Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side 6Side 3 hittegods: Under oprydning finder du bag en stol en læderjakke med en tegnebog. Tegnebogen indeholder ingen penge, kun kørekort,dankort,sygesikringsbevis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side 6Side 3 hittegods: Under oprydning finder du bag en stol en læderjakke med en tegnebog. Tegnebogen indeholder ingen penge, kun kørekort,dankort,sygesikringsbevis."— Præsentationens transcript:

1 Side 6Side 3 hittegods: Under oprydning finder du bag en stol en læderjakke med en tegnebog. Tegnebogen indeholder ingen penge, kun kørekort,dankort,sygesikringsbevis og diverse kontokort. Hvad vil du gøre? Hvad siger loven, du skal gøre? Hittegodsloven § 1, Stk. 2. Hittegods, som er fundet i offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger, offentlige befordringsmidler og lignende steder, kan afleveres til den pågældende institution, forretning m.v. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest muligt herefter afleveres til politiet. Andet hittegods kan opbevares af institutionen, forretningen m.v. i indtil 30 dage. Er hittegodset ikke udleveret til ejeren inden 30 dages forløb, skal det straks afleveres til politiet. HVIS MAN UNDLADER AT HJÆLPE: Straffeloven § 253. Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1)efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2)2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladen-de livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. Mens du passer garderoben, hører du støj og slagsmål fra herretoilettet. Inden du når at reagere, ser du ”rocker Brian” komme løbende ud fra herre- toilettet. Han fortsætter ud af restaurationen. Du konstaterer efterfølgende, at en gæst ligger blødende på herretoilettets gulv. Der er ikke andre til stede på herretoilettet. Hvad vil du gøre? Behøver du at hjælpe den blødende mand på gulvet? Hvad siger loven? Behøver du at fortælle hvad du har set, hvis ovennævnte forhold bliver anmeldt? Vidnepligt: Retsplejeloven § 168. Enhver har med de i loven fastsatte undtagelser pligt til at afgive forklaring for retten som vidne. § 171. En parts nærmeste har ikke pligt til at afgive forklaring som vidne. Stk. 2. Pligt til at afgive forklaring foreligger ej heller, såfremt forklaringen antages at ville 1) udsætte vidnet selv for straf eller tab af velfærd eller 2) udsætte hans nærmeste for straf eller tab af velfærd eller 3) påføre vidnet selv eller hans nærmeste anden væsentlig skade. Stk. 3. I de i stk. 1 og stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde kan retten dog pålægge vidnet at afgive forklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige dertil. Hvad siger loven? Unge personers beskæftigelse: Du er 17 år, og vil gerne ansættes i den lokale bodega som udsmider. Kan du blive det?Hvad siger loven? Restaurationsloven Unge personers beskæftigelse § 27. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn og børnebørn. Stk. 2. På serveringssteder, hvor der ikke serveres stærke drikke, kan politiet forbyde ansættelse af personer under 18 år til beskæftigelse i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden.


Download ppt "Side 6Side 3 hittegods: Under oprydning finder du bag en stol en læderjakke med en tegnebog. Tegnebogen indeholder ingen penge, kun kørekort,dankort,sygesikringsbevis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google