Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bærende konstruktion Brandberegning af træ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bærende konstruktion Brandberegning af træ."— Præsentationens transcript:

1 Bærende konstruktion Brandberegning af træ

2 Regningsmæssige styrketal for træ fm,d,fi
fm,d,fi = kfi x fm,k x kh kfi findes i tabel (7.40) fm,k findes i tabel (7.1) Kh (højdeeffekten) findes i tabel (7.3) MKO

3 Brudgrænsetilstanden
Følgende betingelse skal eftervises: sm,fi ≤ fm,d,fi Hvor sm,fi = Md,fi 𝑊 MKO

4 Brandberegning af træ Regningsmæssig last bestemmes efter ”Last og sikkerhed” MKO

5 Brandberegning af træ MKO

6 Brandberegning af træ Regningsmæssige styrketal og effektive resttværsnit bestemmes efter Eurocode 5 – del 1-2 I det følgende tages der udgangspunkt i det nominelle brandforløb Standardbrand. Der tages ikke hensyn til brandforløb under 20 minutter. MKO

7 Brandberegning af træ Indbrændingsdybde
For store ubeskyttede overflader der kun er udsat for ensidig påvirkning sættes indbrændingsdybden til: For tværsnit der er påvirket på flere sider sættes indbrændingsdybden for hver flade til: MKO

8 Brandberegning af træ Indbrændingsparametre
MKO

9 Brandberegning af træ Beklædning
Indbrændingen i tværsnittet begynder til tiden: Beklædningen bortfalder til tiden: MKO

10 Brandberegning af træ Beklædningen
For krydsfiner og almindelige gipsplader sættes: Efter bortfald af beklædningen sættes β-værdien til det dobbelte indtil indbrændingsdybden når 25 mm. MKO

11 Brandberegning af træ Beklædningen
For brandgipsplader er tf > tch så indbrændingen starter før pladen bortfalder. Før bortfald regnes med en reduceret indbrændingshastighed. Efter bortfald skal der regnes med en fordoblet β-værdi indtil indbrændingsdybden når 25 mm. MKO

12 Brandberegning af træ Indbrændingsdybder for forskellige konstruktioner
MKO

13 Brandberegning af træ Fastgørelse af beklædning
Skruer eller ringede søm anbefales til fastgørelse af beklædningen. Fastgørelsen der fastholder beklædningen skal nå mere end 10 mm længere ind end indbrændingsdybden tf. Ved to lag beklædning må afstanden mellem afstanden mellem forbindelsesmidlerne (skruer eller ringede søm) i første lag ikke være mindre end i andet lag. Afstanden mellem uudfyldte kanter må højst være 2 mm. MKO

14 Brandberegning af træ Indbrændingsdybden
Indbrændingsdybden skal bestemmes med dchar,0 og med hensyn til afrundede hjørner. MKO

15 Brandberegning af træ Styrke
Regningsmæssige styrketal bestemmes af: fm,d,fi = kfi x fm,k x kh Se kfi og fk på de efterfølgende sider. For at tage hensyn til svækkelsen af træet som følge af opvarmningen regnes det effektive tværsnit reduceret med indbrændingsdybden dchar,0 + 7 mm på de påvirkede sider. MKO

16 Brandberegning af træ MKO

17 Brandberegning af træ Styrketal
MKO

18 Brandberegning af træ Eksempel 1
Limtræsbjælke af GL 28 med et tværsnit på 185 x 400. Bjælken er ubeskyttet på alle fire sider og påvirkes af en ulykkeslast på 42 kNm. Eftervis at bjælken opfylder R 30 og R 60, (der ses bort fra stabilitet, hvilket ville kræve en kipningsundersøgelse). MKO

19 Brandberegning af træ def = dchar,n + 7 mm
dchar,n findes I tabel (7.34) R 30 = 21 mm R 60 = 42 mm def,R30 = = 28 mm def,R60 = = 49 mm MKO

20 Brandberegning af træ bred,R30 = 185 – 28 = 157 mm
hred,R30 = 400 – 28 = 372 mm hred,R60 = 400 – 49 = 351 mm MKO

21 Brandberegning af træ Bøjningsstyrken beregnes:
Tabel (7.1) (7.40) (7.3) fm,d,fi = kfi x fm,k x kh fm,d,fi = 28 x 1,15 x 1,041 = 33,52 MPa MKO

22 Brandberegning af træ Modstandsmomentet for et rektangulært tværsnit W = x bred x hred 2 Wred,R30 = 3,62 MPa Wred,R60 = 2,77 MPa MKO

23 Brandberegning af træ sm,fi = Md,fi 𝑊 sm,fi ≤ fm,d,fi = 33,52 MPa Ved R 30: 42 3,62 = 10,60 MPa ≤ 33,52 og ved R 60 = 15,16 MPa ≤ 33,52 MKO

24 Brandberegning af træ GL 28, 140 x 400 Ulykkes last på 30 kNm.
def = = 28 mm dred = 140 – 2 x 28 = 84 mm hred = 400 – 2 x 28 = 344 mm sm,fi = 𝑥 84 𝑥 344 𝑥 344 = 18,1 MPa Bøjningstyrken = 1,15 x 1,041 x 28 = 33,5 MPa sm,fi ≤ fm,d,fi opfyldt MKO

25 Brandberegning af træ Brandkravet hæves til R 60 og den beskyttes af en 15 mm gipsplade: def = = 42 mm dred = 140 – 2 x 42 = 56 mm hred = 400 – 2 x 42 = 316 mm sm,fi = 𝑥56 𝑥 316 𝑥 316 = 32,2 MPa Bøjningsstyrken = 1,15 x 1,041 x 28 = 33,5 MPa sm,fi ≤ fm,d,fi opfyldt MKO


Download ppt "Bærende konstruktion Brandberegning af træ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google