Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mikrobiel dechlorering af TCE - molekylære teknikker til bestemmelse af tilstedeværelse og aktivitet af specifikke nedbrydere Carsten Suhr Jacobsen, GEUS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mikrobiel dechlorering af TCE - molekylære teknikker til bestemmelse af tilstedeværelse og aktivitet af specifikke nedbrydere Carsten Suhr Jacobsen, GEUS."— Præsentationens transcript:

1 Mikrobiel dechlorering af TCE - molekylære teknikker til bestemmelse af tilstedeværelse og aktivitet af specifikke nedbrydere Carsten Suhr Jacobsen, GEUS Jacob Bælum, GEUS Charlotte Scheutz, DTU Miljø Mette Broholm, DTU Miljø

2 Om at gå sukkerkold  Mikrobielle populationer i naturlige jord og grundvands miljøer er som regel sultne.. Sultne bakterier i disse miljøer kan antage forskellige former eller aktivitetsniveauer… Levende og aktive bakterier i jord og grundvandssedimenter kan detekteres både med teknikker til at måle dyrkbare bakterier som med DNA baserede teknikker – inaktive bakterier kan ofte kun findes med DNA.. Ved anaerob deklorering eller halorespiration tilsætter vi store mængder af en kulstof kilde og tvinger på den måde redox forholdende ned..

3 Om at trække vejret på klor
Mikrobiel deklorering af TCE/PCE/cisDCE/VC drives af bakterier, der trækker vejret på klor. Klor i form af PCE/TCE er ikke den værste elektronacceptor. Men der sker først den ønskede deklorering når redox forholdende er tilstrækkeligt lave. Mange bakterier kan trække vejret på forskellige måder – f.eks. Pseudomonas fluorescens er også i stand til at denitrificere

4 Tælling af Dehalococcoides sp. i grundvandssedimenter
DNA baseret kvantificering af antallet af bakterier i en miljøprøve foretages på baggrund af 16S rRNA generne Primere til PCR er fundet så de er specifikke for Dehalloccoides sp. eller Dehalobacter sp. Man kan på den samme prøve som der bestemmes specifikke bakterier vælge at analyserer for total antal bakterier ved at bruge generelle primere

5 + intern kontroll (gfp gen)
Jensen’s Autoværksted + Sukker 500 ml vand (eller mindre) filtreres gennem 0,22 µm filtre og DNA ekstraheres. Real-time PCR kvantificering af Dehalococcoides sp. bakterier. Real-time PCR kvantificering af total antal bakterier Renhedskontrol af DNA Real-time PCR kvantificering af gener kodende for vinyl klorid reductase enzymer. cDCE Vand prøver DNA ekstraktion + intern kontroll (gfp gen) Real-time PCR med gfp specifikke primers 10 mL DNA ekstrakt

6 Tælling af antal specifikke nedbryder gener (vcrA)
Ikke alle Dehalococcoides sp. har det sidste trin i nedbrydningsvejen men stopper ved cis-DCE - eller værre VC. Det er heller ikke sikkert, at alle der kan nedbryde cisDCE eller VC er i familie med Dehalococcoides sp. To kendte gener findes typisk i de prøver vi har kigget på: vcrA eller bvcA

7 Treatabillity forsøg med fokus på KB1
Tre forskellige koncentrationer af TCE Tre forskellige koncentrationer af KB-1 Total 27 serumflasker 100 g sediment fra Rugårdsvej 200 ml sterilt hanevand Tilsætning af laktat ~6 mM The analyses Klorerede ethener Fede syre Anioner Methan DNA og RNA ekstraction KB-1TM (celler/ml) TCE (µg/l) 1000 10000 7

8 Treatabillity forsøg – kan vi spare på KB1?
Ingen KB1 tilsætning i Rugårdvej sediment gav dannelse af VC 105 KB1 celler giver ok resultat ved 1000 µg TCE men forsinket dannelse af VC og ethen ved µg. 107 celler altid hurtigst (og viser ingen samlet vækst) Ved 105 KB1 celler ses overraskende vækst af Dhc og vcrA uden TCE – måske kan visse Dehalococcoides sp. trække vejret på andet end klor….

9 vcrA og bvcA gener viser ikke samme mønster
bvcA gener opformeres fra de naturlige populationer i sedimentet fra Rugårdsvej bvcA gener opformeres ikke når den kommercielle kultur KB1 har ”magten”

10 Hvad viser vores DNA baserede kvantificeringer
Sammenhæng mellem antal Dehalococcoides sp og vcrA gener og hvor hurtigt nedbrydningen går fra TCE til ethen under de redoxforhold vi fik etableret. bvcA gener vokser kun i naturlige prøver men ikke i prøver tilsat KB1, samtidig med naturlig vækst af bvcA gener - vokser også vcrA. Når KB1 podes til ca. 107 celler per ml sker der ikke yderligere vækst. Når KB1 podes med 1% (105 celler) sker der vækst på den tilsatte laktat – også selv om der ikke er målbare mængder af TCE og cisDCE Hvis man kan leve med en senere nedbrydning af cisDCE kan man pode med mindre KB1 Samlet set højere signal fra vcrA og bvcA end fra Dehalococcoides sp 16S gener.

11 Kan de DNA baserede metoder direkte overføres til feltskala ?
Ja - hvis prøven er repræsentativ…. Men ofte strømmer vandet – nyt stof frigives osv. så det er vanskeligt at vurdere om de tælletal man får er udtryk for aktivitet. I stedet kan man kvantificerer mRNA direkte i vandprøven.

12 500 ml vand (eller mindre) filtreres gennem 0,22 µm filtre; nedfryses på flydende kvælstof; RNA og DNA ekstraheres. Revers transcriptase enzym omdanner mRNA til cDNA Real-time PCR kvantificering af gener (DNA) samt transcripter (mRNA) kodende for vinyl klorid reductase enzymer. Jensen’s Autoværksted cDCE + Sukker Vand prøver DNA ekstraktion - 80°C RNA ekstraktion Revers transcriptase Real-time PCR

13 Kvantificering af mRNA
Prøver fra samme forsøg ( µg TCE/ml og 107 celler KB1/ml) er oprindeligt frosset ned på flydende kvælstof. Kvantificering af DNA prøver viser at antallet af gener stiger. Kvantificering af mRNA/DNA er dog et meget stærkt mål for aktivitet. Aktiviteten peak’er samtidig med vinylklorid dannes og forsvinder. Tilsyneladende er aktiviteten af vcrA høj sammenlignet med Jacobs tfdA gen hvilket giver håb for detektionsniveauet.

14 Opsummering Det er muligt at kvantificere dels tilstedeværelsen af bakterier som Dehalococcoides sp. og Dehalobacter sp. – såvel som total bakterier ud fra samme DNA prøve. Det er fornuftigt at analyserer også for bvcA gener (ud over vcrA) hvis man ønsker at fastslå potentialet for dekorering. Analyse for mRNA/DNA for nedbryder gener som vcrA og bvcA burde kunne blive standard.

15 Tak til: Christine Mosegaard Jensen Rikke Brockmann Pia Bach Jakobsen
Jens Schaarup Sørensen Det Strategiske Forskningsråd gennem REMTEC centeret for ekstern finansiering

16 Tilgængelighed GEUS har valgt at tilbyde vore molekylærbiologiske analyser på ITV vilkår. Dette gælder både de nu nævnte analyser for nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler – såvel som olieprodukter og pesticider. mRNA analyser er endnu ikke prisfastsat, men ekstraktion, renhedskontrol og kvantificering af vcrA og Dehalococcoides 16S gener i DNA prøver fra 500 ml vand har kostet 1200 kr. i et stykke tid. Vi stiller gerne protokoller til rådighed…


Download ppt "Mikrobiel dechlorering af TCE - molekylære teknikker til bestemmelse af tilstedeværelse og aktivitet af specifikke nedbrydere Carsten Suhr Jacobsen, GEUS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google