Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Imperialismens epoke Kolonialisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Imperialismens epoke Kolonialisering"— Præsentationens transcript:

1 Imperialismens epoke 1870-1914 Kolonialisering

2 "Imperialismens epoke 1870-1914"
Hvad er forskellen på formel og informel (vi kalder det uformel) imperialisme? Uformel imperialisme er dominans af et andet område v.h.a. handel, investeringer og alliancer med den lokale magtelite Formel imperialisme er dominans af et område v.h.a. statslig styring og militær tilstedeværelse I perioden eksploderer især Vesteuropas formelle imperialisme i Afrika og Asien, da de europæiske lande startede et kapløb om at erhverve sig flest kolonier (formel imperialisme

3 Imperialismebegrebet er udviklet i Frankrig under Napoleon IIIs imperium, til beskrivelse af kejserens ødselhed, dernæst anvendes begrebet til beskrivelse af Frankrigs anskaffelse af oversøiske kolonier. Siden er begrebet anvendt som en generel betegnelse på alle former for kolonialisme, specielt i perioden 1800 til første verdenskrigs start i En stat eller et imperiums stræben efter herredømme, dominans, magt, over andre stater ved erobringer ved hjælp af direkte, strukturel og kulturel vold, med henblik på at udnytte, udbytte eller udplyndre kolonier og vasalstater, økonomisk og kulturelt. En aktiv imperialistisk international politik forudsætter en pernament krigstilstand med mere eller mindre åbenlys statsterroisme, eksempelvis stormagternes kolonialisme i årtierne før første verdenskrig og aktuelt USAs Plan Columbia og 'kamp mod terrorisme'.

4 "Imperialismens epoke 1870-1914"
Hvilke årsager til kolonialismen/den formelle imperialisme kan nævnes? Den kapitalistiske produktionsmåde brød for alvor igennem i især Nord- og Vesteuropa. De øgede vækstkrav kunne ikke tilfredsstilles gennem den traditionelle handelskapitalisme (uformel imperialisme) Frihandel blev i Europa erstattet af en restriktiv toldpolitik for at beskytte egen produktion. Derfor blev der behov for markeder på andre kontinenter. Magtpolitik, stormagtsrivalisering mellem de europæiske lande. Kolonier blev betragtet som en nødvendig forudsætning for at opnå ”en plads i solen”

5 "Imperialismens epoke 1870-1914"
Hvorfor var der i Europa kun sporadisk kritik af den formelle imperialisme (kolonialismen)? Darwins lære, der forvanskes til Socialdarwinisme Racisme Kristendommen som en overlegen religion, der havde en pligt til at omvende og civilisere resten af verden Kolonipolitikken kunne løse de sociale problemer i hjemlandet, så de rige ikke skulle gå ned i levestandard En romantiseret fremstilling af vold, nedslagtning og udbytning legitimeret med ovenstående argumenter De eneste kritikere af denne politik var dele af den socialistiske bevægelse, der kun havde en begrænset styrke

6 "Imperialismens epoke 1870-1914"
Hvad er forklaringen på, at den formelle imperialisme/kolonialisme kun vandt frem i dele af verden? (Forskelle på Indien, Kina, Afrika, Latinamerika og Japan) Afrika. I slutningen af 1800-tallet udvikledes et sandt kapløb mellem de eur. stater om at erobre mest land i Afrika. England og Frankrig var flere gange lige ved at komme i krig indbyrdes. Der var ingen Monroe- doktrin til at beskytte området. Desuden var Afrika statsligt, økonomisk og kulturelt svagere funderet end Latinamerika. Afrika var set fra vestens side underudviklet på alle områder. Latinamerika var primært amerikansk interesseområde efter, at spanierne måtte give afkald på deres sidste besiddelser omk. år 1900 (Monroe-doktrinen). Men den økonomiske udv. foregik på Vestens præmisser (uformel imperialisme). USA har dog flere gange grebet militært ind, hvis landene har valgt en regering, der kunne true den amr. udbytning og dominans af området.

7 "Imperialismens epoke 1870-1914"
Indien. Imperialismen startede som uformel, men efter 1850 udvikledes den til formel engelsk imperialisme. Nok om Indien i denne omgang Kina. Landet var for stort til at gøre til en engelsk koloni. Desuden havde landet en stat med kejser, administration osv. Endelig var mange lande interesseret i at ”få en bid” af Kina. Landet var altså i den grad udsat for uformel imperialisme og lejlighedsvis militær indgriben fx under Bokseropstanden i 1899.Bemærk at Kina i 1700-tallet og før var langt mere udviklet end Europa. Japan var et lukket land for udlændinge før 1860, hvor USA tvang landet til at åbne op for handel. Fra slutningen af 1800-tallet bliver Japan selv en kolonialistisk stormagt, en position, der kulminerede under 2. verdenskrig.

8 "Imperialismens epoke 1870-1914"
Kolonialismen - er det en medvirkende faktor, når man i dag skal forklare forskellene mellem den rige og mere fattige del af verden? Bytteforholdet Kampen om adgangen til olie EU’s handelspolitik Udnyttelse af billig arbejdskraft Mere


Download ppt "Imperialismens epoke Kolonialisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google