Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdien af gode adresser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdien af gode adresser"— Præsentationens transcript:

1 Værdien af gode adresser
Konsekvensanalyse af ”Flertydige vejnavne” i Danmark

2 Værdien af gode adresser
Perspektivet … Adressesystemet udgør en del af samfundets infrastruktur Emnet for analysen Infrastructure: ”A set of interconnected structural elements that provide the framework for supporting an entire structure …” (e.g. a city, nation or corporation). Wikipedia Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

3 Værdien af gode adresser
Disposition Problemet: ”Flertydige vejnavne” Hvad består problemet i – og hvor stort er det? Konsekvensanalyse Metode og synsvinkel Opbygning og eksempler Resultater Afslutning Perspektivet? Værdien af infrastruktur ... Hvad er planen med de ”flertydige vejnavne”? Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

4 ”Flertydige vejnavne”
1. Problemet ”Flertydige vejnavne”

5 Værdien af gode adresser
Problem Entydighed er et af de vigtigste egenskaber ved et adresse-system. Hvis adresserne ikke er entydige, opstår der misforståelser, forsinkelser og fejl, til skade for de borgere og virksomheder som det går ud over, og for de virksomheder, myndigheder mm. som begår fejlen. Normalt er oplysningen om vejnavn og postnummer tilstræk-kelig til at finde frem til en bestemt vej i Danmark. Tilsvarende er oplysningen om vejnavn, husnummer og postnummer, normalt tilstrækkelig, når man vil angive en bestemt adresse. En adresse som består af tre led er derfor normalt helt entydig. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

6 Værdien af gode adresser
Problem (fortsat …) For knap 1 % af landets vejnavne og adresser er dette ikke tilfældet, fordi det samme vejnavn optræder mere end en gang indenfor postnummeret. Problemet er ikke nyt – det stammer tilbage fra indførelsen af postnummersystemet i 1967 og kommunalreformen i 1970. Hidtil har man prøvet at omgå problemet ved at tilføje en ekstra oplysning om et lokalt bynavn (typisk landsbyens navn) på en selvstændig linie i den skrevne adresse. Det betyder, at adressen i så fald skal bestå af fire led: vejnavn, husnummer, supplerende bynavn og postnummer. Erfaringerne viser imidlertid, at løsningen med det supplerende bynavn fungerer meget dårligt. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

7 Værdien af gode adresser
Eksempler I Postnummer 7100 Vejle findes ”Gl. Landevej” to steder: i Lindved nord for Vejle by i bebyggelsen Mølholm syd for Vejle by. De to supplerende bynavne ”Lindved” hhv. ”Mølholm” er derfor nødvendige, når man skal skelne adresserne fra hinanden f.eks. på et brev eller når en ambulance skal sendes af sted Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

8 Værdien af gode adresser
Eksempler (fortsat …) I Postnummer 8900 Randers findes ”Egevej” fire steder: i Assentoft i Haslund i Harridslev i Øster Bjerregrav Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

9 Værdien af gode adresser
Eksempler (fortsat …) I nogle postnumre, f.eks Nakskov er der kun få flertydige vejnavne, i andre, f.eks Roskilde er der mange. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

10 Værdien af gode adresser
Konsekvenser Jyske Vestkysten, 23. juni 2005 Dagbladet BT 11. maj 2004 Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

11 Værdien af gode adresser
Kortlægning 2005 Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

12 Omfang (antal) Problemets omfang august 2005 Antal vejnavne
Antal helårs adresser Antal tilmeldte personer Antal erhvervs­ adresser Berørt af problemet 982 20.042 39.229 4.991 Flertydige i % af alle 0,9 % 0,7 % Hele landet Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

13 Løsningsmodel: metoder
a. Justere postnummergrænse b. Oprette nyt postnummer c. Ændre eksisterende vejnavn Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

14 Løsningsmodel: hovedtal
Oversigt over anvendte metoder i løsningsmodellen (foreløbig!) Løser antal konflikter (ca.) Metode a: Justering af eksisterende postnummergrænse 60 Metode b: Oprettelse af nyt postnummer 95 Metode c: Ændring af eksisterende vejnavn 312 I alt 467 Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

15 Hvad er værdien af at løse problemet? – og hvad koster det?
2. Konsekvensanalyse Hvad er værdien af at løse problemet? – og hvad koster det?

16 Værdien af gode adresser
Hovedprincip Hvilke ulemper påfører problemet samfundet? = dvs. hvilken værdi har det, at vi løser problemet? + Hvad omkostningerne ved at løse problemet? ÷ Er der et alternativ? – og hvad vil det koste? (÷) = Resultatet Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

17 Værdien af gode adresser
Analysens opbygning Indhold: Ulemper ved flertydige vejnavne Gennemgang af konkrete eksempler Repræsentativ undersøgelse (interviews) Ulemper ved akut assistance Ulemper ved fejlleveret post Ulemper ved forveksling i forb. med besøg Ulemper ved brug af adressesystemet Ulemper for it-systemer med adresser Samlet vurdering af ulemper (omkostninger) Omkostninger ved at løse problemet Aktiviteter i. forb. med løsningsforslaget Initiativet Omstilling Overgang Samlet vurdering af omkostninger Alternativ til løsningsforslaget Hvis løsningsforslaget ikke gennemføres Afværgeforanstaltninger på kort, mellemlangt og langt sigt Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

18 Værdien af gode adresser
Analyse af ulemper Hvilke ulemper påfører problemet samfundet? = dvs. hvilken værdi har det, at vi løser problemet? Kvalitativ analyse: Interview af borgere og virksomheder Beskrivelse af konkrete eksempler Kvantitativ analyse: Estimat af de negative, økonomiske konsekvenser Skal vise at borgere og virksomheder i dagligdagen oplever problemet som reelt Skal vise at samfundet (herunder borgere og virksomheder) påføres et tab eller ekstra udgifter Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

19 Interview-undersøgelse
Undersøgelsen er gennemført blandt borgere og virksomheder, der har adresse på et flertydigt vejnavn. Der er foretaget i alt 956 telefoniske interviews fordelt på 201 interviews med virksomheder og 755 interviews med borgere. Dataindsamlingen er gennemført i perioden maj 2006. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

20 Interviews: resultater (1)
Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

21 Interviews: resultater (2)
Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

22 Værdien af gode adresser
Konkrete eksempler (1) Breve fra sygehus om hjertebehandling udebliver: En familie har et barn med en hjertefejl. Barnet modtager behandling på et større sygehus i Østjylland. I behandlingsperioden modtager familien løbende breve fra sygehuset. Nogle af brevene leveres til den forkerte adresse eller kommer for sent. Der opstår tvivl om, hvorvidt familien har modtaget de breve, som sygehuset har afsendt. Familien er frustreret over ikke at vide besked. Familien føler ubehag ved, at personerne på den ”forkerte adresse” kan se, at familien er i dialog med sygehuset. Familien har bedt sygehuset anvende det supplerende bynavn. Sygehuset svarer, at deres it-system ikke kan håndtere det supplerende bynavn. Truet med politisag på grund af udeblivelse fra session: En 18-årig mand har modtaget et brev, der varsler, at politiet vil blive inddraget med mindre, at manden straks kontakter sessionsmyndig-heden. Den 18-årige mand og dennes familie hævder ikke at have modtaget den oprindelige indkaldelse til session – og at det må være gået til den ”forkerte adresse”. Sessionsmyndighedens it-system kan ikke håndtere det supplerende bynavn. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

23 Værdien af gode adresser
Konkrete eksempler (2) 100 m2 rullegræs til sommerhus leveret til helårsadresse: En helårs-beboelse i Nykøbing Sjælland modtog fejlagtigt 100 m2 rullegræs til et sommerhustag. Rullegræsset skulle i stedet have være leveret til et sommerhus i sommerhusområdet ved Nykøbing Sjælland . Kabel-udgravning på den forkerte adresse Borgere har oplevet, at forsyningsvirksomheder har påbegyndt kabel-gravninger hos dem, før borgerne har kunnet afklare forvekslingen. Det var ved den ”anden adresse” der skulle graves. 19 tons tagsten til tømrerfirma leveret i villakvarter: Et tømrerfirma har bestilt et større parti tagsten i forbindelse med et anlægs-projekt. Fragtmanden kørte til den forkerte adresse, som ligger i et villakvarter. Først efter længere tids søgning blev fragtmanden og fragtcentralen opmærksom på forvekslingsproblemet . Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

24 Værdien af gode adresser
Konkrete eksempler (3) Borgere og virksomheder vises forkert på digitale kort: Virksomheder og borgere beretter, at deres adresseoplysninger i registre og på digitale kort (GPS navigationsudstyr, Krak, De Gule Sider og Eniro m.fl.) ikke er retvisende. Virksomhedernes og borgernes navne er sammenknyttet med den forkerte adresse. Mand med blodprop overlever forsinket ambulance: En borger på Møllegade i Horsens fik en blodprop i hjertet og havde akut behov for ambulanceassistance. Assistancen blev forsinket, fordi ambulancen kørte til Møllegade i Nim, hvor ambulance-rederne forgæves ledte efter den nødlidende borger. En ny ambulance blev sendt til Møllegade i Horsens, da adresseforvekslingen blev opdaget. Borgeren overlevede hjertetilfældet . Tilsvarende forsinkelser er registreret i Roskilde-området . Dødsfald i forbindelse med forsinket ambulance: En hændelse svarende til eksemplet fra Breum er registreret i forbindelse med ambulanceassistance til en mand i Hou. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

25 Kvantificering (eksempel)
Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

26 Værdien af gode adresser
Ulykkesberedskab 1) Der er enighed om, at de flertydige vejnavne betyder en forøgelse af tidsforbruget og øget risiko for, at der "klikkes" på den forkerte vej. 2) I 2005 registrerede Alarm 112 sekretariatet henvendelser, som førte til assistancer med ambulance af disse havde mål ved en flertydig adresse, svarende til 5 udrykninger pr. dag. 3) Forespørgsler hos Falck og regionerne tyder på, at der gange pr. år er fejludrykninger som følge af problemet med de flertydige vejnavne. Dette tal er ikke urealistisk højt. 4) Da ca. 15 % af alle udrykninger vedrører potentielt livstruende tilstande kan det antages at de fejludrykninger 1-3 gange om året fører til dødsfald eller varigt forringet livskvalitet. 5) Baseret på Finansministeriets vejledning, kan den samfundsmæssige negative effekt beregnes til ca. 14,5 mio. DKK pr. år. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

27 Værdien af at løse problemet
borgere og virksomheder har oplevet forvekslinger af adressen. 50 % af disse opfatter det som et problem. 1900 gange pr. år, dvs. 5 gange dagligt, rykker en ambulance ud til en flertydig adresse. ½ - 1% af disse udrykninger kører til den forkerte adresse. Konsekvensen skønnes til 2 dødsfald og 1 tilfælde med varigt nedsat livskvalitet pr. år ~ 14,5 mio. DKK. Hertil kommer konsekvenserne når politi eller brand rykker ud til forkert adresse. 5.400 brevforsendelser anslås dagligt at blive fejlleveret som følge af de flertydige vejnavne. Omkostningerne ved tab, klager fejlbehandling mv. skønnes til mindst 5,2 mio. DKK. Hertil kommer: omkostninger i forbindelse med besøg ~ 1,1 mio. DKK besvær ved adressesøgning, bilnavigering o.l. ~ 2,1 mio. DKK Resultat (konservativt skøn): 20 mio. DKK/pr. år Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

28 Omkostningerne ved løsningen
Omkostninger Mio. DKK Initiativ Omstilling Overgang Samlet Staten 2,1 - Regioner 0,4 Kommuner 11,2 Post Danmark 0,8 2,8 3,6 Alarm 112 1,3 Borgere 12,4 33,4 45,8 Virksomheder 7,1 15,3 22,4 I alt 33,7 49,0 4,1 86,8 Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

29 Analysens samlede konklusion
Værdien af at løse problemet: 20 mio. DKK/år Omkostninger v. løsning: mio. DKK/ 5 år - heraf offentlig sektor: mio. DKK Alternativ: mio. DKK/ 5 år - heraf off. it-systemer: 160 mio. DKK ÷ (÷) + = Resultat: Løsningsmodellen bør gennemføres Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

30 3. Afslutning Hvad er perspektivet i analysen?
Hvad sker der med de flertydige vejnavne?

31 Perspektivet i analysen
Adressesystemet: Værdien af at reparere dette: ~ +20 mio. DKK/år ... kan begrunde en investering på ~ mio. DKK. Værdien af hele adressesystemet ~ infrastrukturen Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

32 Værdien af gode adresser
Planen nu Efterår 2007: EBST udsteder bekendtgørelse, som betyder at kommunalbesty-relsen skal løse nærmere angivne konflikter – med mindre Post Danmark løser konflikten gennem en ændring af postnummeret ... Resultat: 100% entydigt adresse-system ved hjælp af tre elementer: Vejnavn, husnummer og post-nummer Bynavn er herefter en frivillig, supplerende oplysning. Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser

33 Tak til: Jakob Voltelen og Tom Yoo Kjær Nielsen, Devoteam Danmark, Kontakt: Morten Lind, Kort & Matrikelstyrelsen: Kirsten Elbo, Erhvervs- og Byggestyrelsen: Katrine Langballe, Erhvervs- og Byggestyrelsen: Nordisk adressemøde Thorshavn, maj 2007 Værdien af gode adresser


Download ppt "Værdien af gode adresser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google