Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Maglehøj skole d Troels Birk, SSP Konsulent

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Maglehøj skole d Troels Birk, SSP Konsulent"— Præsentationens transcript:

1 Maglehøj skole d. 01.03.11 Troels Birk, SSP Konsulent
Gitte Gildberg, SSP Konsulent Johnny Kastling, Nordsjællands politi

2 »Nutidens børn er rene tyranner
»Nutidens børn er rene tyranner. De siger deres forældre imod, sluger deres mad og tyranniserer deres lærere.« (Sokrates, 470 f.kr.-399 f.kr.).

3 Hvad er SSP? Samarbejde mellem Skoler, Socialforvaltning og Politi
Mål: At sikre bedst mulige livsvilkår for børn og unge i et godt netværk uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel. Hvordan: Generel indsats for alle unge Specifik indsats for grupper af unge Individorienteret indsats for enkelte unge

4 Forældre, ansvar og opdragelse

5 Udviklingstrin 10-12 år: Præpupertet 12-14 år: Teenagetiden begynder
Højt aktivitetsniveau Samlermani Idoldyrkelse – rollemodeller søges Ydre styring – indre kaos Optaget af hvordan forældre taler sammen, til og om andre Optaget af relationer mellem mennesker Værdisøgende – hvad er rigtigt og hvad er forkert. 12-14 år: Teenagetiden begynder Kønsmodning Usikkerhed, manglende identitet, indre kaos Svingende humør og psyke HVEM ER JEG? Måler sig selv i forhold til andre unge Passiv hverdag Selvoptagne Provokerende – prøver egne holdninger af

6 Krav og forventninger til sig selv
Alt skal være perfekt Den rigtige uddannelse, arbejde De rigtige venner Fantastiske kærester Fantastisk sexliv Strålende udseende – gerne hjulpet af plastik kirurgi Mange penge og mange ting Vil være vellykket Tidligere generationer havde små drømme – lav risiko Nu har man store drømme – stor risiko (Når man ikke kan blive studievært – men bliver hjemmehjælper) ”Det er sværere at blive til end jeg havde regnet med”

7 Unges syn på voksne ”Vi er ikke ens, men noget for os selv, I voksne kan ikke følge med. Vi sætter spørgsmålstegn ved den måde voksne lever deres liv. Vi kræver modspil – nogen at prøve af på. De voksne er for forstående, har nogle vage holdninger og giver alt for hurtigt op. De voksne har ødelagt alt det vi godt kan li : Ærligheden, miljøet og kernefamilien !!” Citat 8.kl.

8 Internet - Chat For unge er internettet en naturlig kommunikationsform. Mange er på Facebook, ARTO, MSN. Tal med dit barn om netetik – nettet kan misbruges!

9 Der findes jo som bekendt voksne, som misbruger nettets muligheder.
Det er vigtigt at den unge ikke føler skyld, hvis han/hun udsættes for upassende tilbud – de skal have tillid til trygt at kunne fortælle det til jer som forældre og omsorgsgiver.

10 ”Vi skåler med vores venner…”

11 Alkohol Vi kan som voksne medvirke til at skabe uhensigtsmæssige forventninger i forhold til indtagelse af alkohol. Vi kan som voksne være med til Presse de unge til alkohol debut – tænk derfor Over hvad der signaleres…

12 Fakta om unges alkohol kultur:
-Generelt kan de ikke lide at nogle er påvirkede. De bryder sig ikke om forældre der er fulde. Tolerant overfor sig selv – ikke overfor andre. Den fulde bliver ”mandags snakke objekt” og kan få sig et image. Generthed/usikkerhed er medvirkende årsager til overdreven alkoholforbrug.

13 Sundhedsstyrelsens 9 bud omkring alkohol og unge:
Ingen alkohol til børn Dine børn drikker mere, hvis du ikke siger nej Jo tidligere børn drikker, desto mere drikker de Tal med dit barn om, hvordan man siger nej til alkohol Lav aftaler med vennernes forældre Lad være med at servere alkohol for dit barn Tal alkohol med dit barn før festen Lær dit barn hvad en genstand er Dine alkoholvaner smitter

14 § 1 I lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. oktober 2008, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således: »Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år« 2. I § 2 indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg.« 3. § 3, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på mellem 1,2 og 16,4 må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år.« 4. I § 3 indsættes som stk. 3: »Stk. 3. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.« § 2 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. § 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

15 Hvad betyder noget for udvikling af risiko for kriminalitet, misbrug og mistrivsel?
Trivsel i skolen med godt selvværd og tryghed, har størst betydning af alt Tydelig forældre tilstedeværelse + reel viden om hvad børnene foretager sig. Det er afgørende at der er andre voksne omkring et barn udover forældrene – (En hel landsby til at opdrage en ung)

16 Klæd de unge på: Lær dem at træffe de rigtige valg
Lær dem betydningen af/konsekvensen af valget Fortæl om egne valg Giv dit bud på de gode valg /de dårlige valg Vis i praktisk hvad de rigtige værdier er Stå fast - giv snor (accepter fejltrin) Giv tydelige signaler - sig til/fra Gør stærk til at sige fra Accepter venner - men påvirk dem - gå i dialog Snak med vennerne - og deres forældre Engager dig i de unges verden - stil dig til rådighed som en anden betydningsfuld voksen Tal med de unge du møder - lad være at gå i bue uden om

17 Forældreaftale: Forslag til hvad aftalen ”kan” indeholde:
Regler for afholdelse af private fester på klasse plan – herunder holdning til alkohol. Skal der være voksne tilstede? Hjemkomsttidspunkter, evt. til hverdag og weekender? Konsekvenser ved alkoholindtagelse? Hvornår kontakter forældre hinanden? Respekt for andres normer/forskellige opfattelser Skal Mobiltlf. Slukkes ved sengetid? Hvornår skal denne aftale revideres?

18 ”Der skal en hel landsby til at opdrage en ung”
Indiansk ordsprog

19 Egedal SSP SSP Konsulenter Hindbærvangen 224, 2765 Smørum
Gitte Gildberg SSP konsulent Tlf Mail: Troels Birk Tlf mail: Gitte Gildberg SSP konsulent Tlf Mail: Troels Birk Tlf mail:

20 SSP Gadeteam SSP Gadeteam er at træffe i tidsrum-
met fredag og lørdag På tlf Gadeteam er også tilstede ved fester Og størrere arrangementer i kom- munen. Mail:

21 Nordsjællands Politi Johnny Kastling, Kriminalpræventiv afdeling
Tlf


Download ppt "Maglehøj skole d Troels Birk, SSP Konsulent"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google