Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aftens temaer Hvordan lærer børn bedst?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aftens temaer Hvordan lærer børn bedst?"— Præsentationens transcript:

1 Aftens temaer Hvordan lærer børn bedst?
Hvordan kan vi bedst muligt støtte op omkring lektier? Hvordan lærer vi vores børn at ”kunne selv”? Hvordan lærer børn bedst? LeneHeckmann.dk

2 Når dette oplæg er slut, så skulle du gerne have fået…
Værktøjer til hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt Viden om læringsstile Bekræftelse/ bevidsthed omkring egen gode forældrerolle LeneHeckmann.dk

3 Hvad virker? John Hattie bygger på og opsummerer 800 metaanalyser baseret på studier med 83 millioner elever 138 faktorer som er opstillet i en prioriteringsliste efter hvilke, der har størst effekt Kategoriseret efter tilknytning til: Skolen, Læreren, undervisningen, eleven, hjemmet eller curricula Kilde: J. Hattie, 2009, Visible Learning LeneHeckmann.dk

4 Metaanalyser af elevernes læringsudbytte
Betingelser tilknyttet skoleniveau og organisering er blevet tillagt overdreven betydning: Skolestørrelse, skolebygninger og økonomi betyder i sig selv blot lidt for elevernes læringsudbytte Organisering som niveaudeling, åbne skoler / åben undervisning, aldersblanding, reduceret klassestørrelse, individualiseret undervisning har en gennemsnitlig effekt på 0,08. Dette er nærmest ingen effekt. Enkelte faktorer har negativ effekt på læring. Lektier har en lille effekt Testning alene har meget lille betydning, tests skal bruges i en sammenhæng. Kilde: J. Hattie, 2009, Visible Learning LeneHeckmann.dk

5 Metaanalyser af elevernes læringsudbytte
De faktorer der er tilknyttet læreren har en gennemsnitseffekt på 0, De vigtigste er: Selvevaluering som kompetence hos eleven Tilbagemelding (feedback) til eleverne Tydelighed fx i form af direkte instrukser om arbejdsindsats, læringsmål og adfærd Lærerens evne til at lede klassen Relationen mellem elev og lærer Forældre støtte Kilde: J. Hattie, 2009, Visible Learning LeneHeckmann.dk

6 Bevidsthed om egen forældrerolle
LeneHeckmann.dk

7 Bevidsthed om hvordan vi tænker
Hvad siger du? Er dette glas halvtomt - eller halvfuldt? LeneHeckmann.dk

8 Spejlneuroner Spejler følelser Spejler bevægelse
Kilde: Daniel Goleman, USA LeneHeckmann.dk

9 To forskellige tænkemåder
Klasseledelse To forskellige tænkemåder Tænkemåde A - Lineær tænkning - Reparation - Optaget af personen - Fokus på fortiden - Fortolkninger - Fokus på problemer - Mangelsyn Ad hoc løsninger Tænkemåde B - Cirkulær tænkning - Læring og udvikling - Optaget af relation - Fokus på ”her og nu” - Beskrivende observationer - Fokus på muligheder - Ressourcesyn - Systematisk arbejde LeneHeckmann.dk LeneHeckmann.dk og Mayland Consult

10 Summe opgave Hvornår anvender du tænkemåde A
Hvornår anvender du tænkemåde B Hvorfor? LeneHeckmann.dk

11 Bevidsthed om hvordan vi kommunikerer
Du siger ikke det, du siger Du siger det, der bliver hørt Du skriver ikke det, du skriver Du skriver det, der bliver læst Du viser ikke det, du viser Du viser det, der bliver set Du gør ikke det, du gør Du gør det, der bliver oplevet

12 Bevidsthed om hvordan vi kommunikerer
Klasseledelse Bevidsthed om hvordan vi kommunikerer Vi kommer nemt til at: Tale om det, vi ikke vil have Bruge Du-sprog Skælde ud og irettesætte Men vi bør: Tale om det, vi gerne vil have Bruge Jeg-sprog Rose og opmuntre LeneHeckmann.dk LeneHeckmann.dk og Mayland Consult

13 Bevidsthed om hvordan vi kommunikerer
Det vil sige fem gange så meget ros, opmuntring og bekræftelse af ønsket adfærd som irettesættelser og brug af konsekvenser LeneHeckmann.dk

14 Bevidsthed om hvad vi gør
LeneHeckmann.dk

15 Bærefri zone Børn skal lære at blive selvhjulpne!
Vi skal arbejde på at give børnene handlekompetence – om at kunne gøre selv. LeneHeckmann.dk

16 Summe opgave Hvor bevidst er du om egen forældrerolle?
Hvordan tror du dit barn ville beskrive dig som forælder? LeneHeckmann.dk

17 Rita og Kenneth Dunns Læringsstilsteori
LeneHeckmann.dk

18 Læringsstile – hvorfor?
-Fordi det kan være et værktøj til at forstå, hvorfor noget virker for nogen, og måske ikke virker for andre! -Fordi vi skal være bevidste om, at den læringsstil/ undervisningstil vi som professionelle voksne har, ikke altid er den samme som den vores elever har. LeneHeckmann.dk

19 Læringsstile – hvad er det?
Et menneskes læringsstil handler om, hvordan det enkelte menneske: Koncentrerer sig om ny og svær information Bearbejder denne information Lagrer denne information Bruger denne information LeneHeckmann.dk

20

21 Analytisk/Holistisk Holistiske Analytiske 71 % børn – 55 % voksne
Jeg er god til at koncentrere mig om flere opgaver på en gang Jeg er god til at finde på forskellige og lidt anderledes løsninger Jeg taler meget Jeg kan godt lide at beskæftige mig med kreative ting Jeg kan godt lide først at få overblik over hele indholdet Jeg kan godt lide, når læreren fortæller vittigheder og små sjove historier Jeg forbereder mig ofte først i sidste øjeblik Jeg reagerer mere ud fra det, jeg føler, end det, der er logisk Jeg er god til at planlægge mine opgaver Jeg er god til at læse hurtigt Jeg er god til at tale flydende Jeg kan godt lide at få tingene gennemført trin for trin Jeg kan godt lide at afslutte en ting ad gangen Jeg kan godt lide at have orden i mine ting Jeg kan godt lide at forberede mig i god tid Jeg reagerer mere ud fra, hvad der er logisk, end det, jeg føler Analytiske 12 % børn - 28% voksne 17 % Fleksible LeneHeckmann.dk

22 Sådan hjælper du den analytiske elev bedst muligt
Rutiner og struktur Lav en tydelig arbejdsplan gerne nummereret Step-by-step Få bolde i luften Giv logiske forklaringer Forklar detaljer LeneHeckmann.dk

23 Sådan hjælper du den holistiske elev bedst muligt
Skab en hyggelig atmosfære Giv valgmuligheder – ægte valgmuligheder! Mange bolde i luften Brug utraditionelle og sjove indgangsvinkler, når du giver eleven en forklaring Start gerne med en sjov vittighed Fortæl hvad det skal ”ende” med LeneHeckmann.dk

24 Analytisk/holistisk Elever der overvejende har en analytisk stil
har en tendens til at have brug for: Ro Godt lys Formelt design At arbejde alene At lave en ting ad gangen Lange arbejdsperioder Struktur Elever der overvejende har en holistisk/global stil Dæmpet belysning Afslappet atmosfære Uformelt design At arbejde sammen med andre Korte arbejdsperioder At det summer af aktivitet LeneHeckmann.dk

25 Summe opgave Hvordan lærer du selv bedst?
Er du mest analytisk eller holistisk? LeneHeckmann.dk

26 Auditiv - Høre børnene 12 % er auditive
Jeg er god til at huske det, jeg får fortalt Jeg er god til at huske lange tekster til sange, som jeg hører Når jeg skal huske en kode, kan jeg høre den for mig Når jeg får noget fortalt, kan jeg huske det igen ved at høre det for mig Jeg lærer bedst i skolen, når læreren fortæller om emnet Jeg kan godt lide at lege med rim og remser LeneHeckmann.dk

27 Visuel – Se børnene 40% er visuelle
Jeg er god til at huske det, jeg har læst Jeg er god til at huske film Jeg har let ved at huske billeder og ansigter Når jeg skal huske en kode, kan jeg se den for mig Jeg forstår bedst en forklaring, når jeg læser den Jeg kan bedst lære i skolen, når læreren skriver på tavlen eller bruger billeder Jeg kan godt lide at tegne og skrive ”Don´t tell it, show it”. LeneHeckmann.dk

28 Taktil – Røre børnene 30% er taktile
Jeg er god til at huske noget, hvis jeg tegner, mens jeg får det forklaret Jeg er god til at lytte, hvis jeg må pille ved noget imens Jeg er god til at lave ting med mine hænder Når jeg skal huske en kode, så sidder den i hænderne Jeg forstår bedst en forklaring, hvis jeg kan arbejde med konkrete materialer Når jeg får noget fortalt, kan jeg bedst huske det, hvis jeg tager notater Jeg lærer bedst i skolen, hvis vi får nogle praktiske opgaver Jeg kan godt lide at arbejde ved en computer LeneHeckmann.dk

29 Kinæstetisk – Gøre børnene 18% er kinæstetiske
Jeg er god til at huske noget, hvis min lærer går rundt i lokalet Jeg er god til at lytte, hvis jeg selv må bevæge mig imens Jeg er god til at bruge min krop Når jeg skal huske en kode, går jeg rundt i lokalet og kommer så i tanke om den Jeg kan have brug for at repetere tingene mange gange Når jeg taler i telefon, går jeg ofte rundt imens Jeg lærer bedst noget nyt og svært ved at lave forsøg, drama eller rollespil LeneHeckmann.dk

30 I en gruppe med 20 2,4 auditive 8 visuelle 3,6 kinæstetiske 6 taktile
LeneHeckmann.dk

31 Lektier 1)Planlæg lektierne 2)Find et stamsted 3)Skab hygge
4)Sluk for mobilen 5)Hjælp ikke for meget 6)Snak med læreren Kilde: Guiden er lavet i samarbejde med Lene Skovbo Heckmann, konsulent og Lola Jensen, selvstændig familievejleder (2008) LeneHeckmann.dk

32 1. Planlæg lektierne Hæng et ugeskema op, hvor både børn og
forældre kan se, hvornår der skal laves lektier. På den måde slipper man for diskussionerne om, hvornår lektiearbejdet skal begynde. Samtidig får man overblik, så arbejdet påbegyndes i god tid. LeneHeckmann.dk

33 LeneHeckmann.dk

34 2. Find et stamsted Det er en fordel for de fleste
børn, at de har et fast sted at lave lektier. Til gengæld er det forskelligt, hvor og hvordan børn arbejder bedst. Nogle har brug for at sidde ned, mens andre arbejder bedst stående eller liggende. Har du et barn, der let distraheres, er det vigtigt, at der ikke ligger ting rundt om barnets arbejdsplads, som kan forstyrre koncentrationen. LeneHeckmann.dk

35 3. Skab hygge Sørg for, at det daglige lektiearbejde bliver en
hyggestund i stedet for et nødvendigt onde. Man kan for eksempel servere lidt saftevand og gulerødder, mens arbejdet står på. Vær nærværende over for dit barn. Sæt tid af til hjælpen, så du ikke render og laver alt muligt andet imens. Er tankerne andre steder, bliver man nemlig lettere irriteret, og så forsvinder hyggen LeneHeckmann.dk

36 4. Sluk for mobilen Når dit barn skal lave lektier, er
det vigtigt, at der er ro omkring arbejdspladsen. Sørg for at tv, radio og ikke mindst barnets mobiltelefon er slukket. Det er svært at arbejde koncentreret, hvis der hele tiden tikker sms’er ind på mobiltelefonen. Til gengæld arbejder nogle børn bedre til musik. Især klassisk musik kan have en beroligende effekt i en arbejdssituation. LeneHeckmann.dk

37 5. Hjælp ikke for meget Det er vigtigt, at man som
forælder ikke overtager lektiearbejdet, så man selv sidder og laver opgaverne. Rollen som hjælper er primært at sikre, at barnet har forstået, hvad opgaven går ud på. Kom eventuelt med eksempler på, hvordan lignende opgaver kunne løses. I forbindelse med lektiesituationen er det væsentligt at rose barnet, så motivationen opretholdes LeneHeckmann.dk

38 6. Snak med læreren Er det blevet en kamp at lave
lektier med dit barn, kan du spørge barnets lærer om gode råd. Måske kan man aftale at sætte lektiemængden ned, så den passer bedre, eller man kan i fællesskab beslutte at arbejde på tid, i stedet for at barnet skal nå et bestemt antal opgaver. LeneHeckmann.dk

39 Fik du det? Værktøjer til hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt
Viden om læringsstile Bekræftelse/ bevidsthed omkring egen gode forældrerolle LeneHeckmann.dk

40 Tak for denne gang LeneHeckmann.dk


Download ppt "Aftens temaer Hvordan lærer børn bedst?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google