Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Acceleratorfysik, Introduktion Olav Berrig (Beam physics group)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Acceleratorfysik, Introduktion Olav Berrig (Beam physics group)"— Præsentationens transcript:

1 Acceleratorfysik, Introduktion Olav Berrig (Beam physics group)
Baseret på Elena Wildners presentation – Oktober 2006.

2 Indholds fortegnelse INDLEDNING RELATIVITET I DAGLIGDAGEN
PARTIKEL KILDER OG ACCELERATION SYNCHROTRONER Acceleration Kræfter som virker på partiklerne Styring EXPERIMENTER “Targets”, “Colliders” Luminositet ACCELERATORTEKNOLOGI Vakuum Superledende magneter EKSEMPEL: LHC REFERENCER

3 Hvor bruger man acceleratorer?
I gamle TV’er: Katodestrålerør Materialefysik Fotoner fra elektroner (=synkrotron stråling) Medicin Røntgen, synkrotron stråling Protoner og ioner Radioaktive stoffer til diagnose: Positron Emission Tomography (PET) Fysik INDLEDNING .

4 Acceleratorer på CERN Energier: Enheder? Linac 50 MeV PSB 1.4 GeV
PS GeV SPS 450 GeV LHC TeV INDLEDNING Enheder?

5 Enheder: ElektronVolt
Elektronvolt, energienhed med betegnelsen eV, anvendes som enhed for små energier (joule) 1 eV er mængden af kinetisk energi en elektron (e ~ 1.602· C) vinder ved at blive accelereret gennem en elektrostatisk potentialforskel på én volt: 1 eV = 1.602·10-19 joule. Indenfor partikelfysik anvendes elektronvolt også som enhed for masse, eftersom masse og energi er tæt knyttet via formlen: E = mc2, m = g.m0 m er partiklens masse og c lysets hastighed i vakuum. Hvilemassen for en elektron er cirka x kg = 0.5 MeV. Hvilemassen for en proton er cirka x kg = GeV ACCELERATORKÆDEN Acceleration Total energi

6 Relativitet Når partiklerne accelereres til hastigheder (v) som nærmer sig lysets (c): vi må ta’ hensyn til relativistiske effekter ACCELERATORKÆDEN Total energi Hvile masse

7 Relativitet Massen af partiklen bliver større – set fra ”laboratory frame” Længden af et bundt partikler bliver mindre – set fra ”laboratory frame” ACCELERATORKÆDEN Tiden går langsommere – set fra ”laboratory frame” Approksimation

8 Relativitet Hvordan ser vi relativistiske effekter i dagligdagen? Beamen bliver mindre Partiklernes hastighed overstiger aldrig lysets hastighed Bøjnings vinklen af en magnet er en function af partiklernes bevægelsesmængde (og ikke af partiklernes hastighed) ACCELERATORKÆDEN Pythagoras for energier: Da normalt E>>E0 : Enheden for bevægelsesmængde: GeV/c

9 “beam line” fra BOOSTER til PS
Relativitet Beamen (=strålen) bliver tyndere når dens energi bliver højere. Et eksempel på ”relativitet i aktion” LHC beam pipe (450 GeV – 7 TeV ) ACCELERATORKÆDEN “beam line” fra BOOSTER til PS

10 Relativitet ACCELERATORKÆDEN Laboratory frame: charge density
Samme princip som når to parallel ledninger tiltrækker hinanden og strømmen går i samme retning: ACCELERATORKÆDEN “The anti-protons go outwards and the current goes inwards” Laboratory frame: charge density Beam of anti-protons E B-field Test particle F

11 Relativitet ACCELERATORKÆDEN Moving frame: Beam of anti-protons E
B-field Test particle F ACCELERATORKÆDEN Moving frame: Der er ikke noget magnet-felt set fra test partiklens reference system

12 Et eksempel på relativitet
RF frekvensen ændre sig (stort set) ikke med stigende energi (over en vis energi). Dvs. at partiklernes hastighed ændre sig ikke! Et eksempel på relativitet ACCELERATORKÆDEN

13 Et eksempel på relativitet
Vinklen som en partikel har når den har passeret en bøje magnet, afhænger af partiklens bevægelsesmasse (og ikke af dens hastighed; ved høj energi er hastigheden - stort set - konstant). Dvs. at massen stiger med stigende hastighed Et eksempel på relativitet ACCELERATORKÆDEN P/e=”Magnetic rigidity” vt vs

14 Et eksempel på relativitet
Når partiklernes nominelle energi er mindre end ”the gamma transition energy”, så vil en partikel med større energi end den nominelle have højere hastighed og have en hurtigere omløbshastighed. V > Vnominel Nominelle energi < ”gamma transition energy” Et eksempel på relativitet ACCELERATORKÆDEN Når partiklernes nominelle energi er større end ”the gamma transition energy”, så vil en partikel med større energi end den nominelle have stort set samme hastighed som de andre, men da den har en større radius vil den have en langsommere omløbshastighed. V ~ Vnominel Nominelle energi > ”gamma transition energy”

15 Basis for relativitets teorien
Ole Rømer måler – som den første – at lyset har en hastighed! Basis for relativitets teorien Ole Rømer målte – i 1671 på Uranienborg (Stjerneborg) på øen Hven - omløbstiden på Io (en af Jupiters måner). I 1672 tog Rømer til Paris for at arbejde som Cassinis assistent. Cassini og Rømer observerede at IO’s omløbstid var kortere når Jorden bevægede sig mod Jupiter end når Jorden bevægede sig væk fra Jupiter. ACCELERATORKÆDEN B = Jupiter C, D = viser hvor Io træder hhv. ind i og ud af Jupiters skygge F,G = Jorden bevæger sig væk fra Jupiter >Io lang omløbstid K,L = Jorden bevæger sig hen mod Jupiter >Io kort omløbstid Solen og Jupiter betragtes i denne sammenhæng som stationære, da Jupiters omløbstid om Solen er ca. 12 år, mens Jordens omløbstid om Solen er et år.

16 Relativitet ACCELERATORKÆDEN
Hvad Rømer opdagede var et eksempel på Doppler effekten. Doppler effekten blev først kendt i Rømer konkluderede at lyset havde en endelig hastighed (lyset tøvede). DT/2 t0 t0+DT/2 tstop tstart L L-V*DT/2 JUPITER DOPPLER EFFEKT Fyrre omløb af Io — hvert på 42.5 timer — observeret når Jorden bevæger sig mod Jupiter tar 22 minutter kortere tid, end fyrre omløb af Io observeret når Jorden bevæger sig væk fra Jupiter ACCELERATORKÆDEN

17 Partikel kilder og acceleration
Duoplasmatron = Source  90 keV (kinetic energy) LINAC2 = Linear accelerator  50 MeV PSBooster = Proton Synchrotron Booster  1.4 GeV PS = Proton Synchrotron  25 GeV SPS = Super Proton Synchrotron  450 GeV LHC = Large Hadron Collider  7 TeV ACCELERATORKÆDEN Transfer line Linear accelerator Ejection Injection Circular accelerator (Synchrotron) Courtesy E.Metral

18 Partikel kilder og acceleration
Naturlig radioaktivitet: alfa partiklar og elektroner. Alfa partikler har en energi på 5 MeV (svarer til hastigheden ~15,000 km/s) Partikler kan produceres ved at varme en gas op, så den bliver til et plasma Elektrostatiske felter anvendes for den første acceleration lige efter kilden Lineære acceleratorer accelererer partiklerne med Radio Frekvens (RF) felter Cirkulære acceleratorer anvender RF til acceleration og magnetiske felter til at styre positionen. Protoner accelereres i dag (2008+) til en energi på 7 TeV Partiklerne skal være i vakuum (rør eller tanke) for at de ikke skal kollidere med eller forstyrres af andre partikler ACCELERATORKÆDEN

19 Partikel kilder 1 ACCELERATORKÆDEN
Duoplasmatron for produktion af protoner

20 Det svarer ca. et sukker krystal
Partikel kilder 2 Navnet ”Duoplasmatron” er et fancy navn for at varme brint-gas H2 så meget op, at det bliver til et plasma – dvs. En blanding af protoner og elektroner. ACCELERATORKÆDEN I løbet af et år bruges en flaske H2 gas, men mængden af protoner som bliver sendt ud i acceleratorerne er kun 3.3 mg. Det svarer ca. et sukker krystal

21 Partikel kilder 3 ACCELERATORKÆDEN Iris Katode Katodestråle Spænding p
protoner Opsamling af antiprotoner p target

22 Tidsvarierende Elektrisk Felt
Acceleration cavity ACCELERATORKÆDEN RF (radio frequency) spænding RF frekvensen skal tilpasses omløbstiden

23 Lineære acceleratorer
Forenklet Linac + RF - f=konstant ACCELERATORKÆDEN Partiklerne grupperes for at feltet skal ha’ den rette retning for en gruppe som netop passerer gabet Partiklernes hastighed øges, så derfor øges modulernes længder også for at være synkroniserede med feltretningen over gabet Linac Alvarez: resonanstank

24 Cyklotronen Centripetalkrafter=-Centrifugalkrafter: Omskrivning:
ACCELERATORKÆDEN Cyklotron: Konstant frekvens. [ massen ~ konstant ] Synkrocyklotron: frekvensen=funktion(massen) [ m= m0 ] Isokron cyklotron: Konstant frekvens. [ B=function(radius) ]

25 Synkrotroner på CERN ACCELERATORKÆDEN

26 Synkrotronen - V + ACCELERATORKÆDEN
Grupper af partikler som cirkulerer synkront med RF feltet i de accelererende kaviteter - V + RF Gap Hver partikel cirkulerer rundt i en teoretisk ideel bane rundt i acceleratoren: magnetfeltet og accelerationen skal tilfredsstille stabilitets vilkår ACCELERATORKÆDEN y Magnet y y

27 Kræfter som virker på Partiklerne
+ OPTISK STYRING Ændrer partiklens retning Lorentz: Kraft = Accelererer partiklen

28 Dipolen Dipolmagnet = bøjemagnet, bøjer normalt kun i horisontalplanet (vertikalt felt) OPTISK STYRING y x s (strålens retning) Magnetisk stivhed ”Magnetic rigidity”

29 Kvadrupolen OPTISK STYRING Kvadrupol
En ladet partikel some bevæger i et magnetisk felt, bevæger sig på en cirkel (Vi forudsætter at den ikke udstråler energi) v OPTISK STYRING F D p B = k . x B B Kvadrupol B Magnet feltet stiger hvis partiklen passere på ydersiden af kvadrupolen, men bliver mindre på indersiden. Partikler med forskellig energi bevæger sig på en radius, som er tæt på den nominelle radius However, a quadrupole that is focusing in the x-dirction is de-focusing in the y-direction. Luckily, the overall result of a focusing quadrupoles followed by a de-focusing quadrupole, is focusing.

30 Fokuserings systemet FOKUSERING
Kombinationen af en fokuserende og en de-fokuserende kvadrupol er fokuserende ( under visse betingelser ) f1 f2 d x s L2 L1 f1 ~ focal length of focusing quadrupole f2 ~ focal length of de-focusing quadrupole (negative) FOKUSERING

31 Fokuserings systemet: kvadrupolen
Partiklerne skal fokuseres for at holdes inde i acceleratoren. Samme princip som i optisk system. Kvadrupol Positiv partikel som bevæger sig imod os: De-fokuserende i det horizontale plan; Fokuserende i det vertikale plan FOKUSERING + + Kraft =

32 Vi ses I morgen Spørgsmål og svar ACCELERATORKÆDEN

33 Fokuserings systemet 3 Fokuserende kvadrupol. (f1 er positiv)
Den optiske model for LHC er opbygget af magneter med ”Thin lens approximation” Fokuserende kvadrupol. (f1 er positiv) De-Fokuserende kvadrupol. (f2 er negativ) FOKUSERING Drift længde. (der er ikke nogen magnet) Bøje magnet. (præcis som en drift længde) Horizontal afvigelse fra nominal position Hældning

34 Fokuserings systemet 1 ”Alternate gradient focusing” = synkrotrondesign FOKUSERING x dx/ds D B B F B Kriterium for stabilitet: Lcell f = fokuserende længe af både fokuserende og de-fokuserende kvadrupoler

35 Oscillerende bevægelse
Hvis man giver en partikel et ”kick” begynder den at udføre en oscillerende bevægelse, som bedst kan beskrives som en ”mutileret” sinus bevægelse: x Perfekt sinus, på samme sted: FOKUSERING Oscillerende bevægelse med varierende amplitude! Antallet af oscillationer på en omgang kaldes ”tune” og betegnes Q. Q-værdien er forskellig i de to planer (horisontalt og vertikalt plan).

36 Det er meget svært at vælge en Q værdi
Q-værdien angiver antallet af oscillationer strålen gør per omgang; hvis denne værdi er et heltal så ser strålen samme ”magnetfejl” omgang efter omgang og oscillations amplituden stiger proportionelt med antallet af omgange. Derfor bør Q-værdien ikke være et heltal. STYRING OG FOKUSERING

37 Sluttet strålebane (closed orbit) og magnetfejl
Partiklerne oscillerer teoretisk rundt i en ”perfekt” beregnet bane Magneterne er ikke perfekte, desuden kan de ikke op-linjeres perfekt. For kvadrupolerne f.eks. betyder disse fejl at kraft ændringen blir for stor eller for lille for at fokusere partiklen idealt. Effekt: afbøjning af strålen. STYRING OG FOKUSERING

38 Korrektorer En ”Beam Position Monitor” anvendesn for at måle strålens centrum tæt på en kvadrupol. Strålen skal normalt passere gennem kvadrupolens centrum. Små dipolmagneter anvendes for at korrigere eventuelle positionsfejl. STYRING OG FOKUSERING HY Andre typer af små magneter anvendes også for at korrigere diverse typer af fejl (ikke perfekt magnetfelt etc.)

39 Problem kilder Typer af afvigelser som kan indvirke føleligt på stråle kvaliteten. Bevægelser i jordskorpen Toge Månen Årstider Bygge arbejde ... Magneterne skal kalibreres Strømregulering i magneterne Energien hos partiklerne skal svare til magnetfeltets styrke STYRING OG FOKUSERING

40 Problem kilder I en perfect accelerator(kun dipoler og kvadrupoler), vil partikler med nominel energi, bevæger sig ifølge differential ligningen: hvor: STYRING OG FOKUSERING I en accelerator med magnetfejl, bevæger partikler med nominel energi sig ifølge differential ligningen: Hvis K2(s) eller K3(s) etc. er forskellig fra nul, vil bevægelsen blive kaotisk for store værdier af x. Det betyder af størrelsen af beamen bliver begrænset – vi kalder det ”Dynamic aperture”

41 Synkrotron stråling I STYRING OG FOKUSERING Radio og TV antenner
LHC Hvert partikel bundt generere elektromagnetisk stråling, som kaldes ”synchrotron radiation.” Alle ladede partikler som accelereres (eller de-accelereres) generere elektromagnetisk stråling. I LHC, variere strålingen fra infrarød til ultraviolet. Radio og TV antenner STYRING OG FOKUSERING Røntgen stråling Elektron spiral

42 Synkrotron stråling II
Synkrotron lys konus Partikelbane Åbnings vinkel STYRING OG FOKUSERING Åbnings vinklen bliver mindre når energien bliver større. Det er et generelt princip at jo højere energi, desto mindre er udbredelsen. Eks: Radiobølger er udbredt, lys bevæger sig i en ret linie. Atmosfæren indeholder kun lidt He fordi det spreder sig ud i verdensrummet (stor spredning i hastighederne for He atomer) ”Streak Camera” i LEP

43 Synkrotronen: acceleration
Accelererende gab med RF spænding Sen partikel får større energi tilskud (større spænding) V RF Større end ”gamma transition” tid Dette er det elektriske felt som referencepartiklen oplever. Tidlig partikel får et mindre energitilskud ACCELERATION Når partiklernes norminelle energi er mindre end en vis energi(”gamma trasition energy”), så vil en partikel med større energi end den nominelle have en større hastighed, og en hurtigere omløbstid. Partiklerne vil komme tidligere til det accelererende gab og få for lidt energi tilskud. Der er negativt feedback! Når en partikels energi er højere end ”gamma transition energy” så vil en partikel med større energi end den nominelle have en større radius (men stort set den samme hastighed som de nominelle partikler). Derfor vil en partikel med højere energi komme senere til accelererende gab. Derfor ændres RF, så det svarer til et mindre energi tilskud. Der er igen negativt feedback! Et eksempel på relativitet !

44 Synkrotronen: acceleration
En partikel som ikke har den korekte energi, oscillere frem og tilbage i længderetningen. Energi forskellen er skiftevis positiv og negativ. E ACCELERATION RF fase Partikel gruppe (“bunch”) “Bucket”: Energi/fase begrænsning

45 Experiment Faste stråle mål “target”:
Bombardere materiale med stråle som dirigeres ud af acceleratoren. Boble kamre eller andre detektorer Tilgængelig energi beregnes relativt til systemets masse centrum. EXPERIMENT At kollidere partikler bliver mere interessant. 1960: elektron/positron kollision 1970: proton antiproton kollision 2000: ioner, guld

46 Kollisioner EXPERIMENT
Antipartikler svære (dyre) at producere (~1 antiproton/10^6 protoner) Strålerne påvirker hinanden: kræver separation Kollisions vinkel Man behøver to stråler

47 Leptoner/Hadroner EXPERIMENT

48 Luminositet Nuclear cross-section ~ forenklet er det arealet som en partikel fylder (man er sikker på en kollision hvis en anden partikel rammer i dette areal) EXPERIMENT Antal partikler per gruppe (to stråler) Antallet af partikelgrupper i hver stråle Omløbsfrekvensen Formfaktor for vinklen mellem strålerne (“crossing angle”)

49 LHC Kollimation beskytter experimenterne og magneterne mod ”beam halo”

50 Vakuum TEKNOLOGI “Blow up” af strålen Partikel tab
Uønskede kollisioner i eksperimenterne (ATLAS,CMS,LHCb,ALICE) Formindsket luminositet

51 Synkrotron stråling, eksempel
TEKNOLOGI Røntgen Gamma stråling Ultraviolet lys

52 Hvorfor Superledende Teknologi 1
Hvorfor superledende magneter? Lille radius, mindre accelerator, (næsten) ingen Ohm’ske tab Energi besparelse, men infrastrukturen meget mere kompleks. TEKNOLOGI

53 Hvorfor Superledende teknologi 2

54 Superledende Dipoler for LHC
LHC dipoler ( reserver) bygget i 3 fabriker (Tyskland Frankrig, Italien, meget stort og højteknologisk projekt) TEKNOLOGI

55 LHC Dipolen Arbejdstemperatur 1.9 K ! TEKNOLOGI
“Two in one” konstruktion

56 Hvorfor 8.40Tesla? TEKNOLOGI

57 Exempel: LHC Injection Collision Proton energy: 450 GeV 7000 GeV
Energy per beam: 23.2 MJ MJ Synchrotron radiation: 1.15 x eV 6.71 x eV Magnetic bending field: T T 1kg Toblerone=22.1MJ Courtesy V.Chohan EKSEMPEL: LHC Number of bunches: Number of particles per bunch: 1.15 x 1011 Cirkulerende strøm: A Antallet af bøje magneter: Længde af en bøje magnet: m

58 Referencer 1 REFERENCER
• M.S. Livingston and E.M.McMillan, ’History of the Cyclotron’, Physics Today, 1959 • S. Weinberg, ’The Discovery of Subatomic Particles’, Scientific American Library, (ISBN or [pbk]) (539.12 WEI) • C. Pellegrini, ’The Development of Colliders’, AIP Press, (ISBN ) (93: PEL) • P. Waloschek, ’The Infancy of Particle Accelerators’, DESY , 1994. • R. Carrigan and W.P. Trower, ’Particles and Forces - At the Heart of the Matter’, Readings from Scientific American, W.H. Freeman and Company, 1990. • Leon Lederman, ’The God Particle’, Delta books 1994 • Lillian Hoddeson (editor), ’The rise of the standard model: particle physics in the 1960s and 1970s’, Cambridge University Press, 1997 • S.Weinberg, ’Reflections on Big Science’, MIT Press, 1967 (5(04) WEI) Introduction to Particle Accelerator Physics: • J.J. Livingood, ’Principles of Cyclic Particle Accelerators’, D. Van Nostrand Company, 1961 • M.S. Livingston and J.P. Blewett, ’Partticle Accelerators’, McGraw- Hill, 1962 • Mario Conte and William McKay, ’An Introduction to the Physics of Particle Accelerators’, Word Scientific, 1991 • H.Wiedemann, ’Particle Accelerator Physics’, Springer Verlag, 1993. • CERN Accelerator School, General Accelerator Physics Course, CERN Report 85-19, 1985. • CERN Accelerator School, Second General Accelerator Physics Course, CERN Report 87-10, 1987. • CERN Accelerator School, Fourth General Accelerator Physics Course, CERN Report 91-04, 1991. REFERENCER

59 Referencer 2 REFERENCER
• M. Sands, ’The Physics of Electron Storage Rings’, SLAC-121, 1970. • E.D. Courant and H.S. Snyder, ’Theory of the Alternating-Gradient Synchrotron’, Annals of Physics 3, 1-48 (1958). • CERN Accelerator School, RF Engeneering for Particle Accelerators, CERN Report 92-03, 1992. • CERN Accelerator School, 50 Years of Synchrotrons, CERN Report 97-04, 1997. • E.J.N. Wilson, Accelerators for the Twenty-First Century - A Review, CERN Report 90-05, 1990. Special Topics and Detailed Information: • J.D. Jackson, ’Calssical Electrodynamics’, Wiley, New York, 1975. • Lichtenberg and Lieberman, ’Regular and Stochastic Motion’, Applied Mathematical Sciences 38, Springer Verlag. • A.W. Chao, ’Physics of Collective Beam Instabilities in High Energy Accelerators’, Wiley, New York 1993. • M. Diens, M. Month and S. Turner, ’Frontiers of Particle Beams: Intensity Limitations’, Springer-Verlag 1992, (ISBN or 0- ) (Hilton Head Island 1990) ’Physics of Collective Beam Instabilities in High Energy Accelerators’, Wiley, New York 1993. • R.A. Carrigan, F.R. Huson and M. Month, ’The State of Particle Accelerators and High Energy Physics’, American Institute of Physics New Yorkm 1982, (ISBN ) (AIP ) ’Physics of Collective Beam Instabilities in High Energy Accelerators’, Wiley, New York 1993. REFERENCER

60 Referencer 3 REFERENCER
Lars Becker-Larsen: Københavnerfortolkningen, Produceret af Arentoft Film ApS med støtte fra Det Danske Filminstitut, Danmarks Radio, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet (2005) Københavnerfortolkningen Lars Becker-Larsen, Danmark 2004 DVD VHS MIT physics course (MIT open course ware): M. Martini, An Introduction to Transverse Beam Dynamics in Accelerators, CERN/PS (PA), 1996, L. Rinolfi, Longitudinal Beam Dynamics (Application to synchrotron), CERN/PS (LP), 2000, Theoretical Aspects of the Behaviour of Beams in Accelerators and Storage Rings: International School of Particle Accelerators of the ‘Ettore Majorana’ Centre for Scientific Culture, 10–22 November 1976, Erice, Italy, M.H. Blewett (ed.), CERN report (1977) CERN Accelerator School K. Schindl, Space Charge, CERN-PS DI, 1999 A.W. Chao, Physics of Collective Beam Instabilities in High Energy Accelerators, New York: Wiley, 371 p, 1993 REFERENCER

61 Gensidig påvirkning af magnetiske felter
Magneten er konstrueret så at feltlinjerne i hele magneten tilfredsstiller kravet: Ingen “påvirkning” Spørgsmål

62 Fremtidige acceleratorprojekter
Spørgsmål

63 Framtida acceleratorprojekt
Spørgsmål

64 Fremtidige acceleratorprojekter
Spørgsmål

65 Fremtidige acceleratorprojekter
Spørgsmål

66 Bremsstrahlung Spørgsmål
Bremsstrahlung (from the German bremsen, to brake and Strahlung, radiation, thus, "braking radiation"), is electromagnetic radiation produced by the acceleration of a charged particle, when deflected by another charged particle, such as an atomic nucleus. The term is also used to refer to the process of producing the radiation. Bremsstrahlung may also be referred to as free-free radiation. This refers to the radiation that arises as a result of a charged particle that is free both before and after the deflection (acceleration) that causes the emission. Strictly speaking, bremsstrahlung refers to any radiation due to the acceleration of a charged particle, which includes synchrotron radiation; however, it is frequently used (even when not speaking German) in the more literal and narrow sense of radiation from electrons stopping in matter. Spørgsmål

67 Varmen fra cryo-systemet
Varmer kun udeluften – ikke vores kotorer Spørgsmål

68 Antallet af kollisioner
Spørgsmål

69 Hvor foregår kollisionerne
Spørgsmål

70 Production Follow-Up of the LHC Main Dipoles 5
Field Description In a current free region of space the field fulfils the following simplified Maxwell equations: Extra slides If a two dimensional field is present, with only two non zero Cartesian components Bx and By, no longitudinal component, the following equations can be derived from the above .

71 Production Follow-Up of the LHC Main Dipoles 6
Referring to a reference system where x and y are orthogonal and where and the total magnetic field B is defined in complex notation as: Extra slides Cauchy-Riemann conditions provide a necessary and sufficient condition for the complex function to be analytic in z

72 The Standard Model Physics Motivation 1
Sorts the elementary particles into three families. There are two quarks (and their antiparticles) and two leptons in each family: the "up" and "down" quarks, the electron and the electron-neutrino are in the first; the "strange" and the "charm" quark, the muon and the muon neutrino in the second; the "top" and the "bottom" quark, the tau and the tau neutrino in the third. Extra slides .

73 The Standard Model, “three generations”
Physics Motivation 2 The Standard Model, “three generations” Ordinary matter Extra slides What happens in our universe How was created our universe .

74 The CERN Laboratory Users contribute to the present large research project, the LHC, with in-kind services and equipment or directly with funding ALICE “A Large Ion Collider Experiment” will observe protons and lead ion collisions (strongly interacting matter, quark gluon plasma) ATLAS “A Toroidal LHC Apparatus” looks for Higgs bosons CMS “Compact Muon Solenoid” looks for Higgs bosons LHC-B, LHC Beauty experiment precise measurement on CP violation Extra slides .


Download ppt "Acceleratorfysik, Introduktion Olav Berrig (Beam physics group)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google