og arbejde med elevernes førfaglig forståelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.180

33 Førfaglig sprog og læsestrategi
53 deltagere Nyborg Gymnasium Styrket samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere, så faglærerne kan inddrage læsestrategier og notatteknik i deres undervisning og øge deres egen og elevernes bevidsthed om det førfaglige sprog. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.233

34 Etablering af en ”skolemor” funktion.
74 deltagere VUC Fyn Etablering af en ”skolemor” funktion. Skolemor skal skabe en tættere kontakt til kursisterne end den, lærerne opnår i dagligdagen. Skolemor deltager i sociale arrangementer, og tager personlige samtaler med kursisterne på eget eller deres initiativ. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.307

35 Støtte til læsestavesvage kursister på HF 2
9 deltagere VUC Fyn Individuel og gruppebaseret læsevejledning til læse-stavesvage kursister. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.316

36 Læse/stave støtte til elever på GF frisør- og kosmetiker
33 deltagere SDE Afprøvning af nye modeller for støtte til EUD elever med læse- og stavevanskeligheder ved brug af digitalt undervisningsmateriale og eksperimenterende læringsrum. Dialogbaseret undervisning og mere differentiering. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.349

37 Branchekendte faglærere søger praktikplads med de unge
58 deltagere Korsløkke ungdomsskole Elsesminde Produktionshøjskole Faguddannede lærere opsøger sammen med den unge virksomheder med det formål at skaffe en praktikplads til afklaring af elevens fremtidige uddannelse og eventuelt som læreplads. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.407

38 Gangvagten skaber relationer
47 deltagere Tietgen HG En person med en anderledes profil ansat til at modtage eleverne hver morgen, snakke med dem og skabe ro på gangene. Dertil en funktion som mentor for enkelte elever samt sparring med underviserne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.454

39 Webtræning og selvstændighed
87 deltagere SDE Udvidet faglig træning af elever på uddannelsen til webintegrator gennem tilførsel af ekstra lærerressourcer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.541

40 Motivation og energi 62 deltagere SDE Bearbejdning af livsstil blandt elever på transport og logistik uddannelsen. Styrke- og konditionstræning samt målrettet arbejde med sundere livsstil. Sund mad og frugt. Vejledning fra kostvejleder om sund mad og alkohol, rygestop, stress og motionens indvirkning på den samlede livskvalitet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.603

41 Mentorindsats i Fredericiaområdet
141 deltagere UU Lillebælt EUC Lillebælt VUC Fredericia IBC Fredericia SOSU Fredericia Etablering af en tovholderfunktion samt rekruttering og finansiering af mentorer til unge, indtil de har fået fodfæste i deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.744

42 Mentorindsats i Koldingområdet
62 deltagere UU Kolding Hansenberg IBC Kolding, VUC Kolding Etablering af en tovholderfunktion samt rekruttering og finansiering af mentorer til unge, indtil de har fået fodfæste i deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.806

43 Mentorindsats i Vejleområdet
61 deltagere UU Vejle SDE Vejle VUC Vejle Campus Vejle Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium Etablering af en tovholderfunktion samt rekruttering og finansiering af mentorer til unge, indtil de har fået fodfæste i deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.867

44 Syddansk Erhvervsskole
Parløb UU og Syddansk Erhvervsskole 22 deltagere UU Vejle SDE Vejle En UU vejleder er tilstede fuld tid på SDE og følger op på udeblevne elever. Hurtig overlevering til den UU vejleder, som har kontakten til den pågældende. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.889

45 Forebyggelse af tidligt frafald 76 deltagere
SOSU Fredericia Tilknytning af en ungemedarbejder til grundforløbet de første fire måneder. Medarbejderen fungerer som ”street-walker”, der identificerer og støtter op om frafaldstruede elever. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.965

46 Etablering af relationer mellem nuværende og tidligere deltagere
Socialt kompas 16 deltagere EUC Lillebælt Etablering af relationer mellem nuværende og tidligere deltagere i grundforløbet ”Reboot”, så de ”gamle” elever kan optræde som rollemodeller for de nye. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.981

47 En fastholdelseskonsulent tilknyttes de første 2 måneder
Opsamling fra starten 55 deltagere VUC Fredericia IBC Fredericia EUC Lillebælt SOSU Fredericia En fastholdelseskonsulent tilknyttes de første 2 måneder og følger op på ikke-fremmødte elever. Samtidig afdækkes om det manglende fremmøde er et udtryk for manglende uddannelses-parathed. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.036

48 Styrkelse af social- og kulturel kapital på HG januar 19 deltagere
Campus Vejle HG Eleverne tilføres gruppevis en mindre sum, som skal anvendes til at styrke den sociale og kulturelle kapital. Aktiviteterne skal placeres udenfor skoletiden, og der tilknyttes en vejleder til projektet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.055

49 Læse- og læringsstrategier 249 deltagere
Rødkilde Gymnasium Udvikling og gennemførelse af et kursus i læsning og læseforståelsesstrategier, som gennemføres i alle 1. g klasser indenfor det første halve år. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.304

50 Fastholdelse af elever på HG januar
24 deltagere IBC Kolding Tildeling af en personlig kontaktlærer til alle elever, der starter på HG i januar. Arbejde med den individuelle uddannelsesplan og inddragelse af forældrene i samarbejdet om de unge. Bedre implementering af de muligheder, der allerede eksisterer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.328

51 Starthjælpens aktiviteter:
76 deltagere VUC Vejle Starthjælpens aktiviteter: Elevernes læringsstile og fraværs-mønster afdækkes og der aftales et lektieberedskab. ”Startkalenderen” implementeres som et redskab for kursister og vejledere. Tutorsamtaler intensiveres og der etableres en livline i form af en kontaktlærer, der følger op på fravær. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.404

52 Fælles morgenmad 4 dage ugentligt for HG januar
33 deltagere IBC Fredericia Fælles morgenmad de første 25 minutter 4 dage om ugen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.437

53 Introduktion om angst som et åbent tilbud til alle skolens kursister.
Angsthåndtering 21 deltagere VUC Fredericia Introduktion om angst som et åbent tilbud til alle skolens kursister. Undervisning i social angst i grupper. Undervisning i håndtering af eksamensangst i individuelle forløb. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.458

54 Fælles morgenmad 3 gange om ugen for VUC kursister
58 deltagere VUC Fredericia Tilbud om morgenmad fælles for hele skolen sammen med lærerne 3 gange om ugen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.516

55 ”lektie-skriveværksted”
Hjælp til selvhjælp – ”lektie-skriveværksted” 34 deltagere VUC Vejle Skrivehjælp 3 gange ugentligt, 1 time pr. gang. Et lektiekort til hver elev med ret til tre klip til lektietræning og -hjælp. Brug af mobilhjælpen, så der også kan ydes støtte udenfor skolen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.550

56 Værkstedsbaseret lektiecafé 38 deltagere
EUC Lillebælt Differentieret faglig og social støtte i værkstederne til eleverne på erhvervsuddannelserne. Støtten gives som praksisnær og anerkendende støtte, hvor der bygges på det, eleven allerede kan. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.588

57 Håndholdt praktikpladssøgning
13 deltagere EUC Lillebælt Individuel støtte til at søge praktikpladser i samarbejde med studievejleder, kontaktlærer og virksomhedskonsulent. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.601

58 Fagligt støttende forløb og god studieadfærd
56 deltagere VUC Fredericia Fire skemalagte timer ugentligt til lektiestøtte til elever i den 3-årige HF. Afklarende introsamtale til elever med særligt behov for støtte til at strukturere lektiebyrden. Etablering af en ”studieboks” 4 lørdage for elever, der har skriftligt fravær. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.657

59 Skemalægning af en ekstra time i 7. lektion med lærerdækning
Safari 283 deltagere IBC Kolding Skemalægning af en ekstra time i 7. lektion med lærerdækning i 8 fag, hvor eleverne kan søge støtte i det fag, de selv oplever at have behov for mere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.940

60 Kontakt med ”virkelighedens krav” for Hasta mañana drengene.
Udvikling af studieadfærd, der fører til færdig uddannelse 16 deltagere IBC Fredericia Time-out med mere voksenkontakt som tilbud til elever, der kan være vanskelige at rumme i en klasse. Støtte til søgning af praktikpladser til de stille piger. Kontakt med ”virkelighedens krav” for Hasta mañana drengene. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.956

61 Bærbare computere som værktøj til fastholdelse af kursister med dansk som andetsprog i 9. klasse.
13 deltagere VUC Kolding Eleverne tildeles en bærbar computer og får ekstra støtte til at tage den i anvendelse. De har dermed alt liggende på computeren og kan hurtigt finde frem til deres arbejde, få læst tekst op m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.969

62 Tolærerordning som værktøj til at fastholde unge kursister med massive sociale- og psykiske problemer. 27 deltagere VUC Kolding Etablering af en særlig klasse for kursister med massive sociale problemer. Holdet tildeles dobbeltlærer i dansk, matematik og engelsk, hvilket skal medvirke til at skabe større tryghed, differentiering og støtte i de vanskelige fag. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.996

63 Bliv klar på fremtiden, hvad kan jeg vælge
17 deltagere Vejle Produktions- og udviklingscenter Introduktionskurser i form af erhvervsrettet vejledning af produktionsskole- og EGU elever 1-2 dage om ugen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.013

64 Tryghed for nye grundforløbselever
9 deltagere SDE Vejle Nye grundforløbselever på Mad til mennesker starter på små hold. Holdene slås sammen efter 3 uger Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.022

65 Fastholdelse i praktik
SDE Vejle Forventningsafstemningsmøde med eleverne inden praktikstart. Aftaler om kontakt og besøg i praktiktiden. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.022

66 UU Vejle ”PAS” vurderer
17 deltagere UU Vejle SDE Vejle Vurdering af 20 unge gennem brug af PAS testen. Feedback til eleven og mundtlig overlevering til studievejledere og kontaktlærere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.039

67 Buddy Hour 34 deltagere Campus Vejle HG Skemalægning af to lektietimer ugentligt. Kobling af eleverne to og to til at skabe medansvar for læringen. Timerne faciliteres af en underviser, der har gennemgået kursus i cooperative learning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.073

68 Skemalægning af ekstra idræt som tilbud til to HG klasser.
HG Idræt 21 deltagere Campus Vejle HG Skemalægning af ekstra idræt som tilbud til to HG klasser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.094

69 Styrkelse af social- og kulturel kapital på HG januar 14 deltagere
Campus Vejle HG Eleverne tilføres gruppevis en mindre sum, som skal anvendes til at styrke den sociale og kulturelle kapital. Aktiviteterne skal placeres udenfor skoletiden, og der tilknyttes en vejleder til projektet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.108

70 Hjælp til at ”knække koden” - intensive kurser
24 deltagere EUC Lillebælt Der tilbydes ekstra undervisning i form af intensive kurser i ti temaer på EUD: tegningsforståelse, pladeudfoldning, CAD tegning, måleteknik, geometri m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.132

71 Tilrettelæggelse af særlige aktiviteter målrettet elever,
Uddannelse på trods af talblindhed 5 deltagere VUC Vejle Tilrettelæggelse af særlige aktiviteter målrettet elever, der lider af talblindhed/ dyskalkuli Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.137

72 Sæt dig et mål 62 deltagere VUC Vejle HF kursisterne starter med et camp-kursus tidligt i uddannelsen. På camp'en udfordres eleven på en oplevelsespræget dag, og bruger dagen til at sætte sig realistiske mål for deres uddannelse på VUC. En efterfølgende opsamlingsdag skal hjælpe kursisterne med at overføre redskaberne til brug under studiet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.199

73 Lektiereduktion 20 deltagere VUC Fredericia Der tilbydes skemalagt lektiehjælp til HF eleverne det første halve år, med det formål at sikre deres faglige fodfæste og gode studievaner. Der afsættes ressourcer til at lærerne udveksler erfaringer i faggrupper på tværs af klasserne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.219

74 Kontaktlærerordning på VUC Fredericia
102 deltagere VUC Fredericia Hver lærer på AVU tildeles ca. 12 kursister, som de skal etablere en personlig kontakt til. Kontaktlærerne skal medvirke til at styrke det sociale sammenhold gennem gruppeaktiviteter, og de skal holde kontakt til eleverne gennem samtaler, sms, mails m.m., såfremt de oplever, at kursisten har behov for dette. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.321

75 Fastholdelse gennem relationer
219 deltagere IBC Kolding og Fredericia På HG starter grundforløbet med relationscamps af en uges varighed, hvor eleverne bl.a. arbejder med at lære deres egen læringsprofil at kende samt få redskaberne til at udvikle den bedste udgave af sig selv. Samtidig udvikler både lærere og elever deres relationskompetencer på camp’en. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.540

76 Fysiske aktiviteter skaber sundhed og energi
68 deltagere IBC Fredericia Udvikling og implementering af 10-15 minutters aktiviteter, der kan placeres i løbet af skoledagen. Udvikling og implementering af et koncept i workshopform, der giver eleverne mulighed for forskellige fysisk udfoldelse, i alt 3 lektioner á 3 timer pr. semester. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.608

77 Idræt og sundhed på GF Mad til mennesker
9 deltagere SDE Vejle Skemalagt idræt med valg mellem boksning, cross-træning, spinning og motionscenter, så eleverne også udfordres fysisk, og samtidig får en bedre almentilstand. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.617

78 Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse
91 deltagere VUC Syd UU Aabenraa UU Sønderborg UU Tønder UU Haderslev IBC Aabenraa Aabenraa Statsskole SOSU Syd Deutsches Gymnasium Aabenraa BC Syd Sønderborg Statsskole, Alssund Gymnasium EUC Syd 10'eren i Sønderborg Tønder Handelsskole Tønder Gymnasium Haderslev Handelsskole Haderslev Katedralskole Ungdomsuddannelserne har identificeret de unge, der har behov for en mentor. Mentoren er tilknyttet den unge med et budget på 15 timer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.708

79 Morgenmadscafé 70 deltagere EUC Syd Etablering af en morgenmadscafé for eleverne på Mad til mennesker. Cafeen synliggør betydningen af gode spisevaner, samtidig med at der skabes et forum, hvor elevernes sociale relationer styrkes. Der afsættes ekstra lærerressourcer til at skabe fællesskab og fælles oplevelser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.778

80 Sammenhold og ansvar 164 deltagere VUC Syd Gennemførelse af workshops i klasserne. Her arbejder klassen med temaer som studieaktivitet, mål, trivsel, sammenhold og gensidig støtte, kommunikation og positivt sprogbrug, hjælp til selvhjælp - holdaftale. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.942

81 Fastholdelse af elever fra gymnasiefremmede miljøer 24 deltagere
Aabenraa Statsskole Faglig målrettet støtte til ekstra træning af skriftlige opgaver i fagene matematik, engelsk og dansk. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.966

82 Libero ordning, fastholdelse af fagligt svage STX elever.
11 deltagere Aabenraa Statsskole Ekstra støtte til skriftlige opgaver i de naturvidenskabelige fag. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.977

83 Social understøttende netværkscafé
EUC Syd Etablering af en netværkscafé for udvalgte, frafaldstruede elever. Tilstede i caféen er en lærer med særlig interesse for denne gruppe elever. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.977

84 Tidlig lektiehjælp til gymnasiefremmede unge
25 deltagere BC Syd Tidlig lektiehjælp i matematik det første halve år 2 timer pr. uge til HHX elever i 1. g. Hjælpen tilbydes i grupper og individuelt. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.002

85 Sundere livsstil på HG 25 deltagere BC Syd Elever med store sociale og personlige udfordringer tilknyttes en aktivitetsmedarbejder, som gennem fysisk aktivitet og coaching medvirker til, at eleverne danner relationer i deres uddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.027

86 Tre tilbud om idræt skemalagt 1 gang ugentligt: boksning,
Idræt på skoleskemaet 158 deltagere EUC Syd Tre tilbud om idræt skemalagt 1 gang ugentligt: boksning, zumba og løbetræning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.185

87 Caféen har åbent 2 x 2 timer ugentligt efter skoletid.
Fraværsopsamling 43 deltagere IBC Aabenraa Ved 10 % fravær indkaldes eleven til lektiecafé, hvor det forsømte indhentes. Caféen har åbent 2 x 2 timer ugentligt efter skoletid. Eleven deltager i lektiecaféen, indtil fraværet er bragt under 10 %. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.228

88 Faglig støtte i fritidscafé
20 deltagere BC Syd Skolens fritidscafé udvides med en lærer, der kan give lektiehjælp til eleverne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.248

89 Forbedring af klassemiljøet i dårligt fungerende klasser
50 deltagere BC Syd En flerstrenget indsats for tre dårligt fungerende HHX klasser: To lærere gennemfører sammen individuelle samtaler med hver elev. Spot på klassens sociale liv og betydningen af at sætte sig mål 2 x 3 timer med hver klasse. Teambuilding med klasselæreren i alle tre klasser. En social aktivitet med bowling og spisning pr. klasse med deltagelse af alle klassens lærere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.298

90 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling
72 deltagere IBC Aabenraa Eleverne får et supplerende undervisningsforløb i 'storyboard', optageteknik og redigering, så de kan aflevere deres opgaver i en anden og mere kreativ form. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.370

91 Lektiefri Mac-klasse 28 deltagere IBC Aabenraa Hver elev får en Mac-computer udleveret. Undervisningen bindes op på en metacase, som består af flere forbundne virksomhedscases. Ingen lektielæsning udenfor skoletiden. Udvikling af lærerrollen i retning af at være mere konsulentorienteret. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.398

92 Virtuel mentor 81 deltagere VUC Syd Eleverne i fjernundervisningen tilknyttes en virtuel mentor, der skal være opsøgende og etablere en personlig relation til kursister med behov for dette. Den virtuelle mentor følger ligeledes op på elevernes uddannelsesplaner og skriftlige afleveringer. Kommunikationen foregår som videokonference, chat, mail eller med telefon. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.479

93 SOSU lektieportal 37 deltagere SOSU Syd SOSU Syd etablerer en elektronisk lektieportal, hvor eleverne har mulighed for at supplere, gennemse, repetere og arbejde med pensum indenfor uddannelserne på SOSU Syd. Portalen er på tre niveauer: elev-elev undervisning; underviser - elev/klasseundervisning; e-learning moduler indenfor udvalgte emner. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.516

94 Undervisning ved hjælp af det fysiske computerspil Djeeo på HG
64 deltagere BC Syd HG eleverne gennemfører tværfaglige undervisningsforløb på tværs af fagene idræt, salg og service, IT samt erhvervsøkonomi. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.580

95 Faglig hjælp til 2. HF 44 deltagere Sønderborg Statsskole Eleverne skriver 3 eksamensstile inden terminsprøve med følgende hjælp: Eksamensmaterialet drøftes med en dansklærer i tre grupper opdelt efter de temaer, eleverne har valgt. Eleverne skriver stilene i et værkstedsmodul med støtte fra 2-3 lærere. Lektiehjælp fra 2-3 lærere i forbindelse med hver opgave. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.624

96 Gruppementor til støtte for elevernes gennemslagskraft
34 deltagere BC Syd Eleverne får mulighed for at opsøge en gruppementor, hvis de oplever behov for at styrke deres gennemslagskraft og arbejde med eventuel præstationsangst forud for eksamen. Desuden mulighed for individuelle samtaler. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658

97 Spot på klassens sociale liv
Haderslev Handelsskole Målrettet indsats i to HG klasser, som hver får tilknyttet en klassecoach. I de første uger af skoleåret mødes klassecoachen med klassen 4 x 3 timer og arbejder med temaer indenfor kommunikation og samspil, roller, forskellighed og det at sætte sig mål og nå dem. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658

98 UU Vejleder på ungdoms-uddannelserne ved skolestart
UU Haderslev UU Sønderborg UU Aabenraa UU Tønder UU vejlederne tilbringer nogle timer om ugen på ungdomsuddannelserne de første to uger efter skolestart og følger op på ikke fremmødte. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658

99 UU vejleder overleverer fra produktionsskole til EUD
UU Aabenraa EFA Syd IBC Aabenraa Håndholdt indslusning af unge fra produktionsskolen til erhvervsuddannelse. UU Vejlederen har en central rolle i udslusningssamtale, indslusningssamtale og opfølgning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658

100 UU Vejleder overleverer fra grundskole til STX
32 deltagere UU Aabenraa Aabenraa Statsskole Overdragelsesmøde mellem UU Vejleder og studievejleder/klasselærer Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.690

101 Indslusningsmedarbejder
55 deltagere EUC Syd En indslusningsmedarbejder har gennem fire måneder til opgave at følge op på frafaldstruede elever på grundforløbene og iværksætte aktiviteter, der kan medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.745

102 Indslusningsarrangement
23 deltagere UU Sønderborg Aftenarrangement for ikke-uddannelsesparate unge, deres forældre, lærere fra EUC Syd, vejledere og psykolog. Drøftelse af tilbud til de ikke uddannelsesparate unge. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.768

103 der skifter studieretning
Integration af elever, der skifter studieretning 23 deltagere Sønderborg Statsskole Aktiviteter i form af en ekstra social indsats i klasser, hvor nogle elever har skiftet studieretning efter det første halve år. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.791

104 Indslusningsarrangement
19 deltagere UU Sønderborg Ryste-sammen arrangement for ikke-uddannelsesparate unge, deres forældre, lærere fra EUC Syd, vejledere og psykolog. Drøftelse af tilbud til de ikke uddannelsesparate unge. Individuelle samtaler med de unge og deres forældre, hvor den unges forløb drøftes. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.810

105 Koordineret fastholdelses-indsats på tværs af produktionsskole og EUD
31 deltagere Sønderborg Produktionshøjskole EUC Syd Overdragelse med hjælp fra en indslusningsmedarbejder, der primært har fungeret som coach for elever, henvist gennem studievejledningen. Coachen har også deltaget i gruppeaktiviteter, når der har været behov for at arbejde med klassens eller enkelte elevers trivsel. Medarbejderen har informeret undervisere og vejledere om de mange støttemuligheder, der eksisterer for den enkelte unge. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.841

106 Skriftlighed gennem bærbare enheder Hver elev får udleveret en bærbar
226 deltagere VUC Syd Hver elev får udleveret en bærbar MAC eller iPad og undervises af i-coaches i brug af redskaber, der kan støtte elevens skriftlige fremstilling. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.067

107 Fra individ til bevidst national og international borger
92 deltagere Haderslev Handelsskole Øget fokusering på eleven og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, hvor eleverne bevidstgøres om deres muligheder og roller i en globaliseret verden. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.159

108 Elevers sociale tilknytning til skolen
201 deltagere EUC Syd Grundforløbselever på auto og mad til mennesker samt ungdomsklassen tildeles en særlig indsats ud fra lærernes vurdering af elevens og klassens behov. Det har bl.a. været en mentor, enkeltdage med fælles morgenmad, særlige sociale aktiviteter, idræt m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.360

109 Håndholdt undervisning
26 deltagere Tønder Handelsskole Særlig faglig og social støtte til HG 2, som skal slås sammen i en klasse på grund af stort frafald. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.386

110 HG – en stærk uddannelse!
69 deltagere Tønder Handelsskole Praksisnære opgaver i samarbejde med det lokale erhvervsliv kombineret med udfordrende undervisning skaber en stærkere faglig identitet og stolthed. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.455

111 Merkantil/ L-E-T timer (lektie, erhverv, trivsel)
60 deltagere Tønder Handelsskole Til støtte for elevernes trivsel, faglige niveau og målrettethed indføres L-E-T timer, som indeholder praksisnær undervisning, praktik, virksomheds-besøg, lektiehjælp og trivselsaktiviteter. Aktiviteterne suppleres med morgenmad og avislæsning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.515

112 Implementering af iPad på HG
69 deltagere Tønder Handelsskole Inddragelse af E-bøger og I-bøger i HG undervisningen for at styrke undervisningen i at være faglig, sekventiel og varieret. Dette supplement har givet bedre mulighed for differentieret undervisning, hvor det er muligt at tilgodese den enkelte elevs behov. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.584

113 Lektieværksted på skemaet
95 deltagere Haderslev Katedralskole Indførelse af to skemalagte lektiemoduler på 1. og 2. HF. Tilstedeværelse af dansk- engelsk og matematiklærer, 2-3 lærere pr. gang. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.679

114 Unge Camp Fem dages ungecamp for frafaldstruede unge.
25 deltagere Haderslev Handelsskole BC Syd Fem dages ungecamp for frafaldstruede unge. Gruppeopdelte aktiviteter formiddag og eftermiddag. Udfordringer og støtte til at sætte sig mål, leg og læring. Personlig coaching. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.704

115 Kom godt i gang med dansk og matematik
46 deltagere Sønderborg Statsskole Ekstra lærer på i matematik og dansk i to perioder á en måneds varighed i starten af 1. HF. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.750

116 Flerstrenget indsats for produktionsskoleelever i overgange mellem uddannelser
189 deltagere EFA Syd Månedlige individuelle samtaler med fokus på mål og sikring af, at der sker en hurtig indsats ved behov. Udslusningsmentor i overgangen til erhvervsskolen samt fastholdelses-workshops for alle skolens elever i september. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.939

117 Introduktion af elever med forskudt start
21 deltagere BC Syd Tilrettelæggelse af særlig introduktionsindsats for elever, der starter på HG januar, og som skal fordeles ud på eksisterende klasser. To introduktionsdage med særligt skema. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.960

118 Gode studievaner og café skriftlighed
121 deltagere BC Syd 6 lektioner i studieadfærd i 1. g klasserne i uge 33. Opfølgning 1 lektion pr. uge i ugerne Supplerende indsats med café skriftlighed, hvor eleverne kan hente hjælp forud for aflevering af skriftlige opgaver. Cafeen er åben 2 x pr. uge i 13 uger. Caféen er bemandet med faglærere indenfor international økonomi, afsætning, virksomhedsøkonomi, dansk og fremmedsprog - engelsk, tysk, spansk. Bemanding 7 lærere x 2½ time pr. uge + elevhjælpere udvalgt blandt 3. g'ere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.081

119 Faglig læsning og skrivning kombineret med handelsregning
21 deltagere BC Syd Stamklassen deles op i to hold, og der gennemføres kursus i 56 timer i faglig læsning og skrivning samt i handelsregning parallelt på de to halve hold. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.102

120 Forplejning elektrikere på hovedforløb
11 deltagere BC Syd Fuld forplejning i skoletiden i form af sund morgenmad, en formiddagsbolle, sund frokost og 1-2 stykker frugt. Skal vise eleverne hvor stor betydning et stabilt blodsukkerniveau har for deres trivsel. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.113

121 Tre pensionister som mentorer på hver sin HF klasse.
Klassetrivsel på HF 32 deltagere Vejen Gymnasium, Tre pensionister som mentorer på hver sin HF klasse. Skriveværksted i forbindelse med SSO, hvor der er mulighed for at få hjælp af lærere og mentorer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.145

122 Elevinformation om ungdomsuddannelserne 221deltagere
Grindsted Gymnasium Grindsted erhvervsskole Syddansk erhvervsskole Landbrugsskolen SOSU Esbjerg UU Billund Områdets ungdomsuddannelser besøger folkeskolens afgangsklasser i november og giver to timers introduktion til deres uddannelser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.366

123 Fokus på frafaldstruede elever inden opstart på valgt ungdomsuddannelse
Grindsted Gymnasium Grindsted erhvervsskole Syddansk erhvervsskole Landbrugsskolen SOSU Esbjerg UU Billund 50 deltagere To individuelle overdragelsessamtaler mellem elev, forældre, klasselærere, UU vejleder samt to repræsentanter fra ungdomsuddannelsen. Første samtale i maj, næste samtale i oktober. Klasselærerkurser for lærere i overbygningen om bl.a. profiler på ungdomsuddannelserne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.416

124 Screening af alle nye elever
Fastholdelse af elever ved ungdomsuddannelserne i Ribe 432 deltagere Ribe Katedralskole Ribe Handelsskole UU Esbjerg. Screening af alle nye elever med efterfølgende tilbud om læseklinik og lektiecafé for de elever, der har dette behov. Tilbud om mentor til elever med behov. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.848

125 Knæk den faglige kode 144 deltagere Vejen Handelsskole Vejen Gymnasium Præsentationsværksted med fokus på skriftlige opgaver og mundtlig fremlæggelse. Kollektiv træning og individuel support for elever især fra gymnasiefremmede miljøer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.992

126 Samtaler individuelt og i grupper med kursister, der påtænker at starte på HF
100 deltagere VUC Vest Fem timers samtale med hver AVU kursist skal støtte kursisten i at foretage et valg i forhold til at starte på HF. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.092

127 Socialfaglig støtte på EUC Vest
Jobcenter Esbjerg EUC Vest SOSU Esbjerg Esbjerg kommune Social førstehjælp og støtte til elever på EUC Vest og SOSU. Hjælpen tilbydes gennem tilstedeværelse af socialrådgiver, som de unge kan opsøge. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.092

128 Indslusning i ungdoms-uddannelserne i Billund og Varde 13 deltagere
10. klassesskolen i Grindsted og Billund Varde handelsskole St. Jacobi Skole i Varde UU Billund UU Varde Kursus til lærere og vejledere på klasse om andre ungdoms-uddannelser end gymnasiet. Overdragelsessamtaler i maj og opfølgende samtaler i oktober med udvalgte elever. I samtalen deltager elev, forældre, UU vejleder, klasselærer samt repræsentanter for ungdomsuddannelserne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.105

129 Støtte til tosprogede elever og elever fra ikke-akademiske hjem
160 deltagere Vejen Gymnasium Ekstra vejledning individuelt og ved løsning af skriftlige opgaver på små lektiecafé hold. Træning i at analysere og forstå en tekst. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.265

130 Lettere tilgang til læring gennem PC læsning med syntetisk stemme
178 deltagere VUC Vest Kursus i at anvende PC læsning med syntetisk stemme for kursister med konstaterede eller oplevede svage læsekompetencer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.443

131 Trivsel, skolegang og fastholdelse
143 deltagere SDE Grindsted Sund grovbolle med pålæg samt en kildevandsbrik tilbydes hver morgen i 5-6 uger. Maden indtages under samvær mellem elever og lærere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.586

132 Mobil læring 2 deltagere VUC Vest Introduktion til smartphones. Registrering af data ved hjælp af billeder, lyd og video. Introduktion til platform, fronter, mobi-learn. Introduktion til Youtube, wikipedia, blogs m.fl. i læringssammenhæng. Mobilen som integreret hjælperedskab i dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.588

133 Trivselsambassadører på grundforløbet
78 deltagere SOSU Esbjerg Der ansættes en trivselsperson, som er til rådighed for eleverne kl hver morgen. Trivselspersonen sikrer en venlig og god atmosfære. Trivselspersoner kontakter også udeblevne elever. Eleverne i forlængelsespraktik tilbydes praksisdage på skolen 5 x 4 lektioner i grupper á 7 elever. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.666

134 og faglig lektielæsning
Hverdagscaféen og faglig lektielæsning 61 deltagere Esbjerg Gymnasium Der er etableret en fælles studiecafé, der dækker humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Caféværter er lærere og elever fra ældre årgange. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.727

135 Fælles frokost til forebyggelse af fravær
32 deltagere SDE Grindsted Syddansk erhvervsskole i Grindsted har ingen kantine, men tilbyder i tre måneder frokost til eleverne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.759

136 Kombinationsforløb som forberedelse til uddannelsesvalg 20 deltagere
Grindsted Produktionsskole SDE Grindsted Grindsted Erhvervsgymnasium Grindsted Landbrugsskole SOSU Esbjerg Produktionsskolen afprøver kombinationsforløb i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Første runde tilrettelægges på værksteder efter skolernes valg, anden runde tager udgangspunkt i elevernes individuelle valg. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.779

137 Undervisning på HG brydes op
Alternativ HG 87 deltagere SDE Grindsted Undervisning på HG brydes op og tilrettelægges som tværfaglige temaforløb, hvor det praksisnære kommer mere i spil. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.866

138 Studiecafé - hold fri, når du kommer hjem
33 deltagere VUC Vest Etablering af et fælles lektielæsningsmiljø med hjælp af lærere fra HF, AVU og OBU. Cafeen har åbent to dage om ugen i 3 lektioner. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.899

139 "Velkommen" besøg før sommerferien
137 deltagere Grenaa Gymnasium Nye 1. g'ere og 1. HF'ere er på besøg i to timer en eftermiddag før sommerferien. De møder studievejledere, kommende lærere, klassekammerater og elevtutorer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

140 Den gode aflevering 1 deltager UU Djursland Østre skole Grenaa Gymnasium. UU og grundskolen udpeger elever, der har brug for mere støtte for at blive fastholdt i ungdoms-uddannelse. Eleverne inviteres til samtale med deltagelse af UU vejleder, klasselærer fra grundskolen, gymnasiets gennemførselsvejleder samt evt. andre støttepersoner. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

141 Fælles introdage for elever og forældre
78 deltagere Viden Djurs Nye elever inviteres til introdag en lørdag i maj sammen med deres forældre. Her præsenteres skolen, fagene, lærerne, skoles sociale miljø samt støtteordninger i form af mentorer, SPS m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

142 Start med teambuilding og introduktion
85 deltagere Viden Djurs En bedre introduktion af nye erhvervsskoleelever ved hjælp af teambuilding, hvor der bevidst arbejdes med positive gruppeprocesser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

143 Åben skole en aften om ugen med følgende værksteder:
Åben skolemiljø 129 deltagere Viden Djurs Åben skole en aften om ugen med følgende værksteder: auto, smed, robot, IT, lektiecafé, studievejledning m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

144 Start med teambuilding og introduktion
33 deltagere Viden Djurs En dags intro med teambuilding for IT-elever/ nørder. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

145 EUD grundforløb starter med dobbeltlærerdækning i alle timer
Social hjælpelærer for EUD klasser 131 deltagere Viden Djurs EUD grundforløb starter med dobbeltlærerdækning i alle timer de første to uger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

146 De nye grundforløbselever på auto og smedelinjerne får morgenmad
Fælles morgenmad ved ugens start og slutning for værkstedselever på grundforløb 65 deltagere Viden Djurs De nye grundforløbselever på auto og smedelinjerne får morgenmad mandag, torsdag og fredag sammen med deres lærere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

147 Fokus på fællesskaber gennem dobbeltlærer i starten
28 deltagere Viden Djurs Nye grundforløbselever har dobbeltlærerdækning en del af tiden de første fire uger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

148 Forebyggende vejledningsindsats
17 deltagere Viden Djurs Mentor og vejleder gennemfører undervisningsforløb en gang om måneden i klasserne, og elevernes tvivl og spørgsmål inviteres ud i lyset. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

149 Forebyggelse af stress og eksamensangst
16 deltagere Rønde Gymnasium Individuelle samtaler og holdaktivitet, som skal forebygge at begyndende stress udvikler sig til egentlig depression Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

150 Lektiestruktur og lektiestøtte 5 deltagere
Rønde Gymnasium Hjælp til at strukturere den daglige lektielæsning og opgaveskrivning Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

151 af ungdomsuddannelsen sms'er de unge til hinanden i en sms-kæde.
Holdet 7 deltagere UU Djursland Allingåbroskolen De første tre måneder af ungdomsuddannelsen sms'er de unge til hinanden i en sms-kæde. Desuden mødes de hver 14. dag med UU vejlederen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

152 Netværk mellem vejledere om bedre indslusning
33 deltagere UU Djursland Viden Djurs Grenaa Gymnasium Rønde Gymnasium SOSU Randers Kalø Landbrugsskole. Udvikling af gode modeller for tværinstitutionelt samarbejde mellem vejlederne om unge i overgangen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

153 Gamebased learning som metode til at fastholde de unge 36 deltagere
Viden Djurs Udvikling af spil, der kan bruges til undervisning i el-lære på autouddannelsens grundforløb. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

154 Hack din fremtid 40 deltagere Viden Djurs To dages event, hvor skoletrætte unge fra 9. klasse skal finde løsninger på nutidens udfordringer. Til rådighed har de elever fra ungdomsuddannelserne og tre hackere fra IT miljøet i København. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

155 der giver eleverne de redskaber, de mangler for at komme videre.
Skrivemetro 27 deltagere Viden Djurs Skrivemetroen giver eleverne mulighed for at tilgå lærings-ressourcer på forskellige stationer på hjemmesiden. Stationerne består bl.a. af videosekvenser, der giver eleverne de redskaber, de mangler for at komme videre. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

156 Internationalisering på EUD merkantil
75 deltagere Viden Djurs Der gennemføres et internationalt temaforløb i efteråret på HG 2. Forløbet henvender sig til elever, som ikke er internationalt orienterede. Det varer 4 uger, og kan bl.a. bestå af praktik i Flensborg eller Varberg. Forløbet skal give eleverne en forståelse af, at de er en del af en international verden. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

157 En uges event, hvor skoletrætte unge fra 9. klasse bliver udfordret
Innovationsevent 65 deltagere Viden Djurs En uges event, hvor skoletrætte unge fra 9. klasse bliver udfordret på deres kreative og innovative evner. Målet er at finde indre motivation til ungdomsuddannelse. Undervejs bliver de vejledt af lidt ældre unge fra ungdomsuddannelserne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

158 Job med uddannelsesperspektiv
3 deltagere UU Horsens-Hedensted Skoletrætte unge fra grundskolen introduceres til forskellige brancher gennem ansættelse som trainee, inden de vælger uddannelsesretning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

159 'Store velkomstdag' på EUD 160 deltagere
Opfølgning på 'Store velkomstdag' på EUD 160 deltagere Learnmark Screening og individuelle samtaler danner baggrund for holddannelse. Herefter mulighed for dobbeltlærerdækning og differentieret undervisning efter behov. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

160 Gennemførelse af social aktivitet på EUD i introperioden
Icebreaker 74 deltagere Learnmark Gennemførelse af social aktivitet på EUD i introperioden Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

161 I grundforløbet skemalægges et træningsmodul om ugen.
Elevers planlægning af hjemmearbejde 149 deltagere Tørring Gymnasium I grundforløbet skemalægges et træningsmodul om ugen. I dette modul kan eleverne arbejde med at planlægge og starte på hjemmearbejdet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

162 Projekt lektielæsning
169 deltagere Horsens Gymnasium I grundforløbet skemalægges et modul om ugen til lektielæsning og træning: notatteknik, gruppearbejdsøvelser, koncentrationsøvelser, hjælp til selvhjælp, kompetencetræning, skriftlighed og træning i at skrive større opgaver. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

163 Screening i læse-stave og matematik færdigheder
127 deltagere Horsens Gymnasium Alle 1. g'ere screenes, og der tilbydes støtteundervisning til de 25, der har vist sig at have størst behov i dansk og matematik. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

164 Fra skoleelev til elev i lære
26 deltagere Learnmark Vejledning og træning af HG elever i arbejdspladskultur. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

165 Struktur på hverdagen 5 deltagere Bygholm Landbrugsskole Individuelle opstartsamtaler, gruppesamtaler, hyggeaktiviteter og lektiehjælp. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

166 Elever med skriftligt fravær skemalægges individuelt
Lektiefængsel 19 deltagere Tørring Gymnasium Elever med skriftligt fravær skemalægges individuelt til lektiefængsel. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

167 Håndholdt praktikpladscafé
5 deltagere Learnmark Lærerne afsætter omkring 4 timer pr. ung til støtte ved praktikpladssøgning på virksomheder. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

168 Ekstra starthjælp og vejledning til elever med skriveblokering
Over stregen Tørring Gymnasium Ekstra starthjælp og vejledning til elever med skriveblokering og andre startvanskeligheder i forbindelse med store skriftlige opgaver. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

169 Lektiecafé kun for elever, der er visiteret til denne særlige hjælp.
Tvungen lektiecafé 6 deltagere Bygholm Landbrugsskole Lektiecafé kun for elever, der er visiteret til denne særlige hjælp. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

170 De sidste med over i ungdomsuddannelserne og fastholdes 46 deltagere
UU Horsens-Hedensted SOSU Fredericia-Horsens Learnmark Bygholm Landbrugsskole Horsens Gymnasium Tørring Gymnasium Horsens Statsskole Løbende individuelle kontaktlærersamtaler i 10. klasse med udsatte unge, tilknytning af coach, håndholdt overlevering til EUD, etablering af unge-kontakt på Learnmarks afdelinger samt tværgående samarbejde mellem AKT koordinator, læsevejleder, PPR, familierådgivningen og ledelsen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

171 Eleverne indgår en kontrakt om, at de er tilstede på skolen
Lektiefri klasse på HG 29 deltagere Learnmark Eleverne indgår en kontrakt om, at de er tilstede på skolen hver dag i tidsrummet – 14. Her skal de aktivt indgå i lektiecafeen, hvor de også får den nødvendige hjælp. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

172 Frafaldstruede kursister tilbydes en coach som støtteperson.
Coaching 10 deltagere Horsens HF & VUC Frafaldstruede kursister tilbydes en coach som støtteperson. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

173 Mentortimer til frafaldstruede kursister
7 deltagere Horsens HF & VUC Mentortimer til de frafaldstruede kursister skal følge op på kompetenceudviklende tiltag fra starten af kurset, så kursisten oplever en rød tråd. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

174 9´eren 13 deltagere Horsens HF & VUC Særlig støtte til en sårbar klasse: 3 vejledningstimer pr. uge, frikøb af en lærer til at deltage i tur til Randers regnskov og i en tur til træningscentret. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

175 Studiecafé 32 deltagere Horsens HF & VUC Etablering af en studiecafé med støtte til faglige, personlige og sociale problemstillinger. Caféen er et tilbud 3x3 timer pr. uge, og den bemandes med lærere samt 1-2 kursister. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

176 Dobbelt lærerbemanding
97 deltagere Horsens HF & VUC Dobbeltlærer 9-12 timer om ugen til kursister på AVU og HF. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

177 ”Velkommenbesøg” før uddannelsesstart
76 deltagere SOSU Randers Kommende elever inviteres til ”velkommenbesøg” i maj forud for start på uddannelse i august. Ved besøget er der individuelle samtaler med studievejleder, læsevejleder samt deltagelse i fx fælles madlavning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

178 Introforløb for alle nye 1. g'ere
175 deltagere Paderup Gymnasium Intropakke bestående af præsentation, klassedannelse, hyttetur, studievejledning med fokus på studieteknik og klasserumskultur samt kompetencesamtaler med fokus på trivsel. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

179 Fastholdelse i en 1. HF klasse 19 deltagere
Randers HF & VUC Mentoroverdragelse fra afgivende grundskole, lærersamarbejde med 10. klasse med henblik på udveksling af erfaringer med skolekultur, minirustur fra starten af skoleåret samt værkstedslærere i dansk, matematik og engelsk koblet på klassen i efteråret. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

180 Indslusningssamtale på HG
Tradium Indslusningssamtaler med kommende HG elever, som UU vurderer kan få udbytte af dette. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

181 Uddannelsesambassadører for FHF elever
13 deltagere Randers HF & VUC FHF er et vejledningsforløb, der skal hjælpe eleverne med afklaring. Uddannelsesambassadørerne kommer på besøg fra de forskellige ungdomsuddannelser i marts og inspirerer FHF elever til valg af ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

182 Skriveværksted for elever i fire udvalgte klasser
371 deltagere Randers Statsskole Obligatorisk skriveværksted for 1. g'ere i 2 x ½ dag. Lektieværksted 2 timer om ugen. Skrivecafé for 3, g'ere, der skriver SRP. Lektiefængsel for elever med skriftligt fravær. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

183 Individuelle samtaler med elever med stort fravær.
Tilstedeværelse og fastholdelse i 10. og i overgangen videre. 12 deltagere UU Randers Nørrevangsskolen Individuelle samtaler med elever med stort fravær. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

184 Den gode aflevering 13 deltagere Randers Produktionshøjskole i samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser Individuelle forløbsplaner for produktionsskoleelever med inddragelse af realkompetenceafklaring. Samarbejde mellem lærere på produktionsskolen og de modtagende ungdomsuddannelser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

185 Studiegrupper med coaching og teambuilding
60 deltagere Tradium Elever på HHX opdeles i studie-grupper á max 4 elever. De tilbydes 8 timers coaching pr. gruppe samt 2x4 timers skemalagte workshops med øvelser, der styrker sammenholdet og skaber gode studievaner. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

186 Fastholdelse af en 1. HF klasse
31 deltagere Randers HF & VUC Delvis digitalisering af under-visningen gennem tildeling af en bærbar pc til alle kursister, brug af Google docs, sociale medier, produktion af digitale afleveringer m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

187 På vej mod en praktikplads
24 deltagere Randers Produktionshøjskole Individuel supervision af eleverne med henblik på at styrke elevernes syn på egne kompetencer i forbindelse med søgning af praktikplads. Gruppeøvelser med personlige samtaler samt samtaler hos arbejdsgivere i Randers. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

188 På vej mod en praktikplads, teknisk EUD
36 deltagere Tradium Individuel og gruppevis praktikrådgivning og vejledning i søgning af praktikplads. Konkret støtte til at søge praktikplads og opfølgning på dette. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

189 På vej mod en praktikplads, HG
24 deltagere Tradium Individuel og gruppevis praktikrådgivning og vejledning i søgning af praktikplads. Konkret støtte til at søge praktikplads og opfølgning på dette. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

190 Skolekultur og studievaner
297 deltagere Randers Statsskole Udvidet vejledning med skemalagte timer, der fokuserer på planlægning af tid, forberedelse, klasserumskultur, førfagligt sprog, studievaner etc. Obligatorisk skriveværksted med lærervejledning til skriftlige opgaver. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

191 Introduktion for nye HHX elever
136 deltagere Tradium Sociale aktiviteter og team-dannelse, fælles morgenmad. Kursus om klasserumskultur, grillaften. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

192 Sociale relationer på HG
79 deltagere Tradium To ”ud af huset” oplevelser af teambuildende karakter. Turene lægges med ca. 4 måneders mellemrum. Den første indenfor de første 3 uger på HG. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

193 Teambuilding før start på grundforløb på ”Bil, fly og andre transportmidler” samt på ”Produktion og udvikling” 32 deltagere Tradium To dages teambuilding aktiviteter som en del af realkompetencevurderingen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

194 Realkompetencevurdering i overgangen til erhvervsskolerne
146 deltagere Tradium Randers Produktionshøjskole Realkompetencevurdering på elever ved start på EUD og gerne igen efter en periode. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

195 Alle aktiviteter fra august til efterårsferien.
Styrkelse af elevernes relationer 66 deltagere Tradium Seks dage med faglige og sociale aktiviteter suppleret med trivselssamtaler. Alle aktiviteter fra august til efterårsferien. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

196 Læsekursus i faglig læsning på HF og FHF ( vejledningskursus).
45 deltagere Randers HF & VUC Læsekursus i faglig læsning på HF og FHF ( vejledningskursus). Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

197 Konkurrenceaktiviteter på EUD for elever i 9. klasse
Overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse 111 deltagere UU Randers Randers HF & VUC Grundskolerne i Randers Konkurrenceaktiviteter på EUD for elever i 9. klasse Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

198 Bedre indslusning på erhvervsuddannelsen
195 deltagere Skanderborg-Hørning Produktionsskole Egå Produktionsskole Aarhus Produktionsskole Odder Produktionsskole Favrskov Produktionsskole Gøglerskolen, Aarhus Erhvervsskolerne i Østjylland. Forbesøg på erhvervsuddannelsen, sms'er i den første periode, afsluttende samtale med elev og studievejleder/ kontaktlærer efter tre uger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

199 Inddragelse af UU vejledere, der kan klæde lærerne på
Sikring af inklusion af sårbare elever 46 deltagere UU Aarhus-Samsø Jordbrugets Uddannelsescenter Inddragelse af UU vejledere, der kan klæde lærerne på til at spotte frafaldstruede elever og følge op på dem, så de inkluderes i klasserne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

200 Netværk og kommunikation kvalificerer indsatsen
123 deltagere UU Favrskov Favrskov Gymnasium Den jyske Håndværkerskole Favrskov Produktionsskole Samarbejde om overlevering og modtagelse af nye elever på ungdomsuddannelserne. Formelle aftaler om flow og procedurer med henblik på at spotte og opfange flest mulige elever som kunne være potentielle dropouts. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

201 Understøttende vejledning
af elever i 10. klasse, der søger HG som plan B. UU Aarhus-Samsø Aarhus Købmandsskole 31 deltagere Supplerende vejledning af elever, der er afvist af gymnasiet, og som vælger HG som plan B. Grundig info om HG, løbende vejledningssamtaler med anerkendende tilgang. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

202 Udvikling og implementering af en god skolestart
241 deltagere Egå Gymnasium Risskov Gymnasium Marselisborg Gymnasium Langkær Gymnasium Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Individuelle samtaler, tilbud om mentor, CL til skabelse af et godt klasserum, regler for klasserumskultur, klassens time, aktiviteter efter skoletid. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

203 Tidlig indsats med støtte i overgangen
106 deltagere UU Skanderborg-Odder Odder Gymnasium Skanderborg Gymnasium Unge, som UU skønner får problemer i overgangen, inviteres på besøg på STX før sommerferien. De møder kontaktlærere og 3. g mentorer. Efter ferien får de støtte af deres 3. g mentorer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

204 Lektie- og skrivemoduler/ skriveværksted
45 deltagere Skanderborg-Odder Center for uddannelse Marselisborg Gymnasium Aarhus Akademi Aarhus Statsgymnasium Viby Gymnasium & HF Der er skemalagt lektiemoduler, hvor eleverne arbejder i faste studiegrupper. Desuden er skemalagt skrivemoduler i fag, hvor der er skriftlige afleveringer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

205 Elevers tilegnelse af faglige og studiemæssige kompetencer
299 deltagere Langkær Gymnasium Aarhus Købmandsskole Samarbejde mellem faglærere og læsevejledere om udarbejdelse af materiale, der tilgodeser elevernes behov for støttende aktiviteter i forbindelse med undervisningen. Individuelle samtaler med fokus på elevens læring. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

206 Relationer og realiteter på 21 dage
270 deltagere Langkær Gymnasium Skanderborg Gymnasium UU Aarhus-Samsø UU Skanderborg-Odder De første 21 dage bruges til reduktion af kompleksitet og tydeliggørelse af mål, reetablering af elevens uddannelsesplan, etablering af sociale relationer mellem eleverne og mellem elever og lærere, arbejde med klasserumskultur, screening og handleplaner. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

207 Stå frem - styrkelse af elevens egenaktivitet i praktiksøgningen
44 deltagere Aarhus Købmandsskole Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. Erkendelse af problem, etablering af værktøjskasse, implementering af værktøjer, udarbejdelse af præsentation og elevatortale. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

208 IT til støtte for læringen
40 deltagere Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Inddragelse af IT som supplement til det skriftlige arbejde, læsetekster som podcast, lydafleveringer, matematikspil m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

209 IT, læring og ny skriftlighed
84 deltagere SOSU Aarhus Aarhus Købmandsskole Ny praksis om anvendelse af IT i forbindelse med skriftlighed: udvikling og implementering af digitale spil og simuleringer i undervisningen, inddragelse af IT i alle fag, inddrage OneNote til støtte i undervisningsforløb, brug af mobil læring og web 2.0. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

210 Mentorer i overgangen for tosprogede
12 deltagere UU Aarhus-Samsø Udvalgte unge med dansk som andetsprog får tilknyttet mentor, der følger dem i overgangen og det første år i ungdomsuddannelsen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

211 Fokus på Fastholdelse 3 deltagere Aarhus Katedralskole Fokus på at skabe en fastholdende klassekultur i klasser, som er præget af mindre konstruktiv klassekultur. Indsatsen suppleres med individuelle samtaler med elever, der vurderes at have øget risiko for frafald. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

212 Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse
Aarhus Købmandsskole SOSU Aarhus Tidlig kontakt mellem ungdomsuddannelse, 10. klasses center, elever og forældre. Informationsmøder ved starten af 10. klasse. En dags deltagelse på erhvervsskolerne. Erhvervsskolelærer deltager ved afholdelse af OSO opgave i 10. klasse. Elever og forældre inviteret til møde på erhvervsskolerne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

213 Individuel vejledning sammen med undervisning i tekstskrivning/rap.
Individuel støtte til dansk kombineret med overgangs-vejledning 30 deltagere Gøglerskolen Individuel vejledning sammen med undervisning i tekstskrivning/rap. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

214 Støtte til selvmestring for unge med psykiske problemstillinger 30 deltagere
Gøglerskolen Sårbare unge med ADHD og andre psykiske problemstillinger tilbydes individuelt støttende samtaler kombineret med gruppeforløb i mindfulness og støtte til selvmestring. Forældre og øvrigt personale inddrages. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

215 En god uddannelsesstart
13 deltagere Aarhus Tech Individuelt møde med de nye elever afklarer og afstemmer forventninger. Dobbeltlærerdækning i udvalgte blokke i de første 5 uger, individuelle samtaler de første 10 uger, sociale arrangementer i introfasen til at styrke den sociale trivsel. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

216 Forebyggelse af frafald på HF 135 deltagere
VUC Aarhus Undervisningsdifferentiering i naturvidenskabelig fagpakke, omlagt skriftlighed i dansk og engelsk, fastholdelse og motivation for tidligere drop-outs, screening og opfølgning på elever med dyskalkuli. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

217 Bedre overgang fra 10. klasse for tosprogede unge
15 deltagere Aarhus Produktionsskole VUC Aarhus UU Aarhus-Samsø. Ekstra tilbud om undervisning i dansk som andetsprog, engelsk og matematik samt idræt, personligt lederskab og individuel vejledning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

218 Inkluderende klasserumskultur
202 deltagere Egaa Gymnasium Støttefunktion til frafaldstruede elever i form af sms'er ved fravær, opmærksomheden på elevernes deltagelse i det sociale liv, hjælp til studielæsning- og teknik, afkodning af skolekoder, struktur på skriftligt arbejde samt særlige aktiviteter til fremme af en inkluderende klasserumskultur. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

219 til diagnoser og misbrug
Indsats i forhold til diagnoser og misbrug 61 deltagere Den Jyske håndværkerskole Favrskov Produktionsskole Temadag om misbrug og om at udnytte sit potentiale og træffe de rigtige valg. Undervisningsmoduler om diagnose, hash samt individuel rådgivning og vejledning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

220 Almen og faglig undervisning integreret
51 deltagere Den Jyske håndværkerskole Favrskov Produktionsskole Almen undervisning integreret i værkstedsundervisningen på Favrskov produktionsskole. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

221 Støtte til unge på vej mod uddannelse
14 deltagere UU Aarhus-Samsø Samtaler i grupper og individuelt, gruppeaktiviteter, støtte til praktik og brobygning, ekstra vejledning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

222 GPS mentor 42 deltagere . UU Viborg Viborg Ungdomsskole Mercantec Elever i risikogruppen for frafald tilbydes en GPS mentor, der skal fungere som sparringspartner og retningsgiver for den unge i overgange mellem uddannelser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

223 Kompetenceudviklingssamtaler med udsatte unge i indslusningen
33 deltagere UU Viborg Viborg Ungdomsskole Mercantec Individuelle kompetenceudviklings-samtaler og koordinering med øvrige lærere de tre første måneder af EUD. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

224 Særlig indsats for frafaldstruede unge på grundforløbet.
Penalhuset 122 deltagere Mercantec Særlig indsats for frafaldstruede unge på grundforløbet. Indsatsen består af bedre lærerdækning de første tre uger, mentorstøtte og lektiehjælp, afklaring af voksennetværk og inddragelse af betydende voksne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

225 Screening af nye grundforløbselever
291 deltagere Mercantec UU Viborg Afklarende samtaler med nye grundforløbselever i juni, så eventuel støtte kan være forberedt fra starten i august. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

226 VHK Opstart 2010 36 deltagere Mercantec Viborg Håndbold Klub Løbende kompetenceudviklings-samtaler med nystartede kostskoleelever, der kombinerer ungdomsuddannelsen på Mercantec med håndboldtræning i VHK. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

227 Fastholdende klassekultur
26 deltagere Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Bjerringbro Gymnasium Lærerteamet får ekstra ressourcer til individuelle samtaler og gruppe-aktiviteter, der skal bidrage til at skabe gode arbejdsvaner og et godt læringsmiljø. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

228 Særlig mentorstøtte til enkelte elever med stort behov.
SMS-støtte og mandsopdækning af elever med særligt behov 29 deltagere Bjerringbro Gymnasium SMS funktion til afsendelse af beskeder forud for infomøder, introarrangementer, til opfølgning og til kontakt ved fravær. Særlig mentorstøtte til enkelte elever med stort behov. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

229 for nye grundforløbselever og deres forældre i maj.
Før skolestartsmøder 66 deltagere SOSU Silkeborg Informationsaften for nye grundforløbselever og deres forældre i maj. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

230 Før skolestartsmøder 17 deltagere Silkeborg Gymnasium UU Silkeborg Kommende 1. g'ere med bekymrende karakterer fra grundskolen inviteres sammen med forældrene til individuelle samtaler på gymnasiet til afstemning af forventninger og vurdering af, om der er behov for særlige støtteforanstaltninger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

231 til ungdomsuddannelserne
Overlevering via UU til ungdomsuddannelserne 43 deltagere UU Silkeborg Silkeborg tekniske Skole Silkeborg Handelsskole SOSU Silkeborg Elever med særlige personlige, sociale og faglige udfordringer tilbydes overdragelsessamtale på ungdomsuddannelsen sammen med deres UU vejleder. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

232 En god start på mindre hold 82 deltagere
SOSU Silkeborg De første tre uger deles eleverne på mindre hold, så der kan skabes tættere relationer, tryghed og overskuelighed. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

233 Fire dages styrket introforløb
Styrket intro, hvor eleverne lærer at tage personligt ansvar 169 deltagere Silkeborg Handelsskole Fire dages styrket introforløb med ekstra lærerdækning og udfordringer i form af teambuilding og assertionstræning samt udarbejdelse af individuelle visions- og handleplaner. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

234 Screening af førfagligt sprog 161 deltagere
Silkeborg Gymnasium Handelsgymnasiet i Silkeborg Nye 1. g'ere screenes i forhold til førfagligt sprog. Elever med vanskeligheder tilbydes et særligt kursus i læse- og skriveforståelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

235 Udredning i forhold til behov for særlig støtte
122 deltagere UU Skive Skive Tekniske Skole Elever og forældre inviteres til samtale forud for skolestart, når UU planen viser, at der er behov for særlige støtteforanstaltninger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

236 Støtte til afklaring af personlige/ psykiske barrierer 20 deltagere
Produktionshøjskolen Marienlyst Gruppesamtaler til håndtering af personlige og psykiske problemer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

237 Introdage med integration som parameter
60 deltagere Mercantec Todages tur med fokus på socialt sammenhold og afklaring af forventninger til faglighed og arbejdsindsats. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

238 Le Mans' for nye grundforløbselever
26 deltagere Mercantec Et fagligt og socialt arrangement for nye grundforløbselever, hvor der ud over samtaler bl.a. køres Gokart. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

239 Introdag for kommende grundforløbselever på EUD
25 deltagere Mercantec Velkomst og introduktion til dagligdagen på Mercantec, rundvisning, praktiske oplysninger, gruppesnak og sociale aktiviteter. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

240 Introdage for nye 1. g'ere 151 deltagere Mercantec HHX Introdage med fokus på klasserumsledelse, studieparathed, kontaktlærerrollen og sociale aktiviteter. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

241 Ekstra aktiviteter med klasselæreren som tovholder,
Klasserumsdisciplin og gode studievaner 44 deltagere Mercantec HTX Ekstra aktiviteter med klasselæreren som tovholder, to-lærerordning i udvalgte perioder, to lærere i værkstederne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

242 Tre dages sommercamp i ferien
Fastholdelsescamp 9 deltagere Mercantec Tre dages sommercamp i ferien for kostskoleelever, der gennem sociale relationer og fagligt brush-up vil kunne fastholdes i at fortsætte efter ferien. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

243 Velkomstpakke 136 deltagere Mercantec HG Oprettelse af facebook gruppe forud for skolestart på HG. Introdage med bl.a. fremstilling af individuelle videopræsentationer. Konkurrencer og fælles spisning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

244 Afholdelse af fire studielørdage i løbet af skoleåret.
29 deltagere Mercantec HTX Afholdelse af fire studielørdage i løbet af skoleåret. Tilstedeværelse er obligatorisk for elever, der er bagud med skriftlige afleveringer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

245 Teamdage på Grundforløbet 85 deltagere
Mercantec Bygge-anlæg Teamdage for grupper á 12 elever med teambuilding og fokus på fællesskab og inklusion. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

246 Fem timers Food Camp for kommende grundforløbselever
med passion for mad 21 deltagere Mercantec Mad til mennesker Fem timers Food Camp for kommende grundforløbselever på Mad til mennesker. Faglige og sociale aktiviteter og fælles spisning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

247 Screening af nye grundforløbselever
61 deltagere Mercantec EUD UU Viborg Afklarende samtaler med nye grundforløbselever i juni, så eventuel støtte kan være forberedt fra starten i august. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

248 Introtur for nye grundforløbselever
114 deltagere Mercantec Mad til mennesker To dages tur ved starten af grundforløbet. Faglige og sociale udfordringer, fokus på studiemiljø, motivation og plads til forskellighed. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

249 Støtte til social og personlig fastholdelse i overgangen
til ungdomsuddannelse 27 deltagere Produktionshøjskolen Marienlyst Ungdomsuddannelserne i Skive Produktionsskolelærerne arrangerer sociale eftermiddags- og aftenaktiviteter for unge, som har et svagt netværk. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

250 Mere individuelt fokus på eleven
UU Skive Skive Tekniske Skole Særlig støtte til elever med diagnoser: - arbejde med motivation, målsætning, tillid, lærerrollen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

251 Bedre trivsel og koncentration
15 deltagere UU Skive Skive Tekniske Skole Bedre trivsel gennem motion, morgenmad, undervisning i trivsel og ernæring. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

252 Hold fast via coaching og sund livsstil
96 deltagere SOSU Silkeborg Gruppesamtaler og individuel coaching med fokus på: Hensigtsmæssige studievaner og livsstil som forudsætning for læring, hensigtsmæssig konfliktkultur som udgangspunkt for trivsel og fællesskab, selvstændighed og selvværd, fællesskab og omsorg for andre, kost og motion i forhold til fysisk og psykisk velvære og læring. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

253 Introdag for nye elever på EUD Produktion og udvikling 12 deltagere
Mercantec Introdag i slutningen af juni kl for kommende grundforløbselever på produktion og udvikling. Udfordrende samarbejdsaktiviteter og konkurrencer. Grillarrangement og hyggesnak. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

254 Camp mellem jul og nytår og igen
Jule- og vintercamp 19 deltagere Mercantec Camp mellem jul og nytår og igen i vinterferien for unge uden stabilt netværk. Indretning af primitiv teltplads, geocaching, sejlads i kano, træklatring, isfiskeri. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

255 Klar til hovedforløbet
57 deltagere Skive Handelsskole HG Løbende fokus på, at praktik-pladser skal være på plads ved afslutning af grundforløbet. Gruppevejledning, individuelle samtaler efterfulgt af 6 ugers forløb med intensiv søgning af praktikpladser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

256 Studiecoaching Skive Handelsgymnasium Fokus på klassetrivsel og sociale spilleregler, individuelle samtaleforløb. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

257 Matematikvanskeligheder
15 deltagere Silkeborg gymnasium Th. Langs HF og VUC Handelsgymnasiet i Silkeborg Særligt tilrettelagt kursus i tal- og symbolforståelse for elever, der ved screeningen viser sig at have vanskeligheder ved tal- og symbolforståelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

258 Tutorer har mere fokus på den enkelte elevs behov.
Styrket klassekultur 51 deltagere Th. Langs HF og VUC Tutorer har mere fokus på den enkelte elevs behov. Styrkelse af de sociale sammenhænge i klasserne. Tolærerordning i udvalgte timer og fag til at styrke fagligheden. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

259 Organisering af motion i form
Støtte til social og personlig fastholdelse i overgangen til ungdomsuddannelse Produktionshøjskolen Marienlyst Ungdomsuddannelserne i Skive. 44 deltagere Organisering af motion i form af cykling, løb m.m. samt besøg på idrætsklubber. Aktivitetsdage og temadage med motion på programmet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

260 Fælles arrangement med oplæg:
Fokus på motivation gennem samarbejde mellem skole og elevens netværk Mercantec HG 15 deltagere Fælles arrangement med oplæg: ”Der findes ingen dovne elever”. Herefter individuelle samtaler med eleverne ved stigende fravær og faldende trivsel. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

261 Tre dages sommercamp i ferien
12 deltagere Mercantec Tre dages sommercamp i ferien for kostskoleelever, der gennem sociale relationer og fagligt brush-up vil kunne fastholdes i at fortsætte efter ferien. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

262 Støtte til læsesvage elever gennem brug af Smartphones
Produktionshøjskolen Marienlyst Eleverne introduceres til alle de støttende faciliteter, der findes i deres Smartphone. Løbende opfølgning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

263 To dages gruppevejledningsforløb for unge, der ikke startede
Get ready 23 deltagere UU Herning To dages gruppevejledningsforløb for unge, der ikke startede på ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

264 Roadshow 43 deltagere UU Herning Herningsholm Erhvervsskole To-sprogede drenge i klasse kommer på branchespecifikke besøg på erhvervsskoler og erhvervsakademier samt udvalgte virksomheder, der har job med sammenhæng til uddannelserne. Her ser de uddannelses-, job- og karrieremuligheder. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

265 For særligt frafaldstruede elever
Rundbordssamtaler 28 deltagere UU Herning Herningsholm Erhvervsskole Social- og sundhedsskolen Agroskolen Herningsholm Gymnasium Herning HF For særligt frafaldstruede elever i 9. og 10. klasse gennemføres velkomstsamtale, opringning til forældre, SMS før skolestart. Desuden rundbordssamtale mellem den unge, UU og ungdomsuddannelsen efter start. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

266 Håndholdt støtte til unge,
Ung i lære 8 deltagere UU Herning Herningsholm Erhvervsskole Produktionsskolen i Herning Pro-Midt Ikast Håndholdt støtte til unge, der mangler praktikplads efter bestået grundforløb eller fordi de vil starte i ny-mesterlære. Hver vejleder ved UU Herning har ansvaret for indsatsen overfor to unge. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

267 Kommune, UU og gymnasierne har i fællesskab ansat en mentorer,
Mentor på tværs af systemerne 69 deltagere UU Ringkøbing Fjord Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vestjysk Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Vestjysk Gymnasium og HF Det Kristne gymnasium Ringkøbing Gymnasium Produktionsskolen Ringkøbing-Skjern Koordineret mentorindsats fra grundskole til gennemført erhvervsuddannelse. Kommune, UU og gymnasierne har i fællesskab ansat en mentorer, der går på tværs af alle systemerne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

268 Kommune, UU og gymnasierne har i fællesskab ansat en mentor,
Mentor på tværs af systemerne 54 deltagere UU Ringkøbing Fjord Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium (HHX) Vestjysk Handelsskole & Handelsgymnasium (HHX) Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (HTX) Vestjysk Gymnasium og HF (STX og HF) Ringkøbing Gymnasium (STX) Koordineret mentorindsats fra grundskole til gennemført gymnasial uddannelse. Kommune, UU og gymnasierne har i fællesskab ansat en mentor, der går på tværs af alle systemerne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

269 Opfølgning på nystartede EUD elever
216 deltagere UU Ringkøbing Fjord Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vestjysk Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern For særligt frafaldstruede elever i 9. og 10. klasse gennemføres en rundbordssamtaler med den unge, UU og ungdomsuddannelsen efter start på ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

270 Fælles introdag for de nystartede 10. klasses elever 156 deltagere
UU Nordvestjylland Sct. Jørgens skole Aktiv introdag for de nye 10. klasses elever. Dagen indeholder naturoplevelser med vægt på sociale og fysiske aktiviteter sammen med de nye lærere og UU vejlederne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

271 Elevcoach i 10. klasse 156 deltagere UU Nordvestjylland Sct. Jørgens skole Implementering af en elevcoach funktion som supplement til lærerteamet og uddannelses-vejlederne. Coachen er det ekstra bindeled mellem elev, lærere, forældre, UU vejleder og øvrige samarbejdspartnere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

272 SMS ordning mellem skole og hjem i 10. klasse
156 deltagere UU Nordvestjylland Sct. Jørgens skole Etablering af en SMS tjeneste mellem skole og hjem, så forældrene orienteres ved bekymring om fravær og manglende afleveringer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

273 Rammeskabende introduktionsaktiviteter
26 deltagere Det kristne Gymnasium Klassevis fælles morgenmad de to første uger samt fælles klasseafrunding. ”Hvad er der sket i dag, og hvad skal der ske i morgen?” Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

274 Hver modul tillægges 15 minutter ekstra til lektielæsning.
Lektiefri klasse 24 deltagere Det kristne Gymnasium Hver modul tillægges 15 minutter ekstra til lektielæsning. Tiden er integreret i modulet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

275 Særlig støtte til elever, der har svært ved at falde til
Kontaktlærerordning for kostskoleelever med tilpasningsvanskeligheder 4 deltagere Det kristne Gymnasium Særlig støtte til elever, der har svært ved at falde til i elevgruppen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

276 God introduktion gennem relation 8 deltagere SOSU Vestjylland Elever med anden etnisk baggrund sikres en god start på uddannelsen gennem tilknytning til en ældre elev. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

277 Velkomstsamtale før start for elever med behov.
Samlet fastholdelsesindsats 83 deltagere Struer Statsgymnasium Velkomstsamtale før start for elever med behov. En fast elevcoach skaber morgenhygge i ”stuen”. Coachen er et fast tilbud om voksenstøtte, tilbud om morgenopkald eller SMS, stuetræf to eftermiddage om ugen med mulighed for lektiehjælp, hjælp ved eksamensangst og stress. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

278 Eleverne starter på små hold med max 10 elever de første tre uger.
Tryg start på små hold 41 deltagere UCH, transport og logistik Eleverne starter på små hold med max 10 elever de første tre uger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

279 Eleverne i 10. klasse, som ønsker
Bliv klar til din HG uddannelse i 10. klasse 156 deltagere Sct. Jørgensskole UCH HG Eleverne i 10. klasse, som ønsker at fortsætte på HG, gennemgår et brobygningsforløb, som bibringer dem en realistisk opfattelse af kravene på HG, så de kan bruge 10. klasse på at blive klar til ungdomsuddannelsen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

280 når tingene er gået i hårdknude.
Elevcoaching 35 deltagere UCH HG , Mad til mennesker Studievejlederne henviser elever med behov til en ungdomscoach, som er en troværdig voksen, der kan hjælpe eleven, når tingene er gået i hårdknude. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

281 En fuldtidsansat skolehjems-mentor, der kan give stabilitet
89 deltagere UCH En fuldtidsansat skolehjems-mentor, der kan give stabilitet til de ca. 50 % af kostskoleeleverne, som har massive problemer forårsaget af diagnoser, omsorgssvigt m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

282 Eleverne screenes ved start for læse-skrivevanskeligheder.
Studietryghed på HTX 163 deltagere UCH HHX Eleverne screenes ved start for læse-skrivevanskeligheder. Der skemalægges en ekstra time ugentligt til udvidet studieteknik og faglig støtte til skriftlige opgaver. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

283 Førskoledag for eleverne i erhvervsklassen.
16 deltagere UCH Mad til mennesker Førskoledag for eleverne i erhvervsklassen. Møde med nye kammerater, lærere, rundvisning, fælles madlavning, hygge og samvær. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

284 Morgenmad og motion hver dag. SMS tjeneste ved udeblivelse.
Vi kommer hver dag 22 deltagere UCH Mad til mennesker Morgenmad og motion hver dag. SMS tjeneste ved udeblivelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

285 for produktionsskoleelever
Se hvad jeg kan 52 deltagere UCH Holstebro kommunale Ungdomsskole Produktionsskolen Nordvestjylland Fælles træning til EUD en dag om ugen for produktionsskoleelever Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

286 Rollemodeller på besøg
77 deltagere UU Nordvestjylland Uddannelsesdag for tosprogede elever i klasse, hvor eleverne kan møde rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

287 Se hvad jeg kan 11 deltagere Holstebro kommunale Ungdomsskole UU Nordvestjylland Udvikling og brug af et arbejds-hæfte ”Se hvad jeg kan”, som eleverne arbejder med til bevidstgørelse af egne forudsætninger for at træffe et uddannelsesvalg. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

288 Tyvstart og personlige opstartsmøder
3 deltagere UU Nordvestjylland Forberedelsesbesøgsdage i juni, personligt opstartsmøde med udvalgte unge og deres forældre. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

289 Genstart af ”ikke-startere” i uge 33
4 deltagere UU Nordvestjylland Ikke fremmødte elever tilbydes et vejledningsforløb i uge 33. I forløbet beskæftiger de unge sig med egne drømme og mål, og de kommer på besøg på uddannelserne i nærområdet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

290 der ligger i vejledningen på VUC.
Kollektiv vejledning 69 deltagere VUC Holstebro Kollektiv vejledning af nystartede VUC kursister i forhold til den mangfoldighed af tilbud, der ligger i vejledningen på VUC. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

291 Ekstra vejledning af frafaldstruede
4 deltagere VUC Holstebro Ekstra vejledning af frafaldstruede kursister med deltagelse af kursist, studievejleder og tutor. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

292 Håndholdt overlevering
Produktionsskolen Nordvestjylland UCH Udnævnelse af en fast anker-person, der kan medvirke til en håndholdt overlevering fra produktionsskole til EUD. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

293 Teambuildingdag for alle nye HG og HHX elever
Teambuilding på tværs 58 deltagere Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium Teambuildingdag for alle nye HG og HHX elever - med pizzaaften som afslutning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

294 Udvidet klasselærerrolle i ny HG klasse
58 deltagere Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium Klasselæreren har fået tildelt flere ressourcer til at styrke sammenholdet i klassen og til at bruge ekstra tid på frafaldstruede elever. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

295 Tvivlskursus 58 deltagere Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium Kursus for de nystartede elever, som er i tvivl om deres uddannelsesvalg. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

296 Morgenmad som ekstra aktivitet til at skabe relationer.
Jeg hører til 24 deltagere UCH, Tømrerlinjen Morgenmad som ekstra aktivitet til at skabe relationer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

297 Morgenmad hver morgen med deltagelse af en fast voksen,
Jeg hører til 31 deltagere UCH, Malerlinjen Morgenmad hver morgen med deltagelse af en fast voksen, der skal sikre, at der skabes gode relationer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

298 Bliv uddannelsesparat i 10. klasse
2 deltagere Christinelystskolen UCH UU Holstebro Oprettelse af en erhvervslinje med praktik en dag om ugen, udvidet samarbejde med ungdomsuddannelserne om brobygning. Specielle tiltag for tosprogede. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

299 Oprettelse af en opgavecafé
34 deltagere Ringkøbing Gymnasium Oprettelse af en opgavecafé med særligt fagspecifikt fokus på matematik, fysik, sprog m.m., hvor eleverne får styrket deres skriftlighed. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

300 Kom godt i gang 13 deltagere Struer Skolen Besøg på ungdomsuddannelse, støtte ved brobygning, 4 lektioner om ugen i ”uddannelsesparathed”, individuelle besøg på ungdomsuddannelser, vejledersamarbejde med modtagende ungdomsuddannelser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

301 i studieretningsklasserne
Ny start i studieretningsklasserne 179 deltagere Lemvig Gymnasium Hyttetur ved opstart i studieretningsklasser samt indførelse af lektiecafé. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

302 Oprettelse af obligatorisk skriveværksted på 1. HF
30 deltagere Vestjysk Gymnasium Tarm Oprettelse af obligatorisk skriveværksted på 1. HF 4 lektioner om ugen i matematik, dansk, engelsk og naturfag. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

303 Samarbejde med FC Midtjylland
På banen 80 deltagere UU Herning Samarbejde med FC Midtjylland og FCMs sponsornetværk om at stille et ”hold” lærlinge/ lærepladser, der matcher de 11 spillere på fodboldbanen. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

304 Øget klassetrivsel på HG
20 deltagere Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Øget fokus på den enkelte elevs trivsel i undervisningen, klassens time en time pr. uge, individuelle udviklingssamtaler hvert halve år. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

305 Temaforløb om trivsel og fravær
Fra fravær til nærvær 63 deltagere UCH Temaforløb om trivsel og fravær i klasser med højt fravær, oplysning om ADHD diagnoser og relaterede vanskeligheder, håndholdt indsats overfor monster/mønsterpjækkere. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

306 Uddannelsesudredning og personlig uddannelsesplan
48 deltagere UU Nordvestjylland Forbedret vejledningssamarbejde om fastholdelse af elever på Produktionsskolen gennem bl.a. motivation for uddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

307 i studieretningsklasserne
God start i studieretningsklasserne Lemvig Gymnasium Kollektiv opstart i de nye studieretningsklasser, lektiecafé, individuel coaching af frafaldstruede elever. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

308 Tematiserede vejledningsforløb til EUD
39 deltagere Produktionsskolen Nordvestjylland Herningsholm erhvervsskole UCH Fire ugers vejledningsforløb fordelt med to uger på erhvervsskolen og to uger på produktionsskolen. Forløbene er brancherettede og udmunder i en fremstillingsopgave, som færdiggøres på produktions-skolen. Erhvervsskolens underviser bedømmer elevens slutprodukt. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

309 Ekstern mentorstøtte til tosprogede unge under uddannelse.
Mentorordning for tosprogede under uddannelse 32 deltagere UU Ringkøbing Fjord Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vestjysk handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Vestjysk Gymnasium og HF Det Kristne Gymnasium Ringkøbing Gymnasium Produktionsskolen Ringkøbing-Skjern Ekstern mentorstøtte til tosprogede unge under uddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

310 Ungdomsværelser med støtte - netværksgrupper – relationsformidling 14 deltagere UU Ringkøbing Fjord Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vestjysk handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Vestjysk Gymnasium og HF Det Kristne Gymnasium Ringkøbing Gymnasium Produktionsskolen Ringkøbing-Skjern Etablering af netværk og voksenstøtte til sårbare og socialt udsatte unge, der er præget af ensomhed og dårlige boligforhold. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

311 Kom godt i gang 13 deltagere Struerskolen Besøg på ungdomsuddannelse, støtte ved brobygning, 4 lektioner om ugen i ”uddannelsesparathed”, individuelle besøg på ungdomsuddannelser, vejledersamarbejde med modtagende ungdomsuddannelser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

312 samt tilpasning af strukturen ved overgang til almindelig skolegang
Tilpasning af lektiefri klasse i overgangen fra grundskole til STX 55 deltagere Det Kristne Gymnasium Udvikling af yderligere lærermateriale og relevante undervisningsformer samt tilpasning af strukturen ved overgang til almindelig skolegang Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

313 Social trivsel via aktive samværsaktiviteter
54 deltagere Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium Afprøvning af 4 nye samværsaktiviteter for nye elever på HHX og HG: teambuilding, by-løb, fodbold-cup og forældreaften. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

314 Social trivselsindsats gennem coaching
62 deltagere Struer Statsgymnasium Fælles morgenmad, aktiv opsøgning af potentielle frafaldstruede elever via SMS, morgenopkald og coachsamtaler, to dages arrangement med fokus på klassekultur samt fast coach i hele skoletiden Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

315 Ekstra voksen som rollemodel og motivator
8 deltagere Produktionsskolen Nordvestjylland Tilknytning af en ekstra voksenhjælper i tre måneder til støtte, sparring og opmærksomhed overfor eleverne i den daglige undervisning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

316 De ukendte soldater 840 deltagere Deltagere, som ikke har kunnet registreres færdigt pga. manglende underskrift De ukendte 840 deltagere Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:

317 Det samlede deltagerantal i to regioner, fordelt på 160 partnere:
deltagere De ukendte 840 deltagere Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: Deltagere i HOLD FAST akkumuleret:


Download ppt "Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google