Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion for byrådet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion for byrådet"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion for byrådet
Indledning Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014

2 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces
Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Et enigt byråd vedtager visionen – og sætter handling bag Visionsprocessen i overblik: Januar 2010: Opstartsseminar for det nye byråd, hvor det blev besluttet, at der skal udarbejdes en fælles vision April 2010: Byrådstemamøde med inspiration udefra; Jørgen Clausen, stadsdirektør fra Odense Kommune, fortalte om Odense Kommunes visionsproces fra udvikling til implementering Maj 2010; Byrådet mødte borgerne indenfor fire temaer: Erhverv og turisme, Land og liv, Viden og kultur samt Sport og bevægelse Juni: 2010: temamøde med ekstern konsulent August-december 2010: analysefase af kommunens styrker, svagheder, muligheder (konsulent gennemførte interview med politikere, erhvervsliv, foreninger mv). Januar 2011: Byrådsseminar, hvor analysen af kommunens styrker og svagheder bliver præsenteret. Her arbejder byrådet med hvilke temaer, der kan vækste kommunen (med afsæt i analysen) April 2011: Et samlet byråd vedtager visionen: Vi vil skabe stærkere erhverv, gode uddannelsesmiljøer og attraktive oplevelser. Slagelse Kommune • Vision

3 Vision udvikling Visionen er kompasset, der sikrer, at vi bevarer
fokus på målet: Vi skal skabe udvikling Kompasset illustrerer de 3 temaer, der indgår i visionen + Bosætning, der er en forudsætning for at de 3 temaer kan skabe den vækst og forandring vi ønsker. Slagelse Kommune • Vision

4 Vision VÆKST Erhvervsudvikling Innovation Øge indtægter
Uddannelsesmiljøer Innovation Tryghed Uddannelsesniveau Mangfoldighed Essensen i visionen: Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte kommunens store mangfoldighed, vil vi styrke uddannelsesniveauet, hæve indtægterne og skabe mere tryghed og sammenhæng i hele kommunen. Slagelse Kommune • Vision

5 Hvorfor? Fordi kommunen skal være
et dynamisk, fremsynet og rummeligt sted at drive virksomhed og leve livet. Fordi vi vil fastholde og tiltrække mennesker, der søger muligheder, fordi de er skabende og forandringsparate. Hvorfor har vi en vision? Fordi vi har følgende udfordringer: Højtuddannede og studerende under 35 år flytter fra kommunen. Der mangler job- og uddannelsesmuligheder i Slagelse Kommune Ledige og personer permanent uden for arbejdsstyrken flytter til Slagelse Kommune Vi mister viden, kultur og sunde udvikling – såvel økonomisk som helbredsmæssigt Slagelse Kommune • Vision

6 Antallet af indbyggere i Slagelse 2007-2014
Den demografiske udfordring - Faktisk udvikling i antallet af indbyggere Antallet af indbyggere i Slagelse ( opgjort pr. 1. januar )

7 Den demografiske udfordring - Forventet udvikling i antallet af indbyggere
Forventet udvikling i antal indbyggere i Slagelse ( Befolkningsprognose 2014 )

8 Pr. 1. januar 2014 forventes 77.088 borgere (befolkningsprognose)
Den demografiske udfordring - Faktisk udvikling i antallet af indbyggere Det faktisk folketal for 2013 er lavere end forventet ! Pr. 1. januar 2014 forventes borgere (befolkningsprognose) 1. kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober 2011 77.442 77.455 77.470 77.357 2012 77.310 77.185 77.289 77.208 2013 77.167 77.094   77.162  76.992 2014 76.938 Udvikling fra 2011 til 2012 (4.kvartal) -149 Udvikling fra 2012 til 2013 (4.kvartal) -216 Udvikling fra 1. januar 2011 til 1. januar 2014 -504

9 Den demografiske udfordring - Prognose for udviklingen i arbejdsstyrkens størrelse
…og andelen af personer i den arbejdsdygtige alder bliver mindre! 2007 Personer i alderen år udgør 53 % 2011 Personer i alderen år udgør 51 % 2018 Personer i alderen år udgør 49 % 2024 Personer i alderen år udgør 48 % ..og andelen af ældre vokser Færre skatteindtægter, hvad med serviceudgifterne Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2013

10 Forventet ændring i alt 2007- 2024
Den demografiske udfordring - Prognose for ændring i befolkningens aldersprofil over tid Befolkningens alderssammensætning ændrer sig… Ændring i periode (Faktisk) Forventet Ændring ( Prognose) Forventet ændring i alt (prognose) 0-6 årige -10,3 -6,6 -16,2 7-16 årige -6,5 -18,1 -23,4 17-25 årige 17,5 -3,5 13,4 26-42 årige -13,2 -5,3 -17,8 43-59 årige 3,0 -7,7 -4,9 60-64 årige -8,5 2,8 -5,9 65-79 årige 25,2 14,7 43,7 80-99 årige 4,1 30,7 36,1 Alle 0,3 -2,2 -1,9 Danmarks statistik: Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2013

11 Den demografiske udfordring - Udvikling i befolkningens geografiske bevægelser
…og befolkningen flytter mod de større byer Slagelse by Korsør by Skælskør by Landsbyer & landdistrikter Alle områder fremgår ikke af grafen – landdistrikter er det, der er uden navn  Kilde: Danmarks Statistik

12 Slagelse Kommune Bosætningspolitik 2012-2020

13 Bosætningspolitikken kort
Vedtaget af Byrådet i 2011 for perioden 3 målgrupper: Unge under uddannelse Børnefamilier De etablerede (45-60 år) 3 indsatsområder: Kultur- og fritidsliv Bymiljø Boligformer Mål for politikken i 2020: borgere Status januar 2014: Det anbefales at målet på nedjusteres

14 Indsats-områder Fritidsliv Bymiljø Boligformer
Unge under uddannelse Gode fritidsmuligheder for kreative interesser og bevægelse Bymiljøer for unge Aktivt studenter- og cafemiljøer Kollegier og ungdomsboliger tæt på uddannelses-institutioner Børnefamilier Mulighed for fælles aktiviteter for børn og voksne samt aktivt fritidsliv Attraktivt bymiljø og gode shopping-muligheder Boligområder med plads til aktiviteter for børn og voksne samt fokus på bevægelse Mulighed for nye og anderledes boformer Attraktive byggegrunde ved skov og strand De etablerede Spændende tilbud fra kultur- og foreningslivet Mulighed for aktivitet og bevægelse tæt på boligen – både inde og ude Attraktive byggegrunde og boliger med adgang til natur og flotte udsigter Seniorfællsskaber i eller tæt på bymidterne

15 Handlingsplan og aktiviteter
Handlingsplan vedtaget i 2013 for perioden I denne periode målrettes indsatsen mod: Unge under uddannelse Sygehuspersonalet Pendlerne (primært fastholdelse af udpendlere) Aktiviteter i 2013: Udarbejdelse af pendler- samt til/fraflytteranalyse 3 udsendte e-magasiner Slagelse.nu – tilflyttermagasin som bl.a. sendes til over 600 ansatte indenfor psykiatrien i Region Sjælland Samarbejde og informationsmøder hos Region Sjælland psykiatrien Målrettet information til tilflyttere på Aktiviteter i 2014 (foreløbig): 4 e-magasiner af Slagelse.nu (Kulturliv, Fritidsliv, Erhvervsliv og International Living) Velkomstbrev, velkomstmøder samt materiale til nye tilflyttere Deltagelse på karrieremesser i Odense og København målrettet kandidat-studerende

16 Til- og fraflytning i Danmark og i Slagelse Kommune
I hele Danmark oplever 63 ud af 98 kommuner at fraflytningen er større end tilflytningen – kun 15 kommuner uden for hovedstadsområdet har øget tilflytning Kilde: Jyske Bank

17 Resultat af Til/fraflytteranalysen for Slagelse Kommune
Overvægt af fraflyttere på ca. 170 personer i % af fraflytterne har kun boet i Slagelse Kommune i 2-5 år Behov for at fastholde tilflytterne Den største målgruppe, der flytter til kommunen er mellem år (53%) – primært singler og par uden børn. Men det er også samme målgruppe som flytter igen. Hovedårsagen til tilflytning er: arbejde og uddannelse Hovedårsagen til fraflytning er: mangler arbejdspladser, især akademiske arbejdspladser. ”Urbaniseringen fra land til by er ikke en ny tendens og den er på ingen måde aftagende. I 2007 boede 50% af alle mennesker i byer. I 2050 vil 75% bo i store byer. Folk flytter hen, hvor der er mange arbejdspladser” Realdania Arealudvikling i analysen Fremtidens By ”Omkring 2020 forventes det, at 1/3 af husstandene kun har én beboer og vi vil se flere solobyer. Det vil stille krav til at dele flere ting såsom energikilder, fællesarealer mm.” Fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen

18 Konklusioner fra til- og fraflytteranalysen
Hvad kendetegner Slagelse Kommune og hvad sætter borgerne pris på? Naturen, skov og strand – at den ligger tæt på hvor man bor Godt handelsliv – shopping, især i Slagelse by Central placering – motorvej og regelmæssige togforbindelser Mange uddannelsesmuligheder Store gode events – Trelleborg, FC Vestsjælland, Sct. Michaels Nat, Slagelse Festuge Hvad opleves som negativt ved Slagelse Kommune? Der mangler arbejdspladser, især til akademikere Dårlig image – usynlighed – anonymitet, kommunen og området er generelt ukendt Ønske om mindre kriminalitet – rydde op i ghetto områder Bedre byplanlægning – mere forskønnelser af bymidter – bedre indtryk af indfaldsvejene Mere byliv – især i Slagelse by

19 Hvad efterspørger borgerne?
Område Udviklingspotentiale Arbejdspladser Især til borgere med en lang videregående udd. Turismeoplevelser Være mere ambitiøse, skabe sammenhæng i oplevelser, fokus på naturoplevelser Synliggørelse og branding af store kulturtilbud og events Hæve ambitionsniveauet i synliggørelsen, målrettet branding af de store kulturevents uden for kommunen, målrette indsatsen mod udvalgte events Branding af Slagelse Kommune Branding både som arbejdsplads og som kommune Udvikling af handelsliv / shopping Fokus på flere specialbutikker i Slagelse, mere mangfoldighed i butiksudvalget, flere oplevelser i sammenhæng med shopping Byplanlægning og byudvikling Forskønnelse af indfaldsvejene til købstæderne, mere liv i centrum af Slagelse efter kl , fokus på at bruge arkitektur til at skabe atmosfære i bymidterne, bedre adskillelse mellem boligområder og erhvervsområder Udnytte havnemiljøet / havneområdet i Korsør Fokus på at havneområdet bruges strategisk til at skabe flere oplevelser indenfor turisme, events og natur/kulturoplevelser i hverdagen Sikre gode transportmuligheder Regelmæssige togafgange, gode pendler veje til bilister, hyppige busafgange til pendlere internt i kommunen Tiltrække flere uddannelsesretninger og skabe gode forhold for studerende Kandidatuddannelser som kun findes i Slagelse, studiejobs lokalt, studieboliger, levende studiemiljø

20 Uddannelses-muligheder
Sammenhængen mellem bosætning – erhverv – turisme - uddannelsesmuligheder Erhvervs-udvikling Arbejdspladser Uddannelses-muligheder Iværksætteri Bosætning Hverdag Central placering Turisme Oplevelser Kultur


Download ppt "Introduktion for byrådet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google