Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anne Tang Thomsen Att@teglkamp.dk 4822 1141 www.teglkamp.dk Det grænseløse arbejde - Når arbejdsliv og fritid går i et – forcer og faldgruber ved det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anne Tang Thomsen Att@teglkamp.dk 4822 1141 www.teglkamp.dk Det grænseløse arbejde - Når arbejdsliv og fritid går i et – forcer og faldgruber ved det."— Præsentationens transcript:

1 Anne Tang Thomsen Att@teglkamp.dk 4822 1141 www.teglkamp.dk
Det grænseløse arbejde - Når arbejdsliv og fritid går i et – forcer og faldgruber ved det moderne arbejdeliv 25. Sept 2013 Anne Tang Thomsen

2 Anne Tang Thomsen 47 år Cand. Mag. I Historie, Engelsk og Spansk
Diverse leder og konsulentuddannelser Arbejdet i staten, kommunerne, private virksomheder og konsulentbranchen Har altid tilstræbt balance mellem arbejde og privatliv – ikke altid med succes  Konsulent – en stress-fælde  Humanisten værdsætter indsigt i det menneskelige - det handler om at udforske, forstå og fortolke i et helhedsperspektiv.

3 Historisk Udvikling og Tendenser
Det 20. århundrede Det 21. århundrede Faste/flydende grænser mellem arbejde og fritid, mellem økonomiske og sociale sfære, mellem over- og underordnet, mellem forskellige fag osv. Hvorfor: Det er muligt (teknologi) og det besvarer nogle behov fra virksomheder og fra medarbejdere om fleksibilitet

4 Ønske om selvrealisering via arbejdet!
Andre Samfundstendenser: Ønske om selvrealisering via arbejdet! Højt arbejdspres 4 4 4

5 Antallet af jobjunkier stiger
”Det grænseløse arbejde kombineret med store krav til, hvad man skal præstere, øger risikoen for, at flere bliver afhængige af den adrenalin, som et stresset arbejde giver. For når man hele tiden præsterer optimalt og lægger hele sin identitet i jobbet, så glider alt andet i baggrunden. Samtidig får man det bedre, når man arbejder, men på et tidspunkt begynder det at skride.” Erhvervspsykolog Pernille Rasmussen – Børsen 13/4-07

6 Faresignalerne - er du en jobjunkie?
Tegn på, at du er på vej ud i arbejdsnarkomani: Jobbet er vigtigst Svært at delegere Overser alt andet Blander alt med arbejde Sniger sig udenom

7 Karriere og det levede liv
”Jeg har nu mulighed for at opleve verden og se, at der er højt til den himmel, jeg ikke har set i 25 år.” ”Der er meget, jeg ikke har gjort i 25 år, fordi jeg har knoklet som en vild” Sagt af Eric Rylberg i forbindelse med hans afgang fra stillingen som koncernchef i ISS.

8 Et anderledes interview
Carsten Normann, adm.dir. I Dagrofa: ”Jeg arbejder ikke 60 timer om ugen. I perioder arbejder jeg meget, men jeg bestræber mig på at få en hverdag, hvor der er tid til mig selv og familien og tid til at dyrke motion. Hvis jeg bare sidder og arbejder i 12 timer om dagen kommer jeg hurtigt til at ligne en vissen karklud. Hvis ikke jeg magter at holde balancen, vil min kone være den første til at sige, at familien ser for lidt til mig. Hvis jeg arbejder for meget, er jeg ikke ordentlig til stede, når jeg har fri. Når jeg kører herfra, kan det godt være, at der er noget, jeg ikke har nået, men det stresser mig ikke.” Interview i Børsen Executive 12/1-07

9 Forandringstrends ”Step by step” vs. ”Dynamisk rejse”
Opskriftsforandring Deltagelse og involvering vigtig, Projektledelsestænkningens rationelle, lineære forandringsmodeller Indholdsfærdigheder afgørende, Implementeringsmetode afgørende Forandringen er en periodisk begivenhed Forandringen må være hurtig og sammenhængende Målrettet organisatorisk effektivitet Forandring i det 21. århundrede Betydningen af politiske motiver og handlinger (forandringskonteksten ses som en uklar, mudret cocktail af hensyn og motiver) Procesfærdigheder afgørende (forandringsprocessen = læreproces) Implementering må skræddersyes til konteksten Forandring ses som en kontinuerlig proces Timing og hastighed afgørende, Rettet imod konkurrencedygtighed og overlevelse ”Emergens” som grundbegreb ”Eksistentiel ledelse” ”Nærvær i de nuværende øjeblikke” - PRESENCING

10 Hvor meget arbejder du? a Under 37 timer b 37 timer c 38-40 timer
d   41-45 timer e   46-50 timer f   51-55 timer g   Over 55 timer

11 Hvad synes du om mængden?
a   Det er i orden, det er passende antal timer b   Det er i orden, jeg kan lide at arbejde meget c   Det er indimellem for mange timer d   Det er oftest for mange timer e   Andet

12 Citat fra undersøgelsen
” Som mellemleder har man både opgaver, ledelse og administration. Det er svært at nå det hele, så løsningen er at levere ekstra tid udenfor normal arbejdstid. Så det er det samlede opgavepres, der er årsagen. Det er ikke direkte pres ovenfra men ønske om at holde bordet rent, selvom det ikke kan gøres på 37 timer.”

13 Hvad er årsagen til, at du arbejder meget?
1: Jeg synes mine opgaver er spændende 2: Jeg vælger selv at arbejde meget 3: Jeg gør det for pengenes skyld 4: Jeg regner med, at det fremmer min karriere 5: Jeg er bange for at blive fyret, hvis ikke jeg arbejder meget 6: Sådan er kulturen her, alle arbejder meget 7: Jeg har svært ved at sige nej til opgaverne 8: Jeg har for mange opgaver 9: Jeg føler mig presset af min chef til at arbejde meget 10: Andet

14 Udfordringer ved det grænseløse arbejde
Engagementet – vi elsker vores arbejde. Skal vi vælge – vælge vi oftest arbejdet! En kultur, der lægger op til meget arbejde og en virksomhed, som kræver det Muligheden for at være til rådighed - altid og hele tiden Hjemmearbejdspladser – kan øge arbejdspresset Fleksible åbningstider/arbejdstider – kan øge arbejdspresset ”Jeg skal lige tjekke mailen/mobilen – bare for at have rent bord” International verden – vores kollegaer/kunder arbejder på andre tider af døgnet

15 Set fra en anden side … Viktor – dreng i 5 klasse:
”Det er lidt ligesom min far ikke er med i familien længere, for han er ikke rigtig med til at lave ting. Han skal hele tiden arbejde og skrive alt muligt, når han er hjemme.” Marie – pige i 5 klasse: ”Det er forvirrende, når ens forældre har travlt. Hvis man vil snakke med dem, så siger de, at de lige skal noget andet først.” Portræt af 5. klasse 2007 – udarbejdet af Børnerådet Politiken 24/1-07

16 Fleksible arbejdstider og arbejdspladser 
Giver mulighed for fleksibilitet - frihed Giver mulighed for fordybelse Selvbestemmelse i arbejdet Giver ekstra tid - man sparer transporten ved hjemarbejde Spare plads på kontoerne Undersøgelser har vist, at arbejdstiden ved hjemarbejdspladser øges med 5 kvarter dagligt

17 Fleksible arbejdstider og arbejdspladser 
Giver mulighed for fleksibilitet – grænseløst arbejde Mere end to dage om ugen hjemme – udvikler samarbejdet i den forkerte retning Man mister kontakt til kolleger (identitet) Man mister viden Risiko for skjult/ikke anerkendt overarbejde! Kræver selvdisciplin – for meget og for lidt ‘Naboen’ tror ikke man arbejder At være ’på’ hele tiden kan medvirke til stress

18 Vi giver ca. 1 dag af vores ferie til arbejdet
I gennemsnit har deltagerne givet omkring en dag af deres ferie til arbejdspladsen. Tiden bliver typisk brugt til at holde sig ajour på mailen eller til at besvare telefonopkald. Og det er ikke kun et par enkelte gange i løbet af ferien. Deltagerne er som regel på mailen hver eneste dag. Så arbejdet er sjældent helt ude af tankerne, når man holder ferie.

19 Jamen du arbejder jo ikke hjemme!
”Jeg fik meget ros til min MUS og fik at vide, at jeg mere end levede op til mine mål. Min chef ville dog ikke lade mig gå et løntrin op. Du tager jo aldrig din computer med hjem - f.eks. når du har barn syg!” Citat fra Coachingsamtale

20 Har det nogen personlige konsekvenser?
a   Nej, der er fin sammenhæng mellem mit arbejdsliv og mit fritidsliv b   Ja, jeg har for lidt tid til familien c   Ja, jeg har for lidt tid til mine fritidsinteresser d   Ja, jeg har svært ved at slappe af, når jeg kommer hjem e   Andet

21 Bliver du stresset? a: Nej, aldrig b: Sjældent
c:   Jeg føler mig ofte stresset d:   Jeg er stresset næste hver eneste dag

22 Fakta om stress I 1987 havde 35% danskere besvær i livet pga stress
I 2000 var tallet steget til 44% Nationalt center for sundhedsfremme på arbejdspladsen (2000) Hver 5. dansker er så stresset, at det går ud over helbredet Jes Gerlach, Psykiatrifonden 50-60% af det samlede sygefravær skyldes stress Verdens sundheds organisationen WHO 20% af ansøgninger om førtidspension skyldes stress eller stress som følgesygdom PFA Coach er træeneren, der ikke selv skal sparke bolden i mål. Hjælper støtter motiverer holdet til at få sparket bolden i mål. Ledelsesstil velegnet til selvstyrende grupper/teams. Kan coache enkeltvis eller en hel gruppe af mennesker Medarbejdere får større ansvar og bliver bedre til at løse egne problemer Selverkendelse - varige ændringer, kun hvis man selv kan indse fornuften

23 Stressbarometer Høj effektivitet Lav effektivitet Positiv stress
Forebyggende Spørge ind og holde øje Høj effektivitet Behandling Samtaler og planer mod stress Klinisk Kræver professionel hjælp Stimuleret Høj aktivitet Motiveret Trivsel Arbejds-glæde Energisk Travlt Kvaliteten lidt lavere Tendens til manglende overblik Mindre konflikter i teamet Begyndende stress symp-tomer Krav overstiger ressourcer Tro på egne evner svinder Flere fejl i arbejdet Stress symptomer Ineffektivitet Lav trivsel Sygefravær Alvorlige stress symptomer Langtids-sygemeldt Depression Angstanfald Lav effektivitet Positiv stress Negativ stress Kilde: Kjerulf & Partnere A/S

24 Hvad er væsentligt/risikabelt i forhold til balance i livet!
Når engagementer driver – kan man holde til meget Når man trives En afgrænset periode kan ‘pres’ være OK Når man er en del af noget nyt – noget innovativt Når man har et klart mål! Svært ved at sige fra Manglende sammenhæng mellem opgaver og ressourcer Pres/forventninger fra ledelsen, kollegaer og bruger Uklare mål og forventninger Manglende overblik

25 Hvad er væsentligt/risikabelt i forhold til balance i livet!
Kontrol eller autonomi versus Afhængighed og underordning

26 Hvornår er nok nok - og hvem har ansvaret for at sige til og fra?
Samfundet? Min arbejdsplads ? Min chef? Mine kolleger? Mine venner? Mig selv? Andet?

27 Hvad kan arbejdspladsen og ledelsen gøre?
Skabe fælles rammer og politikker God planlægning af opgaverne – giver mulighed for at disponere Prioritering – alt er ikke lige vigtigt Fastlæg succeskriterierne for en opgave Giv feedback En fornuftig balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid Korte beslutningsveje Gode og effektive arbejdsgange Information, involvering Anerkende medarbejdernes indsats Giv plads til udvikling Empatisk ledelse Fokus på stress og på at skabe en balance mellem arbejdsliv og privatliv Respekt for medarbejderne – når de siger fra Giv mulighed for fleksibilitet Afstemme forventningerne

28 Hvad kan du selv gøre 1? Kend dig selv
Gør op med dig selv, hvad for et liv, du gerne vil have Sæt og kommunikér dine grænser Gør dig ‘spilbar’ Accepter, at du ikke kan det hele Kend dine stress signaler Sørg for at hente energi andre steder end dit arbejde Skab dig dine små åndehuller Sluk mobilen og mailen en gang imellem Lav en alliance med din partner/familien Hold helt fri en gang imellem Arbejd igennem uden dårlig samvittighed, hvis det en enkelt gang imellem er nødvendigt Bed om hjælp

29 Hvad kan du selv gøre 2? Spørgsmål du kan stille dig selv:
Trives jeg? Har jeg flest af de rigtig gode dage? Kunne jeg forestille mig at leve og arbejde på denne måde om 2 år? Hvad skal være anderledes om 2 år? Hvad skal mine første skridt være? Hvem kan støtte mig?

30 Er der balance i dit liv? Arbejde Helbred Fritid Kærlighed og nærvær
Familie og venner Personlig udvikling Økonomi Bolig

31 Hvilke faktorer skaber ubalance?
Korte deadlines For mange interesser For meget arbejde Manglende/for meget flexibilitet Ubalance Mange rejser Små børn ????


Download ppt "Anne Tang Thomsen Att@teglkamp.dk 4822 1141 www.teglkamp.dk Det grænseløse arbejde - Når arbejdsliv og fritid går i et – forcer og faldgruber ved det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google