Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådgivningens formål •Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådgivningens formål •Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse."— Præsentationens transcript:

1 Rådgivningens formål •Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de retningslinier, der er angivet i folkeskolelovens formålsbestemmelse...

2 Bekendtgørelse § 2. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter: • Undervisning i folkeskolens fag tilrettelagt under særlig hensyntagen til de pågældende elevers indlæringsforudsætninger. • Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder. •Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling. • Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

3 Rådgive så elever, lærere og forældre bliver i stand til •At bruge viden og færdigheder meningsfuldt og hensigtsmæssigt •OBS: Synskonsulenten skal,foruden sin synsfaglighed,have grundigt kendskab til skolen

4 Rådgivningen har som mål at •Give eleverne mulighed for fuld deltagelse og ligestilling i skole og samfund - at lære og at handle • Hjælpe eleverne med at deltage i samtaler, at kunne give og tage i sociale sammen hænge, at kunne lytte og vise interesse - at lære at være sammen. •Hjælpe i identitetsarbejdet, at lære at mestre personlige valg og afgørelser, at udvikle forståelse for sit synshandicap -lære at være

5 Personkredsen

6 Kerneydelser- elever :at lære •Diagnosticerende undervisning •It •Mobility •ADL •Studieteknikker •Båndoptagere notat og læse •Læsning på CCTV

7 Kerneydelse - elev :at være sammen •Lejre, børnemøder, sommerskole •Idræt •Computercamp •Musikcamp •andet

8 Kerneydelse- elev:lær at være •Børnegrupper - piger/drenge/blandet •Teenagegrupper

9 Kerneydelse - lærere •Vejledning og samarbejde •Punktkursus •Basiskurser for nye lærere •Temadage eks. Matematik,musik,idræt,CCTV •Pædagogiske dage- lærere til blinde •andet

10 Kerneydelse andre •Undervisning,samarbejde med forældre •Samarbejde med sagsbehandlere •Samarbejde med landsdækkende institutioner, øjenafdelinger, erhvervsskoler


Download ppt "Rådgivningens formål •Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google