Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4A: Att utmana yrkesrollen – ett danskt projekt Mads Gaml, udviklingskonsulent, Gentofte Bibliotekerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4A: Att utmana yrkesrollen – ett danskt projekt Mads Gaml, udviklingskonsulent, Gentofte Bibliotekerne."— Præsentationens transcript:

1 4A: Att utmana yrkesrollen – ett danskt projekt Mads Gaml, udviklingskonsulent, Gentofte Bibliotekerne

2 Selvpræsentation  Mads Gaml  Udviklingskonsulent, Gentofte Bibliotekerne  magl@gentofte.bibnet.dk  Projekt- og forandringsledelse  Coaching  Udvikling af arbejdsgange og -områder  Kurser og temadage

3 Projektet: Hvordan bliver man en god formidler?  Et projektforløb afviklet på Gentofte Bibliotekerne i 2005  Seks møder: Tre i foråret og tre i efteråret  Ni deltagere (bibliotekarer) fra fem forskellige biblioteker  Projektet gennemført – samt udarbejdelse af metode - i samarbejde med lektor Michael René Kristiansson, Danmarks Biblioteksskolen

4 Projektets formål/syfte  At udvikle og afprøve metoder til formidling,  …der understøtter bibliotekerne i opgaven med at ændre fokus fra valg af materiale til fokus på formidling og brugerdialog

5 Problemet  Man er fanget i et krydspres mellem  …en uoverskuelig mængde informations-, materiale- og medieproduktion – som man i en eller anden udstrækning er forpligtet på at formidle – på den ene side  …og stadig mere krævende brugere/ borgere på den anden

6 Spørgsmålene 1. Kan og hvordan kan den nye komplekse formidlingssituation – som biblioteksansatte står over for at skulle håndtere – indfanges og beskrives? 2. Og hvordan kan situationen gøres begribelig i en biblioteksorganisatorisk kontekst, således at de biblioteksansatte reagerer på situationen og ikke ifølge traditionen?

7 Formidlingssituationen

8 Figur 1a: Bogsamling BøgerFormidlerLåner

9 Figur 1b: Bibliotekarisk formidling: Lukkede hylder BøgerBibliotekarBruger

10 Figur 1c: Bibliotekspolitik Biblioteks- bogen BibliotekarBorger SAMFUND ab

11 Figur 2a: Åbne hylder BøgerBruger Formidler c d e

12 Figur 2b: BøgerBruger Borger Formidler/ bibliotekar c d e SAMFUND

13 Figur 3: Bibliotekarisk formidling: Lov fra 2000: Udvidet materialeforpligtelse MaterialerBorger Bibliotekar /formidler f g h SAMFUND

14 Figur 4: Bibliotekarisk formidling: Bibliotek.dk MaterialerBruger Bibliotekar / formidler Bibliotek.dk ij k

15 Formidlingssituationen i en organisatorisk kontekst

16 Formidlingskompetence?  Formidlingskompetence under pres  Hvordan forankres formidlingskompetencen organisatorisk?  Er der behov for at forså formidlingskompetence på en radikal ny måde?  En ny rejse begynder…

17 Figur 7: Den klassiske organisation Strategisk niveau (Ledelse) Taktisk niveau (Afdeling/gruppe) Operationelt niveau (Medarbejder)

18 Spørgsmål  Det at være en god formidler – handler det kun om at oparbejde viden med udgangspunkt i processen omkring materialevalgsmøderne?  …samt den viden man henter på faglige kurser, gennem dialogen med brugerne mm.?

19 Materialevalgsmøderne  Fokus på materialerne (primært bøgerne)  Viden om materialerne  Formidlingskompetence i relation til materialerne  Hvad formidles?  Hvad forstås med udtrykket formidling?

20 Perspektivforskydning Med perspektivforskydning flyttes fokus til den position, som fungerer som vores udkigspost for oplevelse, forståelse og handling. Men når handlingerne ikke fører til de ønskede resultater er det nødvendigt at stoppe op, og udforske egne grundlæggende antagelser. (Gitta Haslebo, Erhvervspsykolog) – Fokus på materialerne – Fokus på brugerne – Fokus på biblioteket som samfundsinstitution – Fokus på forandring

21 Fokus på brugerne  Brugernes efterspørgsel  Brugernes informationsadfærd  Brugernes informationsbehov

22 Fokus på biblioteket  Biblioteket som arbejdsplads  Biblioteket som samfundsinstitution  Brugernes samfundsrelaterede informationsbehov  Den overordnede samfundsmæssige informationspolitik: Kultur, uddannelse, forskning, personlig dannelse (bildning), almen dannelse

23 Fokus på forandring  Materialeproduktionen  Brugernes efterspørgsel  Brugerens informationsadfærd  Brugernes samfundsmæssige informationsbehov  Biblioteket som institution  Biblioteket som organisation  Den overordnede informationspolitik

24 Figur 8: Den gode formidler Operationel viden Strategisk viden Den gode formidler Taktisk viden


Download ppt "4A: Att utmana yrkesrollen – ett danskt projekt Mads Gaml, udviklingskonsulent, Gentofte Bibliotekerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google