Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Institutioner og skoler Kommune XX Den XX. JUNI 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Institutioner og skoler Kommune XX Den XX. JUNI 2013"— Præsentationens transcript:

1 Institutioner og skoler Kommune XX Den XX. JUNI 2013
RambøllSprog Institutioner og skoler Kommune XX Den XX. JUNI 2013

2 PROGRAM Velkommen Introduktion til Rambølls samlede koncept
10:00 – 10:10 Introduktion til Rambølls samlede koncept 10:10 – 10:20 Navigation i systemet 10:20 – 10:50 Sprogvurdering 10:50 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter 11:10 – 11:25 Tolkning af resultater 11:25 – 11:45 Frokost 11:45 – 12:15 Ofte stillede spørgsmål 12:15 – 12:25 Egne øvelser 12:25 – 12:55 Tak for denne gang 12:55 – 13:00

3 Hjernen&Hjertet - Visionen
Barnets udvikling og trivsel 0 år 18 år Vuggestue/dagpleje Børnehave Grundskole Ungdomsuddannelse

4 Hjernen&Hjertet - Overblik
Forældre/ børn Besvarelse SPROGVURDERING Rapporter Forældre Forvaltning Fagpersonale Samtale Pædagog/ pædagoger Besvarelse af spørgsmål Rambøll Hjernen& Hjertet Pædagogisk konsulent/ forvaltning Opfølgning, overblik og inddateringer Systemintegration Kommunale grunddata Reflektion Inst. leder/ adm. personale Inddateringer Sammenhængende beskrivelse af vores samlede tilgang til arbejdet med kvalitets

5 Hjernen&hjertet - Modellen
BØRNEPROFIL/SPROG BRUGERTILFREDSHED DOKUMENTATION FORÆLDRE LEDERE FAGPERSONALE BØRN/ELEVER TILSYN/LÆREPLANER KORTLÆGNING TILFREDSHED KVALITETSRAPPORT • INSTITUTION/SKOLE • GRUPPE • OMRÅDE • FORVALTNING TRIVSEL KOMPETENCER SPROG KMD – INSTITUTION / UNI-C LOGIN LOKALE GRUNDDATA Mere grundig forklaring af hvad Hjernen&Hjertet indeholder FORVALTNING INSTITUTIONS- LEDELESE REFLEKTION

6 Metoden og IT-systemer
Det officielle sprogvurderingsmateriale understøttes i dag af to it- systemer Socialministeriets IT-system Rambølls IT-system RAMBØLLSPROG Permanente IT-systemer Nyt Results.dk Results.dk blev udviklet som en midlertid understøttelse af sprogvurderingsmaterialet til brug i forbindelse med FKO-forløbet Midlertidigt IT-system Genbrug Rammesætning af hvor Rambøll Sprog befinder sig udviklingsmæssigt og hvor det er vi gerne vil bevæge sprogvurderingsværktøjet hen Metoden

7 Rambøll Sprog Sprogvurdering Nye funktioner Brugeroplevelse
Sprogvurdering af 3-årige Sprogvurdering af 5-årige Sprogvurdering i børnehaveklasse Sprogvurdering Automatisk oprettelse af børn (KMD) Import af børn og institutioner via datafiler Træk af kommunale rapporter Træk af institutions-, skole- og klasserapporter Visning af resultater i dagtilbud for børnehaveklasse Opdeling af resultater på delscores for barnet Nye funktioner Intuitive brugerflader Ingen ventetid God support Sammenhæng Brugeroplevelse Identifikation af børn, som ikke er i institution Automatisk opretteslse af elever og login (UNI-LOGIN) Understøttelse af mobile enheder iPad m.m. Udviklingslog og handleplaner Sprogvurdering af 4-årige Sprogvurdering af børn 8-36 måneder Fremtidige muligheder Gennemgang af hvad Rambøll Sprog indeholder, nye funktioner, brugeroplevelser og fremtidige muliheder Udvikles og implementeres i systemet, i dialog med de kommuner, som vælger at arbejde i Rambøll Sprog

8 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

9 Navigation I systemet Systemgennemgang – kapitel 1 Intro Materialer
Oprette børn Oprette forældre og udsende med link til forældrenes del af sprogvurderingen Rediger oplysninger Udføre den fagprofessionelle del af sprogvurderingen Udfyld forældreskema, hvis forældrene ikke er i stand til selv at udføre en sprogvurdering på dansk Gennemse eller redigere den udfyldte test Status Trække barnets resultatrapport og bilagsrapport, træk institutionesrapport.

10

11 Forside Tid: Selve gennemførelsen af sprogvurderingen tager minutter, afhængigt af aldersgruppen for de individuelle sprogvurderinger, og ca minutter for en klassetest i børnehaveklassen. Forældreskemaet tager ca minutter at udfylde. THJ:Teknisk bilag (hvad står der deri??). Er det vigtigt at fortælle om?

12 Forside – Hvis du er dagtilbuds- eller skoleleder
Aftal hvem der gør hvad. Indhent baggrundsoplysninger på forældre. Opret forældre. Gennemfør sprogvurdering. Inddater resultater i RambøllSprog. Hent rapporter. Hvis der er spørgsmål.

13 Her finder du tekst- og videovejledninger til sprogvurderingsredskabet, forældrebrev, registreringsskemaer og billedmateriale. Materialer

14 Administrer - Opret børn
Husk bindestreg! Note: Hvis man ikke udfylder Cpr -nr, kommer der ingen score i resultatrapporten!

15 KMD integration (Vejle)

16 Administrer – opret forældre
Bliver der til dagligt talt et andet sprog end dansk i hjemmet? Ja= Nej= Er den ene eller begge forældre i stand til at vurdere, hvilke ord barnet kan sige på dansk? Nej= Vurdering skal gennemføres af personalet

17 Markeres der i Ja, sendes der en sprogvurderingstest + ordforrådstest på modersmål, med mindre der markers i Nej i spørgsmål to. Markeres der i Nej, sendes der en sprogvurderingstest til forældrene, med mindre der markeres i Nej i spørgsmål to. Uanset hvor man krydeser af, vil forældrene modtage en mail med link. Krydserne afgøre hvad linket viser.

18 Administrer Note: Hvis man ikke udfylder Cpr -nr, så kommer der ingen score I resultatrapporten!

19 Administrer – Det enkelte barn
Asger er fra institutionen Ramblomsten. Her kan du redigere Asgers CPR-nummer. Rediger Asgers navn Palle er Asgers far. Palles er Under egenskaber kan du redigere forældre navn og . Her kan du hente resultat- og bilagsrapporten for Asger. Asgers fars adresse, samt tidspunkt for seneste sendte mail (i dag kl.12.47). Efter et døgn vil der stå en dato. Her kan du ændre i oplysningerne omkring forældrenes sproglige baggrund. Her kan du se forældrenes besvarelse på sprogvurderingen Forældreskemaet skal udfyldes af fagpersoner, på vegne af forældre, hvis forældre ikke selv er i stand til at udfylde det. Inddatering af sprogvurderingsresultater

20 Status Farvekoderne giver et hurtigt statusoverblik. Grøn = afsluttet
Gul = påbegyndt Rød = ej påbegyndt Katrine er Anders’ mor. Hun har endnu ikke besvaret hendes del. Sprogvurderingen skal udfyldes af fagpersoner. Forældreskemaet skal udfyldes af fagpersoner, på vegne af forældre, hvis forældre ikke selv er i stand til at udfylde det.

21 Rapporter Her kan du vælge hvilken periode du vil se rapporter fra.
Her kan du ses hvor mange rapporter der er ved at printe. Bilagsrapporten viser den samlede score og resultater på de test scoren er bergnet ud fra. Det samme gælde den samlede score for de fire dimensioner. Resultatrapporten viser barnets samlede score ift. normtallet og score delt ud på de fire sproglige dimensioner ift. normtallet

22 Institutioner Systemgennemgang – kapitel 2 Intro Materialer
Oprette børn Oprette forældre og udsende med link til forældrenes del af sprogvurderingen Rediger oplysninger Udføre den fagprofessionelle del af sprogvurderingen Udfyld forældreskema, hvis forældrene ikke er I stand til selv at udføre en sprogvurdering på dansk Gennemse eller redigere den udfyldte test Status Trække barnets resultatrapport og bilagsrapport, træk institutionesrapport.

23 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

24 Sprogvurdering Systemgennemgang - kapitel 3
Sprogvurderingens materialer Sprogvurdering ved 3 år Sprogvurdering inden skolestart Individuel sprogvurdering i børnehaveklassen Gruppetest i børnehaveklassen Elektronisk gruppetest i børnehaveklassen Arbejdet med barnets sproglige udvikling

25 Hent registrerinsskema og billedmateriale.
Materialer

26 Administrer - Opret børn
Note: Hvis man ikke udfylder Cpr -nr, kommer der ingen score i resultatrapporten!

27 Brug de forskellige vejledningsmaterialer

28 Videovejledning Videovejledning

29 Videovejledning Gruppetest – børnehaveklassen: Vejledningvideo - Rim

30 Elektronisk gruppetest
Sådan fungerer den elektroniske gruppetest

31 det enkelte barns udvikling
Skole: Rambøll skole Børnehaveklasseleders besvarelse Når sprogtesten er gennemført kan man oprette en log og handleplan for barnet Barnets sproglog Forældre afvisning Sprogvurd. ikke mulig Dato Seneste resultat

32 Seneste sprogvurdering
Navn Seneste sprogvurdering Næste sprogtest Barnets sproglog Vurderings-person Resultaer Notater Sprogvurderingsperson: Barnets sproglog Emilie Hansen – 4år 3 mdr Thomas Hagen Holten Barnets score Produktivt talesprog Receptivt talesprog Lydlige kompetencer Kommunikative kompetencer Iagtagelser: (Strategier, samspil, relationer, opmærksomhed og koncentration) Victoria reagerer hurtigt på spørgsmålene. Hun er målrettet og viser, at hun overvejer, hvilken strategi hun skal bruge. Eksempelvis finder hun de rigtige ord ved hjælp af udelukkelsesmetoden. Fokuspunkter: (De fire dimensioner, sprogligt samspil) Handleringer: (Forældre, Pæd. Personale og evt. andrel) Ingen Tegn: (Hvordan ser vi den ønskede forandring) Ingen Evaluering: (Hvornår og hvordan følges op på sprogvurderingen) Ingen

33 Sprogvurdering Systemgennemgang - kapitel 3
Sprogvurderingens materialer Sprogvurdering ved 3 år Sprogvurdering inden skolestart Individuel sprogvurdering i børnehaveklassen Gruppetest i børnehaveklassen Elektronisk gruppetest i børnehaveklassen Arbejdet med barnets sproglige udvikling

34 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

35 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

36 ResultatRapporter Systemgennemgang – kapitel 4 Barnets resultatrapport
Barnets bilagsrapport Institutionsrapporter Klasserapporter Skolerapporter Kommunerapporter Jeg tænker vi åbner de enkelte rapporter og gennemgår dem enkeltvis

37 ResultatRapporter Vis rapporter
Jeg tænker vi åbner de enkelte rapporter og gennemgår dem enkeltvis

38 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

39 Tolkning af resultater
Systemgennemgang – kapitel 5 Resultater som percentilscorer og de tre indsatsgrupper Det tekniske bilag Beregning af score for en test Beregning af samlet score og for dimensionsscore Manglende svar / afbrudte tests Dansk som andetsprog Dette er Christians slide

40 Tolkning af resultater
Systemgennemgang – kapitel 5 Resultater som percentilscorer og de tre indsatsgrupper Score: Andel med samme alder og køn med samme eller mindre godt resultat Særlig indsats: 5% lavest scorende børn Fokuseret indsats: De næste 10% af børnene Generel indsats: De resterende 85% af børnene Dette er Christians slide

41 Tolkning af resultater
Dette er Christians slide

42 Tolkning af resultater
Systemgennemgang – kapitel 5 Beregning af score for en test Alle svar værdisættes: 0/1 eller fx 1-4 Værdierne summes Denne sum samt barnets alder og køn forholdes til normstudiet Resultatet er en percentilscore fra 0 til 100 Dette er Christians slide

43 Tolkning af resultater
Systemgennemgang – kapitel 5 Beregning af samlet score og for dimensionsscore Der beregnes scorer for de enkelte tests Der beregnes et vægtet gennemsnit, hvor tests <16 vægter tungere Gennemsnittet, barnets alder og køn forholdes til normstudiet Resultatet er en percentilscore fra 0 til 100 Dette er Christians slide

44 Tolkning af resultater
Systemgennemgang – kapitel 5 Manglende svar / afbrudte tests generelt Mangler grundet “spørgeskema mangler kryds” udgår fra beregningen 5 forkerte svar i træk giver “afbrudt test” Ved “afbrudt test” tæller alt efterfølgende som forkert Dette er Christians slide

45 Tolkning af resultater
Systemgennemgang – kapitel 5 Krav til beregning af resultat Testscore beregnes hvis der ikke er “for mange” spørgsmål, der udgår fra beregningen. Krav til samlet score og dimensionsscore: 3-årig samt gruppetest: Maksimalt 2 tests uden resultat Inden skolestart samt børnehaveklassens individtest: Maks 3 tests uden resultat Dette er Christians slide

46 Tolkning af resultater
Systemgennemgang – kapitel 5 Dansk som andetsprog Forældretesten af ordforråd tester også ordforråd på modersmål Nyt testresultat: Konceptuelt ordforråd Hvis barnet kan ordet på enten dansk eller modersmål giver det 1 point – ellers 0. Resten af beregningen udføres på samme måde som øvrige tests Dette er Christians slide

47 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

48 Ofte stillede spørgsmål
Systemgennemgang – kapitel 7 1) Jeg kan ikke logge på systemet med det tilsendte brugernavn og adgangskode. Hvad skyldes det? Måske har du lavet indtastningsfejl. Prøv i stedet at kopiere brugernavnet og adgangskoden fra mailen over i de angivne felter på results.dk. Hvis det stadig ikke virker, kan administrator i kommunen sende dig et nyt log-in 2) Nogle forældre siger, at de ikke har modtaget mailen, selvom de er blevet oprettet i systemet. Bliver mailen ikke sendt ud automatisk? Når forældre bliver oprettet i it-systemet, bliver der straks sendt en mail ud automatisk. Har forældrene alligevel ikke modtaget deres mail, skyldes det sandsynligvis, at deres mail-adresse er skrevet forkert, eller at mailen er gået i deres spam-filter.  Tjek først, at mail-adressen er indtastet korrekt og prøv evt. at sende mailen igen. Hvis forældrene stadig ikke modtager mailen, så bed dem kigge i mappen med spampost. Nogle mailtjenester behandler pr. definition systemudsendte mails som spam. 3) Rapporten indeholder en score, men den viser ikke delscoren på en eller flere af de fire sproglige dimensioner. Hvorfor ikke? For at delscoren på hver af de fire sprogdimensioner kan beregnes, kræves det, at ingen af testene har en manglende score. Hvis fx ”Papirskema mangler kryds” er benyttet, kan dette i nogle tilfælde være forklaringen på, at en delscore ikke kan beregnes. 4)Forældrene har modtaget en mail vedr. sprogvurdering af deres barn, men linket i mailen viser ikke frem til spørgeskemaet. Hvad er årsagen? Når forældrene oprettes i systemet, skal det angives, om forældrene til barnet forstår dansk. Hvis der her svares nej, betyder det at personalet i dagtilbuddet/skolen skal udfylde ordforrådstesten i stedet for forældrene. Derfor vil forældrene møde denne tekst, når de klikker på linket: Ordforrådstesten gennemføres af personalet i dit barns institution. Hvis du har spørgsmål, kan du rette dem til personalet i institutionen. Hvis en dansksproget forælder får denne besked, når han/hun klikker på linket i mailen, er der sket en fejl under oprettelsen. Fejlen rettes ved at gå ind under ”Rediger baggrundsoplysninger” ud for forælderens navn og svare ja til at en eller begge forældre forstår dansk. 5)Hvordan kan jeg vide, om fx forældrene har udfyldt ordforrådstesten? Under fanebladet Status kan du se graden af færdiggørelse ud for det enkelte barn. Hvilke test, der bidrager til hver af de fire sprogdimensioner, og hvor mange ”items”, der er påkrævet, for at systemet kan udregne scoren, fremgår af det tekniske bilag, der kan hentes i Rambøll Sprog under punktet ”Faglige kvalitetsrapporteringer”. 6)Hvor kan jeg læse om, hvordan scoren er beregnet? På forsiden under menupunktet ”Faglige kvalitetsrapporteringer” er der linket til et teknisk bilag, der beskriver udregningen, der ligger bag scoren i sprogvurderingen. Heri kan man bl.a. se, hvilke testdele der indgår i beregningen af hver af de fire sproglige dimensioner. 7)Vi vil gerne gentage sprogvurderingen af et barn, der stadig ligger i samme aldersgruppe. Hvordan gør vi det? Hvis I ønsker at lave gentest på et barn efter et stykke tid, skal I blot oprette barnet på ny i it-systemet. I skal dog huske at kalde barnet noget andet end ved den første test, eksempelvis kan det være ”Lukas Nielsen - gentest”. Vi fortæller hvad der står.

49 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

50 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Kommunal administrator Institutionsbruger Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

51 Øvelser til institutioner
Lær at bruge Rambøll Sprog Log ind (du har fået tilsendt brugernavn og kodeord via mail) Find informationsbrev til forældre (Forældrebrev) Find vejledningsmateriale og billedmateriale til sprogvurdering af 3-årige Opret et barn og forældre (baggrundsoplysninger på forældre: danske forældre med mulighed for at gennemføre en sprogvurdering på dansk) Påbegynd/gennemfør en sprogvurdering af 3-årig (sæt tilfældige krydser) Træk resultatrapport og bilagsrapport Opret et nyt barn og nye forældre (baggrundsoplysninger på forældre: taler andet end dansk i hjemmet og er ikke i stand til at gennemføre en sprogvurdering på dansk) Påbegynd/udfyld Forældreskemaet Se status Træk en institutionsrapport Anne – se om du kan løse opgaven

52 Øvelser til Skoler Lær at bruge Rambøll Sprog
Log ind (du har fået tilsendt brugernavn og kodeord via mail) Find informationsbrev til forældre (Forældrebrev) Find vejledningsmateriale til sprogvurdering af gruppetest i børnehaveklassen Opret klasse, elev og forældre (baggrundsoplysninger på forældre: danske forældre med mulighed for at gennemføre en sprogvurdering på dansk) Påbegynd/gennemfør en gruppetest (sæt tilfældige krydser) Træk en klasserapport Opret et nyt barn og forældre (baggrundsoplysninger på forældre: taler andet end dansk i hjemmet og er ikke i stand til at gennemføre en sprogvurdering på dansk) Påbegynd/gennemfør en individuel test Påbegynd/gennemfør Forældreskema Se status Træk en skolerapport Anne – se om du kan løse opgaven

53 PROGRAM Velkommen Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet
10:00 – 10:05 Rambøll Sprog som en del af Hjernen&Hjertet 10:05 – 10:15 Institutionsbruger Kommunal administrator Sprogvurdering 10:00 – 11:00 Pause 11:00 – 11:10 Resultatrapporter Tolkning af resultater Ofte stillede spørgsmål 11:10 – 12:00 Frokost 12:00 – 13:00 Egne øvelser 13:00 – 13:30 Undervisening af institutioner og skoler 13:30 – 13:45 Tak for denne gang 13:45 – 14:00

54 Tak for i dag End slide. Kommunal kontakt skole XXXX Telefon: XXXX
XXXX Kommunal kontakt dagtilbud XXXX Telefon: XXXX XXXX Endslide


Download ppt "Institutioner og skoler Kommune XX Den XX. JUNI 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google