Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jørgen Helstrup International Koordinator

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jørgen Helstrup International Koordinator"— Præsentationens transcript:

1 Jørgen Helstrup International Koordinator
PRAKTIKMØDE 26. OKTOBER 2011 Jørgen Helstrup International Koordinator

2 Dagens tekst Praktikophold Regler Overvejelser Procedure Økonomi
Praktik i udlandet Husk! Nyttige links

3 1. Reglerne Det siger reglerne ang. praktikophold: Kandidatstuderende kan tage et praktikophold enten i deres 7., 8. eller i særlige tilfælde 9. semester Klare ufravigelige krav: opholdet skal kunne meritoverføres til den danske uddannelse og SKAL vare mellem 3 og 5 måneder INDENFOR de normale semesterperioder Udprøvning: Godkendelse af logbog samt praktikrapport, samt udført evaluering

4 2. Hvorfor et praktikophold
* Mulighed for at afprøve de færdigheder I har oparbejdet hidtil * Få spejlet de studiobaserede forløb, I har været igennem, med virkeligheden på en tegnestue * Afklaring af, om tegnestuen er den fremtid, I ser for Jer * Etablering af faglige forbindelser og netværk, som kan hjælpe Jer, når I engang er færdige

5 2. Hvorfor - hvor?? Overvej hvor du vil hen! Danmark: Lokalt, længere væk (Thisted, Kolding, Esbjerg har også arkitektvirksomheder!!) Udlandet: Europa, Asien, Nord- og Sydamerika har trukket en del praktikanter fra os

6 2. Hvorfor - forudsætninger
Der kan være særlige forudsætninger, som sætter en begrænsning for, hvor du kan komme hen; Virksomhedsmæssige: Du SKAL være under supervision af en med den korrekte faglige baggrund Sproglige; Det nytter ikke at tage til Litauen, hvis der alene arbejdes på litauisk i virksomheden! Faglige; Støtter virksomheden den faglige vision du har? Økonomiske; Er opholdet realistisk økonomisk set??

7 2. Hvorfor - brancher Brancherne kan være mange typer: Arkitektvirksomheder (store/små) Byfornyelsesselskaber Ingeniørvirksomheder Designafdelinger Interesseorganisationer (Bath Preservation Organization) Forlagsvirksomhed Glem ikke: Offentlige virksomheder; Kommuner, regioner, institutioner (f.eks. Kulturarvstyrelsen) Vi forventer, at ansættelse i denne sektor vil stige i løbet af de nærmeste år

8 3. Procedure Tal med din vejleder, og få ham/hende med på ideen! Find et praktiksted – enten en af dem vi samarbejder med, eller en som vi ikke samarbejder med. Husk – du skal tænke på det, som om du ansøgte om en fast stilling! Samarbejder vi ikke med virksomheden, kan vi lave en aftale – og vi har en særlig formular til det formål nemlig: Samarbejdsaftalen (en generel aftale som sikrer, at virksomheden ved, hvad vi og du forventer.) Formularen ligger på hjemmesiden – både på dansk og engelsk Aftalen godkendes af Arkitektskolen og virksomheden

9 3. Procedure - fortsat Der skal desuden, for ALLE, indgås en personlig praktikaftale for det mere præcise indhold af Jeres praktikperiode. Formularen ligger på hjemmesiden – på engelsk og dansk: Praktikaftalen SKAL godkendes af virksomheden, Arkitektskolen, vejleder OG dig selv Om du klarer samarbejdsaftalen først eller praktikaftalen er ligegyldigt. Det skal bare være i orden ved afrejse Når dette er klaret, er du så’n set klar til praktikken – ret enkelt, ikke!

10 3. Procedure - fortsat Husk! Når du ansøger om et praktikophold, så er et godt portfolio og et fornuftigt CV altså n ø d v e n d i g t. Især i udlandet, vil man være interesserede i at se Jeres portfolier, da man ikke nødvendigvis er SÅ godt kendt med Arkitektskolen Århus – hvis man da i det hele taget ved at vi er her!! Søg gerne uopfordret – og i GOD TID – gerne op til 4 – 5 måneder før påtænkt start!

11 3. Procedure - fortsat Proceduren kort fortalt:
Find praktiksted/tal med vejleder Udlandsophold: tal med Jørgen Helstrup!! Er stedet godkendt (check’e med listen) ja: lav praktikaftale (download dokumentet, send den til virksomheden) nej: send dem praktiksamarbejdsaftalen Send praktikaftaledokumentet til virksomheden Send materialet til studiekontoret underskrevet af: Samarbejdsaftalen: kun virksomhedskontakten Praktikaftalen: Virk. Kontakten, vejleder og dig selv 6. Vi sender en kopi til dig, når aftalen er underskrevet

12 4. Økonomi Et praktikophold finansieres typisk af:
* SU – kræver at opholdet meritoverføres * Erasmusstipendium -kun for virksomheder i Europa + EØS * Opsparing * Legater: husk det er tidskrævende at søge legater. Du kan godt starte selvom du ikke er optaget på en institution. Der er ingen nem vej anden end hårdt arbejde. Du kan finde informationer om legater i aviser, kommunale hjemmesider, opslag og på internettet (den bedste ressource er: ). HUSK! Hvis du skal betale for oplysningerne er det oftest penge ud af vinduet!!!! * Nogle steder kan få løn under praktikken - men det er undtagelserne (i visse lande er det vist lovpligtigt)

13 4. Økonomi - fortsat For de studerende, som søger uden for de lande som deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde ERASMUS, er der yderligere en mulighed for økonomisk støtte: Arkitektskolens internationaliseringspulje, som man finder flere oplysninger om på: /internationaliseringspuljen/

14 5. Praktikophold i udlandet
Du kan for så vidt tage et praktikophold på månen – vi er ligeglade, så længe der foreligger en praktiksamarbejdsaftale med virksomheden og en praktikaftale Især med praktikophold i udlandet, er det en supergod ide at STARTE I GOD TID – sgu’! Ting tager tid – især hvad angår VISUM og evt. forsikring. Du skal evt. betale for at få ordnet visum (f.eks. Til USA)

15 5. Praktikophold i udlandet - fortsat
Start med at undersøge, om du skal have visum eller ej – hos den stedlige repræsentation (ambassade/konsulat) Forvent IKKE at praktikstedet har styr på regler og krav!

16 6. HUSK Jeg hjælper gerne, hvis der er noget du ikke forstår eller processen løber ind i problemer Jørgen Helstrup Får du brug for at tale med mig, så book en tid – jeg kan være lidt besværlig at få fat på!

17 7. Nyttige links Regler mv.: Praktikopslag: Praktikdokumenter: Godkendte praktiksteder: Praktikrapport mv.:


Download ppt "Jørgen Helstrup International Koordinator"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google