Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historien om en selvskabt fyringsolieforurening

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historien om en selvskabt fyringsolieforurening"— Præsentationens transcript:

1 Historien om en selvskabt fyringsolieforurening
Jesper Historien om en selvskabt fyringsolieforurening Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S ATV Jord og Grundvand

2 Præsentationens indhold
Historien om en selvskabt fyringsolieforurening Baggrund – hvad gik der galt? Geologi Forureningsomfang – før og efter… Afværgestrategi Hvad kan vi lære? Af den aktuelle sag Af andre lignende sager Disposition ATV Jord og Grundvand

3 Baggrund 1992: Optagning af to liters fyringsolietanke på et autoværksted. Fyringsolieforurening konstateres i tankgraven, og umiddelbar tilgængelig forurening bortgraves. Maksimal gravedybde er 4,5 m. Ejendommen registreres som affaldsdepot af Københavns Amt. 1998: COWI foretager forureningsundersøgelse på ejendommen for Københavns Amt. Forureningsmasse under tankgrav vurderes at være ca kg olie. Ventilations- og respirationstest udføres, og viser gode muligheder for ventilation samt biologisk omsætning i den umættede zone. Det vælges at igangsætte en bioventilation af forureningen, for at mindske risikoen overfor grundvandsressourcen. Formålet med bioventilationen er ikke at kunne afmelde registreringen efter oprensningen. ATV Jord og Grundvand

4 Situationsplan ATV Jord og Grundvand

5 Historien om en selvskabt fyringsolieforurening
Baggrund (2) Historien om en selvskabt fyringsolieforurening Før påske i 1999 afsættes tre bioventilationsboringer i det forurenede område. Da der er tale om afværgeboringer og en ensartet geologi udføres boringerne efterfølgende uden miljøtilsyn. Værkstedet ringer efter påske: "Der er ingen olie på tanken!" Frigravning af rørføringen viser, at rørføringen er boret over 0,5 m u.t. ved den ene boring. Ca liter olie er løbet ud i jorden… Skaden inspiceres af COWIs forsikrings­selskab, der vurderer, at skaden er dækket. Den tilgængelige del af forureningen bortgraves umiddelbart efter. Der graves i et areal på 20 m² med en gennemsnitlig gravedybde på 4 m u. t. (3,5 - 5 m u. t.). Herved er fjernet ca kg fyringsolie. Personlig oplevelse: ung ingeniør Rydde op – ikke forurene! Har I så fyret den idiot der gjorde det? ATV Jord og Grundvand

6 Geologi Ejendommen er befæstet med asfalt
Fyld, sand og ler til 4 m u.t. Finkornet smeltevandssand fra 4 til minimum 15 m u.t. Frit grundvandsspejl træffes 8,5 m u.t. Står formentlig i kontakt med det primære grundvand under ejendommen. Tankgrav ATV Jord og Grundvand

7 Forureningsomfang Oprindelig forurening: 1.000 kg
Nyt spild på ca kg fyringsolie. 1.000 kg bortgravet, ved afgravning til 4 m u.t. Restforurening på ca kg. Forurenet areal på m², heraf hot spot på ca. 20 m². Forureningsdybde 4-9 m u.t., med hot spot 4-6 m u.t. Jordkoncentrationer på op til mg/kg TS. Vandkoncentrationer på op til µg/l, hvoraf benzen udgør 0,47 µg/l – ingen fri fase. ATV Jord og Grundvand

8 Afværgestrategi Der iværksættes afværge ved vakuumekstraktion til fjernelse af den flygtigste del af forureningen. Endvidere iværksættes afværgepumpning til fastholdelse af grundvandsforureningen. Udgifterne til vakuumekstraktionen og afværgepumpningen afholdes af COWIs forsikringsselskab. Efter vakuumekstraktionen fortsættes med bioventilation som oprindeligt planlagt. Udgifterne til bioventilationen afholdes af Københavns Amt. ATV Jord og Grundvand

9 Historien om en selvskabt fyringsolieforurening
Vakuumekstraktion Historien om en selvskabt fyringsolieforurening Oppumpning (ekstraktion) af forurenet luft fra den umættede zone i 2 år. BTEX og C5-C9 reduceret signifikant. Total kulbrinter (C9-C16) moderat reduceret. Konklusion: vakuumekstraktion kan fjerne den flygtigste del af frisk fyringsolie, som også er den del der udgør en risiko. Kan anvendes til utilgængelige spild i permeable aflejringer. ATV Jord og Grundvand

10 Bioventilation Indblæsning af luft til stimulering af den naturlige biologiske omsætning af forureningen i den umættede zone i 3 år. Resultaterne angiver nedbrydning af den flygtigste del. Nedbrydning estimeret ud fra respirationstest. ATV Jord og Grundvand

11 Masseopgørelse for olie
Andel Kg Skønnet forureningsmasse 4.300 Fjernet ved afgravning 1.000 Fjernet ved vakuumekstraktion 200 Fjernet ved biologisk nedbrydning Resterende forurening ATV Jord og Grundvand

12 Hvad kan vi lære? Rørføringer i brug:
Se dig godt for før du borer! Og grav gerne for. Brug metaldetektor ved nedgravede olie-/benzinrørføringer. Et tilsyn med kendskab til forureningsforholdende kunne muligvis have reduceret skadeomfanget: frisk kontra vædret olie. Forsikring dækker ikke rådgiverens egne udgifter (rådgivertimer). ATV Jord og Grundvand

13 Hvad kan vi lære? Andre typer sager, hvor der er risiko for genforurening af jorden: Afværgesager hvor vi håndterer forureningskomponenter, fx. opsamling af fri fase olie, benzin eller klorerede opløsningsmidler: Opbevaring: risiko for påkørsel eller hærværk. Placering i aflåst skur eller lignende Automatisk opsamling: fejl ved stopmekanisme eller overløb på grund af indtrængende regnvand. Hyppig tømning Fast underlag Spildbakke ATV Jord og Grundvand

14 Den sletteste sag? Citater:
"En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som det er muligt at begå inden for et begrænset område." - Niels Bohr "Den dag, hvor du er i stand til, at fortælle om den sletteste sag i dit liv, er den allerede under forvandling fra en hæslig episode til en værdifuld erfaring." ATV Jord og Grundvand

15 Tak for opmærksomheden!
Slut Tak for opmærksomheden! ATV Jord og Grundvand


Download ppt "Historien om en selvskabt fyringsolieforurening"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google