Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15-års-opfølgning af 'Sundhedsprojekt Ebeltoft'

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15-års-opfølgning af 'Sundhedsprojekt Ebeltoft'"— Præsentationens transcript:

1 15-års-opfølgning af 'Sundhedsprojekt Ebeltoft'
Aarhus d. 5. maj 2014 Økonomi 15-års-opfølgning af 'Sundhedsprojekt Ebeltoft' AARHUS UNIVERSITET

2 Baggrund og data Registerbaseret opgørelse af sundhedsudgifterne i 15 år efter interventionen Alle udgifter i 2011 priser Registre: Landspatientregisteret, sygesikringsregisteret og baggrundskarakteristika fra Danmarks Statistiks registre Uddannelsesopdeling: Kort uddannelse: Grundskole, gymnasial-, håndværks- eller erhvervsuddannelse Lang uddannelse: Kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse

3 Antal og andel der benytter sig af tilbuddet om helbredsundersøgelse - Alle
Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

4 Antal og andel der benytter sig af tilbuddet om helbredsundersøgelse – Mænd
Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

5 Samlede omkostninger i sygesikringsregi og somatisk sygehus.
Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

6 Regressionsmodel: Samlede omkostninger i sygesikringsregi og somatisk sygehus.
Alle Kontrolvariable: civilstand, uddannelse, køn og alder Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

7 Regressionsmodel: Samlede omkostninger i sygesikringsregi og somatisk sygehus.
Mænd Kontrolvariable: civilstand, uddannelse, køn og alder Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

8 Udviklingen i samlede omkostninger i sygesikringsregi og somatisk sygehus fra 1991-2006
Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

9 Omkostninger i sygesikringsregi
Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

10 Udviklingen i omkostninger i sygesikringsregi fra 1991-2006
Kilde: Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? (2014)

11 Konklusion Ingen systematiske forskelle i omkostninger imellem interventions- og kontrolgruppen Dog Kortuddannede mænd i interventionsgruppen har signifikant lavere samlede omkostninger end kortuddannede mænd i den eksterne kontrolgruppe Mænd i interventionsgruppen har signifikant højere udgifter til sygesikringsydelser end mænd i kontrolgruppen (Dette er dog ikke tilfældet, når der korrigeres for baggrundsvariable) Ad2) Til dels drevet af kortuddannede mænd


Download ppt "15-års-opfølgning af 'Sundhedsprojekt Ebeltoft'"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google