Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program: Global terrorisme og medier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program: Global terrorisme og medier"— Præsentationens transcript:

1 Dagens program: Global terrorisme og medier
8 – 8.30: Oplæg om global terrorisme og medier 8.30 – 9.30: Filmen ”På sporet af den hellige krig” (afsnit 2 og 3) 10 – 10.30: Oplæg om udvidet problemformulering + udlevering af kompendium med materiale til dagens arbejde med emnet Globalterrorisme og medier. 10.30 – 14: Individuelt arbejde med udvidet problemformulering. Dagens produkter: Notater til filmen ”På sporet af den hellige krig” (portfoliomappen). Den udvidede problemformulering (afleveres i Lectio senest 23.30).

2 - Global terrorisme og medier
DIO 2013 - Global terrorisme og medier

3 Terrorisme: Definition og former
”civile gruppers uforudsigelige vold mod ikke kæmpende personer for et politisk formål” (Verden i nyere tid, side 114) Former for terrorisme: Statslig terrorisme Når staten bruger terror som en del af dens politik. Fx Tyskland under Hitler, Sovjet under Stalin, Irak under Saddam Hussein og Afghanistan under Taliban. Religiøs terrorisme Terror med religiøs platform fx med det formål at vælte ikke-religiøse regeringer og indføre et religiøst baseret styre Fx Al-jihad (Egypten), Hizbollah (Libanon), Hamas (Palæstina) og Al-Qaida (Pakistan/Afghanistan.) Politisk terrorisme Terror med det formål at fremme en bestemt ideologi, fx socialisme Fx Rote Armé Fraktion (Tyskland), ETA (Spanien) og Brigate Rosse (Italien)

4 Terrorismens nyere historie
1970’erne og 80’erne: Politisk terror Studenteroprøret i slutningen af 1960’erne dannede baggrund for oprettelsen af flere grupper, som udøvede politisk terrorisme i Europa. Mest kendt er nok Rote Armé Fraktion, som stod bag mordaktioner, kidnapninger og sabotage med det formål at fremprovokere en socialistisk revolution i Vesttyskland. Flere af disse grupper samarbejdede desuden med palæstinensiske terrorgrupper. Denne form for politisk terror fandt også sted i Danmark i form af Blekingegadebanden. 1990’erne og frem: Religiøs terror Især islamisk terrorisme repræsenteret ved Al Qaeda Bl.a. ansvarlig for 11. september 2001, angrebet på Bali 2002, i Madrid 2004 og i London 2005.

5 Årsager til terrorisme
Fundamentalisme Fx religiøs fundamentalisme, hvor terroraktioner retfærdiggøres som forsvar af religionen (jihad) og bekæmpelse af vantro. Social forandring og tab af position Sociale forandringer, hvor visse samfundsgrupper taber position, kan skabe grobund for terrorisme. Identitetskriser Globalisering og modernisering kan udfordre traditioner og lokale kulturer. Rodløshed og manglende faste holdepunkter – særligt i kombination med sociale problemer – kan få nogle mennesker til at søge ind i terrorgrupper. Internationale magtforhold Vestens og særligt USA’s dominans på den globale scene, støtte til staten Israel og politik overfor ulandene, herunder flere i Mellemøsten, giver anledning til utilfredshed, som kan føre til terrorisme. Ovenstående punkter er baseret på Birthe Hansens bog ”Terrorisme på tværs”, Frydenlund, 2002

6 Terrorisme og globalisering
Terrorismen er med Al Qaeda som tydeligste eksempel blevet global og globaliseret: Terrorister planlægger og koordinerer deres aktioner via moderne kommunikationsmidler. Terrorister frembringer deres budskaber via globale medier og inspirerer hinanden på denne måde. Terroraktioner dækkes intensivt af medierne – ofte mens de udspiller sig. Mange moderne terrorister stiller ikke krav, men fokuserer på terrorhandlingens medieværdi. Terror finansieres via internetbaserede pengeoverførsler. Terroristerne bliver stadig mere avancerede – kan fx lave bomber, der udløses med mobiltelefoner. En af årsagerne til terrorisme skal findes i globaliseringen, herunder amerikaniseringen.

7 Globale medier og terrorisme
Globalisering har betydet, at vi har nyheder ”round the clock, round the globe” Store begivenheder dækkes massivt og af mange medier -> de samme billeder går verden rundt. Medierne har fået mulighed for ofte at vise begivenhederne, mens de sker (jf. angrebet 11. september i 2001 i USA og terroranslaget i Norge i sommeren 2011). Nyhedsmediernes eksponering af begivenheder: Nyhedsmediernes opgave at dække vigtige begivenheder. Nyhedsmedier skal ideelt set spejle virkeligheden. Nyhedsmedier stræber efter objektivitet. MEN nyhedsstof er altid et valg og dermed også et fravalg: Nogle nyheder er ”bedre” end andre og har større nyhedsværdi (dårlige og usædvanlige begivenheder skaber ofte gode nyheder). Nogle nyheder eller bestemte vinklinger passer bedst ind i det enkelte medies profil.

8 Globale medier og terrorisme -mediernes formidling
Mediernes formidling og vinkling af begivenheder har stor betydning for vores opfattelse af og syn på begivenheden: Udlægger mediet fx en formodning om begivenheden, før den egentlige sandhed ligger fast? (jf. den svenske ekspert Magnus Ranstorp udsagn på tv om, at terroranslaget i Norge umiddelbart lignede et anslag fra Al-Qaeda.) Ser vi hele begivenheden, eller er noget udeladt – ser vi hele virkeligheden? Er nyheden i virkeligheden iscenesat – ser vi den sande virkelighed? -> billeder bragt i medierne kan vise sig at være falske. Er begivenheden vinklet fra et bestemt synspunkt (fx vestligt eller ikke-vestligt)? Mediernes brug af kilder. (Er det fx udelukkende positivt, at eksperter har fået fast plads i mediebilledet?)

9 Terroristernes brug af globale medier
Globale medier eksponerer begivenheder hurtigt og bredt, hvorfor moderne terrorister aktivt bruger dem. Global terror kan ses som et teater: målet er ”at få mange tilskuere” -> terroristerne bruger medierne til at blive set (og hørt). Terrorister fokuserer på terrorhandlingens medieværdi, og der er ofte stor mediedækning på terroranslag - særligt i Vestlige lande, hvor terroranslag er ”usædvanlige” (jf. terrorhandlingerne i Madrid, London, Norge og USA) Terrorister ”videndeler” via globale medier (jf. fx Anders Breiviks manifest på internettet) Terrorister frembringer budskaber via globale medier (jf. Osama Bin Ladens optræden vha. egne optagelser på bl.a. den arabiske kanal Al Jazeera)

10 Effekter/konsekvenser/eksempler på problemstillinger
Foregår der en dæmonisering af islam? Er vi vidne til ”civilisationernes sammenstød”? Terror i Danmark – hvor stor er truslen? Hvilke årsager er der til den islamistiske terror? Krigen mod terror – kan den vindes? Afghanistan Irak Hvordan behandles terror i medierne? Er medierne blevet gidsel i terroristernes kamp? Udnytter medierne den frygtskabende effekt (det uforpligtende gys) for at kunne sælge bedst muligt? Antiterror-lovgivning – hvad med frihedsrettighederne?


Download ppt "Dagens program: Global terrorisme og medier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google