Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Idé: Landsbyhøjskole for Aarestrup og omegn. Landsbyhøjskolen for Aarestrup og omegn Fremtidsvision Følgende er tænkt som en brik i et større puslespil,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Idé: Landsbyhøjskole for Aarestrup og omegn. Landsbyhøjskolen for Aarestrup og omegn Fremtidsvision Følgende er tænkt som en brik i et større puslespil,"— Præsentationens transcript:

1 Idé: Landsbyhøjskole for Aarestrup og omegn

2 Landsbyhøjskolen for Aarestrup og omegn Fremtidsvision Følgende er tænkt som en brik i et større puslespil, hvor alle gode kræfter omkring landsbyen Aarestrup kan forenes i en nyskabelse – nemlig en landsbyhøjskole. De beskrevne tanker er naturligvis ikke på nogen måde endegyldige De er bare tænkt som en slags katalysator til at komme i gang Som vi siger på Gregers Krabbe Friskolen: Ingen kan alt – Alle kan noget – Sammen kan vi det hele.

3 Der lægges op til, at opstarten sker ud fra følgende firkløver:  Landsbyhøjskolen som paraply for foreningsarbejde, skole, kirke, forsamlingshus, virksomheder og hele befolkningens virke  Landsbyhøjskoleaftener  Landsbycafé - Elverhøj  Landsbyhøjskole - en uge i sommerferien

4 Landsbyhøjskolen som paraply for foreningsarbejde, skole, kirke, forsamlingshus, virksomheder og hele befolkningens virke  Bestyrelsen for landsbyhøjskolen kan stå for det overordnede, som er fælles for alle  Når bestyrelsen mødes, deltager repræsentanter, som skal varetage de forskellige særinteresser  Der kan spares tid, når det papir- og økonomiarbejde, der ligeså godt kan være fælles bliver udført af den nye bestyrelse  Der bliver større mulighed for at anskaffe de ting, som alle kan have gavn af, når man står sammen

5 Landsbyhøjskoleaftener Aftenerne kan starte med fællesspisning for alle. (Evt. en gang om måneden og evt. bestyrelsesmøde sidst på eftermiddagen). Ideer til aftenernes indhold: Fælles for alle aldersgrupper: • Fællessang (Repertoiret understøttes af skolen) •Fællesdans (Enkle danse understøttes af skolen) •Musikalske indslag ( Skole, musikskole, kirke, (evt. 60’er-klub)og lokale borgere) •Udstillinger (Skolen samt lokale borgere) •Levende højskoleavis (livets gang i skoler, institutioner, foreninger, •erhvervsliv o.s.v. præsenteres ved hjælp af fortælling, billeder, •it-produceret materiale samt film.

6 Herefter går børn, unge og voksne hver for sig  Legeland med børnepassere  Film  Netcafé  Diskotek  Samvær og hygge  Sang, dans, teater/rollespil m. instruktør  Værksteder  Turneringer

7 For de voksne:  Kort og levende orientering om aktuelle, politiske emner (evt. med oplæg fra inviterede gæster), så man hele tiden kan blive holdt ajourført med, hvad der sker p.t., som kan have interesse for borgerne. Emner, som angår lokalsamfundet, det landspolitiske og det EU-politiske. Herunder skal der naturligvis være mulighed for debat (med ordstyrer).  Ideer til styrkelse af friskolen, landsbyhøjskolen og hele lokalsamfundet.  Evt. ved fælles hjælp skaffe midler til en bus, så der kan arrangeres fælleskørsel til sport, svømning, udflugter, rejser o. lign.  Samvær og hygge - evt. dans (ost, rødvin, kaffe o.s.v kan købes).

8 Landsbyhøjskolens café Café med forskellige funktioner: Lektiecafé (Evt. med hjælp fra ældre medborgere) Fortællecafé Intra/internet-café – international udveksling Musikcafé Kunstcafé Offentlig opslagstavle (Ex. resultater fra sportens verden) Hygge/samvær M.m.

9 Landsbyhøjskolens sommerskole Sommerskole i skolernes sommerferie: Idrætsskole (i samarb. med DGI, JBU) Billedskole el. andre kreative aktiviteter Musik/teaterskole En udflugtsdag Hente inspiration fra Fjaltring Landsbyhøjskole Man kan starte med at arbejde ud fra dagtimerne, senere kan det være med overnatning og udbygges til familiehøjskoleuge med både lokale og udenbys deltagere.

10 Hvad kan vi opnå med en landsbyhøjskole? Landsbyhøjskolen kan styrke fællesskab, virkelyst og tro på, at man som almindelig borger er medskaber af, hvordan fremtiden skal udforme sig i eget lokalområde, nationalt og globalt. Landsbyhøjskolen kan virke som en magnet på folk, der brænder for at finde nye veje for at sikre et livskraftigt demokratisk samfund. En ny måde at tiltrække elever fra en øget radius til friskolen, fordi landsbyhøjskolen kan gøre det endnu mere spændende og givende at være forælder på GK - friskolen

11 Landsbyhøjskolen kan i endnu højere grad virke samlende, styrkende og udviklende for det igangværende samarbejde mellem skole, private erhverv, foreninger og øvrige borgere. Landsbyhøjskolen kan medvirke til at borgere med overskud hjælper borgere med underskud Landsbyhøjskolen kan modvirke den centralisering, der har vist sig at være tiltagende med den nye kommunalreform

12 I landsbyhøjskolen vil det være naturligt, at være bevidst om saften og kraften i de grundtvigske værdier til at oplive og oplyse borgerne ved hjælp af fællesskab, samtale, det levende ord - (hjertesprog). Højskolen er en del af vores kulturarv. Tankerne bag højskolen kan anvendes såvel under gamle som under nye former Gamle værdier, repræsenteret ved de oprindelige højskoletanker, kan i stort omfang genoplives under nye former. Tanken adskiller sig fra et moderne slagord om, at kulturen skal ud til folket. Grundtvig mente, at kulturen skulle komme fra folket. Landsbyhøjskolen tænkes at være for alle på tværs af alder, religion og interesser - også af politisk art.

13 Landsbyhøjskolen kan hente EU-støtte ved hjælp af Comenius- Sokrates- og Grundtvigprogrammer. Det er også nemmere at skaffe sponsorer, når det handler om nytænkning. Landsbyhøjskolen kan give friskolen flere strenge at spille på med henblik på f.eks.: Elevgrundlag Økonomi Antallet af ansatte Muligheder for ombygning/tilbygning

14


Download ppt "Idé: Landsbyhøjskole for Aarestrup og omegn. Landsbyhøjskolen for Aarestrup og omegn Fremtidsvision Følgende er tænkt som en brik i et større puslespil,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google