Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesvej med kl. baggrund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesvej med kl. baggrund"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesvej med 9. 10. kl. baggrund
En erhvervsuddannelse En blanding af skole og praktik Tager fra ca 1 ½ – 5 år Når man er færdig er man udlært Man får løn i praktikken Man kan læse videre En studentereksamen Kræver 9. kl. afgangsprøve m tysk (HF en undtagelse) Man går i skole i 3 år Efter eksamen læser man videre på f.eks. Seminarier, universiteter, Handelshøjskoler og meget mere Man får ikke løn men SU når man er 18 eller Der findes muligheder for kombinationsuddannelser. EUX

2 Uddannelsesmulighedermuligheder
9. og 10. klasse på VUC Erhvervsuddannelse (mesterlære, praksisnært grundforløb) Tekniske uddannelser Handel og kontor (Merkantil) Social –og Sundhedshjælper landbrugsuddannelser EGU Gymnasiel eksamen på ungdomsudd. Eller VUC

3 Uddannelsesvælgeren Jobkompasset EUD nøglen

4

5

6 PRODUKTØR Bliv Produktør Klargøring af anlæg og maskiner
Montering af løsdele og aflastning i lagerafdeling At tage ansvar, samle og overvåge En produktør er industriens fleksible medarbejder, der gerne vil og kan tage ansvar. Du har hænderne skruet rigtigt på, og du ønsker en kort uddannelse med mange muligheder inden for industriens forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan også bruges som springbræt, hvis du senere vil være industrioperatør, smed eller mekaniker. varighed Uddannelsen varer halvandet år, og de første 20 uger er på grundforløbet. Du kan aftale med skolen om du skal være i praktik i noget af grundforløbet. På hovedforløbet skal du være 16 uger på skolen - men ikke på én gang. De 16 uger skal deles i mindst 3 omgange. Resten af uddannelsen foregår på praktikvirksomheden. Meget af din uddannelse foregår altså i praktik.

7 Bliv industrioperatør
Styr på de store computerstyrede produktionsanlæg Specialist inden for bestemte brancher Viden om sikkerhed og kvalitetssikring i produktion Kan omstille systemerne fra én produktion til en anden Teknisk viden og indsigt Uddannelsen tager 2 år Industrioperatøren står for den praktiske drift af industrianlæg og overvåger produktionen ved hjælp af pc og andre former for skærme inden for brancher som f.eks. medicinal- og fødevare-, proces- og elektronikindustrien. Moderne industriproduktion er præget af dyrt produktionsudstyr, som ikke kan betjenes af hvem som helst. Cnc-styring, programmerbare anlæg, hydrauliske, elektromekaniske og pneumatiske dele kræver en bred basal viden om virkemåde og betjening. Maskiner og produktionsudstyr er velegnede til hurtig omstilling, og det skal operatøren også være. Uddannelsens længde Uddannelsen tager 2 år. Videreuddannelse En længerevarende erhvervsuddannelse, for eksempel industritekniker.

8 Der mangler lærlinge: Grundfos : der er tomme pladser både som datatekniker, elektronikfagtekniker, industri- og maskintekniker, klejnsmed, værktøjsmager og værktøjstekniker. Plastmager;

9 Skolehjem Skolehjemsberettiget
Du er berettiget til optagelse på skolehjemmet, hvis din bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid fra nærmeste skole. Transporttiden er med offentlig transport inklusive ventetid ved bus eller tog. Betalingsregler Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem og som har forsørgelsespligt overfor børn, er fritaget for betaling. Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem og som ikke har uddannelsesaftale, er under grundforløbet fritaget for betaling. Dette gælder dog kun indtil udgangen af det kvartal, hvori eleven er fyldt 18 år. Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem men ikke fritaget for betaling, betaler 480 kr. (januar 2012) pr. uge. Elever, der ikke er berettiget til optagelse på skolehjem, betaler fuld pris for kost og logi (spørg herom). Transport til og fra skolehjem Der ydes rejsegodtgørelse af praktikvirksomheden for rejse mellem skolehjem og bopæl i forbindelse med start og slut på skoleopholdet, weekender og helligdage. Virksomheden får refusion i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.        

10 Alternative ungdomsuddannelser
Søfartsuddannelser. Ungdomshøjskoler. STU – særlig tilrettelagt uddannelse EGU – Erhvervs Grund Uddannelse. Fiskeriuddannelser. PAU – Pædagogisk Assistent Uddannelse. Tamu/JuniorTamu. Produktionsskoler. MGK – Musikalsk Grundkursus Skovskolen.

11 EGU – Erhvervs Grund Uddannelse.
Hvem kan starte på EGU? EGU er for unge mellem 16 og 25 år (flest 17-20 år),  der ikke er i gang med en anden uddannelse  der ikke har arbejde  der har afbrudt en erhvervsuddannelse  der vil arbejde praktisk  der vil uddanne sig ved at arbejde  der ikke vil have for meget teori  der vil have en korte uddannelse  der lærer bedst på mindre hold EGU er en 2 årig uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke er i gang uddannelse eller arbejde….. Den består af 1½ års praktik og ½ års skole i kortere perioder. Målet er at de unge efter EGU kan fortsætte i mere uddannelse eller job. Hvad kræver EGU af dig? Du skal være sikker på, at EGU er det rigtige for dig, både skole og praktik  Du skal være aktiv og positiv  Du skal overholde aftaler, komme hver dag og til tiden Du skal være med til at søge praktikplads Hvad får du ud af EGU? Du får lettere ved at få job Du får lyst til mere uddannelse Du bliver mere sikker på dine egne evner Du lærer dele af et fag. Du får et uddannelsesbevis, når du har gennemført.

12 De gymnasiale uddannelser
HTX Teknisk Gymnasium HHX Handels STX Alment HF Højere Forberedelsesex 10. skoleår 3 år i alt Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Bioteknologi Teknikfag A Teknologi B Teknologihist. C Kommunikation /it C Samfundsfag C DanskA Engelsk A MatematikC Afsætning B Virksomheds-økonomi B Erhvervsret C Tysk B/A Fransk B/A Spansk Intern. økonomi B Innovation Samtidshistorie B Samfundsfag C Dansk A Engelsk B Matematik C Historie A Fysik C To naturvidensk. C Tysk B/A Fransk A Spansk A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Musik C Billedkunst C

13 Fællestræk ved HHX, STX og HTX
½ års grundforløb Dansk, engelsk og matematik 2½ års studieretning Eksamen og et studieretningsprojekt / projekteksamen Det er muligt at skifte studieretning (Sprogvalget vil som udgangspunkt være bindende) eller gymnasium i grundforløbet Afhænger af plads og man skal være klar til at yde en ekstra indsats

14 For at blive optaget på HHX, HTX eller STX skal du normalt
have aflagt Folkeskolens Afgangsprøve i: Dansk Matematik Engelsk Tysk eller fransk Fysik/kemi To prøver til udtræk blandt øvrige fag For at blive optaget på HF skal du normalt have aflagt 10. klasse-prøve i: Og aflagt Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i: Fysik/kemi. 12 medarbejdere, mest fuldtids--. Del af AMA-afdelingen

15 E-vejledning - vejledning når du har tid Man-tors 10-22 Fre 10-20
Lør-søn 12-20 E-vejledningen foregår fx over telefon, chat, sms eller .

16 Vigtige adresser www.ug.dk www.uuskive.dk www.su.dk


Download ppt "Uddannelsesvej med kl. baggrund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google