Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus for klub-medarbejdere ”At arbejde systemisk med relationer”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus for klub-medarbejdere ”At arbejde systemisk med relationer”"— Præsentationens transcript:

1 Kursus for klub-medarbejdere ”At arbejde systemisk med relationer”
Organisationspsykolog Nina Jensen

2 Kursets kobling til temadagen
Oplægsholdernes bud på klubbernes opgave: Sikre grundlaget for venskabers udvikling Skabe selvagtelse hos barnet/den unge gennem at muliggøre samvær (at de bliver værdsat med de potentialer og evner, de lægger for dagen & at de lærer at være solidariske – pgra. fællesskabet) Hvordan kan den professionelle bidrage til, at ovenstående bliver muligt? Helst forbedre mulighederne – som minimum ikke forværre dem! Organisationspsykolog Nina Jensen

3 Systemisk udsigtstårn
Cirkularitet Kobling Anerkendelse Meningsdannelse 2.ordens kybernetik Kontekst Forstyrrelse Pædagogik – grundpræmis– menneskesyn Organisationspsykolog Nina Jensen

4 Det systemiske udsigtstårn
Der er mange virkeligheder (multi-vers) Vi sam-skaber virkeligheden (vi kan ikke stille os udenfor) Ændring skabes, når vi kobler os til noget (tilpas) nyt. Forstyrrelse kræver respekt og anerkendelse. Forståelsen af konteksten og meningsdannelse hænger uløseligt sammen. Organisationspsykolog Nina Jensen

5 Metodiske / etiske konsekvenser
Et systemisk udgangspunkt sigter mod at udvikle evnen til: At tænke cirkulært. At bruge sproget med opmærksomhed At reflektere over eget bidrag – se på, hvad egne kæpheste, logikker, ”virkeligheder”, moralske synspunkter og faste meninger er med til at skabe. At lytte, stille spørgsmål og lave fremadrettede hypoteser. At sætte konteksten – definere, afklare og forhandle kontekster / rammerne for, hvad vi er sammen om (forventningsafstemning). Organisationspsykolog Nina Jensen

6 Lineær logik / forståelse
”I virkeligheden / naturligvis er det jo sådan….” ”Kernen i dette problem er….” ”Det er jo helt tydeligt, at han er….” A = B = C = D….. (kausal logik) Hvis udelukkende den lineære logik bruges, er der risiko for, at der skabes mistro og mistænkeliggørelse – der placeres skyld, bedømmes og fordømmes. Historien om ”den anden” kan risikere at blive en-dimensionel og selv-bekræftende. Vi får en position af overlegen viden. Organisationspsykolog Nina Jensen

7 DE SMÅ SKRED I HVERDAGSLOGIKKEN (Lineær logik - Gitte Haslebo)
Valg af startpunkt (Det var HAM, der startede) Årsag (Hans handling er årsag til min) Skyld (Hvad jeg gør, er hans skyld) Hensigt (Det var også hans hensigt) Ansvarsfralæggelse (Han må ændre sig først) Organisationspsykolog Nina Jensen

8 Organisationspsykolog Nina Jensen

9 Cirkulær logik / forståelse
Den cirkulære forståelse tilstræber udsigt frem for indsigt. Der er aldrig én årsag – der er mønstre, sammenhænge, forståelser, lokale logikker. Et problem er aldrig en ting eller en person, men et komplekst samspil af handlinger, relationer og forventninger. Faren er, at vi risikerer at blive handlingslammede – at komme i overdreven tvivl! Når vi skal ”videre”, må vi derfor vælge en midlertidig forståelse (punktuering) for, at det giver mening og skaber retning. Coaching, Organisationsudvikling, Supervision for Mennesker i Arbejdslivet

10 At tænke relationelt-systemisk / reformulere / danne hypoteser
Find et par eksempler på noget, nogen gør i relation til andre/en anden. Noget, som du ikke forstår/ tager afstand fra! Hvad bliver der gjort, hvordan tænker du, hvad er effekten på dig af den forståelse, du har fået udviklet? I mindre grupper skal der nu udarbejdes logiske/meningsfulde systemiske forståelser af det, der gøres. Dvs. minus fejl og mangler, minus intrapsykiske forklaringer, minus diagnoser. Tænk i kontekster og ”positive” (dvs meningsfulde relationelle) forklaringer, andre måder det kan give mening på. Organisationspsykolog Nina Jensen

11 Organisationspsykolog Nina Jensen
Vigtigt redskab SKIL INTENTION FRA ADFÆRD!!! Se adfærd/handlinger som invitationer til at være nysgerrig på intentionerne – der er som regel mange muligheder. Organisationspsykolog Nina Jensen

12 Den professionelles 3 handlingsdomæner
De mange ideer. De mange sandheder. Forskelligheder. Spørgsmål. Dialog. Kreativitet. Uenighed. Multi-vers Samarbejdets / betydningens domæne Vores rygsæk! Faglige personlige erfaringer. Baggrund og ideer om religion, politik, moral, værdier og følelser i livet! Her tager vi stilling til: ”Hvad synes jeg om det?” Uni-vers Personlige / værdiernes domæne (bør) Regler. Aftaler. Overenskomst. Rutine. Procedurer. Èn sandhed; vores aftalte/forhandlede virkelighed. Det, der allerede er besluttet. Spilleregler, ritualer, retningslinier. Uni-vers Produktionens / opdragelsens domæne (skal) Organisationspsykolog Nina Jensen

13 Systemisk spørgemetode
Systemiske spørgsmål (cirkulære og refleksive) er spørgsmål, der både kobler sig til et udsagn og samtidig ”drejer” svaret. Kobler sig = Spørgsmålene indeholder ord eller omhandler noget af indholdet fra udsagnet. Drejer svaret = Spørgsmålene repræsenterer et andet perspektiv og fører synsvinklen i udsagnet et andet sted hen. Organisationspsykolog Nina Jensen

14 Organisationspsykolog Nina Jensen
Lineære spørgsmål Anvendelse af primært lineære spørgsmål vil give mange informationer om faktuelle forhold samt om de nuværende årsags-forklaringer ift. eks. problemer i hjemmet. Denne tilgang risikerer dog at fastlåse de problematiske historier, da der er mindre chance for, at der udvikles nye, håbefulde og fremadrettede perspektiver på vanskelighederne. Valg af årsagsforklaringer kan desuden give vanskeligheder (eks. med mangel på genkendelse hos andre i relationen), hvis de forskellige perspektiver/mønstre ikke beskrives. Organisationspsykolog Nina Jensen

15 Cirkulære spørgsmål Anvendelse af primært cirkulære spørgsmål vil give mulighed for at skabe bevægelse og refleksion ift. vanskelighederne – at skabe nye historier og koble historierne til hinanden i en relationel sammenhæng. Cirkulære spørgsmål kan vanskeliggøre en vurdering / konklusion, da beskrivelserne flytter sig undervejs og er mere komplekse beskrivelser af perspektiverne. Coaching, Organisationsudvikling, Supervision for Mennesker i Arbejdslivet

16 PERSPEKTIVERENDE HENSIGT Organisationspsykolog Nina Jensen
AFKLARENDE HENSIGT Afklare fortid - nutid Afklare nutid - fremtid Perspektivere fortid - nutid Perspektivere nutid - fremtid PERSPEKTIVERENDE HENSIGT Organisationspsykolog Nina Jensen

17 Organisationspsykolog Nina Jensen
Lineære/situationsafklarende spørgsmål (undersøgende hensigt) Hvad kan du bedst lide ved at være her? Hvorfor det? Hvad er en god klub / en god kammerat? Hvornår er det bedste tidspunkt på året? Er du blevet mere eller mindre glad for klubben indenfor det sidste år? Strategiske/initiativafklarende spørgsmål (retningsanvisende, påvirkende hensigt) Hvad nu hvis I sagde STOP næste gang – hvad ville der så ske? Kunne man forestille sig, at det vil være en god ide, hvis I nu…….? Er det en ide, at vi i fremtiden mødes sådan her lidt oftere? Hvilket forslag vil I prøve først? Hvad gør du, når du bliver sur på ham? Hvad ville jeg se, hvis jeg var der? Når dine kammerater ser dig gøre det, hvordan tror du så, de forklarer det? Hvordan gør han så? Hvad ville du ønske, han gjorde i stedet? Hvordan kunne du/I være med til, at han kunne gøre det? På en skala fra 1-10 – hvor er I ift. dette? Hvor højt vil I op? Hvorfor er det godt? Hvordan er det forskelligt fra da du startede her? Hvad tænker du om det nu? Hvis x, y, z var her nu, hvad ville de så tænke, mene, ønske at… Hvis der skete et mirakel… Refleksive / genererende spørgsmål (faciliterende hensigt) Cirkulære/ perspektiverende spørgsmål (udforskende hensigt) Organisationspsykolog Nina Jensen

18 Professionel position i relationer
Afstem din position - vær transparent! Se enhver parts overvejelser som nyttige erfaringer Sørg for rum til alles versioner Undlad et enten-eller perspektiv Invitér forskellighederne ind og se dem som supplerende i stedet for konkurrerende. Hvis én version eller historie monopoliseres, diskvalificeres andre. Hvis én version ikke får plads eller diskvalificeres, så forstærkes den! Organisationspsykolog Nina Jensen


Download ppt "Kursus for klub-medarbejdere ”At arbejde systemisk med relationer”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google