Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Andst Lokalråd Borgerundersøgelse Andst, den 19. januar 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Andst Lokalråd Borgerundersøgelse Andst, den 19. januar 2010."— Præsentationens transcript:

1 Andst Lokalråd Borgerundersøgelse Andst, den 19. januar 2010

2 Skriftlige bemærkninger Anbefalinger
Disposition Baggrund Resultater Skriftlige bemærkninger Anbefalinger

3 Udviklingen i andelen af voksne danskere, der dyrker regelmæssig sport eller motion
Klde: Idrættens analyseinstitut

4 Den store udfordring (lang sigt)
Mine medlemmer dør mellem hænderne på mig. Antallet af borgere på 65 år og derover vokser med 78 % indtil 2042, hvor der vil være 1,52 mio. ældre mod i dag. Antallet af årige falder med 10,6 % fra 2,97 mio. til 2,66 mio. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, Emnegruppe Befolknning og Valg. Befolkningsfremskrivninger Nr maj 2008

5 Foreningsgraden under opbrud
Hvor dyrker du idræt, sport eller motion? n=257 De respondenter, der dyrker idræt, sport eller motion - var det seneste år - i gennemsnit involveret i 3,02 aktiviteter. 55% af aktiviteterne dyrkes på egen hånd, mens 33% dyrkes i forening.

6 Prioriteter Hvad er vigtigst for dig ved valg af idræt, sport og motion? 1 2 3 4 5 6 Indextal: Dyrke idræt på højt niveau = index 100 ”komme i form” og ”det skal være sjovt” er vigtigst ved valg af idræt, sport og motion. ”Dyrke idræt på højt niveau” og ”afstanden til det sted hvor jeg dyrker idræt og motion” er mindst vigtig.

7 Frekvenser – sommer og vinter
Hvor ofte dyrker du idræt, sport og motion i vinter- og sommerhalvåret? n=242 Ønsket om at dyrke idræt og motion er tilsyneladende nogenlunde konstant sommer og vinter. Sommerens aktiviteter foregår ikke overraskende i langt højere grad udendørs.

8 Pkt. 1 Baggrund

9 Baggrund for undersøgelsen
Andst Lokalråd besluttede i løbet af foråret 2009 at gennemføre en undersøgelse blandt borgerne i Andst. Målet var med undersøgelsen var at indhentning af viden om borgernes profil og ønsker. Spørgeskemaet bestod af 58 spørgsmål. Derudover havde respondenterne mulighed for at komme med uddybende kommentarer og bemærkninger. Det er hensigten, at informationer og ideer der fremkommer af undersøgelsen, skal indgå i en proces til konkret udformning af en udviklingsplan. Alle konklusionerne bliver desuden præsenteret for Andst Lokalråd den 19. januar og på et borgermøde den 2. marts.

10 Svarprocent og validitet
Undersøgelsen blev gennemført i november Spørgeskemaet blev udformet af Lars Steen Pedersen i samarbejde med en arbejdsgruppe nedsat af Andst Lokalråd. Rent praktisk blev der fordelt et brev med tilhørende password til 1086 personer over 16 år i Andst og Gamst. En enkel borger ønskede ikke at modtage brevet. Dermed fik 1085 personer lejlighed til at udfylde skemaet. Passwordet gav adgang til Rambøll Management’s webbaserede analyse værktøj – Survey Xact Af de 1085 udsendte/fordelte password valgte 322 at benytte sig af muligheden. Det giver en svarprocent på 29,68, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende for denne type af undersøgelser. I skemaerne er der desuden fremkommet 33 sider skriftlige bemærkninger og ideer. Tak for din mange besvarelser.

11 Opbygning af spørgeskemaet
Sport og motion Klubber og foreninger Andst hallen Transport til sports- og motionsaktiviteter Forsamlingshuset i Andst / Gamst Trafikforhold Høkeren (Købmanden) Kommunikation Stamdata

12 Pkt. 2 Resultater

13 Næsten 2/3 af respondenterne dyrker idræt og motion.
Tilsvarende undersøgelser i andre landsdele er antallet af aktive omkring 80%. Fokusområde: Hvordan får flere i gang med idræt og motion Dyrker du idræt eller motion? Respondenter = 322 Næsten 2/3 af respondenterne dyrker idræt og motion.

14 Motion Overvejer du at dyrke idræt og motion? Respondenter = 116 Hvad kan Andst Lokalråd gøre for at aktivere den passive del af borgerne, der overvejer at dyrke idræt og motion.

15 Motion Hvad kan vi gøre for at skabe flekbsible løsninger (stier, klippekort)? Hvor dyrker du idræt og motion? (sæt gerne flere kryds) Respondenter = 200 Halvdelen af de borgere, der dyrker idræt og motion dyrker på egen hånd. 37% dyrker idræt og motion i AUI.

16 Motion Hvad er vigtigst for dig ved valg af idræt og motion? Du skal rangere nedenstående faktorer fra 1 til 5, hvor 5 er den mest vigtige og 1 er den mindst vigtige. HUSK du skal bruge hvert af tallene 5,4,3,2 og 1. Du må kun bruge hvert tal en gang. Respondenter = 200 Indextal: ”dyrke idræt på højt niveau” = 100 Komme i form er vigtigst ved valg af idræt og motion – efterfulgt af ”det skal være sjovt” og ”på grund af fællesskabet”

17 Motion Dyrker du idræt eller motion i en klub eller forening? Respondenter = 183 63% af dem, der dyrker idræt eller motion – dyrker i en klub eller forening

18 Motion Hvilket transportmiddel benyttede du  for at komme frem til den seneste idræts- og motionsaktivitet du deltog i? Respondenter = 198 Bilen er det fortrukne transportmiddel. 59% kørte bil eller var passager i en bil. (bemærk at undersøgelsen blev afviklet i november)

19 Motion Hvad er vigtigt for dig når du vælger aktiviteter inden for idræt og motion? Sæt gerne flere kryds Respondenter = 200 ”være i form” er vigtigst ved valg af aktiviteter efterfulgt af ”godt helbred” og ”fællesskab”

20 Motion Herunder er der en række udsagn, der kan anvendes til at beskrive Andst Hallen. Ved at anvende en skala fra 1 til 7, hvor 7 er ”meget enig” og 1 er ”meget uenig”, bedes du give udtryk for, om du er enig eller uenig i, at : Respondenter = Tilstrækkelige rammer for vandrestier får de bedste vurderinger. Tilstrækkelige rammer for indendørs sports- og motionsaktiviteter får de dårligst vurderinger.

21 Nogenlunde i overensstemmelse med resten af DK
Motion Hvor ofte dyrker du idræt og motion i vinterhalvåret/sommerhalvåret? Respondenter = 200/199 Nogenlunde i overensstemmelse med resten af DK

22 Skal der udarbejdes en handlingsplan for hallerne?
Motion Herunder er der en række udsagn, der kan anvendes til at beskrive Andst Hallen. Ved at anvende en skala fra 1 til 7, hvor 7 er ?meget enig? og 1 er ?meget uenig?, bedes du give udtryk for, om du er enig eller uenig i, at Respondenter = Generelt flotte vurderinger. Mødefaciliteter og depotforhold får de dårligst vurderinger

23 Fritidsaktiviteter Hvilke af følgende aktiviteter har du benyttet i 2009? Respondenter = 314 ”ophold i park, skov eller strand var den mest populære aktivitet – efterfulgt af aktiviteter i forsamlingshuset og frivilligt arbejde. 23% har ikke deltaget i en fritidsaktivitet i 2009

24 84% deltog i en fritidsaktivitet inden for 10 kilometer.
Fritidsaktiviteter Hvor mange kilometer var der til den seneste fritidsaktivitet du benyttede dig af? Respondenter = 239 84% deltog i en fritidsaktivitet inden for 10 kilometer.

25 Fritidsaktiviteter Hvilket transportmiddel benyttede du for at komme frem til den seneste fritids aktivitet eller rekreative område? Respondenter = 238 ”kørte selv bilen” er det fortrukne transportmiddel efterfulgt af ”jeg gik”

26 Over halvdelen af respondenterne benyttede ”sporet” i 2009.
Fritidsaktiviteter Hvordan får vi markedsført sporet. Fokus: hvordan udvider vi sporet så vi kan gå hele vejen rundt. Har du benyttet "sporet" ved Søengene til en gåtur i 2009? Respondenter = 312 Over halvdelen af respondenterne benyttede ”sporet” i 2009.

27 Forsamlingshuset i Andst
Fokus Har du benyttet forsamlingshuset i Andst i 2008/ 2009? Respondenter = 313 30% af respondenterne benyttede ikke forsamlingshuset i 2008/2009. Der er en bias ved de øvrige kategorier.

28 Flotte vurderinger. Toiletforholdene får den laveste vurdering.
Forsamlingshuset i Andst Herunder er der en række udsagn, der kan anvendes til at beskrive forsamlingshuset i Andst. Ved at anvende en skala fra 1 til 7, hvor 7 er ?meget enig? og 1 er ?meget uenig?, bedes du give udtryk for, om du er enig eller uenig i, at : Respondenter = Flotte vurderinger. Toiletforholdene får den laveste vurdering.

29 Forsamlingshuset i Andst
Vil du bidrage med frivillig arbejdskraft i forbindelse med renovering af forsamlingshuset i Andst? Respondenter = 312 73 borgere vil gerne deltage i de frivillige arbejde i forsamlingshuset i Andst.

30 Store muligheder med frivillig arbejdskraft
Forsamlingshuset i Andst Hvor meget frivilligt arbejde vil du deltage med i det kommende år i forsamlingshuset i Andst? (eksempelvis maling, rengøring, administration renovering af tag, projektstyring m.v. Respondenter = 159 Store muligheder med frivillig arbejdskraft

31 Forsamlingshuset i Andst
Vil du benytte forsamlingshuset i Andst til din næste fest, hvor der er mere end 25 deltagere? Respondenter = 307 26% vil benytte forsamlingshuset i Andst til den næste fest. 39% har ikke taget stilling.

32 32% benyttede forsamlingshuset i Gamst i 2008/2009
Har du benyttet forsamlingshuset i Gamst i 2008/ 2009? Respondenter = 312 32% benyttede forsamlingshuset i Gamst i 2008/2009

33 Flotte vurderinger. Køkkenfaciliteterne får den dårligste vurdering.
Forsamlingshuset i Gamst Herunder er der en række udsagn, der kan anvendes til at beskrive forsamlingshuset i Gamst. Ved at anvende en skala fra 1 til 7, hvor 7 er ?meget enig? og 1 er ?meget uenig?, bedes du give udtryk for, om du er enig eller uenig i, at : Respondenter = Flotte vurderinger. Køkkenfaciliteterne får den dårligste vurdering.

34 Forsamlingshuset i Gamst
Vil du bidrage med frivillig arbejdskraft i forbindelse med renovering af forsamlingshuset i Gamst? Respondenter = 312 7% af respondenterne svarende til 22 personer ønsker at deltage i det frivillige arbejde i renovering af forsamlingshuset

35 Forsamlingshuset i Gamst
Hvor meget frivilligt arbejde vil du deltage med i det kommende år i forsamlingshuset i Gamst? (eksempelvis maling, rengøring, administration renovering af tag, projektstyring m.v. Respondenter = 52 Også her findes der et betydeligt potentiale for det frivillige arbejde.

36 Forsamlingshuset i Gamst
Vil du benytte forsamlingshuset i Gamst til din næste fest, hvor der er mere end 25 deltagere? Respondenter = 311 15% vil benytte forsamlingshuset i Gamst til den næste fest. 29% har ikke taget stilling.

37 Kulturaktiviteter efterspørges.
Idekatalog Fritidsaktiviteter Hvilke dele af Andst Borger- og Aktivitetscenter (ABA) vil du bruge hvis det allerede eksisterede i dag? Respondenter = 270 Koncerter, foredrag, teater og fester er mest efterspurgt blandt respondenterne

38 23% af respondenterne vil bruge ABA meget ofte (hver uge). Bias!!!!
Andst Borger- og Aktivitetscenter (ABA) Hvor ofte vil du bruge Andst Borger- og Aktivitetscenter (ABA) hvis det blev udbygget? Respondenter = 305 23% af respondenterne vil bruge ABA meget ofte (hver uge). Bias!!!!

39 Andst Borger- og Aktivitetscenter (ABA)
Hvilke af følgende faciliteter vil være relevante for dig i forbindelse med ABA? Respondenter = 248 Aktivitetssale er mest relevant efterfulgt af mødelokale, festlokale og cafe.

40 Cykelstier og farlige kryds får dårlige vurderinger. Handlingsplan!!!!
Trafikforhold i og omkring Andst Herunder er der en række udsagn, der kan anvendes til at beskrive trafikforholdene i og omkring Andst. Ved at anvende en skala fra 1 til 7, hvor 7 er ?meget enig? og 1 er ”meget uenig”, bedes du give udtryk for, om du er enig eller uenig i, at : Respondenter = Cykelstier og farlige kryds får dårlige vurderinger. Handlingsplan!!!!

41 65% oplever der er farlige kryds eller veje i Andst
Trafikforhold i og omkring Andst Oplever du at der er farlige kryds eller veje i Andst? Respondenter = 288 65% oplever der er farlige kryds eller veje i Andst

42 94% af respondenterne har købt ind hos Høkeren den seneste måned.
Har du købt ind hos Høkeren (i Andst) den seneste måned? Respondenter = 308 94% af respondenterne har købt ind hos Høkeren den seneste måned.

43 62% køber ind hos Høkeren mere end 2 gange om ugen
Hvor ofte køber du ind hos Høkeren (i Andst)? Respondenter = 308 62% køber ind hos Høkeren mere end 2 gange om ugen

44 Høkeren Hvor meget handlede du for hos Høkeren i Andst i sidste uge? Respondenter = 306 Mere end 70% købte ind for mere end 100 DKK i den seneste uge (November)

45 31% ønsker at købe aktieandele. 35% har ikke taget stilling.
Høkeren Hvem tager action i forhold til Høkeren? Vil du være interesseret i at købe aktieandele i Høkeren? Respondenter = 308 31% ønsker at købe aktieandele. 35% har ikke taget stilling.

46 64% vil maksimalt købe for 5.000 DKK
Høkeren Handlingsplan? Hvor stort et beløb vil du maksimalt købe aktieandele for i Høkeren? Respondenter = 173 64% vil maksimalt købe for DKK

47 Andst Avisen Kender du Andst Avisen? Respondenter = 308 Sådan

48 61% læser Andst Avisen hver uge
Hvor ofte læser du Andst Avisen? Respondenter = 305 61% læser Andst Avisen hver uge

49 Andst Avisen Taler for sig selv.
Hvad betyder det? Hvordan får du adgang til Andst Avisen? Respondenter = 299 Taler for sig selv.

50 Halvdelen af repondenterne har besøgt andst.info den seneste måned
Har du besøgt den seneste måned? Respondenter = 308 Halvdelen af repondenterne har besøgt andst.info den seneste måned

51 Fantastisk markedsføring
Om at bo i Andst Hvad er efter din mening det bedste ved at bo i Andst? Du skal rangere nedenstående faktorer fra 1 til 8, hvor 8 er den mest vigtige og 1 er den mindst vigtige. HUSK du skal bruge hvert af tallene 8,7,6,5,4,3,2 og 1. Du må kun bruge hvert af tallene en gang. Respondenter = 288 Landbymiljøet er det bedste ved at bo i Andst – efterfulgt af naturen, Høkeren og beliggenhed ift motorvej og omkringliggende byer.

52 Stamdata Køn? Respondenter = 305 Tæt på lands tallene

53 Stamdata 3,03 i beboer pr. hustand
Hvor mange bor der i alt din hustand? Respondenter = 306 3,03 i beboer pr. hustand

54 Aldersgrupperne under 30 år er underrepræsenteret
Stamdata Alder? Respondenter = 307 Aldersgrupperne under 30 år er underrepræsenteret

55 Ca. 61% af respondenterne bor i Andst By
Stamdata Hvordan er den faktiske fordeling? Hvor bor du? Respondenter = 302 Ca. 61% af respondenterne bor i Andst By

56 45% af respondenterne har boet i Andst/Gamst mere end 21 år
Stamdata Hvor mange år har du boet i Andst/Gamst? Respondenter = 302 45% af respondenterne har boet i Andst/Gamst mere end 21 år

57 Ca. 72% er på arbejdsmarkedet
Stamdata Din beskæftigelse? Respondenter = 307 Ca. 72% er på arbejdsmarkedet

58 Stamdata Din primære arbejdstid? Respondenter = 216 Taler for sig selv

59 Stamdata Taler for sig selv Ønsker du at deltage i konkurrencen?
Respondenter = 306 Taler for sig selv

60 Handlingsplan frem til 2. marts
Skriftlige bemærkninger (Niels laver forslag) Statistikken – hvad er de klare budskaber? Hovedkonklusioner med handlingsplan pr forening/område Mødet den 2. marts 2010 Lokalrådet udarbejder en fremtidsplan for Andst 2020 Visionen kan eventuelt være ”2000 mennesker i 2020” eller ”2020 mennesker i 2020”


Download ppt "Andst Lokalråd Borgerundersøgelse Andst, den 19. januar 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google