Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER GENERALFORSAMLING?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER GENERALFORSAMLING?"— Præsentationens transcript:

1 2014 . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 03-04-2017 GENERALFORSAMLING?
EWC? 2014 HVEM ER HVOR?

2 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når du begynder i dit nye hverv. Den handler om alt fra vores struktur, arrangementer til hvor du finder relevant information i det daglige. Velkommen i Danske Kreds og Finansforbundet. God læselyst! Bestyrelsen i Danske Kreds

3 INDHOLD Finansforbundets struktur ..............
INDHOLD Finansforbundets struktur Hvem er hvor i Danske Kreds? Kredsbestyrelsens opgaver Faste arrangementer Kommunikation Samarbejde – nationalt Samarbejde – internationalt Kontakt s. 4 s. 9 s. 11 s. 14 s. 17 s. 20 s. 23 s. 25 Publikationen er senest opdateret januar 2014

4 FINANSFORBUNDET FINANSKREDSE: KREDS NORD KREDS SYD
Finansforbundets struktur FINANSFORBUNDET FINANSKREDSE: KREDS NORD KREDS SYD KREDS ØST inkl. Grønland & Færøerne ASSURANDØR KREDSEN

5 FINANSFORBUNDET Virksomhedskredse: (landsdækkende)
Finansforbundets struktur FINANSFORBUNDET Virksomhedskredse: (landsdækkende)

6 LANDSMØDE OG REPRÆSENTANTSKAB
Finansforbundets struktur LANDSMØDE OG REPRÆSENTANTSKAB Landsmødet er Finansforbundets øverste myndighed. Her vælges formandskab, og de fremadrettede politikker vedtages. Repræsentantskabet udpeges af kredsene og er rådgivende og kontrollerende over for hovedbestyrelsen imellem landsmøderne. C E N T R A L T Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse Generalforsamling Bestyrelse D E C E N T R A L T Områdetillidsmænd Tillidsmænd

7 HOVEDBESTYRELSEN Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse
Finansforbundets struktur HOVEDBESTYRELSEN Hovedbestyrelsen består af 17 personer: Et formandskab på 3 personer samt 14 personer, som er udpeget af kredsene. Vores repræsentanter i hovedbestyrelsen (HB) er: C E N T R A L T Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse Generalforsamling Bestyrelse Knud Grøngaard Beskæftigelse og velfærd (ansv.) Formand for FTF-A D E C E N T R A L T René Holm Arbejdsliv og karriere (ansv.) Beskæftigelse og velfærd Økonomi Bestyrelsen for FTF-A Steen Lund Olsen Forhandlingsudvalget Områdetillidsmænd Tillidsmænd

8 DANSKE KREDS Landsmøde Repræsentantskab
Finansforbundets struktur DANSKE KREDS C E N T R A L T Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse Generalforsamling Bestyrelse Danske Kreds er den faglige organisation for ansatte i Danske Bank-koncernen. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Det er generalforsamlingen, der vælger kredsens bestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Tillidsmænd (TM) vælges af og blandt medlemmerne. Områdetillidsmænd (OTM) vælges af og blandt tillidsmændene. Der er 209 tillidsmænd i Danske Bank i Danmark. 38 af dem er samtidig områdetillidsmænd. D E C E N T R A L T Områdetillidsmænd Tillidsmænd

9 KREDSBESTYRELSEN Hvem er hvor? Formandskabet:
Steen Lund Olsen, formand Carsten Eilertsen, næstformand Susanne Arboe Dorte Bielefeldt Kirsten Ebbe Brich Knud Grøngaard Kirsten Guntofte Christian Hansen René Holm Sanne Lauridsen Gerner Svendsen Peter G. Sørensen

10 SEKRETARIATET Hvem er hvor? Faglige konsulenter: Politisk koordinator:
Elin Bech (Kontorleder) Malia Barrou Lisbeth Hansen Politisk koordinator: Anders Lyager Olsen Sekretariats-medarbejdere: Lene Merrild Inge-Lise Wie Kommunikations-konsulent Thilde Lejre

11 Kredsbestyrelsens opgaveR
Kredsbestyrelsens opgaver Kredsbestyrelsens opgaveR Danske Kreds' opgave er at varetage medlemmernes sociale, økonomiske og faglige interesser. Det gør vi ved at påvirke og deltage i Finansforbundets samlede arbejde, ved at samarbejde med og påvirke ledelsen af Danske Bank og via en række opgaver og projekter rettet direkte mod medlemmer og tillidsmænd i Danske Kreds. Tillidsmænd og områdetillidsmænd samarbejder og påvirker lokalt, mens kredsbestyrelsen samarbejder og påvirker centralt. I kredsbestyrelsen er arbejdet struktureret i projekter og en række politiske funktioner. Danske Kreds' mission, vision, politiske mål og strategi er altid styrende for det arbejde, vi laver. Du kan finde det hele samlet i kredsens strategi på hjemmesiden.

12 FUNKTIONER OG PROJEKTER
Kredsbestyrelsens opgaver FUNKTIONER OG PROJEKTER Funktioner De politiske funktioner er fx at være bestyrelsens politisk ansvarlige for et af de ansvarsområder som Finansfor-bundet har nedsat, at være medlem af samarbejdsudvalget eller af Finans-forbundets hovedbestyrelse. Hvem der varetager hvilke funktioner, kan du se på Finansnet. Selve funktionsbeskrivelserne er under udarbejdelse. Projekter Projekterne kan enten være tilbagevendende projekter som overenskomstforhandlinger og tillidsmandsseminar eller det kan være projekter, der er rettet mod noget sker her og nu. I kredsens strategi kan du se, hvad kredsbestyrelsen vurderer, er det vigtigste at arbejde med. Projekterne tager afsæt i dette

13 OTM-STRUKTUR OG KONTAKTPERSONER
Kredsbestyrelsens opgaver OTM-STRUKTUR OG KONTAKTPERSONER Danske Kreds og Group HR definerer rammerne for valg af OTM. De områder, som tillidsmandsstrukturen er inddelt i, kan ses i tillidsmandsaftalen. Afhængig af områdernes størrelse kan områdets tillidsmænd vælge mellem en og tre OTM. Hvor mange OTM, der kan vælges i det enkelte område, kan også ses i tillidsmands-aftalen. Der er i alt er der 38 OTM i Danske Kreds. Til hvert område er knyttet kontaktpersoner fra kredsbestyrelsen, hvis primære rolle er at støtte og coache OTM. Kontaktpersonerne er bindeled mellem området og Danske Kreds og har yderligere ansvaret for, at Modul 1 og Modul 8-samtalerne bliver gennemført. Der afholdes årligt to møder (januar og august) mellem kontaktpersonerne og OTM-områderne. Se oversigten over OTM og kontaktpersoner på Finansnet.dk/Danske Kreds/Områdetillidsmænd Danske Kreds

14 Faste arrangementer GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Udover at tage stilling til regnskabet og vælge formand, bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter og revisorer, så drøfter generalforsamlingen kredsens arbejde og emner der er væsentlige for medlemmernes hverdag.

15 Faste arrangementer TM-SEMINAR Der afholdes årligt TM-seminar. Det sker som regel i september. Her får tillidsmændene mulighed for at styrke deres kompetencer og netværk ved at deltage i faglige og sociale aktiviteter. En af aktiviteterne er en åben debat med koncernledelsen og kredsbestyrelsen om aktuelle fokusområder i Danske Bank-koncernen.

16 Faste arrangementer MEDLEMSMØDER Danske Kreds holder i løbet af året en række medlemsmøder rundt omkring i landet. Her kan medlemmerne møde såvel tillidsrepræsentanter som kredsbestyrelsesmedlemmer i åben debat. I ulige år holder Danske Kreds lokale medlemsmøder. Her er det den lokale tillidsmand der inviterer og står for arrangementet og dagsordenen. De lokale emner er altså omdrejningspunktet. I 2013 var det fx emner som trivsel og Plan B der var centrale. I lige år holder Danske Kreds store medlemsmøder, hvor op mod 200 medlemmer deltager. Her er det kredsbestyrelsen der står for møderne.

17 KOMMUNIKATION TIL MEDLEMMER
Hjemmesiden bruger vi til at formidle nyheder om arrangementer og aktuelt fra Kredsen. Her kan du finde den aktuelle overens- komst, kontaktoplysninger, udgiftsbilag og andet materiale. Tilmeld dig nyhedsbrevet så du altid får besked, når der er nyt på siden. Gå ind på siden under ”Nyheder” og meld dig til vores nyhedsmails. Danske Kreds udgiver hvert kvartal et medlemsblad, som sendes til medlemmernes privatadresse. Bladet findes også på hjemmesiden. Du er altid velkommen til at skrive til os på hvis du har en idé til en god historie.

18 KOMMUNIKATION TIL TILLIDSVALGTE
Danske Kreds sender ved behov mails med tillidsmandsinformationer med vores afdelingspostkasse (R3908) som afsender. Informationerne kan handle om alt fra arrangementer, referater, materiale til medlemmer, møder eller konkrete problemstillinger. Nogle informationer er alene til dig som tillidsvalgt, andre er til formidling til medlemmer. Det fremgår af den enkelte mail.

19 Kommunikation FINANSNET Finansnet.dk er Finansforbundets værktøj, som både tillidsvalgte og Danske Kreds har adgang til. Formålet med Finansnet er at understøtte videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger/kredse og geografi. Tillidsmænd bliver oprettet som brugere, når de er valgt. Log-in på Finansnet foregår med NemID. Under KREDSE/Danske Kreds ligger forskellig information, der er relevant for tillidsmænd, områdetillidsmænd og kredsbestyrelsen. Find Danske Kreds’ Quick Guide til Finansnet.dk på forsiden af Danske Kreds’ del af Finansnet.

20 SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsudvalgets (SU) opgaver er bl.a. at drøfte:
Samarbejde - nationalt SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsudvalgets (SU) opgaver er bl.a. at drøfte: generelle forhold af betydning for arbejds- og personale- forhold i koncernen. koncernens økonomiske situation (løbende informationer, nøgletal mv.) beskæftigelsessituation mv. i koncernen. SU består af 14 personer. Syv repræsentanter fra ledelsen, seks medarbejderrepræsentanter fra Danske Kreds og en repræsentant fra personaleorganisationen i Danica Pension. De seks repræsentanter fra Danske Kreds er formandskabet samt den politiske sekretær, den politiske overenskomst- og sagskoordinater, den politisk ansvarlige for Arbejdsliv og Karriere og den politisk ansvarlige for Kompetence

21 Samarbejde - nationalt
DET LOKALE SAMARBEJDE Problemer og uoverensstemmelser løses bedst så lokalt som muligt (se Problemløsningshuset på næste side). § 8-samtale: Forventningerne til samarbejdet mellem den enkelte tillidsmand og nærmeste leder skal afstemmes hvert år. Det sker i den årlige § 8-samtale, som du bliver indkaldt til i maj måned. Du og din leder får en mail fra koncernen med link til et samtaleskema. Skemaet bliver gemt i din udviklingssamtalemappe. Du kan læse mere i overens-komsten, afsnit 6.

22 Voldgift/Arbejdsret/Domstolene
Samarbejde - nationalt PROBLEMLØSNINGSHUSET Områdetillidsmand Tillidsmand Afdelings- /områdechef Nærmeste chef Voldgift/Arbejdsret/Domstolene Sekretariatet HR service Formandskabet HR-direktør f Problemløsning/sagsbehandling: Problemer søges løst så tæt på medlemmet som muligt. Tillidsmand, OTM og evt. sparring med en kontaktperson i kredsen, jfr. de forskellige teams på planchen før. - Herefter tager sagsbehandlergruppen over - derefter formandskabet i forhold til personaledirektøren - FA og Finansforbundet - I sidste ende faglig voldgift eller arbejdsretten Et problem søges løst på lavest muligt niveau, men kan gå hele vejen op i systemet

23 INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Samarbejde - internationalt INTERNATIONALT SAMARBEJDE Danske Bank og hele finanssektoren bliver i stigende grad internationaliseret. Derfor indgår både Finansforbundet og Danske Kreds i internationalt samarbejde på forskellige måder og niveauer: Finansforbundet deltager i opgaverne i: UNI – Union Network International NFU – Nordiska Finansanställdas Union Danske Kreds deltager i: Danske Unions EWC - Danske Bank Group European Works Council

24 EWC – EUROPEAN WORKS COUNCIL
Samarbejde - internationalt EWC – EUROPEAN WORKS COUNCIL Danske Bank Group European Works Council (EWC) er det internationale samarbejdsudvalg i koncernen. EWC’et mødes to gange årligt og indkaldes derudover, når der er behov. Koncernen er fast repræsenteret ved HR-ledelsen, mens øvrige medlemmer af ledelsen deltager afhængigt af dagsordenen. Der er 19 medarbejderrepræsentanter fra 12 forskellige lande i EWC’et. Danske Kreds er repræsenteret ved formandskabet samt to bestyrelsesmedlemmer med relevante funktioner. Danske Bank Norway Danske Bank Finland EWC’et er dér, hvor ledelsen informerer og konsulterer medarbejderne om udviklingen i koncernen og andre emner, som har betydning for medarbejdere i flere lande som fx organiseringen af koncernen og koncernbrede initiativer som berører medarbejderne. Danske Bank Sweden Danske Bank Estonia Danske Bank Northern Ireland Danske Bank Danske Bank Latvia Danske Bank Lithuania Danske Bank Hamburg Danske Bank Ireland Danske Bank Poland Danske Bank Luxembourg

25 KONTAKT Danske Kreds Carl Gustavs Gade 2, 2. 2630 Taastrup
Kontakt os KONTAKT Danske Kreds Carl Gustavs Gade 2, 2. 2630 Taastrup Tel.: (+45) Fax: (+45) Mail: Kontoret er åbent: Mandag – torsdag: 8.30 – 16.00 Fredag: 8.30 – 15.00


Download ppt "DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER GENERALFORSAMLING?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google