Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Offentlig kommunikation mellem teori og praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Offentlig kommunikation mellem teori og praksis"— Præsentationens transcript:

1 Offentlig kommunikation mellem teori og praksis
Lidt om vilkårene for offentlig kommunikation Karsten Pedersen, RUC,

2 Hvad er offentlig kommunikation?
Andre vilkår Del af demokratiet Formidling (oplysninger, regler mm.) Kontakten mellem borgere og myndigheder

3 Ændringer i den offentlige kommunikation
Markedsgørelse Skift fra borger- til bruger- eller kundekommunikation Kommunikation afspejler samfundsudviklingen Frit-valgsordninger Øget konkurrence mellem off. og priv. virksomheder Øget konkurrence om medarbejdere

4 To typer demokrati Konkurrence Deltagelse
Metode til at træffe effektive beslutninger Valg = borgerdeltagelse Folkevalgte beslutter Kontrol = valg Deltagelse Borgere er med i beslutninger vedr. dem selv Direkte deltagelse Konsensus frem for afstemning Lighed og faktisk indflydelse

5 Demokratisyn Information Samtale Tale til borgeren
instruktioner Indflydelse til valget Samtale Tale med borgeren forklaringer Indflydelse i det små og daglige Upopulære beslutninger=inf Populær modstand=samt

6 To typer kommunikation
Processkolen Det offentlige er afsender af information Vi fortæller borgeren hvad han/hun skal Nøgleord Fortælle, beordre, informere Dialogisk komm. Det offentlige igangsætter komm. Modtager er medproducent Nøgleord Diskutere, forklare, kommunikere

7 Kommunikation i et overkommunikeret samfund
Kan man få ørenlyd? Hvad kan det offentlige gøre Sms, youtube, facebook osv., osv., Autoritetstab Manglende gennemslagskraft Manglende respekt for fx sagsbehandlere mm. Spin Voksende gråzone mellem pol. og adm. komm.

8 Kommunikationsfagligheden stiger
»Kommunikationschefen går fra at være en ekstern talsmand til i højere grad at operere som en slags spindoktor for topchefen,« siger Troels Gjerrild fra headhunter-bureauet Odgers Berndtson til Berlingskes Nyhedsmagasin (fra: kommunikationschefer-til-spindoktorer)

9 Det gør dilemmaerne også
Spin i det offentlige Ideologi overfor fakta Branding i det offentlige Hvad kan man brande sig på? Strategisk kommunikation og demokrati Hvordan fungerer kommunikation, når man har en dagsorden Organdonation som eksempel

10 Et par svar på udfordringerne
Troværdighed som offentlig kommunikatør Målgruppeorientering Evalueringskultur Se kommunikationspligten som en mulighed Tænk relevans Tænk sprogbrug

11 Målgruppeorientering
For at kommunikere præcist til dem vi gerne vil have i tale, er det nødvendigt at Vide hvem de er Demografiske og sociale variabler Kende deres kommunkationspræferencer

12 Evaluering Så vi ved hvad vi har gjort Så vi kan forbedre os
Forkert Rigtigt Så vi kan forbedre os Behøver ikke at være dyre, forkromede løsninger Folk skal nok Ringe og klage Ringe og søge mere information Vise at de har misforstået hvad du sagde

13 Kommunikationspligten er en mulighed
Kommunikation er det offentliges store chance for at få borgerne i tale Det offentlige kan vælge at kommunikere frivilligt Når det ikke er nødvendigt ift. loven. Når det er nødvendigt ift. informationsbehov, relevans mm.

14 Relevans Afsenders relevans Modtagers relevans Lov
Det offentlige har brug for at borgerne ændrer vaner, handlinger mm. Modtagers relevans Er ikke nødvendigvis den samme som afsenders Er ikke det samme som modtagers behov

15 Region Nordjylland Musik gør narkosen til en drøm
Hører du musik før og under narkosen bliver du langt mere tilpas og tilfreds med din operation. Det bekræfter forsøg på nordjyske sygehuse, hvor patienttilfredsheden er steget markant. Forskningen i lydterapi går under navnet Musica Humana, og nu er der etableret et samarbejde med universitetet i San Diego om de banebrydende resultater. Kommunikationsstrategi for Region Nordjylland - september 2006, s , A63D-824D64CB3605/0/kommunikationsstrategiforRN.pdf

16 Region Nordjylland Politiken, d. 19. dec 2007

17 Det offentlige kan med fordel bruge ord og vendinger der er:
Sprogbrug Det offentlige kan med fordel bruge ord og vendinger der er: Inkluderende Samfundet er et fællesskab Accepterende Borgeren er ikke nødv. fagperson Forklarende Hjælp borgeren med at forstå Mere fokus på borgerens sprog end på det offentliges sprog

18 Tak for nu Offentlig kommunikation i teori og praksis Find dem her
Offentlig kommunikation i spagat Offentlig kommunikation i virkeligheden Find dem her


Download ppt "Offentlig kommunikation mellem teori og praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google