Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogisk læsning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogisk læsning."— Præsentationens transcript:

1 Dialogisk læsning

2 Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning
Oplæsning: tidlige undersøgelser har vist, at traditionel oplæsning er godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed det er sprogligt udfordrende Hvordan kan udbyttet af oplæsning forbedres? Ved dialogisk læsning…..

3 Introduktion Dialogisk læsning er en forbedret oplæsning, hvor man i høj grad inddrager og aktiverer barnet. Kaldes også dialogical reading, shared book reading, og interactive reading Kodeord: fælles, interaktiv og dialogisk (Servicestyrelsen (2011): Forskningskortlægning af behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk Efteruddannelse)

4 Introduktion Læs sammen med børn
Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved at udfordre og engagere. Resultatet er bedre sprogfærdigheder og et større ordforråd

5 Følg børnenes spor

6 Dialogisk læsning - grundlæggende
Grundmodel Den voksne samtaler med barnet under læsningen giver feedback på barnets reaktioner under læsningen støtter barnets sproglige udviklingstrin under læsningen Udvidet model læser bogen to eller flere gange får barnet til at tale om og forudsige historiens udfald før, under og efter læsningen anvender yderligere aktiviteter såsom dramatisering af historien og lege, der relaterer sig til de begreber, der optræder i historien

7 Den klassiske model Den første undersøgelse af dialogisk læsning (som ikke hed sådan i starten) anvendte følgende model, som er blevet den klassiske model for dialogisk læsning (Whitehurstet.Al., 1988). Man bad forældre om, at stille hv-spørgsmål undgå at udpege svaret og undgå spørgsmål, som barnet kan besvare med ja og nej give barnet maksimal informativ feedback under læsningen følge op på barnets svar ved at stille spørgsmål gentage hvad barnet siger øge barnets viden med yderligere informationer korrigere på en måde, der fremhæver, hvad barnet burde eller kunne have sagt uden direkte at rette barnet give den støtte, der passer til barnets udviklingstrin under læsningen (Forskningskortlægning af behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse, Servicestyrelsen, 2011)

8 Forskningsbaggrund Metoden blev til ved at man brugte nogle af de understøttende strategier i forbindelse med dialogisk læsning Man fik gode resultater af brugen, og der er lavet mange undersøgelser af effekten af dialogisk læsning Dialogisk læsning er den metode, som sprogpakkens forskningsreview viser har bedst effekt på børns sproglige udvikling Den har både effekt på børn med alderssvarende sproglig udvikling og børn med forsinket sproglig udvikling Det er nemt at lære forældre at bruge metoden, og den har særlig god effekt, når forældre anvender den De understøttende strategier er udviklet ud fra dialogisk læsning og er først senere blevet brugt som mere almene sprogligt understøttende strategier (Forskningskortlægning af behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse, Servicestyrelsen, 2011)

9 Sprogpakkens model for dialogisk læsning
Introduktion - dialogisk læsning: brug barnets interesse Ved dialogisk læsning er det er vigtigt at bruge det barnet siger undervejs i læsningen Grib barnets interesse i den udvalgte bog - det kan fx være, at barnet er optaget af et bestemt billede eller ord Brug barnets viden og ordforråd for eksempel ved at stille spørgsmål og gentag gerne de ord, der er svære, og lad barnet gøre det samme Når den voksne bruger tid på at lytte, bliver barnet også mere interesseret i at fortælle.

10 Model for dialogisk læsning
Modellen består af tre faser FØR LÆSNINGEN UNDER LÆSNINGEN EFTER LÆSNINGEN

11 Model for dialogisk læsning
FØR LÆSNINGEN Læs bogen og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien. Gør læsningen til noget trygt og særligt. Præsentér bogen for barnet: Tal om forsiden og bagsiden og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen. Stil åbnende spørgsmål til bogens udseende. Lad evt. barnet sidde med en genstand, som har en særlig betydning i historien.

12 Før læsningen: skab en forventning
Stil spørgsmål: ”Hvad tror I bogen handler om?” ”Hvem er mon med i bogen?” Fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen Følg barnets interesse Brug åbnende spørgsmål

13 Model for dialogisk læsning
UNDER LÆSNINGEN Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs Når barnet stiller spørgsmål, så stop op og besvar Følg barnets nysgerrighed Vær nærværende, spørg ind til barnets interesse og vent på barnets svar Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt Gør barnet til medfortæller Ved genlæsning: opfordr barnet til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger Forklar de ord, barnet ikke kender i forvejen, og tilføj gerne ny viden.

14 Under læsningen Læs bogen op - klart, tydeligt og levende - det skal være en fornøjelse for både dig og børnene Læs bogen færdig, men vær åben for spørgsmål undervejs Vend tilbage til bogen ved at bruge børnenes nysgerrighed: ”Hvad tror I, der sker i bogen nu?” Stil spørgsmål som: ”Gad vide hvorfor…?” Børn bemærker andet end voksne! Vent på barnets svar

15 Under læsningen: Udvid børnenes viden
Udvid viden og ordforråd ved at gentage med andre ord Lad børnene vise, de er interesserede, før de får mere at vide Relater til noget, børnene kender Brug kendt viden Brug gerne tilføjelser Brug hverdagen

16 Eksempler på spørgsmål og svar
Hvilken slags sko bruger Axel? Det ligner løbesko! (Barnet kender ordet løbesko. Brug dette svar til at differentiere ’sko’ og ordforrådet omkring sko) Ja, det ligner løbesko, der er snøret med snørebånd Hvad er det Axels far gør med snørebåndet? Han binder en knude! (Barnet kender ordet knude. Brug svaret til at definere ’knude’ og sig ….) Ja, han binder snørebåndene - først sløjfen, så knuden! Se flere eksempler på spørgsmål på dias med eksempler på spørgsmål.

17 Under læsningen: Leg med sproget
Leg med lyd Leg med rim Udpeg bogstaver og ord Leg med motiver Leg med bogens univers

18 Model for dialogisk læsning
EFTER LÆSNINGEN Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket Brug de nye ord, som bogen indeholder – jo flere gange barnet hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at det husker dem og selv anvender dem.

19 Genlæsning Genlæsning
Genlæsning åbner for at kunne arbejde mere med dialogen, da børnene kender historien Genlæsning er ofte også en stor glæde for børn Ordforrådet styrkes ved at ordene gentages mange gange og i flere forskellige sammenhænge.

20 Dialogisk læsning er et fælles anliggende

21 Planlægning SPØRGSMÅLSTYPE DEN VOKSNE MULIGE SVAR FRA BARNET
EVALUERING AT GÅ VIDERE MED MÅDER AT UDVIDE DIALOGEN Hv- Hvilken slags sko bruger Axel? Det ligner løbesko! Barnet kender ordet løbesko. Brug dette svar til at differentiere ’sko’ og ordforrådet omkring sko. Ja, det ligner løbesko, der er snøret med snørebånd. Hvad er det Axels far gør med snørebåndet? Han binder en knude! Barnet kender ordet knude. Brug svaret til at definere ’knude’ og sig: Ja, han binder snørebåndene - først sløjfen, så knuden! Hvad er det, der ligger på gulvet ved siden af Axels far? Det er en taske og blyanter! Udvid ordforrådet med ordet ’mappe’ og sig: Ja, der ligger jo en mappe og to blyanter på gulvet. Hvad tror du, faren bruger mappen til? Min moster har en mappe. Hun arbejder på et kontor. Her udviser barnet i hvert fald en delvis forståelse for ordet. Gå videre: Ja, der er nogle mennesker, der bruger en mappe til at have de ting i, de skal bruge på arbejde. At runde af ved at vende tilbage til bogen Se, der er også en postkasse. Hvad skal Axel bruge til at åbne den? En nøgle! Udvid svarmuligheden. Ja, der ligger en nøgle på gulvet ved siden af Axel. Åbne spørgsmål Hvad tror du, Axel vil med nøglen? Gemme den et sted. Udvid med detaljer. Brug det etablerede ordforråd. Ja, jeg tror, du har ret. Han vil finde et godt sted til nøglen. Tror du, han vil gemme den i sin lomme?

22 Planlægning (fortsat)
SPØRGSMÅLSTYPE DEN VOKSNE MULIGE SVAR FRA BARNET EVALUERING AT GÅ VIDERE MED MÅDER AT UDVIDE DIALOGEN Åbne spørgsmål Hvor er postkassen henne? Nedenunder. Udvid med detaljer. Brug nye ord. Ja, han går ned ad trappen til stueetagen. At genkalde sig handlingen Kan du huske, hvad der skete med Axel og hans ven på vej til postkassen? De havde det sjovt! Brug tilføjelser og flere spørgsmål for at få barnet til at fortælle mere. Hvad skete der først? Kan du huske, hvad de fandt i den låste postkasse? Hvad gjorde de med brevene? Hvad skete der så? At gå videre ud fra bogen Axel er stor nok til at hente posten for sin far. Hvad gør du, når du hjælper mor og far? Henter posten Opmuntr barnet til at fortælle mere om processen med at hente post. F. eks.: Hvor er postkassen henne? Skal man have overtøj på, hvis det er udenfor? Hvor henter du posten? Går du nedenunder ligesom Axel? Er der andre ting, du hjælper med? Kender du nogen, der bor i et højhus? Min onkel gør Få barnet til at tale om fordelene ved at bo i en beboelse med mange naboer. Fortæl mere om det højhus. Er der en legeplads?

23 Planlægning (fortsat)
SPØRGSMÅLSTYPE DEN VOKSNE MULIGE SVAR FRA BARNET EVALUERING AT GÅ VIDERE MED MÅDER AT UDVIDE DIALOGEN At gå videre ud fra bogen Axel og hans ven har det sjovt. Hvad laver du sammen med dine venner, når I har det sjovt? Vi griner, og vi leger på legepladsen. Få barnet til at fortælle mere om, hvad de foretager sig. Udvid samtalen til også at handle om familien. Hvad kan du godt lide at lege på legepladsen? Hvornår har du det sjovt sammen med mor og far? Åbne spørgsmål og genfortællende spørgsmål Nu har vi læst bogen - fortæl hvad der skete til sidst. De fik et brev. Få barnet til at komme med flere detaljer. Supplér detaljerne. Ja, de hentede brevet. Hvad gjorde de med det? Åbne spørgsmål som kan skabe forbindelser Hvad følte Axel i begyndelsen? Han var lidt spændt Få barnet til at relatere til egne erfaringer Kan du huske, hvornår du sidst var spændt på noget?

24 Opgave Drøft i grupper, hvordan I vil arbejde med dialogisk Læsning. Lav evt. spørgsmål til en bog, som I kender og gerne vil anvende til dialogisk læsning.

25 Dialogisk læsning- Fokuseret indsats

26 Dialogisk læsning - fokuserede behov
Dialogisk læsning er den forskningsmæssigt bedst afprøvede metode. Virker på fokuserede behov, når: indsatsen er intensiv indsatsen strækker sig over lang tid indsatsen gentages tilstrækkeligt mange gange

27 Dialogisk læsning Virker bedst på børn med produktive vanskeligheder
Forskning viser, at dialogisk læsning er særlig effektiv i forhold til at øge det produktive ordforråd, sætningslængde og de narrative kompetencer (Forskningskortlægning af behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse, Servicestyrelsen, 2011) Kan også bruges i forhold til børn, der har vanskeligheder med det receptive ordforråd, lydlig opmærksomhed og kommunikative kompetencer I det følgende fokuseres på Samtaler i hverdagen

28 Dialogisk læsning Børn med produktive vanskeligheder har brug for at
træne ordforråd vha. øveord træne de sproglige udtryksfærdigheder vha. understøttende sprogstrategier, hvor den voksne skal: relatere til noget barnet kender følge barnets interesse bruge åbnende (opfølgende) spørgsmål udvide og fortolke GIVE POSITIV FEEDBACK

29 Dialogisk læsning Børn med receptive vanskeligheder har brug for at
træne forståelse af ordforråd vha. øveord træne sprogforståelse vha. understøttende sprogstrategier, hvor den voksne skal: forklare ord, barnet ikke kender i forvejen hjælpe barnet med at sætte ord på relatere til noget barnet kender fortolke og udvide, hvad barnet siger I det følgende fokuseres på Samtaler i hverdagen

30 Dialogisk læsning Børn med vanskeligheder med lydlig opmærksomhed har brug for at træne forståelse af ordenes lyd Tal med barnet om: ordenes begyndelseslyde rimord Lydlig opmærksomhed kan også trænes ved at lave sanglege at klappe stavelser eller ord i en sætning at udpege ord i bogen at snakke om bogen som bog: forfatter, forside og bagside

31 Dialogisk læsning Børn med kommunikative vanskeligheder har brug for at træne regler for den gode samtale: turtagning rum og plads til at tale at kunne lytte og give plads til andre børn

32 Dialogisk læsning Børn med kommunikative vanskeligheder kan have brug for klare kommunikative opgaver og tydelighed mht. hvad der forventes af dem hjælp til at afkode de andres intentioner at forstå de sociale spilleregler NB: Husk de stille og tilbageholdende børn!

33 Gruppeopgave Vælg en sproglig profil, I vil have fokus på (receptiv, produktiv, lydlig opmærksomhed, kommunikativ) Opstil mål for den fokuserede tilrettelæggelse af dialogisk læsning Udvælg de sproglige strategier, I vil benytte i den dialogiske læsning (målord, understøttende sprogstrategier eller andet) Beskriv forløbet af den dialogiske læsning: før, under og efter læsningen.


Download ppt "Dialogisk læsning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google