Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

e-bolighandel og e-garanti

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "e-bolighandel og e-garanti"— Præsentationens transcript:

1

2 e-bolighandel og e-garanti
Købers PI er købers pengeinstitut og garantistiller Sælgers PI er sælgers pengeinstitut og garantimodtagers pengeinstitut Ejendomsmægler er formidleren af den pågældende ejendom og evt. Berigtiger samt evt. Regulerings- og Refusionsopgører Købers Rådgiver og evt. Berigtiger samt evt. Regulerings- og Refusionsopgører er f.eks. en boligadvokat

3 e-bolighandel og e-garanti
Hvornår? e-bolighandel anvendes ved alle kontanthandler baseret på DE’s ”Standardkøbsaftale for ejerboliger, fritidshuse og grunde”, hvor ejendomsmægleren ønsker at gøre brug af e-bolighandel. e-garanti anvendes i alle private ejendomshandler, hvor købers pengeinstitut skal stille garanti for restkøbesummen. e-garanti kan anvendes alene eller i sammenhæng med e-bolighandel Hvad? Ejendomsmægler, Køber PI, Købers Rådgiver & Sælgers PI, henter, ilægger og opdaterer handelens dokumenter i e-bolighandel. e-bolighandel sikrer løbende advisering af aktørerne og sikrer adgang til handelens dokumenter. Købers pengeinstitut stiller garanti for restkøbesummen digtalt. Sælgers pengeinstitut modtager garantien og deltagerne adviseres når garantien er stillet.

4 Evt. Frist-forlængelse
e-bolighandel 1/3. Frem til e-garanti 6. Henter dokumenter. Kontrol af indhold, frister etc. Evt. forbehold & evt. opdatering af kontaktoplysninger Evt. Anmodning Frist-forlængelse Svar Evt. Frist-forlængelse Forbehold Øvrige dokumenter Salgs-opstilling 3 e garanti 1 Salgs-budget Formidlings-aftale Adgang til salgsopstilling og evt. adgang til Formidlingsaftale og Salgsbudget 2 Opdateret 4 Købsaftale 5 6 9 8 e bolighandel 7

5 e-bolighandel 1/3 - trin for trin
Handling Beskrivelse Ansvar Øvrige aktører Frist Salgsforberedelse og oprettelse af e-bolighandel Sælger underskriver formidlingsaftale med evt. samtykke. Ejendomsmægleren udarbejder og ilægger salgsopstilling. Mægler kan vælge at ilægge formidlingsaftale og salgsbudget. Ingen frist Adgang til dokumenter – Sælgers PI Sælgers pengeinstitut adviseres automatisk, når der er adgang til salgsopstilling og evt. Salgsbudget og Formidlingsaftale Straks Opdateringer af salgsopstilling Evt. opdateringer af salgsopstilling med versionsnr. bliver tilgængelig i e-bolighandel. Løbende Købsaftale Øvrige dokumenter. Tildeler roller. Ejendomsmægler ilægger købsaftale og underliggende dokumenter. Tildeler roller. Disse roller får adgang til dokumenter 1 2 4 5 Salgsopstilling tilgængelig Alle pengeinstitut og rådgivere kan trække salgsopstillingens data på baggrund af f.eks. adresse eller matrikelnr. Eget initiativ 3 Evt. fristforlængelse Har en aktør behov for fristforlængelse kan man anmode om dette. 8 e bolighandel Kontrol af indhold og frister. Evt. forbehold Henter dokumenter. Kontrol af indhold, frister etc. Evt. forbehold og evt. opdatering kontaktoplysninger. 6 Accept af fristforlængelse Mægler accepterer en evt. anmodning om fristforlængelse 9 Underskrevet købsaftale Kontrol af indhold, frister etc. Ejendomsmægler og Sælgers PI angiver kontonr. for 1. udbetaling og til overførsel af restkøbesummen. 7

6 e-bolighandel 2/3 - e-garanti
Evt. Accept Tilbage-kaldelse Garanti Opretter e-garanti. Evt. via e-bolighandel Udarbejder Garanti. Deponerings Konto-nummer XXXX XXXXX 5 Erstatnings- 6 Godkendelse 7 e garanti 2 Anmodning 4 3

7 e-bolighandel - 2/3 trin for trin – e-garanti
Handling Beskrivelse Ansvar Øvrige aktører Frist Oprettelse af e-garanti & udarbejdelse af garanti Købers PI opretter e-garanti, tilknytter til en evt. ejendomshandelsproces og udarbejder garanti. Jf. købs-aftale Signering og ilæggelse Garantien signeres og ilægges. Købs-aftale Evt. Tilbagekaldelse af Garanti Købers PI kan ved evt. fejl i sagsbehandling eller hvis køber skifter pengeinstitut, anmode om Tilbagekaldelse af Garanti. Eget initiativ 1 2 4 Evt. accept af Tilbagekaldelse af Garanti Når Sælgers PI bekræfter at tilbagekaldelsen er accepteret, ophører Garantien og øvrige aktører adviseres. Straks 5 Evt. Erstatningsgaranti Købers PI kan, ved evt. fejl i Garanti eller hvis der er behov for at op- eller nedskrive garantibeløbet, udarbejde en Erstatningsgaranti. 6 Evt. godkendelse af Erstatningsgaranti Når Sælgers PI har godkendt Erstatningsgaranti, er denne gyldig og den eksisterende Garanti frigives. Øvrige aktører adviseres. 7 Angivelse af deponeringskonto Sælgers PI skal ved modtagelsen af garantien angive et deponeringskontonummer til købers pengeinstitut. 3

8 e bolighandel e garanti e-bolighandel 3/3. Efter e-garanti 7
Evt. Udsæt afslutning Frigivelse Deponerede midler 7 Afslutning Refusions-opgørelse Slut-afregning 3 1 4 Deponering restkøbesum 2. Garanti opfyldes og lukkes automatisk på overtagelsesdagen 5 6 e bolighandel e garanti

9 e-bolighandel 3/3 - Trin for trin
Handling Beskrivelse Ansvar Øvrige aktører Frist Deponering af restkøbesum Købers Pengeinstitut deponerer restkøbesum på den angivne deponeringskonto Købs-aftale Frigivelse Garanti Garanti opfyldes og lukkes automatisk på overtagelsesdagen Slutafregning Ejendomsmægler udarbejder og ilægger slutafregning. Afslutning e-bolighandel e-bolighandel afsluttes automatisk 190 dage efter overtagelse 190 dage efter over-tagelse 1 2 4 7 Refusionsopgørelse Regulerings- og Refusionsopgører udarbejder og ilægger godkendt Refusionsopgørelse. 3 Frigivelse af deponerede midler Berigtiger frigiver alle deponerede midler. 5 Udsæt Afslutning Afslutning af e-bolighandel kan udsættes, hvis en af sagens aktører har behov for det. Udsættelsen registreres i e-bolighandel. Straks 6 e bolighandel


Download ppt "e-bolighandel og e-garanti"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google