Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sporing af aktive transportveje: Poreluft til indeklima

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sporing af aktive transportveje: Poreluft til indeklima"— Præsentationens transcript:

1 Sporing af aktive transportveje: Poreluft til indeklima
Per Loll - DMR A/S ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

2 Indledning Jeg vil præsentere en sporgasmetodik, som kan bruges til at spore aktive transportveje i bygninger. Vi anvendte første gang metoden på en værditabssag for RN – et tidligere renseri – i efteråret 2008; resultater-ne er beskrevet i Vand & Jord, nr. 3, 2008. RN har efterfølgende fået Teknologipuljemidler til at gennemføre sporgasundersøgelser på yderligere fem sager, hvoraf vi pt. har gennemført undersøgelser på to. Her præsenteres status for vores arbejde med metoden, inkl. ”forbedringer” siden Vand & Jord-artiklen. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

3 Disposition Metodens anvendelse Udstyret Generel metodik Et eksempel
Vurdering af styrker og svagheder ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

4 Metodens anvendelse Kan bruges til at identificere aktive konvektive spredningsveje, hhv.: fra poreluft til indeklima, og internt i indeklimaet (f.eks. igennem etageadskillelser). Supplement til traditionelle undersøgelsesmetoder, f.eks.: byggeteknisk gennemgang, kemiske analyser, luftskiftemålinger, folie- og snifferundersøgelser. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

5 Udstyret Sporgas (20 L flaske / 10 m3 gas).
Klikventil, slange, fittings og spyd. Lækagetester med gasdetektor. Borehammer, murbor og evt. træbor. Gummipropper, teflontape og elastiske fugemasser. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

6 Udstyret Sporgassen (ca. 1.500 kr./flaske): Spyddet:
Specialgas fra AirLiquide (5% H2 og 95% N2), inert gas; i modsætning til Formiergas (10% H2), små molekyler med lav densitet (stiger til vejrs). Spyddet: ø12 alu-poreluftspyd 50 cm fra Ripo. Lækagetester: Digitron DGS-10 (ca kr): detektoren sidder for enden af en fleksibel arm, direkte måling (uden pumpe), semikvantitativt resultat; både lyd og lys, muligt at indstille følsomhed ifht. baggrundsniveau. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

7 Generel metodik Etablering af injektionspunkt (ø14), som tætnes med teflontape og acrylfugemasse (tæthed checkes). Etableres gerne i hot-spot. Etablering af kontrolpunkter (ø10) til kontrol af gasudbredelse under gulvet – de afproppes. Evt. etablering af målepunkter til kon-trol af formodede spredningsveje; f.eks. i forsatsvægge eller skorstene. Udledning af sporgas (0,5 - 2 L/min afhængig af permeabilitet under gulv). ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

8 Generel metodik Udbredelsen under gulv checkes i de etablerede kontrolpunkter. Områder, hvorunder der er gas (checket via kontrolpunkter), afsøges for indtrængning; f.eks.: langs støbeskel og revner, ved rørgennemføringer, ved gulvnedløb, over betongulv generelt, i formodede spredningsveje. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

9 Generel metodik Resultaterne indtegnes løbende på en situationsplan:
Grøn: Ikke forhøjet udslag. Gul: Forhøjet udslag. Rød: Kraftigt udslag. Injektion flyttes evt. til et andet punkt for at opnå bedre dækning, og tidl. injektions-punkt benyttes til kontrol. Sporgas kan udledes under loft i underliggende etage, mens der måles på overliggende etager; f.eks. omkring rørgennemføringer. Sætningsrevner ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

10 Generel metodik Spredning gennem afløb: Kontrolpunkt i kældervæg:
”Lapning” af porelufthul: ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

11 Et eksempel De potentielle spredningsveje identificeres ved en byggeteknisk gennemgang. Efterfølgende identificeres de aktive spredningsveje ved sporgasmetoden. Dette åbner mulighed for at målrette afværgeindsatsen; f.eks. i den første sag: Et meget utæt betongulv i kælder, og videre spredning til bolig derover (små overskridelser) via identificerede utætheder i etageadskillelser. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

12 Et eksempel Byggeteknisk gennemgang: Sporgastest:
Kælder 2. sal Stuen 1. sal Undersøgelse < 6 g/m3 6-60 g/m3 > 60 g/m3 Byggeteknisk gennemgang: Sporgastest: ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

13 Et eksempel Alt tyder således på, at dampene kommer ind i kælderen og spreder sig videre derfra til beboelsen på 1. og 2. sal; specielt via bagtrappen. Vi anbefalede derfor en afværge bestående af: Tætning af etageadskillelse imellem kælder og stueplan. Opstilling af luftrensere i kælderen (leje AirManager). Sporgastest 2: Utilstrækkelig tætning omkring kælderlem. Tætning 2 og monitering: Stigende koncentrationer. Samme koncentrationer: Luftrensere tilbagesendt. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

14 Et eksempel Anden tætning effektiv.
Kælder 2. sal Stuen 1. sal Undersøgelse < 6 g/m3 6-60 g/m3 > 60 g/m3 Under luft”rensning” Anden tætning effektiv. Stigende koncentrationer i kælderen, stueetagen og på 1. sal. Aktivering af andre transport-veje og diffusive mekanismer for betydning (større gradient); også udenom kælderen. Derfor anbefaler vi at etablere et effektivt ”dræn” i kælderen; ventilation med varmegen-vinding. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

15 Vurdering af styrker og svagheder
En meget ”visuel” test, der giver den tilsynsførende en god direkte fornemmelse for de konvektive spredningsveje. En parallelteknologi til sniffermetoden, men med en meget robust detektor, og mulighed for ”design” af tests. Hurtig test, hvor resultaterne foreligger umiddelbart. Gassen kommer hurtigt op (3-5 sek. ved utæthed i etageadskillelse). Gassen damper hurtigt af – rummætning kan fjernes ved gennemtræk i < 5 minutter. … Sum: En meget adaptiv test, som kan tilpasses ”on the go” og hvor det er let at afprøve forskellige hypoteser. ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

16 Vurdering af styrker og svagheder
Giver ingen fornemmelse af de diffusive spredningsveje; eksempelvis ingen udslag over tæppebelagt plankegulv, som etageadskillelse imellem kælder og stueetage – eller over linoleumsgulv (revner kan skjule sig under disse). Metoden egner sig kun til afdækning af positive udslag – med mulighed for falsk negative (måske er gassens udbredelse under gulv ikke som antaget). Med DGS-10 er der risiko for falsk positive ved vandmæt-tede dampe! (check f.eks. nedløb o.lign før gasudledning). … Sum: Metoden er ikke nogen silver bullet; blot et redskab! ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009

17 Vurdering af styrker og svagheder
Gode resultater fordrer, at der er forholdsvis gode adgangsforhold – ikke som her: Tak for opmærksomheden ATV, Poreluft og indeklima – Hvordan er de to koblet? 9. marts 2009


Download ppt "Sporing af aktive transportveje: Poreluft til indeklima"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google