Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er frivillighed? Hvad kan det bruges til ? Hvordan kommer man igang? Ulla Skov Aldahl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er frivillighed? Hvad kan det bruges til ? Hvordan kommer man igang? Ulla Skov Aldahl."— Præsentationens transcript:

1 Hvad er frivillighed? Hvad kan det bruges til ? Hvordan kommer man igang?
Ulla Skov Aldahl

2 Lauge Hvad er frivillighed? Kender I ham?
Afløseren for Thomas Mogensen på det super aktuelle herrelandshold i håndbold. Han hedder Rasmus Lauge – direkte fløjet ind fra Bjerringbro og til daglige spiller han i BSV. Dem der laver frivilligt arbejde siger at de altid får rigitg meget igen lige fra den personlige tilfredstillelse ved at møde andre mennesker i øjenhøjde til nye netværk og relationer til at klare livets udfordringer. For mig er Rasmus resultatet af noget af det frivillige arbejde jeg har lavet –nu har I måske gættet, at jeg har brugt timer med at vaske trøjer og shorts, bagt mindst 500 boller og foruden mange skærekager, sovet på hårde underlag og frosset med anstand til mange cup, og været til teambuilding i skovene ved Fussingø og stået med næsen i kødgryden og heppet i et utal af kampe ganske frivilligt. I dag høster jeg stolthed, tilfredstillelse og glæde over det jeg har gjort af egen drift og interesse og synes endda at lidt af talentet er min gevinst. Nok er min glæde og gevinst stor men det bedste er at se de jævnalderen gutter, som Lauge er blevet udklækket hos, stadig har et tæt og rummeligt venskab med hinanden– og så elsker Rasmus Lauge stadig min mad når han og min Sonny ligger vejen forbi mit folkekøkken.

3 Jan Hvad er frivillighed? Her er Jan Mistarz.
Hans liv med frivilligt arbejde har en helt anden retning end min. Det blev nemlig hans redningsplanke da han mødte Familieklubberne Her blev han efter 20 års massiv druk ædru og han frivillige arbejde i Familieklubberne er lige præcis der holder ham ædru Jan

4 Jette Hvad er frivillighed?
Jette har i mange år været frivillig i Hjerteforeningen – men det var slet ikke nok. Hun har været en meget aktiv aktør for at der overhovedet er blevet formuleret og vedtaget en frivilligpolitik i Randers Kommune I dag er Jette formand for Frivilligt Forum i Randers, som bruges til rådgivning og høring for frivilligt arbejde Prioitering §18 midlerne serviceloven have en markedsføringsforpligtigelse i forum arbejde og det frivillige sociale arbejde i Randers Kommune generelt Jette

5 Max Hvad er frivillighed?
Max er passioneret medlem af Danmark Naturfredningsforening og her arbejder han frivilligt, ihærdigt og til tider indædt for fiskene i Nørre og Gudenåen. Max bruger faktisk al hans fritid på fiskene i Nørre og Gudenåen, de er hans passion og hjertebørn. Max er medlem af en lokalforening i Danmarks Naturfredningsforening. Her er hans personlige engagement med til at politikere og embedsmænd bliver holdt til ilden og får input til at træffe kvalificerede beslutninger. Max

6 Hvad kommer der ud af frivilligt arbejde?
Spontan og umiddelbar medmenneskelig kontakt Ligeværd og være til stede Opgaver, som ikke er blevet løst før bliver løst Nye fællesskaber Rollemodeller Kollektive goder som alle kan/må bruge Vi får løst opgaver som ikke blev løst hvis ikke de frivillige gjorde det Vi får løst opgaver på baggrund af de frivilliges personlige kompetencer og på den måde som de mener og har erfaret er bedst. Det giver Personligt engagement og tilfredsstillelse Ligeværd og fællesskab Og i sidste ende giver tilfredsstillelsen livsglæde Frivillige medarbejdere producerer kollektive goder, der kan forbruges af medlemmer eller andre med tilknytning til den frivillige organisation Goder, der enten ikke ville blive produceret eller som skulle produceres af andre og på andre måder, hvis ikke frivillige gjorde det

7 Frivillighedens ”friheder”
En personlig og moralsk forpligtigelse fremfor en retsbestemt eller kontraktbestemt forpligtigelse Mellemled mellem individ og beslutningstager Ansættelsesfrihed Ytringsfrihed- vagthund

8 For at skabe rum for det bedste samspil med frivillige skal man:
Respektere deres arbejde Være bevidst om deres motivation Have tid Kunne rumme ustyrlighed Være klar og præcis om hvad deres opgave skal være Disponere med deres social kapital Kunne anerkende deres arbejde Give dem masser af personlig kontakt Klæde dem godt på til deres opgaver Kunne rumme en vis portion ustyrlighed Pleje dem Have beskrevet og afklaret præcist, hvilke opgaver de frivillige skal løse, hvornår de skal løses og hvilke krav man vil stille til de frivillige Social kapital – alt hvad de frivilige laver er i deres fritid. Hver borer har kun en vis mængde tid at give af og derfor skal vi organiserer deres arbejde og afstemme hvor meget de kan klare at løse frivilligt

9 Frivillighedens største trussel?
Når frivilligheden skal være nyttig Når frivillige skal ’visiteres’ Når frivillige skal styres og kontrolleres Når man tvivler på kvaliteten i det frivillige arbejde Når frivillige reduceres til hjælpere og billig arbejdskraft

10 Inviter Lauge, Jan, Jette og Max til at udvikle ideerne sammen med jer
Hvordan kommer vi i gang? Inviter Lauge, Jan, Jette og Max til at udvikle ideerne sammen med jer Lauge, Jan, Jette og Max repræsenterer en mangfoldighed af kompetencer og sæt disse i spil ved at invitere dem ind.

11 Hvordan kommer vi i gang?
Rekruttering af frivillige Beskriv det frivillige job Beskriv forventninger til de frivillige Afklar hvordan de frivillige skal indsluses Afklar hvor mange frivillige der er behov for Find jeres budskaber, så det er helt tydeligt for den frivillige hvorfor det er godt at være frivillig hos jer Hjælp til organisering Brug konsulenter i kultur og fritid og frivilligcentrene Organisering – forankring af de frivilliges arbejde sikrer kontinuitet og sikrer at deres aktiviteter fastholdes.


Download ppt "Hvad er frivillighed? Hvad kan det bruges til ? Hvordan kommer man igang? Ulla Skov Aldahl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google