Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013"— Præsentationens transcript:

1 Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013
Merete Pedersen Vertical sales consultant Nordic Pharma & Chemical

2 Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013
Emner: Ansell Healthcare & Marigold Industrial CE mærkning af design EN420 Generelle krav til beskyttelseshandsker EN388 Mekanisk beskyttelse EN374 Kemisk beskyttelse og mikroorganismer Andre standarder Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer

3 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial
Ansell producerer handsker på egne fabrikker I bl.a. Malaysia og i Portugal. 75% produceres “in house” Fabrikkerne er Miljøcertificerede efter ISO samt 9001, 9002, 17025/ Malaysia. Portugal er EMAS registreret. Brændstof er Biogas og affaldsstyringssystemerne er implementeret af danske ingeniører og baseret på genanvendelse og biologisk nedbrydelighed. Produkterne er CE certificerede, I overensstemmelse med de Europæiske directiver CEE/89/686: design af personlige værnemidler. 3 3

4 0086 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial Emner:
Ansell Healthcare Europe NC & Marigold Industrial CE mærkning af design EN420 Generelle krav til beskyttelseshandsker EN388 Mekanisk beskyttelse EN374 Kemisk beskyttelse og mikroorganismer Andre standarder Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer 0086 4 4

5 Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013
Directive 89/686/EEC Simpelt Design Kun ved ingen eller meget lille risiko. Middelkomplekst Design Testet og typegodkendt til beskyttelse af specifikke risici. Komplekst Design Livstruende risici. Produceret efter nøje fastlagte foreskrifter. Med certifikat og dokumentation for opfyldelse af krav i standarden. Myndighedskontrol af fabrik og produktionsproces. 5 5

6 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial
Emner: Ansell Healthcare Europe NC & Marigold Industrial CE mærkning af design EN420 Generelle krav til beskyttelseshandsker EN388 Mekanisk beskyttelse EN374 Kemisk beskyttelse og mikroorganismer Andre standarder Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer 6 6

7 Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013
Generelle krav til beskyttelseshandsker Produktets egnethed til opgaven Produktets uskadelighed Konstruktion Opbevaring Størrelser Produktinformation, Mærkning og emballage Teknisk dokumentation EN420 7 7

8 EN420 Størrelse Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial

9 Generelle krav til beskyttelseshandsker
< 2003 = “læs information” vil forsvinde fra ikonet Den åbne bog med “ i " for "information" viser, at yderligere information er vedlagt eller kan rekvireres. Det skal minde brugeren om at hente information vedrørende betingelser for rette brug af handsken inden ibrugtagning. Fra juli 2004 vil alle nye testede handsker være mærket efter de nye regler.          > 2004

10 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial
Emner: Ansell Healthcare Europe NC & Marigold Industrial CE mærkning af design EN420 Generelle krav til beskyttelseshandsker EN388 Mekanisk beskyttelse EN374 Kemisk beskyttelse og mikroorganismer Andre standarder Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer 10 10

11 a b c d 3 2 4 1 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial
EN388 - Mekanisk beskyttelse Ydeevne 1 2 3 4 5 a. Slidbestandighed (rotationer) 100 500 2000 8000 n/a b. Snitbestandighed (faktor) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 c. Rivestyrke (Newton) 10 25 50 75 d. Stikbestandighed (Newton) 20 60 150 a b c d 11 11

12 EN 388 Mekanisk beskyttelse
4231 Slitage 500 g Skarpe genstande Rivefasthed 0.5 mm Punktering

13 Materialers evne til at beskytte mod skarpe genstande.
1.75 KEVLAR ® - Armor Technology SPECTRA ® DYNEEMA® 1.50 KEVLAR ® 1.25 1.00 Nylon CPPT (kg) SPECTRA ® 0.75 Bomuld 0.50 Læder DYNEEMA® 0.25 0.00 200 400 600 800 1'000 1'200 1'400 g/m²

14 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial
Emner: Ansell Healthcare Europe NC & Marigold Industrial CE mærkning af design EN420 Generelle krav til beskyttelseshandsker EN388 Mekanisk beskyttelse EN374 Kemisk beskyttelse og mikroorganismer Andre standarder Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer 14 14

15 Gennembrudstid I minutter
Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer EN 374-1: 2003 modstandsdygtighed overfor kemikalier: terminologi og betingelser. EN 374-2: 2003 modstandsdygtighed ved indtrængen. EN 374-3: 2003 modstandsdygtighed ved gennemtrængen af kemikalier (6 trin). EN 374-3: 2003 Beskyttelse imod fare for gennemtrængning af kemikalier er vist I skemaet, ved den tid det tager for et kemikalie at gennemtrænge en handskes materiale. Beskyttelses index Gennembrudstid I minutter 1 > 10 min 2 > 30 min 3 > 60 min 4 > 120 min 5 > 240 min 6 > 480 min Mere end 480 minutter

16 EN 374-3: 2003 Test kemikalier A – methanol B – acetone C – acetonitrile D – dichloromethane E – carbon disulfide F – toluene G – diethyl amine Y – tetrahydrofuran I – ethyl acetate J – n-heptane K – sodium hydroxide 40 % L – sulphuric acid 96 % Med henvisning til EN er en modstandsdygtig kemikaliehandske, en handske der skal have opnået niveau 2 igennemtrængningsniveau, på tre specifikke kemikalier taget fra kemikalielisten, for at opnå Piktogrammet. Kodebogstav for kemikaleliste skal være påtrykt. Belmain Plus EN 374: 2003 C K L

17 EN 374-3: 2003 EN 374-3: 2003 En handske der har færre test anbefales
umiddelbart kun til vand, uden videre kendskab til yderligere testresultater for specifikke kemikalier. EN 374-3: 2003

18 Permeation/ Gennemtrængning
Beskyttelseshandsker imod kemikalier og mikroorganismer Permeation/ Gennemtrængning Gennembruds tid Kemikalier kan angribe en handske, uden det kan ses med det blotte øje. Nogle molekyler kan passere igennem handskematerialet og bryde igennem til indersiden, selvom der ikke er nogen huller! Denne effekt kaldes gennemtrængning. Gennemtrængnings data fremkommer ved to målinger. Gennembrudstid Time (GBT). Den tid det tager for et kemikalie at bryde igennem handskematerialet. Målt i minutter. Gennembrudsgrad (GBG). Den hastighed hvormed det tager kemikaliet at bryde igennem handskematerialet efter gennembrud; målt I Kemikalie resistance oversigt som: H=hurtig, M=mellem, L=langsom, 0=ingen.

19 X EN 374-3: 2003 Beskyttelseshandsker imod
kemikalier og mikroorganismer Nedbrydning: Fysisk nedbrydning af handsken En handske vil, I kontakt med diverse kemikaler, miste en del af dens oprindelige struktur. Udsatte handsker kan falme, blive stivere og mere skøre, blødere og mere svage. Generelt vil handsken miste en del af sin oprindelige struktur. Denne effekt kaldes nedbrydning (NEDB). X Måling af nedbrydning. Der tages to prøver fra en handske. Den ydre del af den ene bliver udsat for kemikaliet I en given periode. Både den exponerede og uexponerede prøve bliver testet ved stræk, for at bestemme modstandsdygtigheden inden brud. Den procentlige ændring efter et udsat stræk på henholdsvis 30, 60, 120, 360, 480 minutter bliver brugt for at bestemme hastigheden af den fysiske nedbrydning af handsken. Den estimerede tid for et tab af 30% af trækstyrken bliver brugt til at anbefale en brugbar tid af handsken inden fysisk nedbrydning.

20 Beskyttelseshandsker imod kemikalier og mikroorganismer
EN 374-3: 2003 Beskyttelseshandsker imod kemikalier og mikroorganismer En modstandsdygtig handske overfor mikroorganismer er en vandtæt handske, der opfylder mindst niveau 2 af penetration testen under henvisning til EN374-2 Der kontrolleres for pinholes og andre utætheder ved at fylde en tilfældig prøve af en handske fra en batch med enten vand eller luft. Betegnes som AQL værdien. Værdi niveau er fastsat efter det acceptable kvalitetsniveau udfra AQL (Acceptable Quality Level) på handsken. Værdi niveau Acceptabelt kvalitetsniveau 3 0,65 2 1,50 1 4,00 EN 374-2: 2003

21 Hvilken handske er den rigtige til jobbet?
Kemikalier Handsken skal være: Komplext design, kemikalie og mikroorganisme godkendt efter EN 374 Identificer behov: Til beskyttelse mod diverse kemikalier bruges forskelligt handske materiale. Tjek kemikalie og handske for brugstid før gennemtrængning! Konferer med Ansell &Marigold kemikalieguide Hvis tvivl ring hotline

22 Latex - Nitril - Neopren
Materialernes generelle egnethed imod kemikalier Latex: Latex er et naturmateriale fra gummitræet. Let at arbejde med , blødt og behageligt. Generelt god beskyttelse imod vandbaserede kemikalier Nitril: Nitril er et kunstprodukt baseret på et rest produkt fra olie. Mere ”besværligt at arbejde med” mere Kostbart. Det er en selvfølge at Ansell & Marigolds Nitril er uden Pthtalater, og uden latex! Generelt god beskyttelse imod olie-baserede kemikalier Men: Man kan alligevel opleve undtagelser fra reglen, derfor er det mest sikre altid at kontrollere kemikalieguide, eller ved specialtest. Neopren: Neoprene er et syntetisk gummimateriale, der også benævnes Chloropren eller Baypren. Materialet er modstandsdygtigt over for et bredt spektrum af kemikalier, bl.a. ketoner, alkoholer, syrer og olieprodukter. Meget bestandig overfor sollys, ozon og ælde. Neopren har alle fordele fra Nitril og alle fordele fra Latex, Neopren er derfor et materiale der beskytter godt mod næsten alle kemikalier. Men mere kostbart!

23 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial
Emner: Ansell Healthcare Europe NC & Marigold Industrial CE mærkning af design EN420 Generelle krav til beskyttelseshandsker EN388 Mekanisk beskyttelse EN374 Kemisk beskyttelse og mikroorganismer Andre standarder Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer 23 23

24 Varme og ild EN407 4 3 4 1 X X EN407 Varme og ild Antændelighed
Kontaktvarme Varmeisoleringsevne Strålevarme Små stænk af smeltet metal Store stænk af smeltet metal Værdien sættes fra er den lavest opnåelige værdi for alle punkter. Er testen ikke foretaget, vil punktet være markeret med et kryds. X X

25 Store stænk smeltet metal Små stænk smeltet metal
Varme og ild EN 407 Antændelighed Sample Kontaktvarme 80 kW/m2 Sample Varmeisoleringsevne 20 mm 40 mm 30°Ð Store stænk smeltet metal 20 kW/m2 Calorimeter Sample Strålevarme Små stænk smeltet metal

26 EN511 Beskyttelse imod kulde
Kuldeisolering niveauer Kuldekontakt niveauer Vandgennemtrængelighed niveauer* *0: Gennemtrængning efter 30 min. 1: Ingen gennemtrængning efter 30 min. 2:2:1 Sample KULDEISOLERING Sample KULDEKONTAKT VANDTÆTHED

27 Andre standarder EN – Gennemhulning af handsker og armbeskyttere lavet af andet materiale end ringbrynje. EN Kædesavshåndtering EN 421 Beskyttelseshandsker imod radioaktiv stråling og radioaktiv forurening. EN 659 Beskyttelseshandsker imod bekæmpelse af ild. EN Handsker og vanter af isolerende materiale til arbejde med elektriske installationer og højspænding.

28 Ansell Healthcare Europe & Marigold Industrial
Emner: Ansell Healthcare Europe NC & Marigold Industrial CE mærkning af design EN420 Generelle krav til beskyttelseshandsker EN388 Mekanisk beskyttelse EN374 Kemisk beskyttelse og mikroorganismer Andre standarder Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer 28 28

29 Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer
Tema Personlig beskyttelse ved arbejde i kritiske miljøer

30 Brug den rigtige handske!
Arbejde I Kritiske miljøer Håndbeskyttelse Brug den rigtige handske!

31 Hvorfor? Fordi! Der er mange gode grunde til at bære beskyttelses –
handsker, når du arbejder med kemikalier, eller udsætter huden for mekanisk slid. Kemikalier kan nedbryde hudens forsvar og gå i blodet med farlige og nogle gange dødbringende følger! Hud der udsættes for kemikalier kan blive irriteret, brændt eller danne sår! Virkningen kommer ikke nødvendigvis straks; men efter flere år.

32 Tænk dig om! Dermatitis Betændelse eller irritation I huden
Kemikalier Dermatitis Betændelse eller irritation I huden Olie kemikalier Vandbaserede kemikalier Træ beskyttelsesmidler Rensemidler Rengøringsmidler Opløsningsmidler Epoxy resins Og mange flere Glemmer du handskerne kan resultatet være kontakt eller irritativ eksem!

33 Det er bedre at Vær opmærksom på: forebygge end at helbrede!
Omtanke ved eksponering med hudbelastende stoffer God handskehygiejne- udsæt ikke andre for eksponering af forurening God håndhygiejne Brug den rigtige handske til jobbet Miljøcertificering- sikkerhed for ingen ”forbudte” stoffer under produktionsproces og i produkt Brug beskyttelseshandsker af god kvalitet-CE kategori 3 mærket Brug evt. bomuldshandsker under beskyttelseshandsker ved langvarig brug. Brug handsker så lang tid det er nødvendigt; men så kort tid som muligt!

34 Hvilken handske er den rigtige til jobbet?
3 kriterier til at bedømme handsken og sammenligne med andre Teknisk Præstation Termisk Kemisk Mekanisk Komfort Fleksibilitet Perspiration Fingerføling Greb Mål gribekraften i specifikke miljøer

35 Hvilken handske er den rigtige til jobbet?
3 kriterier til at bedømme handsken og sammenligne med andre Komfort Tykkelse Fleksibilitet Perspiration Fingerføling Elasticitet Varmekapacitet Parametre for hudkontakt Teknisk Præstation Termisk Kemisk Mekanisk Fødevarekontakt Greb Mål gribekraften i specifikke miljøer Gribeindekset defineres udfra: Miljøet Tør, Olie, Vand Vægten af den håndterede genstand Håndens position Fuld håndtering Halv håndtering Fleksibel håndtering

36 Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013
Tak for Jeres opmærksomhed og tak for i dag Jeg ønsker Jer en rigtig god arbejdslyst. Har I spørgsmål, I mener jeg kan hjælpe med, er I selvfølgelig vekomne til at kontakte mig. Der er også hjælp at hente på: www. Ansell.eu Med venlig hilsen Merete Pedersen


Download ppt "Epoxy Konference Hotel Svendborg 13. marts 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google