Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

På vej til skole 1 Børnekulturhuset i Århus og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder Anne Line Svelle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "På vej til skole 1 Børnekulturhuset i Århus og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder Anne Line Svelle."— Præsentationens transcript:

1 På vej til skole 1 Børnekulturhuset i Århus og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder Anne Line Svelle

2 Søge spor - sætte spor 2 Modelkommuneforsøg i Århus med henblik på udvikling af metoder til formidling af arkitektur til børn og unge Gennemført i Fokus på arkitektur, kulturarv og sanseoplevelser Titlen valgt mhp. at udpege dobbelthed: både receptions- og produktions-dimension

3 Inspiration fra Norden
3 Det norske projekt “Bydetektiverne”, som blev udviklet i Bergen i forlængelse af byens status som europæisk kulturby i år 2000. Erfaringer, som Landsforeningen “Børn, Kunst og Billeder” bragte med sig ind i projektet fra andre nordiske lande, ikke mindst Finland.  Egne erfaringer med arkitekturforløb for børn i Århus.

4 Bydetektiver 4

5 Hvorfor arkitektur? 5 Arkitektur er grundlæggende for vores måde at opleve og erfare verden på Alle de indtryk, der sætter form på vores hverdag, modtager vi under indflydelse af arkitektur Arkitektur er ikke en selvfølgelig del af børns curriculum Det indgår ikke i kunstfagene og optræder kun perifert i andre fag Tese: Arkitekturformidling er en effektiv vej til at stimulere engagement, empowerment og medborgerskab

6 Bydetektiver i Berlin 6

7 Projektmål for “På vej til Skole”
7 At de oplever, hvordan arkitekturen i deres lokalområde påvirker dem At de får indblik i de historier, som deres lokalområder gemmer på At de bliver nysgerrige efter selv at opsøge nye historier At de reflekterer over, hvordan de selv ville forme en bydel - lyde, store og små huse, veje, grønne område m.m. At de ved at åbne øjnene for arkitekturen i deres lokalområde får en ny æstetisk dimension i hverdagen At de får indsigt i arkitektoniske grundbegreber lys og skygge materialer geometriske figurer skala, mv.

8 Institutionsmål 8 At der skabes bånd mellem de store børn via et fællesprojekt At der skabes netværk mellem de involverede børnehaver, skoler og SFO’er At tilhørsforholdet til lokalområdet forbedres At børnene bliver bedre til at tage vare på deres miljø og hinanden (medborgerskab) At der kan testes for skoleparathed

9 Projektets dobbeltkarakter
9 Samarbejdet med institutionerne synliggjorde et særligt potentiale ved arkitekturprojektet Mulighed for at forbinde de to dimensioner, der ifølge Bamford karakteriserer en “arts rich education” Vores æstetisk orienterede mål “Education in art” - arkitektonisk indsigt mv. Institutionernes mere instrumentelle mål “Education through art” - bedre samvær mv.

10 Faser i “På vej til skole”
10 Del 1: Forberedelse Fase 1: Vandring for voksne Fase 2: Inspirationsdag for voksne, hvor øvelser og oplæg introducerer de samme temaer, som børnene arbejder med Del 2: Projektafvikling Fase 1: En vandring for hver børnegruppe i lokalområdet Fase 2: To workshops med udgangspunkt i vandringerne laver børnene deres egen modelby Fase 3: Udstilling og afslutning

11 11

12 Særlige fokuspunkter Tag målgruppeovervejelser seriøst
12 Tag målgruppeovervejelser seriøst I dette projekt: de ældste børnehavebørn i fire børnehaver i lokalområdet Trøjborg Fokuser via tema Her: lyd, facader og bag facaderne Vælg passende registreringsværktøj Her: tegninger og delvis digitale fotos Fokuser workshopdelen ved at stille en klar opgave Her: lav en modelby med udgangspunkt i fotos, vandring og oplevelser  

13 13

14 Temabaserede spørgsmål til vandringen
14 Lyd: Hvordan lyder en baggård, en have, port, en befærdet gade, en legeplads, i urmagerbutikken og en skolegård ... ? Facaderne: hvordan ser facaderne ud? Hvilke farver, mønstre og materialer er de lavet af? Hvad fortæller det om husene og de mennesker, der bor i dem Bag facaderne: Hvad er der inde i baggårdene, haverne, portene? Hvordan ser der ud? Hvad fortæller det om de mennesker, der bor her?

15 Lyd 15

16 Stikord til vandringen
16 Dialog Vandringen er baseret på samtaler med børnene med udgangspunkt i det, vi oplever Sansning Vi kigger op, ned, hen, om hjørner, under bagved Vi rører ved tingene og mærker deres overflade Lyde Vi hører lyd og stilhed, vi laver lyd og overraskes af lyd Gammelt og nyt Hvor gamle er husene mon? Hvordan kan man se, om det er nyt eller gammelt?

17 Workshop 1 og 2 Opbygning af børnenes egen modelby
17 Opbygning af børnenes egen modelby Bag facaderne, lyd og facader Sammen opfinder børn og arkitekt en historie om den fantasifulde arkitektur, de møder på vej til skole Hvad sker der med rummet, når lydene ændrer sig? De store og vigtige huse. Hvorfor ser nogle huse anderledes ud? Hvor skal husene placeres i vores by? Opbygning af byen med veje, stier, huse og lyde

18 18

19 19

20 Det cirka cirkulære forløb
20 Oplevelsesaktivitet Forankret viden Åbne øjne Selvudfoldelse

21 Medborgerskab og empowerment
21 Medborgerskab At tage ansvar for udviklingen af samfundet og for sine medborgere Empowerment At føle sig kraftfuld nok til at kunne handle som demokratisk medborger

22 Arkitekturprojekters særlige potentiale
22 Oplevelse af at være ekspert Ikke behov for forhåndserhvervede færdigheder Den umiddelbare sanseoplevelse i centrum - alle erfaringer er lige gyldige Forhåndskendskab til nærmiljøet Oplevelse af umiddelbar indflydelsesfære Faktisk muligt at forbedre omgivelserne i nærmiljøet Erfaring af at have en identitet At blive indskrevet i en kulturhistorie, der giver billeder af, hvem vi er Erfaring af et umiddelbart fællesskab Vores rum, vores bygninger, vores skolevej Erfaringernes ligeværdighed udligner almindelige statusmarkører eksperter, selvværd, empowerment Det ligestiller, individuelle vi er fælles om metoden-

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Videre perspektiver Projektet gentages - nu med køer og kirkegårde
27 Projektet gentages - nu med køer og kirkegårde Køer køerne tilbage på torvet hver institution sin ko køerne samles kunstnerkøer kolyde Kirkegårde ? Gentagelser medfører yderligere empowerment børn som kulturbærere til andre børn børn som kulturbærere ind i familien Alt i alt: en god start på livet!

28 Erfaringerne er beskrevet:
28 på bloggen I rapporterne Bydetektiverne, Huler, hytter og huse – BygAmok og På vej til Skole (PDF) På multimedie-cd’en Søge spor – sætte spor


Download ppt "På vej til skole 1 Børnekulturhuset i Århus og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder Anne Line Svelle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google