Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sammen mod mobning - For trivsel, tolerance og tryghed -

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sammen mod mobning - For trivsel, tolerance og tryghed -"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til skolebestyrelserne / trivselsambassadørerne i Roskilde / Lejre Kommuner

2 Sammen mod mobning - For trivsel, tolerance og tryghed -
Iværksat af Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen i samarbejde med BUPL, Børnerådet, Børns Vilkår, Danmarks Lærerforening, Danmarks Radio, DCUM, Danske Skolelever, KL, Mary Fonden, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Skolelederne og Skole og Samfund.

3 Skolebestyrelsesformand på Skelgårdsskolen i Tårnby
Hvem er jeg…. Bent Larsen Skolebestyrelsesformand på Skelgårdsskolen i Tårnby

4 Skole og samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V Tlf. 3326 1721
Bent Ørnbøl Larsen

5 Aftenens program Velkomst Noget om mobning og trivsel
Trivselsambassadører Sådan kommer I godt i gang Forslag til aktiviteter Samarbejdsparter Gruppearbejde / debat Tak for i aften og kom godt hjem

6 Trivselserklæringen af 10. Marts 2004

7 Kampagnen Attention Mobning efteråret 2006
Metodehåndbogen: Er du med mod mobning – 42 veje til bedre trivsel

8 Hvad er mobning? Dan Olweus, professor med speciale i mobning, Norge: ”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer” Fra mobning i skolen, 1992

9 Hvad er mobning? Helle Raabøl Hansen, cand. Jur og mobbekonsulent, Danmark: ”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”. Fra: Grundbog mod mobning, 2005

10 Konsekvens for dem der mobbes?
Angst Søvnbesvær Manglende koncentration i skolen Stagnation i en faglig udvikling Ingen skoleglæde eller lyst til at komme i skole Fysiske gener som mave- og hovedpine Stress På længere sigt kan det føre til: Manglende selvtillid /lavt selvværd Depression Tanker om selvmord

11 Konsekvens for dem der mobber?
At de bliver mere aggressive og voldelige At de mister fornemmelsen for, hvad der er socialt og menneskeligt acceptabelt At de bliver forstærket i et negativt socialt mønster med en dårlig omgangstone At de får magt over andre ved en truende og negativ dominerende adfærd At de oplever angst for selv at blive mobbet At de er til skade for andre og sig selv

12 Konsekvenser for øvrige elever?
Medløberne Støtter dem der mobber, men er ofte i et dilemma Det er synd for dem, der bliver mobbet, men er bange for selv at blive mobbet. Tilskuerne – det tavse flertal De bliver passive mobbere, fordi de ikke griber aktivt ind. De forsøger at holde sig uden for mobningen blandt andet af angst for selv at blive mobbet eller fordi, de ikke ved, hvad de skal gøre

13 Konsekvenser for øvrige elever?
Konsekvenser for alle - Utryghed - Med til at legitimere mobning - Manglende sociale kompetencer - Et dårligt undervisningsmiljø - Klassen bliver et dårligt sted at være

14 Fakta fra Børnerådets rapport ”Mobning 2008”
Hver 4. elev har været udsat for mobning inden for de seneste par måneder 1 ud af 25 elever oplever mobning ugentligt 58% svarer at mobning foregår i frikvartererne Venner og forældre er de foretrukne personer at henvende sig til hvis man bliver mobbet.

15 Skolernes indsats for at øge trivslen og nedbringe mobning
Antimobbestrategi og undervisningsmiljøvurdering Ordensregler (elever, medarbejdere, skolebestyrelse) Kontaktforældre arbejder for klassen

16 Trivselsambassadører
Nyt begreb Findes blandt interesserede forældre på skolen Skal arrangere og medvirke ved aktiviteter, der forebygger mobning og fremmer trivslen på skolen. Udpeges af skolebestyrelsen / eller direkte valg En arbejdsgruppe under skolebestyrelsen

17 Opgaver for trivselsambassadørerne
Trivselsambassadørerne skal være nøglepersoner i en strategi for at involvere skolens forældre mere aktivt i skolens trivsels- og antimobbestrategi. Opgaven for trivselsambassadørerne er først og fremmest -at arrangere og medvirke ved aktiviteter der forebygger mobning og fremmer trivslen på skolen, på årgange, i de enkelte faser, på tværs af faserne og på hele skolen. Ligesom der kan arbejdes på tværs af kommunens skoler.

18 Sådan kommer I godt i gang
Lære hinanden at kende / afstemme forventninger - Fastlæg møderne og mødestedet - Statusmateriale - Skolens planlagte arrangementer - Trivselsambassadørernes årsplan - Information af skolens forældre m.fl. 18

19 Eksempel på årsplan August September Oktober November December
Status /evaluering på arbejdet planlægning af kommende års aktiviteter Café-møde for Udskolingen: Trivselsarbejde i klassen. November-banko Januar Februar Marts April Maj Café-møde 6.-7 klassetrin Oplæg fra SSP – aftaler om alkohol Søndagsaktivitet Løb 2 og 5 km. Gå 2 km. Workshops for nye forældre i børnehaveklasse 19

20 Idéer til aktiviteter Indskolingen Legegrupper
Forældre- / lærerworkshop Børnedisko på skolen 20

21 Idéer til aktiviteter Mellemtrinnet Madgrupper Internetcafe
Gå-hjem-møder / -cafe Diskofest 21

22 Idéer til aktiviteter Udskolingen Videolørdag Internetcafé
Gå-hjem-møder / -café Ungdoms-café 22

23 Idéer til aktiviteter For hele skolen Legepatrulje Elevmægling
Storebror/-søster ordning Venskabsklasser Markedsdag Motionsløb/gåture Emneuger/projekter 23

24 Idéer til aktiviteter For hele skolen Legepatrulje Elevmægling
Storebror/-søster ordning Venskabsklasser Markedsdag Motionsløb/gåture Emneuger/projekter 24

25 Idéer til aktiviteter -”Speed-dating” Banko Forældrebank
Pige-/drengetur Skolernes trivselsdag Forældreaftaler Tilgængeligt materiale m.v. på skolen Forældremøder - inspiration 25

26 Eksempel på tjekliste for aktivitet
Opgaver Ansvarlig Dato Hven inddrages Evt. Ok Lokale – lille gym. Servicemedarbejderen Opstilling med små grupper a 6-8 pers. Invitation – udarbejdelse/kopiering/ uddeles til eleverne Skolens web/intranet Skolesekretæren Aftales med kontoret Oplægsholder(e) UU og Hanne (Nicolaj’s mor 8.B) om coaching af din teenager Forplejning Klassernes kontaktforældre Materialer Forældrebank Hvem kan stille med pladser til erhvervspraktik, fortælle eleverne om deres arbejde mv. 26

27 Mulige samarbejdsparter
På skolen Forældrene Eleverne Medarbejderne AKT-lærer /relations-vejleder 27

28 Mulige samarbejdsparter
Institutioner med tilknytning til skolen SFO, fritidshjem, klub Børnehaven Kommunens øvrige skoler 28

29 Mulige samarbejdsparter
Bedsteforældrene SSP (Skole, socialforvaltning, politi) PPR (Pædagogisk-psykologisk rådgivning) Idrætsforeninger og sportsklubber Foreninger og klubber Erhvervslivet Ældrecenter / byens ældre borgere Forældrerådgivningen Natteravnene 29

30 Gruppearbejde / Debat Hvordan kommer Trivselsambassadørerne godt i gang? Forslag og idéer til forskellige aktiviteter 30

31 Gruppearbejde / Debat Hvordan kan vi som skolebestyrelsen medvirke til at trivselsambassadørerne får gode arbejdsbetingelser på skolen? Og i kommunen som helhed? Forslag og idéer til trivselsambassadørernes arbejde.

32 www.sammenmodmobning.dk www.dcum.dk www.skolesamfund.dk www.dr.dk

33 Skole og samfund Tak for i aften!
Kvægtorvsgade 1 1710 København V Tlf Bent Ørnbøl Larsen


Download ppt "Sammen mod mobning - For trivsel, tolerance og tryghed -"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google