Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hestens behov ved vedligehold

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hestens behov ved vedligehold"— Præsentationens transcript:

1 Hestens behov ved vedligehold

2 Vedligeholdsbehovet For at forstå hvordan du beregner fodermængderne til ungheste, sportheste og alle andre typer af heste er det nødvendigt at først forstå hvor meget energi og hvilke næringsemner hesten har brug for ”bare at overleve fra dag till dag” Det er det som kaldes for vedligeholdsbehovet! Denne lektion har tre dele: Teori: Hvordan beregnes behovet til vedligehold Demonstration: Hvordan du anvender PC-Horse til at sammensætte en foderplan Praktik: Fordele foderrationen på flere måltider

3 Formål Du skal forstå hvad som menes med begrebet ”vedligeholdsbehov”
Du skal kunne beregne vedligeholdsbehovet for energi og protein (fordøjeligt råprotein) for heste af forskellig slags og køn Du ska kunne sammensætte dækkende foderplaner til heste med vedligeholdsbehov Du skal kunne vurdere anvendelsen af forskellige kvaliteter af grovfoder til heste med vedligeholdsbehov Du skal kunne suplere grovfodret i den daglige ration med kraftfoder eller tilskudssfoder så at hestens næringsbehov dækkes på den bedst mulige måde

4 Enheder for energi og protein
Hesten skal bruge energi til at holde stofskiftet i gang og gennemføre de daglige aktiviteter I Danmark anvendes Foderenhed Hest (Feh) som enhed for energi. I andre lande anvendes også enhederne Megajoule (MJ) eller Megakalorier (Mcal). Hesten har brug for protein til at erstatte celler som er blevet ødelagt eller gået tabt til, at opbygge nyt væv under tilvækst og drægtighed og for at producere mælk. I Norden anvendes Fordøjeligt råprotein som enhed for protein. I visse lande anvendes istedet begrebet Råprotein.

5 Hvad menes der med «Vedligeholdsbehov»
Med vedligeholdsbehovet mener vi næringsbehovet til en voksen hest som ikke udfører nogen form for arbejde eller træning og som hverken er drægtig eller mælkeproducerende. Vedligeholdsbehovet beregnes baseret på hestens kropsvægt, race/type og køn. Kropsvægten fastsætter du ved enten at veje hesten eller ved at måle hestens gjord-omfang og omregne resultatet til kropsvægt. Race/type. Visse hestetyper er mere «let fodrede» end andre. Det skyldes at de har et roligere sind og derfor kræver noget mindre energi. Ponnyer og koldblodsheste anses ofte at være mere letfodrede end mere ædle heste. Vær opmærksom på at der kan være betydelige variationer mellem heste indenfor samme race. Køn. Hingste har ofte et højere vedligeholdsbehov end hopper og vallaker. Dette gælder for behovet til energi og for fordøjeligt råprotein som normalt øges med 10 procent i forhold til hopper og vallaker.

6 Hvordan opgives vedligeholdsbehovet for energi?
Energibehovet til heste angives som Feh (nettoenergi) . De fleste korn- og kraftfoderblandingar har et energiindhold på 0,9-1,1 FEh pr kg foder. Hø, wrap, græs, halm og rodfrugter kaldes for grovfoder Når vi sammenligner energiindeholdet i grovfoder er det vigtigt at det sammenlignes pr kg tørstof (TS), dvs pr kg helt tørt foder. Dette fordi at vandindholdet i wrap og græs kan variere meget Et almindeligt energiindhold i grovfoder (undtagen halm) kan være 0,4 – 0,6 FEh pr kg tørstof (helt tørt foder), men dette kan variere ganske meget. Når vi tager en grovfoderanalyse opgives energiindeholdet både pr kg foder og pr kg tørstof (TS).

7 Hvordan beregnes vedligeholdsbehovet for energi?
Vedligeholdsbehovet for energi til hopper og vallaker beregnes som: O,8 FeH per 100 kg kropsvægt Dette gælder de mest let fodrede heste. Race/type er da «Uforædlede ponnyer og koldblodsheste». Til varmblodsheste og kaldblodstravere øges det beregnede vedligeholdsbehov med 5 procent. Beregningen bliver da 0,8 FeH x 1,05 pr 100 kg kropsvægt. Til fuldblodsheste øges det beregnede vedligeholdelsbehov med 10 procent. Beregningen bliver da 0,8 FeH x 1,10 pr 100 kg kropsvægt. Til hingste beregnes yderligere 10 procent ekstra eftersom hingste typisk er mere urolige. NB! Dette er standard beregninger, vi må alltid tage hensyn til at det er forskelle mellem individerne også indenfor samme Race/type og Køn.

8 Hvordan beregnes vedligeholdsbehovet for fordøjelig råprotein?
Vedligeholdsbehovet for fordøjelig råprotein (Ford.råprot) beregnes som: 80 gram pr FeH Det vil sige at vi først må beregne energibehovet til vedligehold og derefter gange antal FeH med 80 gram. Eksempel 1: En fjord hoppe med en kropsvægt på 400 kg har et energibehov til vedligehold på 0,8 FEh x 400/100 = 3,2 FeH Proteinbehovet regnet som Ford.råprot bliver da: 80 gram x 3,2 = 256 gram. Eksempel 2: En araber hoppe med en kropsvægt på 400 kg har et energibehov til vedligehold på 0,8 FeH x 1,05 x 400/100 = 3,4 FeH Proteinbehovet regnet som Ford.råprot bliver da: 80 gram x 3,4 = 272 gram. Araberhoppen regnes her som en varmblodshest og får beregnet et 5 procent højere energibehov i .f.t koldblodsheste . Så bliver også proteinbehovet 5 procent højere.

9 Grovfoder TS, min. 1,5 % af kropsvægt
Hvordan man sammensætter en god foderplan til heste med vedligeholdelsesbehov? Generel rations-pyramide Heste i vedligehold kræver normalt kun grovfoder (1) og eventuelt noget kraftfoder (2) plus salt och vitaminer/mineraler. Energi- balance Havre, byg, roefiber, veg. olje, mm Kraftfoder, Op til 0,5 % af kropsvægt Kraftfoder-blandinger Grovfoder TS, min. 1,5 % af kropsvægt Hø, wrap, græs 1 Plus salt, vitaminer og mineraler ved behov. 3 2 Dette er notater 1 KV=Kropsvægt TS=Tørstof

10 Demonstration: Hvordan du bruger PC-Horse til at sammensætte en dagsration til en hest i vedligehold

11 Haflinger Mia Køn: Hoppe Alder: 5 år Kropsvægt: 470 kg
Blodstype: Koldblodshest Behov: Vedligehold Kommentar: Mia går meget ude og vi har derfor sat kryds ved”Går på fold” som betyder at vedligeholdsbehovet øges med ca. 10% i programmet.

12 Her er næringsbehovet beregnet
Når næringsbehovet til hesten er beregnet er det op til dig at sammensætte en daglig foderration som: Dækker næringsbehovet så godt som muligt Tilfredsstiller hestens behov for grovfoder i den daglige foderration. Det vil sige giver tilsrækkelig med tyggetid og beskæftigelse.

13 Begynd med grovfoderet
Vi skal nu vælge foder till Mia. Så starter vi altid med grovfoderet!

14 Gå til foderlisten i den aktuelle stald og vælg fodertypen ”Grovfoder”
Så fremkommer Mine foderemner som er mærket med en stjerne hvis du har indlagt egne foderanalyser. Yderligere får du et antal færdige standard grovfoderemner frem Vælg ett grovfoder og se hvordan hvordan det passer ind i foderplanen for Mia Du kan vælge flere alternativer og se hvordan foderplanen bliver når grovfodrets kvalitet ændres

15 Hø af gennemsnits kvalitet.
7 kg hø dækker næsten vedligeholdsbehovet for energi (FE). Denne mængde modsvarer 1,5 kg hø pr 100 kg kropsvægt. Hvis høet har et tørstofindhold på 85% modsvarer det: 7 x 0,85/4,7 = 1,27 kg grovfoder TS pr 100 kg kropsvægt. Udover høet gives lidt kraftfoder samt mineralfoder for at dække behovet for mineraler og vitaminer .

16 I dette exempel har vi valgt noget sent høstet hø.
Det vil sige at høet indeholder mindre energi end det forrige exempel. Når vi giver 7 kg af denne høkvalitet ser du at vi bør suplere rationen med kraftfoder (1,3 kg). Kraftfoderet indeholder vitaminer och mineraler så vi kan reducere mængden af mineralfoder.

17 I detta exempel har vi valgt Wraphø 60% tørstof.
Vi ser da at vi bør give 10 kg wrap for at dække energibehovet til Mia. Mængden af grovfoder TS pr 100 kg kropsvægt bliver i denna ration: 10 kg x 0,6/4,7 = 1,28 kg Mængden mineraltilskud bliver næsten den samme som i rationen med hø af middel kvalitet.

18 Praktisk øvelse: Sammensæt foderplaner til din egen hest i «vedligehold»
Vælg hesten eller beregn vægten i PC-Horse udfra gjordmålet Tag udgangspunkt i dit eget grovfoder, gerne ved hjælp af en foderanalyse Varierer evt. hestens aktivitet for at se forskelle i behovene Hvor godt passer den beregnede foderplan med de fodermænder du bruger i dag?

19 Yderligere arbejde med vedligeholdssbehov
Beregn behov og sammensæt foderplaner til heste af forskellig type/race og køn. Udregn alternative foderplaner med forskellig slags grovfoder og af forskellig kvalitet. Vær omhyggelig med at hesten altid får tilstrækkelig med grovfoder beregnet som tørstof(TS).

20 Egne billeder Her kan du lægge dine egne billeder og lektioner ind ...


Download ppt "Hestens behov ved vedligehold"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google