Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

APV og Undervisningsevaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "APV og Undervisningsevaluering"— Præsentationens transcript:

1 APV og Undervisningsevaluering
Hvis lærere var ledere og elever var rigtige mennesker Claus Jensen Faaborg Gymnasium

2 Et tankeeksperiment Alle skoler laver med mellemrum en APV
Herunder foretages bl.a. en analyse af medarbejdertilfredsheden Alle skoler har også en model for evaluering af undervisningen Men hvad nu hvis, man opfattede læreren som leder af en række medarbejdere (eleverne) Og derfor lod eleverne (medarbejderne) svare på en række typiske APV-spørgsmål

3 Læreren Meget enig Enig Uenig Meget uenig
Alt i alt er jeg tilfreds med mit arbejde 22,2 66,7 11,1 0,0 Jeg omtaler gerne skolen positivt uden for arbejdstiden 40,7 51,9 7,4 Jeg føler jeg har tryghed i min ansættelse 25,9 48,1 Jeg føler der er sket en positiv udvikling i det psykiske arbejdsmiljø siden sidste evaluering 64,0 36,0 Læreren

4 Eleven Fiktivt skema Meget enig Enig Uenig Meget uenig
Alt i alt er jeg tilfreds med faget og læreren Jeg omtaler gerne faget og læreren positivt uden for undervisn. Jeg føler jeg er tryg i lærerens undervisning Jeg føler der er sket en positiv udvikling i det psykiske undervisnings-miljø siden sidste evaluering Eleven Fiktivt skema

5 Læreren Har du indflydelse på skolens hverdag?
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Har du indflydelse på skolens hverdag? Sker det ofte at du ikke når alle arbejds-opgaver? Bliver du opmuntret til åbent at udtale din mening? Mener du at skolen er modtagelig for nytænkning? Læreren

6 Eleven Fiktivt skema Har du indflydelse på fagets tilrette-læggelse?
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Har du indflydelse på fagets tilrette-læggelse? Sker det ofte at du ikke når alle arbejds-opgaver? Bliver du opmuntret til åbent at udtale din mening? Mener du at læreren er modtagelig for nytænkning? Eleven Fiktivt skema

7 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Mener du at dit arbejde giver mulighed for personlig udvikling? Finder du dit arbejde afvekslende? Finder du dit arbejde udfordrende? Udnytter skolen dine resurser og viden optimalt? Bliver dit arbejde anerkendt af rektor? Læreren

8 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Mener du at dit arbejde i faget giver mulighed for personlig udvikling? Finder du under-visningen afvekslende? Finder du under-visningen udfordrende? Udnytter læreren dine resurser og viden optimalt? Bliver dit arbejde anerkendt af læreren? Eleven Fiktivt skema

9 Læreren Synes du at rektor … Har overblik over arbejdet
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Har overblik over arbejdet 24,0 52,0 0,0 Er fagligt dygtig 37,5 54,2 8,3 Er respekteret blandt medarb. 64,0 12,0 Interesserer sig for hvad der foregår på arbejds-pladsen 33,3 58,3 Hjælper og støtter i det daglige arbejde 16,0 28,0 4,0 Hjælper og støtter ved samarbejds-problemer med kolleger 13,6 72,7 Vejleder på en konstruktiv måde i tilfælde af fejl 16,7 62,5 4,2 Læreren Synes du at rektor …

10 Læreren Synes du at rektor … Ja, i høj grad Ja, i nogen grad
Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Viser anerkendelse, når du har gjort et godt stykke arbejde 25,0 37,5 33,3 4,2 Kan skabe fælles holdninger på arbejdspladsen 8,7 39,1 47,8 4,3 Træffer alle væsentlige afgørelser efter samråd med medarbejderne 26,1 52,2 13,0 Motiverer til udvikling 21,7 Er god til uddelegering 43,5 Er synlig i det daglige arbejde 16,0 64,0 20,0 0,0 Er god til at tale med medarbejderne om vanskeligheder i arbejdet 50,0 20,8 Synes du at rektor …

11 Eleven Synes du at læreren … Fiktivt skema Har overblik over arbejdet?
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Har overblik over arbejdet? Er fagligt dygtig? Er respekteret blandt eleverne? Interesserer sig for hvad der foregår i klassen? Hjælper og støtter i det daglige arbejde? Hjælper og støtter ved samarbejdsproblemer mellem eleverne? Vejleder på en konstruktiv måde i tilfælde af fejl? Eleven Synes du at læreren … Fiktivt skema

12 Eleven Synes du at læreren … Fiktivt skema Ja, i høj grad
Ja, i nogen grad Nej, egentlig ikke Nej, slet ikke Viser anerkendelse, når du har gjort et godt stykke arbejde? Kan skabe fælles holdninger i klassen Træffer alle væsentlige afgørelser efter samråd med eleverne? Motiverer til udvikling? Er god til uddelegering? Er synlig i det daglige arbejde? Er god til at tale med eleverne om vanskeligheder i arbejdet? Synes du at læreren … Fiktivt skema

13 Læreren: Hvilken karakter ville du give rektor efter 12-skalaen? Eleven: Hvilken karakter ville du give din lærer efter 12-skalaen? Fiktivt spørgsmål

14 ”Det mest værdfulde ved undervisning og uddannelse er umåleligt.
Kvaliteten kommer, når lærernes viden og engagement og elevernes nysgerrighed mødes om et godt og relevant fagligt indhold. Og det kan ikke beskrives med tal og skemaer.” ”Kritiske undersøgelser af egen virksomhed skal foregå i frivillighed og ud fra et ægte ønske om at gøre en god skole bedre. Får de først karakter af rutine- regnskabsaflæggelser og afværgemekanismer, så gør øvelsen mere skade end gavn. Nye, gode skoletanker opstår bedst, hvis det ikke sker pr. dekret.” Undervisningsminister Ole Vig Jensen, 1996

15 Effektive offentlige institutioner skal vurderes på -
hvorledes de – inden for de rammer, de har fået tildelt – er i stand til at opfylde de politiske målsætninger, der er sat for institutionen hvor tilfredse borgerne og brugerne er med produkterne og den service, som institutionen giver på graden af medarbejdertilfredshed Finansminister Mogens Lykketoft: Værktøj til velfærd, 1995

16 3 komponenter i lærerarbejdet
Faglighed Relation Ledelse En ny udfordring at skulle finde et sprog for den relationelle og ledelsesmæssige dimension Og at finde måder at evaluere disse to dimensioner på

17

18 Saya verdens første lærerrobot

19 ”kan tale, smile, skælde ud og vise følelser”
Lærerrobotten ”kan tale, smile, skælde ud og vise følelser” Programmeret med seks basale udtryk: Overraskelse Frygt Afsky Vrede Glæde Sorg ”Robotten kan vise følelser ved, at dens kunstige gummihud bliver trukket bagud ved motorkraft og ledninger” (18 motorer) Politiken 15. marts 2009

20 Udenlandske kvalitetskriterier

21 High quality teaching is potentially the largest single school influence on student achievement
Education Review Office, New Zealand 2003

22 Teachers shall use feedback from a variety of sources including other teachers, students, supervisors, and parents as a means of improving instruction Teachers shall be expert in their content area, knowledgable about current research on effective instructional approaches, and reflective about their own practices Discussion of instructional strategies shall be a significant part of the professional culture of the school Teacher supervision and evaluation processes shall be used to improve instruction for the purposes of enhancing student learning and meeting student needs New England Association of Schools and Colleges Standards of Accreditation

23 Den professionelle bedømmelse af læreren, når der overværes
undervisning Underskrives af Head of Department

24 Elevernes evaluering af undervisningen

25 ”Self review is a key mechanism through which schools can gather
and analyse information on the effectiveness of what they do and use the results to improve the quality of their policies and programmes.” Education Review Office, New Zealand 2003

26 Professional leadership is focused on learning, including the use of assessment data to improve teaching The school collects, analyses and uses valid and reliable information for self review purposes Teaching throughout the school is effectively evaluated and monitored and the results are used for overall improvement and staff development Education Review Office, New Zealand 2003

27 ”Expert teachers not only set challenging goals,
but also structure situations so that students can reach them.” Level 4: A teacher at this level: Level 3: A teacher at this level: Level 2: A teacher at this level: Level 1: A teacher at this level: Systematically and consistently challenges students to think Regularly promotes varied and appropriate assignments that are demanding and engaging for everyone Structures activities and lessons to assure that students can meet these challenges Often challenges students to think but does so inconsistently Promotes some assignments as interesting to some students Offers general support to students who attempt to meet challenges Only occasionally challenges students to think, some more than others Promotes a perception of assignments as necessary, if not interesting Offers little support to students to help them meet challenges Rarely challenges students to think Promotes a perception of assignments as time- consuming and tedious Promotes a ’sink or swim’ mentality John Hattie: What Are the Attributes of Excellent Teachers, New Zealand 2002

28 Monitoring and feedback
Level 4: A teacher at this level: Level 3: A teacher at this level: Level 2: A teacher at this level: Level 1: A teacher at this level: Consistently monitors students’ engagement and redirects disengagement with strategies that promote re-engagement Regularly and accurately assesses students’ understanding through careful observation, detailed analysis of their work, varied questions, and attentive listening to their comments Regularly offers feedback that corrects students’ misunderstandings and guides students to higher levels of understanding Generally monitors students’ engagement with a focus on learning, encouraging students to get back on task Interprets students’ understanding through observation of their work and listening to their comments Generally reports correct/incorrect responses to students and offers feedback that help some students advance their learning Monitors students’ engagement with a focus on uniformity, maintains smooth-running classrooms with a primary emphasis on compliance Interprets students’ misunderstandings only when they become obvious Limits feedback to the reporting of correct/incorrect responses Monitors students’ engagement haphazardly Often fails to recognize students’ misunderstandings Provides inconsistent responses to students John Hattie: What Are the Attributes of Excellent Teachers, New Zealand 2002

29 Fynske erfaringer

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Det er vel alt sammen et spørgsmål om tillid …


Download ppt "APV og Undervisningsevaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google