Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sjælens Alkymi – Hjertets gral

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sjælens Alkymi – Hjertets gral"— Præsentationens transcript:

1 Sjælens Alkymi – Hjertets gral
Part 1 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

2 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Sjælens kalden til vejen, der fører hjem.. 5 niveauer, der sammen fører til en dybere sjælskontakt. & En dybere forståelse af hjertets evne, visdom & indsigt… Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

3 Når sjælen vil dybere ned i stoffet – går mennesket i krise
1. : Ensomhedens bænk; Sjælens første kalden 2.: Personligheden hører & ønsker at følge en dyb eller mere sand tone 3.: Familie identitet slippes på ensomhedens bænk 4.: Indre værdier opdages og bliver vigtige 5.: Fysiske & ydre begær gennemgår renselse & den indre rejse begynder Kendetegn kan være: Ensomhed, mørke, depression, angst, ingen overskud og livskraft, oplevelse af isolation, manglende tilhørsforhold - indtil man begynder at finde sig tilpas med ensomheden, lærer at være med angsten - den manglende evne til at kontrollere og det at opleve, man er i ingen mands land

4 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Lidelsernes bidrag til skabelse af et dybere Hjertecenter og en dybere Sjæls bevidst kontakt Angst: Angst og chock underminerer samlethed og målrettethed – men angst får også egoet til at smuldre Formål : At forstå andre og livet på jorden dybere – udvikle empati indefra ved at blive som et ”almindeligt” menneske uden styrke Kan også skabe, at man ikke kan blive i det, man er i. Når egoet er smuldret nok – kan angst forsvinde på sekunder – for ikke mere at vende tilbage.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

5 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Angst - fortsat Hovedets styring smuldrer Jeg’et opdager; det ikke kan få det, som det vil. Viljen smuldrer Stoltheden blødes op ved, at jeget bliver opmærksom på; at det nu er afhængig af andre og eller gud/ et ændret livssyn må træde ind. Ydmygheden vokser gradvist, når jeget er i knæ og må søge hjælp Ydmyghed er en forudsætning for Gralen/ Hjertets Alkymistiske Center – Sjælens indtræden som en bevidst skaber i mennesket Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

6 Via Angsten Mistes f.eks.: Evner Identitet
Sindet søger tilbage i fortiden (dengang da… hvorved depression indtræder, træghed, tyngde, overgivelse, opgivelse, mindre afhængighed af andres mening, må finde sin egen vej etc…) Og der ud af indtræder en evne til, at stå i sit eget lys - også uden at følge strømmen.. Når formålet for ensomhed og angst, depression, sorg, er forbi – forsvinder depressionen, oplevelsen af: ikke at rumme andre, tyngden, trægheden etc… Oplevelsen af behovet for at have en identitet bliver ligegyldigt – nu er man blot – det, man er og kan - i nuet. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

7 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
2 - Misteprocesserne Sker for at skabe oplevelsen af tomhed, ensomhed – skabe en dybere tone – Gøre det indre tomt nok til, at alt der har hindret sjælens stemme i at blive hørt eller blive vejen – det bliver fjernet – ryddet ud, sluppet. Familie identiteten opløses Personlighedens identitet smuldrer langsomt men sikkert Oplevelsen er oftest; at følelsen af en evner, egen opfattelse… etc. forsvinder Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

8 Misteprocesserne fortsat
Vi kan ikke længere træde frem Vi kan ikke holde mange mennesker ud Vi kan ikke holde overfladiskhed ud Vi kan ikke holde fokus, huske eller have overblik Vennerne falder fra Ægteskabet falder ud for en stund.. Bliver nærmest ikke nærværende eller ophører helt Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

9 Fordi: når Sjælen kalder
Drages vi dybere ind i Sjælens tone og begynder en indre rejse Også kendt som: Ørkenvandringen er begyndt For når Sjælen har vækket den hellige ild, der brænder det overflødige bort i gennem kroppen – og derved skaber: at vi mister, forvandler og trækker os væk.. Så er lutringen og rensningens ild begyndt (begær, behov, magt og egoets behov for kontrol skal renses ud) Det er en rejse hvor bl.a. ydmygheden skal vokse gennem indsigter og nye forståelser. Og Det hellige land er formålet. Vi skal blive det hellige land, hvoraf vores rødder, frugter og bær skal komme - forstået; det som der kommer fra vores indre og de t vi begynder at skabe ud fra – er ikke længere vores frygt & angst, der styrer – men sjælens input og ønsker. – altså evnerne skal nu komme fra en mere ægte kilde Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

10 Ørkenvandringens årsag
Ørken oplevelsen handler om at finde : (Ørkenoplevelsen; forstået som ensomheden og personlighedens trækken sig væk fra ”livet” - livet som man kender det) Ret sans for værdier Rette tilknytninger til penge, tøj, luksus, viden, arbejde, tid, … Og den grundtone, der nu skal høres omhandler: livets grundværdier, fred, nænsomhed – konkurrence mentaliteten forsvinder, det indre bliver mere lydhør overfor alt levende. Hjertet er ved at blive en gral for kristus – - men endnu er barnet skrøbeligt og fordrer indadskuen – og derfor er det stadig en færd i ørkenen – hvor det, som endnu mangler, at blive brændt væk, kommer til syne under solen (lysets) ild. Man føler sig nøgen, sårbar, hypersensitiv – som om alle ubalancer og ikke erkendt materiale dukker frem. Og man ikke kan se andet end det, man ikke kan bruge - og oplever derved, hvorfor man har gemt sig bag illusioner og afhængigheder. Begynder at forstå at de sygdomme og skavanker man har pådraget sig gennem livet – eller er født med – de har et budskab og kan give dybere mening. – Man bliver lydhør for sjælens indsigter. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

11 Ensomhedens dybere årsag
Fra at have været i Det kollektive, men mere ubevidste fællesskab – skubbes man ud af denne igloo – for at påbegynde sin individuelle rejse til øget sjæls indstrømning. Og fra at være en dråbe i havet – der følger strømmen, skal man nu til at være en dråbe, der kan holde fokus i et langt større univers. Lære at: kunne modstå storme, vind og andre modstrømme. Men uden at se det, som; det ikke er en del af een selv – men i stedet med en indre styrke til ikke at følge det kollektives virvar og kaos.. Lære at rumme Enhedens Diversity uden at føle sig adskilt - men også uden at miste sit indre fodfæste og fokus på enheds oplevelsens dybere selv. Lære sin Sjæls tone, at kende – Som barnet, der kan høre sine forældre gennem enhver larm og derved finde sine indre kerneværdier og leve derudfra Ikke længere at være afhængig af omgivelsernes vurdering og dom – men stole på sit indre og dette indres tilhørsforhold til Sjælen Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

12 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Ensomheden forts.: Man skal nu ikke længere være i den lille gruppe bevidsthed – men være i enhed med hele universet. Ikke opleve man kan gemme sig i gennem fælles skabets tryghed – men… I stedet opstår en oplevelse af, over tid - at blive fri til at turde gå vejen alene, opleve at vi ikke dør - selvom vi mister .. Og en dybere erkendelse, kommer til syne – af indre værdier og en øget indsigt i egen dybde.. Ensomheden - opbløder egoets stolthed - gennemskuer illusionerne og de falske værdiers lokkende afhængigheder. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

13 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Et langt Dybere formål For at skabe vandbærerens tidsalder skal vi ud af iglooerne – fordi: Vi kommer fra Fiskenes tid, en individualistisk tid, men er på vej ind i en tidsalder, hvor broder- og søsterskab eller det gode for mange betyder mere. Der foregår en kamp i det enkelte menneske og i menneskeheden mellem de to tendenser – tendensen til separatisme og tendensen til inklusivitet, og der skal findes en balance mellem dem. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

14 Den Ny tidsalders fødsel Vandbæreren
Men - Vi skal være individualister først – for at kunne holde fokus i gruppe sammenhænge med nye værdier, der ikke bygger på fortidens illusioner, kontrol, magtkampe, trygheds begær etc.. Og i en kortvarig periode – sker denne udstødning fra familie og hygge/trygheds tiden - selv tiden med en partner, bliver for en stund en vejs. Bl.a. Fordi de gamle afhængigheds bånd må brydes og vejen gåes af den enkelte – så det føles også i parforholdet, som om man vandrer alene - uanset.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

15 Både menneskets og planetens transformation
Transformation Menneskeheden er i krise. Når man er i krise, ved man ikke hvad man skal. Man er usikker og bliver mere og mere indadvendt, forvirret og magtesløs. Den indre spænding bliver stadigt større, og der etableres et spændingspunkt. Processen kan tage kortere eller længere tid. Det er lige som at trykke en spiral ned og forsøge at holde den nede. Vesta er symbolet på denne del af transformationsprocessen med tilbagetrækning og indadvendthed og spænding. Spiralen kan ikke holdes nede for altid, og på et eller andet tidspunkt har man ikke flere kræfter til at holde den nede, og den popper op igen. I mennesket betyder det, at de gammelkendte grænser og begrænsninger sprænges. Næste trin i transformationsprocessen er i gang. I denne periode kan man opleve sig som fritsvævende, lettet og klar og parat til at handle, uden helt at vide hvordan og hvad man skal gøre. Det er Pallas Athene delen af transformationsprocessen. Nu følger det trin, hvor man skal skabe nogle nye tankeformer, finde nogle nye værdier og måder at se verden på. Det er en periode med healing og fornyelse, der ligesom kriseperioden kan udtrykke sig i en tilbagetrækning fra det almindelige liv (vel at mærke en anden form for tilbagetrækning), fordi man arbejder på at finde sine ben i ’den nye verden’, som man bevidst har skabt som følge af krisen. Denne kan være selvvalgt eller ’påtvunget’, hvis den opleves som resultat af ydre årsager. Det er Juno perioden med healing og fornyelse. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

16 Både menneskets og planetens transformation
Asteroidernes tilsynekomst og betydning ind i menneskeheden At disse asteroider nu optræder på stjernehimlen viser, som det har gjort når andre planeter er ’blevet opdaget’, at energier frigøres på jorden og i menneskenes bevidsthed. Et tydeligt eksempel er opdagelsen af planeten Pluto og de enorme kræfter, der samtidig blev opdaget i form af atomkraften. Asteroiderne er feminine – og kommer sammen med frigørelsen af de feminine energier Gennem meget lang tid har de feminine energier været undertrykt. Det har betydet, at menneskene ikke så alle nuancer af livet. Man misforstod de feminine energier, så dem gennem et forvrængende spejl og opdagede derfor heller ikke, at det ene køn, kvindekønnet, blev undertrykt. Opdagelsen af asteroiderne har ført til et stadigt mere realistisk syn på de feminine energier og de arketyper, som gudinderne i de forskellige religioner og filosofier repræsenterer. I både mænd og kvinder har disse energier udtrykt sig i forvrænget form, men jo nærmere vi kommer Vandbærerens tidsalder og jo flere erfaringer vi gør med disse energier, jo mere vil vi blive i stand til bevidst at gennemgå den transformation, der er nødvendig for at bringe os i overensstemmelse med stadigt flere af alle de mange energier, der hele tiden og altid strømmer ind i planeten og os. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

17 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Jeget’s store død På et langt større evolutionært plan er ørkenvandringen forberedelsen til død/genfødsel indvielsen – Det lille menneske – der ikke kender sig selv - Der opleves oaser undervejs – hvor den ensomme vandrer for en stund får slukket sin træthed, tørst og får en fornemmelse af det nye land.. Disse opløftede tidspunkter - kaldes Oaserne undervejs i misteprocesserne Men uanset modstanden vi sætter op – så er det misteprocesserne, der gør vores grundtone dybere og giver en øget sensitivitet til at høre sjælen – og derved en dybere grobund for sjælens virke. OG Oasen er dybest set et pusterum, der gives - når vi bevæger os gennem sjælens nye land.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

18 Død/genfødsel – Jeg/Sjæl
For mange opleves dette som: en smeltedigel – Sjælens smeltedigel - og forstået på et mere esoterisk plan; Den hellige ild brænder alt bort – som solens stråler i ørkenen bager den alt bort – så den søgende må finde vandet.. Og skyggen.. Og dybest set repræsenterer vand følelserne og skyggen, repræsenterer det i os, vi ikke kan lide.. Og derfor har spaltet ud i vores omgivelser – det vi populært ikke kan lide hos andre.. Og Sjælen bliver ved med at brænde - til den ser sit eget billede så fuldkomment – at det ikke længere er jeg’et, der bestemmer og skyggerne ikke holder for lyset – men i stedet tillader sjælens lys at strømme frit.. I det omfang sjælen mener individet kan rumme at være oplyst. Således at den søgende nu kan leve i klarhedens lys uden at brændes op – Moses og den brændende busk – Hvor Guds ild brændte det, som kunne fænge.. Det som var tørret ud - Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

19 I det nye land er først en: Nøgenhed for livet
Livet er – og jeg’et er blevet et tomt kar. Et kar, der er istand til at holde fokus, centrere energien og sænke Sjælens tempel til jord Viden er væk – man skal ikke længere leve op til noget Tomheden er nu et kar for visdommen At leve uden krav og ønsker – blot nøgenheden og tomheden Jeg’et er ved at blive til en tjener – og livet igennem mit indre er ved at blive ALT Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

20 Undervejs I denne oplevede tomhedens smerte –
Trænes nu andre kvaliteter Mental legemet trænes – til at holde fokus på visdommen og ikke viden, at stå ved sit indre - også uanset man ikke mærker Gud længere Vandreren begynder at kæmpe for de indre værdier, kæmper for den sandhed Sjælen viser fra sit indre skatkammer Men dog stadig uden at hjertet føles fuldt og helt eller oplevelsen af forbundethed med noget større/ Guds tone kan høres.. Så selvom vandreren går vejen og står stærkt ved sit lys, er der en ensomhed i hjertet, der konstant opleves som tomhed – og fravær.. Af den eneste tone, der kan give fylde.. Så vandreren er stadig: den søgende pilgrim Hvorved stoltheden langsomt opløses og forgår – den sidste rest af egoets solodans.. Fordi: Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

21 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Stolthedens Endeligt For i sidste ende må den, der så længe har bevæget sig alene og kigget indad, lyttet, overgivet og sluppet – accepteret og rummet det nye – og det nyes nye toner og præmisser – så er det stadig med en sådan længsel efter at komme hjem – mærke hjertets stemme og kærlighed – at man går gennem livet. Til sidst overmandes vandreren af sorg gennem denne rejses indsigter og erkendelser… fordi der erkendes at intet af det givne har en værdi uden at være i eet med altet. For uanset al tomhed og evne til at stå selv – virker det så endeløst - og først der falder den sidste rest af stoltheden bort Vandreren kan slippe tøjlerne – og hesten finder selv vejen hjem Dette er vejen til at blive; som beskrevet i Parzifal: En Gralskonge – Betydende; At indtage hjertet som sit sande sæde.. Stoltheden er Mentallegemet – og at slippe dette sidste forsvar mod universel enhed – er Jeget’s endelige død.. Kontrol, magt, viden, behov for, adskillelse og ego kampe.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

22 Meen - Stolthedens skjulte evner
Stoltheden får vandreren til at være individualist for en stund – for at: Træde frem med sine egne, sande værdier – turde være nøgen Træne disse nye sider, være synlig Holde ny indsigtsfuld fokus på det, som for den enkelte er de rette værdier. viljestyrke til at efterleve disse nye indsigter. Målrettethed til at skabe et liv udfra vækst og frihed Nære det, som kommer fra hjertet - Gralen – via disse nye indsigter, forståelser og evner.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

23 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Men som mange erkender – så virker det til tider, som en uendelig spiral – dette skal dog forståes udfra at vi alle har 12 aspekter i os – kan også kaldes adfærdprogrammer – - og i hvert af disse områder, har vi overbevisninger liggende fra ikke blot vores egen fortid – men vores forfædres forfædre.. og derved lever vi ofte ubevidst gennem en kollektiv forståelses ramme – som vi må lære at styre vores nye indsigter igennem.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

24 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
For hver af disse 12 aspekter - adfærdsprogrammeringer er der en læring og en rejse, der skal skabe en dybere forståelse og evne, der ikke ligger under for angst, illusioner og kontrol Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

25 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Så i hvert af disse områder findes denne rejse - Indtil mennesket har været rundt i alle 12 aspekter, set ind i hvert enkelt område af sit indre og erkendt samt sluppet det som ikke er brugbart for det oplyste sind.. Der kommer den endelige forvandling og overgivelse Den, som esoterikeren kalder Kristus indvielsen – den ultimative JEG DØD Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

26 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Sjælens mørke nat Her skal gøres op med den sidste rest af tærskelvogteren – vores egen indre dommer – den, der vurderer om vi nu også ægte har ryddet alt af vejen, der ikke skal med videre frem. Den sidste rest af dig, som et holdepunkt brændes bort – gennem offerilden – ildhavet – 4 die indvielse/ Kristus indvielsen De 3 værens kræfter glider fra hinanden – opslugt af tomrummet – ingen magnetisme eller dualitet til at skabe friktion De tre værens kræfter arbejder altid gennem alle denne planets facetter – ild, jord, (herunder metal og mineraler) luft og vand - 3 x 4 er lig med de tolv energier, der skal gå i syntese og blive til 1 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

27 Sjælens mørke nat forts.
Intet kan fås – alt skal gives Det eneste liv – er det, som gives uden et jeg… At miste sit selv 100 % Alt hvad du føler, som et separat selv, det dør Men hvor du i stedet træder ind i et langt større univers – som bevidst medskaber af livet. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

28 Kristus selvet er født gennem den sidste DØD Kors fæstelsen –
De 3 enige igennem de 4 foldige Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

29 Dette sker gennem den alkymistiske proces: At finde visdommens sten
Alkymien – er en lutring af stoffets tyngde, således at stoffet opnår syntese og klarhed & bliver til Diamanten.. Dette sker gennem den alkymistiske proces: At finde visdommens sten Og gennem den indre hellige ild & forvandle disse til: guld, sølv , myhra og ædelsten. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

30 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Part 2 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

31 Hellig geometri, Skaberens aftryk og udtryk, livets opståen
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

32 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Det treenige princip MER KA BA Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

33 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Mer Ka Ba Når energien bliver skabende Så er alle dele af vores indre i overensstemmelse med vores intension og vores vej Og vi arbejder i overensstemmelse med vores indre sandhed på alle planer. Mer betyder Lys Ka betyder Ånd Ba betyder Krop Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

34 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Det tre enige princip Når vores følelser, vores tanker og handlinger stemmer overens så bliver vi skabende gennem de principper der ligger bag ved denne over ensstemmelse i de tre aspekter. Faderen, Moderen og Sønnen bliver et Dualismen kan ikke eksistere i en sådan forening og derved ophæves tyngdekraften og deres indbyrdes afhængighed af form og energi.. Det skabende princip træder ud af tid og rums begrænsning. Og de fire ophæves gennem de tre.. Form og energi, tid og rum forenes og ligestilles gennem faderen, sønnen og helligåndens forening - Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

35 Vi er forbundet gennem alt liv
Og når vi behandler alt liv med nænsomhed og respekt så udvikler vi Den Hellige Planet gennem syntesens Ild og gennem ophævelsen af afstand igennem tid og rum Det vil sige: vi ser os selv som alt på denne jord og derved bliver alt på denne jord vores indre og vores broder og søster. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

36 Men Hvad betyder så det reelt i forhold til Sjælens Alkymi
Planeten er som vores indre Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

37 Vi er forbundne og det jeg’et gør påvirker alt på denne klode
Vand er i mit indre og vand er følelser – så hvordan jeg har det med mine følelser afgør vandets kvalitet. Vand er forbundet gennem tid og rum Så det, der sker i mit indre – påvirker havet, floderne - ja alt vand på planeten Det vil sige; har jeg problemer med vand i mit hus – er der problemer med følelserne i mit indre.. Springer frosten mine vandrør – er der for meget kulde i mine følelser lugter vandet – har jeg følelser ,der måske er hengemt og ligger og skaber brak vand.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

38 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Vi er forbundne og det jeg’et gør påvirker alt på denne klode – forts.: Bliver vi invaderet af kryb, insekter og andet slim lignende væsener Så har vi en invadering på et lavere niveau af vores tankemønstre. Det vil sige vi er invaderet af vores underbevidstheds tilknytning til det neurale netværk – fortidens tankemønstre og det kollektive ubevidste. Noget i dit indre vil derved opfatte sig som et offer, der kan angribes, undermineres og derved lever igennem tankeformer, der bygger på at andre styrer og invaderer.. Invasionen bliver synligt i de områder, der viser noget om hvorhenne - vores opfattelse bygger på invasion af det kollektive ubevidste – myrer f.eks. Kollektive opbygninger, hvor hver har sin rolle – og ikke kan træde ud og være individuel uden det koster.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

39 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Vi er forbundne og det jeg’et gør påvirker alt på denne klode – forts.: Myg – ( de findes ofte i nærheden af stillestående vand – ikke aktive følelser) Snegle er slim væsner –Vores slimhinder er det som opretholder form og balance melle de forskellige områder – men stadig er defunderbarer af væske. Og da væske er lig med følelser - så er en dræbersnegle invasion måske et tegn på - at du føler, du dræbes, når intimiteten træder ind i gennem dit indre og derved lader andre komme helt tæt ind på din identitets sphære.. Måske fordi din grænse sætning ikke iorden og derved overskrider du konstant dine egne grænser – dræbende for dit indre. Og støder derved livet bort, fordi intimitet opleves som dræbende i stedet for at evne at nyde og opleve det... Der, hvor vi er styret af vores ubevidste, der invaderes vi af neural styrede bevidstheder – Insekter og kryb – som invaderer vores sundhed og vores evne til at kunne nyde huset og haven.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

40 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Reptiler og jeg’et Er under beskrivelse - Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

41 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Er under beskrivelse - Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

42 Isis, the Eye of Horus Amygdala skal være under sindets lutrede
Kontrol – så vi ikke er slaver af det kollektive og underbevidstheden Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

43 Forklaring på vej  Til de kommende sider..
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

44 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
 It is impossible to limit the attributes of Isis, who possesses the powers of a water goddess, an earth goddess, a corn goddess, a star goddess, a queen of the Underworld, and a woman, and that she united in herself one or more of the attributes of all the goddesses of Egypt known to us. The symbol of Isis in the heavens was Sirius, known colloquially as the Dog Star reflecting its prominence in its constellation, Canis Major (Big Dog). Sirius was greatly beloved because its appearance marked not only the beginning of a New Year, but announced the annual Inundation of the Nile, which signified renewed wealth and prosperity for Egypt. As the power which shot forth the Nile flood, she was called Sati. As the embracer of the land and producer of fertility by her waters she was called Anqet. As the goddess of cultivated lands and fields she was Sekhet. As the goddess of the harvest she was Renenet. As one linked to rebirth she was associated with the Phoenix. As the producer and giver of life she was Ankhet. As the great lady of the Underworld, who assisted in transforming the bodies of the blessed dead into those wherein they were to live in the realm of Osiris, she was Ament - the hidden goddess - mother of Ra. In this capacity she shared with Osiris the attribute of Giver of Life providing food for the dead as well as for the living. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

45 Hvad er balance og hvorfor
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

46 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

47 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

48 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

49 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

50 Læren om Kymatik, lyd og form
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

51 Læren om Kymatik, lyd og form
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

52 den nøjagtige sammensmeltnings frekvens opståen
2 bølgers interferens Er Kromosoner et stil billede på den nøjagtige sammensmeltnings frekvens opståen Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

53 Læren om Kymatik, lyd og form
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

54 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Yin og yang, feminin og maskulin, plus og minus altid to modsætninger der skaber elektricitet og afhængighed Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

55 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

56 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
I menneskets indre eksisterer dualiteten – årsagen til vi er i fysisk fast form og inde under en del af tyngdekraftens påvirkning Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

57 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Så når Sjælen, som arbejder gennem ånden - skal dybere ned – skal der åbnes gennem menneskets indre via modpolernes kræfter.. Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

58 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

59 Som foroven således forneden
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

60 Alt udfolder sig indefra
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

61 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral
Øjet er sjælens spejl Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

62 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

63 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

64 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

65 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

66 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

67 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

68 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

69 Universet er indeholdt i ET ATOM Alt udspringer fra samme kilde
Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

70 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

71 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

72 Sjælens Alkymi - Hjertets Gral

73


Download ppt "Sjælens Alkymi – Hjertets gral"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google