Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Produktionslønforarbejdning (ekstern bearbejdning) SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Produktionslønforarbejdning (ekstern bearbejdning) SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Præsentationens transcript:

1 Produktionslønforarbejdning (ekstern bearbejdning) SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Scenarieoversigt – 1 Formål  Under produktionsprocessen, når en "planlagt ordre" til produktion konverteres til en "produktionsordre", kontrollerer systemet, om der findes arbejdsplan-/ arbejdspladsoperationer, der kræver ekstern bearbejdning. Der er tale om ekstern bearbejdning, når du har individuelle produktionstrin (operationer eller underoperationer), der udføres uden for virksomheden af en leverandør. Denne type bearbejdning er særligt vigtig i forbindelse med lønforarbejdning. Den kan også være et anvendeligt alternativ til intern bearbejdning, hvis der opstår kapacitetsflaskehalse. Fordele  Det kan i en rammeaftale være fastlagt, at en bestemt operation i produktionsordren udføres med jævne mellemrum af en ekstern lønforarbejdningsleverandør  I tilfælde af kapacitetsflaskehalse kan montageproceduren for færdigvarerne allokeres til en lønforarbejdningsleverandør Omfattede nøgleprocesforløb  Oprettelse af indkøbsordre til ekstern bearbejdning  Varetilgang for "lønforarbejdende" indkøbsordre  Registrering af faktura  Periodisk betaling Formål og fordele:

3 Scenarieoversigt – 2 Forudsætning  SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Virksomhedsroller, der indgår i procesforløbet  Lagerforvalter  Indkøber  Kreditorregnskab Nødvendige SAP-applikationer:

4 Scenarieoversigt – 3 Produktionslønforarbejdning (ekstern bearbejdning)  Ved planlægning af en produktionsordre skal der tages højde for ekstern behandling. Varigheden af en ekstern behandling beregnes ved hjælp af enten det planlagte leveringstidspunkt eller standardværdierne. Systemet opretter automatisk en indkøbsrekvisition for den operation eller underoperation, der kræver ekstern bearbejdning. Produktionsplanlæggeren bør informere indkøber om at kontrollere arbejdsmængden for rekvisitioner, der kræver ekstern bearbejdning.  Der angives en omkostningsart ved vedligeholdelse af data for en ekstern aktivitet. Omkostningsarten afgør, hvordan den eksterne aktivitet skal vurderes. Ved hjælp af styrenøglen skal det afgøres, om en operation eller underoperation skal bearbejdes eksternt. I styrenøglen afgøres det, om eksternt bearbejdede operationer planlægges med udgangspunkt i deres standardværdier eller det planlagte leveringstidspunkt. Denne oplysning kræves til afregning af eksternt bearbejdede operationer og underoperationer, der er markeret som værende kalkulationsrelevante i deres styrenøgler  Indkøbsafdelingen bør ikke konvertere indkøbsrekvisitionen, før ekstern bearbejdning er påkrævet. Dette skyldes, at eventuelle mængdeændringer i produktionsordren automatisk opdaterer rekvisitionen.  Når indkøbsordren er oprettet, bliver den printet og sendt til leverandøren. Indkøbsordren oplyser leverandøren om den krævede serviceydelse. Indkøberen/planlæggeren opretter et manuelt forsendelsesbilag og meddeler forsendelsesafdelingen, hvilke komponenter der skal indsamles til den eksterne bearbejdning, og sender komponenterne til leverandøren.  Når leverandøren har afsluttet den eksterne bearbejdning, returneres materialet. Lagerforvalteren modtager de eksternt bearbejdede varer på lageret. Leverandørydelsen indgår i produktionsordren via en operationstilbagemelding. Den modtagne mængde fremgår af indkøbsordren og produktionsordren.  Varetilgangen af et eksternt bearbejdet materiale medfører opdatering af operationsstatussen: For dellevering af en ekstern procesoperation er statussen: EODL (Ekstern operation - dellevering) og for endelig levering af en ekstern procesoperation er statussen: EOEL (Ekstern operation - endelig levering). Detaljeret procesbeskrivelse:

5 Flowdiagram Produktionslønforarbejdning (ekstern bearbejdning) Indkøber Leve- randør Lager- forvalter Oprettelse af IO fra indkøbsrekvisition (leverandør allokeret af inforecord) Leverandør modtager materiale og udfører eksterne serviceydelser Forsendel se af materiale til leverandør Print af indkøbsordre Lønforarbejd- ningsservices VT/FM IO = indkøbsordre, VT/FM = varetilgang/fakturamodtagelse Forsendelse af eksternt materiale tilbage til fabrik Indgående leverandør- faktura Tilbage- meldingen for produktions- ordre Produktionsordre genererer indkøbsrekvisition for eksterne serviceydelser Varetilgang til indkøbsordre Tilbage- levering af materiale til prod.-område Kreditor- regnskab Hændelse Faktura- modtagelse VT/FM indkøbspris- afvigelse leverandør Periodisk betaling: Eksternt regnskab (102) Udførelse af eksterne serviceydelser

6 Forklaring SymbolBeskrivelseBemærk- ninger til anvendelsen Række: Identificerer en brugerrolle, såsom fakturakontrolmedarbejder eller salgsansvarlig. Rækken kan også identificere en organisatorisk enhed eller gruppe som alternativ til en bestemt brugerrolle. De øvrige forløbssymboler i tabellen placeres i disse rækker. Der er lige så mange rækker, som der er brugerroller i scenariet. Brugerrolle- rækken indeholder typiske opgaver for brugerrollen. Eksterne hændelser: Indeholder hændelser, der starter eller afslutter scenariet eller påvirker hændelsesforløb i scenariet. Forløbslinie (ubrudt): Linien angiver den normale rækkefølge for trin og flowretningen i scenariet. Flowlinie (stiplet): Linien angiver forløbet for sjældent anvendte eller betingede opgaver i et scenario. Linien kan også føre til relevante bilag for procesforløbet. Forbinder to opgaver i en scenarieproces eller en hændelse uden trin Forretningsaktivitet/-hændelse: Identificerer en handling, som fører enten ind i eller ud af scenariet, eller en ekstern proces, som finder sted under scenariet Modsvarer ikke et opgavetrin i dokumentet Enhedsproces: Identificerer en opgave, der er omfattet af et trindelt scenarieforløb Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til proces: Hvis scenariet gengiver et andet scenario i sin helhed, anføres scenariets nummer og navn her. Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til underproces: Hvis scenariet gengiver dele af et andet scenario, anføres scenariets nummer, navn og trinnumrene fra scenariet her Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Procesbeslutning: Identificerer en beslutning/forgrening, som angiver et valg, slutbrugeren har truffet. Linier angiver forskellige valg, som udgår fra forskellige dele af romben. Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet. Angiver, at der skal træffes et valg efter udførelsen af trinnet. SymbolBeskrivelseBemærkninger til anvendelsen Til næste/fra forrige diagram: Fører til næste/forrige side i diagrammet Flowdiagrammet fortsætter på næste/forrige side Udskrift/dokument: Identificerer et printet dokument, rapport eller formular Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Økonomisk fakta: Angiver et journalpostdokument Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Budgetplanlægning: Angiver et budgetplanlægningsdokument Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Manuel proces: Omfatter en opgave, der udføres manuelt Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til af angive en opgave, der udføres manuelt, såsom losning af en lastbil på lageret, som påvirker procesforløbet. Eksisterende version/data: Denne blok omfatter data, der tilgår fra en ekstern proces Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men angiver derimod data, der tilgår fra en ekstern kilde. Dette trin har ingen indgående flowlinier. Systembeslutning godkendt/fejl: Denne blok omfatter en automatisk beslutning, der træffes af softwaren Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet, men anvendes derimod til at angive en automatisk systembeslutning, der træffes efter udførelsen af et trin. Ekstern til SAP Forretningsak tivitet/- hændelse Enhedsproces Proces- reference Reference til under- proces Procesb e- slutning Diagramfor- bindelse Udskrift/ dokument Økonomisk fakta Budget- planlægning Manuel proces Eksisterende version/data System- beslutni ng godkend -else/fejl

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Produktionslønforarbejdning (ekstern bearbejdning) SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google