Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NAVIGATIONSKOMPETENCER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NAVIGATIONSKOMPETENCER"— Præsentationens transcript:

1 NAVIGATIONSKOMPETENCER
INNOVATIONSFORUM # 1 INNOVATIV PRAKSIS OG NAVIGATIONSKOMPETENCER

2 Introducér dig selv og din baggrund kortfattet.
2 minutter pr. person Introducér dig selv og din baggrund kortfattet.

3 HVAD ER INNOVATIONSFORUM?
Innovationsforum er et praksisnært kursus, der fokuserer på at udvikle nye innovationskompetencer hos deltagerne og at sætte dem i stand til at understøtte TMF’s innovationsstrategi i forvaltningens centre. Kurset etableres i samarbejde med Center for Design, Innovation and Sustainable Transition (DIST) på Aalborg universitet.

4 ” Vi sidder og forsøger at håndtere sager og når vi har overskud eller når chefen siger at vi skal, så forsøger vi også at gøre noget nyt, men det er bare så meget nemmere og man er så meget mere tilbøjelig til at falde tilbage på at skynde sig at få sager over disken.” (TMF medarbejder)

5 ” Vi har nogle sagsbehandlere her, der er ingeniører, brandteknikere, trafikplanlæggere eller whatever og så har vi nogle folk, der vil et eller andet, ”f.eks. bygge et sandslot på kongens nytorv”, og de taler helt forskellige sprog. Ofte er det 2% man skal ændre og så er det indenfor rammerne.” (TMF medarbejder)

6 Hvad er jeres forventninger til innovationsforum?
Snak med din sidemand i 5 minutter Hvad er jeres forventninger til innovationsforum?

7 HVAD ER FORMÅLET MED INNOVATIONSFORUM?
- At udbrede og udvikle TMF’s innovationsmodel, så der skabes et fælles sprog og en fælles praksis omkring den At give deltagerne større indsigt i innovationsarbejde gennem introduktion og afprøvning af metoder, værktøjer mv At give mulighed for at deltagerne kan arbejde praksisnært med innovations-processer, der har udgangspunkt i eksisterende TMF projekter At understøtte udvikling af nye innovative praksisser i TMF’s centre. .

8 Præsentér casen og det centrale problem.
5 minutter pr case Præsentér casen og det centrale problem.

9 INNOVATION OG DEN KREATIVE BY
Video

10 Miljømetropolen

11 KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i
KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en metropol for mennesker. (Metropol for mennesker – 2009)

12 Fra Byrum

13 Byliv er ikke kun distortion og kreativ klasse
Byliv er ikke kun distortion og kreativ klasse. Det er også byliv for ældre, børnefamilier osv. Til Byliv

14 Myndighedsforvaltning
Fra Myndighedsforvaltning

15 Til Serviceforvaltning

16 Fra nej til ”nej, men” eller direkte samarbejde
nævn innovationsnetværk som et tværgående projekt Tværgående samarbejde mellem forvaltninger og centre

17 ”vi skal give københavnerne, det de ikke ved at de mangler” (Hjalte Aaberg) ”vi skal give københavnerne noget, vi ikke vidste at de manglede” (Ayfer Baykal) Uerkendt viden. Hvordan arbejder vi med det. Hvordan gør vi det i praksis.

18 HVAD ER INNOVATION?

19 Realiserede organisatoriske og sociale fornyelser
Produktudvikling i virksomheder med fokus på fremstilling og markedsaccept Realiserede organisatoriske og sociale fornyelser Et gennemgribende mantra, der indebærer at alt og alle skal forny sig

20 Nytænkning sker ”på trods” Silotænkning 0-fejlskultur
Ligebehandling (inklusion/eksklusion) Frygt for ”borgerdiktatur”

21

22 “a more or less intended and proactive process that generates, implements, and disseminates new and creative ideas, which aim to produce a qualitative change in a particular context.” (Clips) ”The successfull implementation of creative ideas within an organization” (Terasa Amabile) OECD definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. (oslomanualen) Innovation opstår, når teknologi og opfindelser kombineres med forretningsforståelse i bestræbelsen på at løse reelle udfordringer og problemstillinger. (Copenhagen business school)

23

24 (de Bono 1985)

25 nye måder at arbejde med viden på (fokus på læringspotentialet vs
nye måder at arbejde med viden på (fokus på læringspotentialet vs. ”resultatet”). Hvordan lærer vi af eksperimenterende arbejde. (Kolb 1984)

26 Oplev se forvaltningen og dens services fra borgernes perspektiv
Fokuser udfordre problemstillingen og indtænke effekter og succeskriterer. Oplev se forvaltningen og dens services fra borgernes perspektiv Eksperimentér skabe nye koncepter gennem eksperimenter og prototyper Insistér overføre viden til løsninger, der kan anvendes i praksis Det er vigtigt at det ikke handler om at vi skal opfinde løsninger, som brugerne ikke vil have. Det sker alt for meget i forvejen. Mindlab (2011)

27 suspending embodying redirecting enacting letting go letting come
Downloading past patterns Performing by operating from the whole suspending embodying Seeing with fresh eyes Prototyping the new by linking head, heart, hand redirecting enacting Sensing from the field Crystallizing vision and intention letting go letting come Presencing connecting to Source Scharmer (2007)

28

29

30 BRUGERENS VIRKELIGHED I CENTRUM

31 SAMARBEJDSDREVEN INNOVATION BRUGERDREVEN INNOVATION
SOCIAL INNOVATION OPEN INNOVATION DESIGN THINKING Masser af forskellige perspektiver på det samme BRUGERDREVEN INNOVATION

32

33

34 Bedre effekter af indsatsen Større demokratisk legitimitet
Bedre oplevelse af offentlig service Øget produktivitet i den offentlige indsats Bedre effekter af indsatsen Større demokratisk legitimitet Nye idéer/arbejsformer

35 Til undersøgelser, der har til formål at identificere behov, som brugerne ikke selv er bevidste om, at de har, og hvor brugerne ikke inddrages direkte i projektgruppen, men i stedet observeres og interviewes, benyttes ofte etnografiske metoder.  Til undersøgelser, der har til formål at innovere på baggrund af brugernes erkendte behov, og hvor brugerne indgår som en del af projektgruppen, anvendes ofte den såkaldte lead user-metode, hvor projektgruppen på workshops samarbejder med særligt avancerede brugere. Til undersøgelser, der har til formål at identificere behov, som brugerne ikke selv er bevidste om, at de har, kan man også vælge at inddrage brugerne direkte i projektgruppen. Til at skabe innovationer sammen med brugerne – med det formål sammen at afdække brugernes ikke-erkendte behov – anvendes ofte metoden participatory design/innovation.

36 ERKENDTE ELLER UERKENDTE BEHOV?
Tegne ny fremtid Primært Uerkendte behov Udviklingsworkshops Prototypeprocesser brugerscenarier Høringer Brugerbestyrelser Borgermøder Typisk få borgere Typisk mange borgere Observation Feltstudier Lead user tilgange Kvalitative undersøgelser Kvantitative undersøgelser Statistiske data Mulighed for at opdage nye behov/løsninger gennem samarbejde Primært Erkendte behov Forståelse for situationen idag

37 ”Hvis jeg havde spurgt mine kunder hvad de ønskede,
Det er vigtigt at det ikke handler om at vi skal opfinde løsninger, som brugerne ikke vil have. Det sker alt for meget i forvejen. ”Hvis jeg havde spurgt mine kunder hvad de ønskede, havde de bedt om en hurtigere hest.” (Henry Ford)

38 ”vi skal give københavnerne, det de ikke ved at de mangler” (Hjalte Aaberg) ”vi skal give københavnerne noget, vi ikke vidste at de manglede” (Ayfer Baykal) Uerkendt viden. Hvordan arbejder vi med det. Hvordan gør vi det i praksis.

39 PROFESSIONEL EMPATI At forstå brugernes livsverden
Hvordan oplever borgere, brugere, institutioner, virksomheder mv. den ydede indsats? AT ØVE SIG PÅ FREMTIDEN At udforske det muliges rum Hvordan kan vi arbejde med en iterativ, lærende og mere eksperimentel projektproces? Fra ekspertdreven innovation til co-creation Profession Antropologi Designtænkning Offentlig forvaltning Video

40 ”Ledere bliver ikke stillet overfor problemer, der er uafhængige af hinanden, men over for dynamiske situationer, der består af komplekse systemer af skiftende problemer, som griber ind i hinanden. Jeg kalder sådanne situationer for rod. Problemer er abstraktioner, som er uddraget af rodet gennem analyse…ledere løser ikke problemer, de styrer rodet.” Russel Ackoff 30 minutters gruppearbejde Operationalisér de præsenterede cases ved at skabe klare problemformuleringer.

41 Spørgeguide - Hvad ved vi om udfordringen
Spørgeguide - Hvad ved vi om udfordringen? - Hvad er svært ved udfordringen? - Hvad har vi behov for at indsamle viden om? - Hvilke metoder vil vi anvende? - Hvilke interessenter er der? - Hvad forventer vi at kunne lære? - Hvilke forberedelser kan vi gøre? - Hvad er den forventede effekt for brugere/borgere? - Hvad er det virkelige problem?

42 URBAN KOMPLEKSITET “One describes a tale best by telling the tale. You see? The way one describes a story, to oneself or to the world, is by telling the story. It is a balancing act and it is a dream. The more accurate the map, the more it resembles the territory. The most accurate map possible would be the territory, and thus would be perfectly accurate and perfectly useless. The tale is the map that is the territory. You must remember this.” Neil Gaiman, American Gods

43 To blik på byen Video Fra oven (statisk, funktioner)
Synergy – culture/economy, landuse/social networking, etc. Street knowledge – planners are outsiders to the problems they are dealing with Static (zoning, residential…) versus dynamic terms (accessibility…) Seeing the city from the air – not the street ! Fra oven (statisk, funktioner) Fra gaden (dynamisk, diverst) Video

44 Curitiba – en inspirerende case
Video

45 A unique approach to city planning
Visionary morning meetings: Emphasis on large scale and visionary planning Afternoon meeting about the day-to-day needs: Continual interaction and exchange with the needs of the people Synthesising the two in the strategic plans for the city Urban acupuncture Jamie Lerner fostered a unique approach to city planning.

46 Balancing needs and potentials
”For me, a good strategy is a daily balance between needs and potentials. Why? Because if you are working only on the needs and going every night and asking what are the needs of this neighborhood or that, you won’t change anything. On the other hand, if you are just looking at a large number of people, the big problems, you’ll be far from the people. So you have to keep a daily balance” A planner from Curitiba. From (Mang 2009)

47 Se på opgaverne til næste seminar.
I skal i grupper af 4 arbejde med et sæt af opgaver, der skal løses før næste seminar. Det forventes at i mødes mindst én gang inden næste seminar og sparrer med jeres gruppe. Brug 15 minutter på at snakke om opgaverne. Se på opgaverne til næste seminar.

48 Opgaver a) reflekter over seminar # 1
Opgaver a) reflekter over seminar # Hvad var inspirerende og hvad tager du med dig? - Hvordan kan det bruges i dit arbejde/i dit område? - Hvilke udfordringer ser du for at anvende disse nye erkendelser? b) Undersøg indtil næste seminar hvornår der bruges divergent og konvergent tænkning i dit område. c) Skriv en uddybet problemformulering til din/jeres case.

49 EVALUERING OG ØNSKER TIL NÆSTE SEMINAR


Download ppt "NAVIGATIONSKOMPETENCER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google