Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

center for produktivitet i byggeriet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "center for produktivitet i byggeriet"— Præsentationens transcript:

1

2 center for produktivitet i byggeriet
Klassifikation af ressourcer 2014

3 Agenda Velkomst Projektets resultater Debat Afrunding

4 Projektets formål Afklare brugsscenarier og behov Undersøge eksisterende strukturer Klassificere hvor der er potentiale Anbefale løsninger hvor der ikke klassificeres Pege på relevante egenskaber

5 byggeobjekt der bruges i en byggeproces til at opnå et resultat
Ressource byggeobjekt der bruges i en byggeproces til at opnå et resultat ISO/CD , 3.2.5 construction resource construction object used in a construction process to achieve a construction result

6 ISO 12006-2 Ressourcer Proces Resultat Egenskaber Byggeinformation
Byggevarer Aktører Materiel

7 Fra ressourcer til bygningsdel
En murer ( tid der opbruges) Mursten og mørtel (der indbygges) Aktør Tvangsblander og murske (bruges midlertidigt) Byggevarer Materiel Produktions-tegning Byggeinformation Resultat = Murværk Bygningsdel

8 dokumenterede krav og viden om byggeriet
Byggeinformation dokumenterede krav og viden om byggeriet ISO/CD , 3.2.4 construction information informational construction resource of interest in a construction process

9 Byggeinformation Standardens inddelingskriterie: Indhold Alt i CCS er byggeinformation Dokumenter struktureres efter bips A104 dokumenthåndtering

10 Byggevarer fysiske genstande som under byggeprocessen sammensættes til bygningens bygningsdele ISO/CD , 3.2.1 construction product product intended to be used as a construction resource

11 Byggevarer og bygningsdele
Der skal ofte flere byggevarer til at levere én bygningsdel Byggevare Bygningsdel Byggevare Egenskabsnavn Egenskabsværdi Egenskab 1 Egenskabsværdi 1 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Egenskab 1 Egenskabsværdi 1 Egenskab 2 Egenskabsværdi 2 Egenskab 3 Egenskabsværdi 3 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Egenskab 2 Egenskabsværdi 2 Nogle byggevare-egenskaber arves direkte til bygningsdelen Andre opstår på bygningsdelen ved at byggevarer bearbejdes

12 Er der behov for klassifikation af byggevarer?
Den projekterende stiller krav til bygningsdele (resultatet) Den udførende udvælger og indkøber byggevarer

13 Eksisterende byggevare-systemer
Der findes veletablerede byggevare-systemer med mange foranderlige data Strukturerne har varierende og uklare inddelingskriterier, men de fungerer i praksis til udvælgelse, prissætning og indkøb Systemerne bruges flittigt, primært til digital søgning

14 Med fokus på byggevarer og egenskaber
Udbudsprocessen Med fokus på byggevarer og egenskaber

15 Udbud 1 Bygherre Udførende Bygningsdele med egenskaber bydes ud
Pris Murværk ? Bygningsdel Pris Murværk ? Byggevarer Sten Mørtel 1 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Mørtel KC 35/65/650 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Mørtel KC 35/65/650 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Mørtel KC 35/65/650 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Bygningsdele med egenskaber bydes ud Bygningsdele opsplittes i byggevarer med egenskaber

16 Indhentning af byggevarepriser
Udførende Byggevareleverandør Byggevarer Pris Sten ? Mørtel Byggevarer Pris Sten ? Mørtel 2 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Mørtel KC 35/65/650 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Mørtel KC 35/65/650 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Byggevarer med egenskaber sendes til byggevareleverandør

17 Byggevarepriser og egenskaber leveres
Udførende Byggevareleverandør 3 Byggevarer Pris Sten 4,2 Mørtel 50 Byggevarer Pris Sten 4,2 Mørtel 50 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Classic Fabrikat Virum Tegl Varenummer 321123 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Classic Fabrikat Virum Tegl Varenummer 321123 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Mørteltype KC 35/65/650 Fabrikat Odense Cement Varenummer 324223 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Mørteltype KC 35/65/650 Fabrikat Odense Cement Varenummer 324223 Pris på specifikke byggevarer findes frem, flere egenskaber tilføjes og sendes retur til den udførende

18 Tilbud 4 Bygherre Udførende
Bygningsdel Pris Murværk 1250 4 Bygningsdel Pris Murværk 1250 Byggevarer Pris Sten 4,2 Mørtel 5 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Classic Fabrikat Virum Tegl Varenummer 321123 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Mørteltype KC 35/65/650 Fabrikat Odense Cement Varenummer 324223 Pris for bygningsdelen udregnes og tilbud sendes retur til bygherren

19 Efter udførelsen af byggeriet
Med fokus på byggevarer og egenskaber

20 Levering af data til drift
Driftsherre Udførende Bygningsdel Murværk 5 Bygningsdel Murværk Byggevarer Sten Mørtel Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Classic Fabrikat Virum Tegl Varenummer 321123 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Classic Mørteltype KC 35/65/650 Liste af varenumre Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Classic Mørteltype KC 35/65/650 Liste af varenumre Egenskabsnavn Egenskabsværdi Mørteltype KC 35/65/650 Fabrikat Odense Cement Varenummer 324223 Byggevarernes egenskaber fra tilbudsfasen arves til bygningsdele og leveres som supplerende vedligeholdelsesdata til driftsherren

21 Driftsherren søger efter byggevarer i egne data
Bygningsdel Murværk Egenskabsnavn Egenskabsværdi Stenfarve Gul Classic Mørteltype KC 35/65/650 Liste af varenumre Driftsherren kan efterfølgende i driftsfasen søge efter specifikke byggevarer i sine data, f.eks. hvis en byggevare senere viser sig at være farlig for miljøet.

22 Konklusion for byggevarer
Der er pt. ikke behov for en ny klassifikation af byggevarer Søgning på byggevarer fungerer med eksisterende strukturer. Det vil være en fordel hvis byggevaresystemer implementerer CCS bygningsdele som supplerende struktur. Data om sammenhænge mellem bygningsdele og byggevarer kan med fordel samles op under byggeprocessen og gemmes hos den udførende. Efter byggeprocessen kan dele af data afleveres til driftsherren og andre dele benyttes til eget brug for forretningsanalyse.

23 person eller organisation der har kompetence til at bygge
Aktør person eller organisation der har kompetence til at bygge

24 Relationer mellem aktører og projekter
Ressourcestyring Aktør-objekter og relationerne mellem dem bruges mange steder. Adresselister Virksomheders referencelister Kompetencekrav Adgangsregistrering på byggeplads Prækvalifikation CV Projekt Certifikater Virksomhedsrolle Personrolle Medarbejderregistre Projektdatabaser Virksomhed Person Udbud af ydelser

25 Projekt og virksomhed Projekt Virksomhedsrolle Virksomhedsrolle
en samling af processer der bruger ressourcer til at frembringe et resultat Projekt Virksomhedsrolle Virksomhedsrolle Virksomhedsrolle Virksomhed Virksomhed Virksomhed en organisatorisk samling af en eller flere juridiske enheder der organiserer personer og udøver økonomisk aktivitet funktion en virksomhed varetager i et projekt

26 Virksomhed og kompetence
En virksomheds historiske virksomhedsroller udgør virksomhedens erfaring (kompetence) Virksomhed Virksomhedsrolle Projekt Rådgiver VVS Moseparken 2014 Mindelunden 2013 Rådgiver EL Erfaring

27 Virksomhedsrolle Egenskabsnavn Egenskabsværdi Virksomhedstype
A104 Vidensområde Konstruktion og materialer Beton Stål Træværk Murværk Aluminium Komposit Brand A104 Virksomhedstype Bygherre Rådgiver Producent/Fabrikant Leverandør Entreprenør Landinspektør Driftsherre Administrator Egenskabsnavn Egenskabsværdi Virksomhedstype Åben værdiliste Vidensområde Lukket værdiliste Arbejdsområde Procestype Start og slut Dato Projekt Navn - ID Virksomhed Navn – CVR – ID A104 Arbejdsområde Byggeplads Forberedelse og demontering Jord Jordarbejder for ledninger A104 Procestype Ledelse og styring Planlægning

28 Projekt og person funktion en person varetager i et projekt Projekt Virksomhedsrolle Virksomhedsrolle Virksomhedsrolle Personrolle Virksomhed Virksomhed Virksomhed Person Personen udfylder en personrolle der tjener til at levere noget af den virksomhedsrolle som personens virksomhed har i projektet. et menneske der leverer værdi til et projekt ved at bruge sine kompetencer til at oparbejde ressourcer til resultater

29 En persons kan have to slags kompetence: uddannelse og erfaring.
Person og kompetence En persons kan have to slags kompetence: uddannelse og erfaring. Uddannelsesnavn Uddannelsestype VVS kursus Efteruddannelse 2012 Ingeniør Bacheloruddannelse 2002 Blikkenslager Erhvervsuddannelse 1997 Uddannelse Person Personrolle Projekt Fagleder Moseparken 2014 Mindelunden 2013 Projekterende Bønnehuset Pibleskuret 23 2011 Erfaring En persons historiske personroller udgør personens erfaring.

30 Person kompetence, summen af uddannelse og erfaring
Personrolle 1 Uddannelse 1 Personrolle 1 Uddannelse 1 Personrolle 1 Uddannelse 1 Egenskabsnavn Egenskabsværdi Funktion Murer Vidensområde Arbejdsområde Murværk Procestype Udførelse Projekt id Virksomhed CVR Virksomhedsrolle Murerentreprenør Egenskabsnavn Egenskabsværdi Navn Murer Uddannelsestype Erhvervs-uddannelse Udbyder KEA Varighed 3 år Certifikatkravstiller Certifikatudsteder Byggeriets uddannelser Arbejdsområde Murværk Vidensområde Egenskabsnavn Egenskabsværdi Funktion Murer Vidensområde Arbejdsområde Murværk Procestype Udførelse Projekt id Virksomhed CVR Virksomhedsrolle Murerentreprenør Egenskabsnavn Egenskabsværdi Navn Murer Uddannelsestype Erhvervs-uddannelse Udbyder KEA Varighed 3 år Certifikatkravstiller Certifikatudsteder Byggeriets uddannelser Arbejdsområde Murværk Vidensområde Egenskabsnavn Egenskabsværdi Funktion Murer Vidensområde Arbejdsområde Murværk Procestype Udførelse Projekt id Virksomhed CVR Virksomhedsrolle Murerentreprenør Egenskabsnavn Egenskabsværdi Navn Murer Uddannelsestype Erhvervs-uddannelse Udbyder KEA Varighed 3 år Certifikatkravstiller Certifikatudsteder Byggeriets uddannelser Arbejdsområde Murværk Vidensområde

31 Personrolle Egenskabsnavn Egenskabsværdi Funktion Ingeniør
A104 Vidensområde Konstruktion og materialer Beton Stål Træværk Murværk Aluminium Komposit Brand Funktion (åben liste) Sjakbajs Svend Lærling Sikkerhedsrepræsentant Arkitekt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Funktion Ingeniør Vidensområde Stål Arbejdsområde Procestype Projektering Projekt id Virksomhed CVR Virksomhedsrolle Konstruktionsingeniør A104 Arbejdsområde Byggeplads Forberedelse og demontering Jord Jordarbejder for ledninger A104 Procestype Ledelse og styring Planlægning

32 Uddannelse Egenskabsnavn Egenskabsværdi Navn Murer Uddannelsestype
Erhvervsuddannelse Udbyder KEA Varighed 3 år Certifikatkravstiller Certifikatudsteder Byggeriets uddannelser Arbejdsområde Murværk Vidensområde Certifikatkravstiller Arbejdstilsynet Miljøstyrelsen .. UndervisningsministerietsUddannelsestyper Universitetsuddannelse Masteruddannelse Diplomuddannelse Bacheloruddannelse Erhvervsuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Kontraktuddannelse Erhvervsakademiuddannelse Videregående voksenuddannelse Kunstneriske uddannelse Udokumenteret Certifikatudsteder Byggeriets uddannelser DS Certificering A104 Arbejdsområde Byggeplads Forberedelse og demontering A104 Vidensområde Arkitektur Form og funktion

33 Udbud af personroller 1 Rolleliste med krav til egenskaber udbydes
Projekterende Bygherre 1 Rolleliste med krav til egenskaber Projektansvarlig navn? Rolleliste med krav til egenskaber Projektansvarlig navn? Egenskabsnavn Egenskabsværdi Erfaring 5 års projektansvar Uddannelse Civil Ingeniør Egenskabsnavn Egenskabsværdi Erfaring 5 års projektansvar Uddannelse Civil Ingeniør Rolleliste med krav til egenskaber udbydes

34 Kompetencebeskrivelse
Bygherre Uddannelse Kursus Statik Civ. Ingeniør Projekterende Udfyldt rolleliste Projektansvarlig Hans 2 Udfyldt rolleliste Projektansvarlig Hans Personrolle Projekt Projektansvarlig Mindelunden Rosengården Rolleliste udfyldes med personer der med deres egenskaber modsvarer de udbudte krav og returneres.

35 Aktører Projekt Virksomhedsrolle Personrolle Virksomhed Person
Uddannelse Én mange

36 Materiel fysisk genstand som benyttes midlertidigt i en byggeproces til at frembringe et resultat ISO/CD , 3.2.3 construction aid construction resource intended to assist in carrying out a construction process Note to entry: A construction aid is generally not intended for incorporation in a permanent manner in a construction entity.

37 Materiel Materielklassifikationen kan bl.a. anvendes til: Funktionsudbud Udbud af entrepriser med materiel og bygningsdele Udlejning af materiel ud fra egenskabskrav Materielklassifikationen er opdelt i to typer: Funktionelle systemer Komponenter

38 Funktionelle Systemer
materiel med egenskaber, der beskriver en overordnet funktion

39 Funktionelle systemer
Færdselssystem Forsyningssystem Adgangskontrolsystem Opbevaringssystem Trafiksystem Adgangssystem Renholdelsessystem Løftesystem Produktionssystem Informationssystem System for menneskelige behov System for menneskeligt virke Sikkerhedssystem Klimasystem Løftesystem Opbevaringssystem System for menneskelige behov Adgangskontrolsystem Færdselssystem

40 Funktionelle systemer (angives med ét bogstav)
Klasse Definition A Færdselssystem Byggepladssystem der udgør byggepladsens infrastruktur i horisontalt plan. B Forsyningssystem Byggepladssystem der forsyner byggepladsen. C Adgangskontrolsystem Byggepladssystem der forhindrer uvedkommendes adgang til byggepladsen    D Opbevaringssystem Byggepladssystem der giver mulighed for opmagasinering af materialer og udstyr E Trafiksystem Byggepladssystem der flytter mennesker, materialer eller udstyr horisontalt F Adgangssystem Byggepladssystem der giver adgang til lokationer for ophold og udførelse   G Renholdelsessystem Byggepladssystem der renholder byggepladsen samt at opbevare affald indtil bortskaffelse H Løftesystem Byggepladssystem der flytter ved hejsning J Produktionssystem Byggepladssystem der forarbejder byggevarer    K Informationssystem Byggepladssystem der informerer L System for menneskelige behov Byggepladssystem der giver rum og efterkommer menneskelige behov M System for menneskeligt virke Byggepladssystem der giver rum og mulighed for at arbejde N Sikkerhedssystem Byggepladssystem der afgrænser og lukker midlertidigt med henblik på sikkerhed P Klimasystem Byggepladssystem der har til formål at regulere klimaet Se klasserne på

41 Komponenter materiel med egenskaber, der beskriver en grundlæggende funktionel enhed

42 Komponenter Manuelt højdemateriel Opbevaringsmateriel Gravemateriel
Bore og skruemateriel Skæringsmateriel

43 Komponenter niveau 1 (angives med plads til to bogstaver)
Klasse Definition A? Materiel der forsyner Materiel der leverer forbrugsstof eller immateriel fornødenhed B? Materiel til personlig beskyttelse Materiel der bidrager til at opretholde sikkerhed og sundhed for aktør C? Materiel til infrastruktur Materiel der tjener til at understøtte fordeling af aktører, byggevarer og materiel på byggepladsen D? Ophold og opbevaring Materiel til ophold for aktører og opbevaring af byggevarer og materiel på byggepladsen E? Materiel der renser Materiel der fjerner uønskede substanser og organismer F? Materiel der bearbejder byggevarer til resultater Materiel der omformer byggevarer til resultater ved bearbejdning G? Materiel der understøtter forarbejdning af byggevarer til resultater Materiel der bevarer ved behandling uden at lave om på byggevaren H? Materiel der bearbejder terræn Materiel der bearbejder terræn og skaber et resultat J? Materiel der registrerer Materiel der kan anvendes til at gengive information om fysisk variabel eller tilstand Se klasserne på

44 Komponenter niveau 2, (angives med to bogstaver) F
Komponenter niveau 2, (angives med to bogstaver) F? Materiel der bearbejder byggevarer til resultater Klasse Definition Synonymer FA Skæringsmateriel Materiel der bearbejder ved skæring vinkelsliber, kniv, sav FB Afhøvlningsmateriel Materiel der bearbejder ved høvling betonhøvl, asfalthøvl, træhøvl FC Afretningsmateriel Materiel der bearbejder ved afretning spartel FD Slibningsmateriel Materiel der bearbejder ved slibning gulvslibemaskine, båndsliber, ekscentersliber FE Klipningsmateriel Materiel der bearbejder ved klipning saks, klippemaskine, armeringsklipper, betonsaks, jernklippemaskine FF Bukningsmateriel Materiel der bearbejder ved bukning tyndpladebukker FG Svejsningsmateriel Materiel der bearbejder ved svejsning gulvbelægningsmaskiner, asfaltbrænder, loddekoble, svejseapparat FJ Komprimeringsmateriel Materiel der bearbejder ved komprimering pladevibrator, tromler, stavvibrator, jordstamper FK Blandingsmateriel Materiel der bearbejder ved blanding tvangsblander FL Fastholdelsesmateriel Materiel der bearbejder ved fastholdelse forskallingsmateriel, forskalling, form  FM Slagmateriel Materiel der bearbejder ved slag hammer, økse, mejsel, hydraulisk hammer, betonmejsel,tryklufthammer FN Bore og skruemateriel Materiel der bearbejder ved rotation skruemaskine, boremaskine, skruetrækker FP Affyrringsmateriel Materiel der skyder søm sømpistol, skudpistol Liste over øvrige klasser Se klasserne på

45 Debat

46 Afrunding

47


Download ppt "center for produktivitet i byggeriet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google