Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Personligt lederskab” v/Lars Ib, Business Institute A/S

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Personligt lederskab” v/Lars Ib, Business Institute A/S"— Præsentationens transcript:

1 ”Personligt lederskab” v/Lars Ib, Business Institute A/S
HI´s ÅRSMØDE 2010 Mandag den 17. maj 2010 Vingsted

2 Hvordan kan man lede andre såfremt man ikke kan lede sig selv?
Temaet Hvordan kan man lede andre såfremt man ikke kan lede sig selv? Viden om personligt lederskab Hvordan når man sine mål Hvordan får man gejsten i sit arbejde

3 Hvad er personlig lederskab?
Forskellen på succes eller fiasko som leder ikke er fine uddannelser, men det du gør, med det du ved Personligt lederskab udvikles, når lederen udforsker grænsefladerne mellem sig selv som person og sig selv som leder. Dette er så vigtigt for ledere i dag, fordi det lige netop er i spændingsfeltet mellem personen og rollen, at stress kan opstå. Det kan være, når beslutninger om reduktioner skal føres ud i livet, hvor lederpersonen ofte er meget berørt, men hvor lederrollen er nødt til at være meget klar. Eller situationer hvor lederen, som den person hun er, hvirvles ind i turbulente følelsesmæssige relationer til de mennesker, hun er leder for, samtidig med at hun har ansvaret for en optimal drift.

4 Antagelsen Tænk nu hvis….
As good as it gets Kan man ændre sin egen arbejdssituation eller skal man leve med det som det er?

5 Tænk, hvis man selv kunne vælge?
Er jeg Peter Plys? Eller er jeg æsel? Forandring starter altid hos mig selv!

6 Muligheder Løsninger Mennesker over stregen skaber større livskvalitet for sig selv og andre At fokusere på fremtidens muligheder udvikler energi og løsninger Over stregen Under stregen Mennesker under stregen dræner sig selv og andre for energi At fokusere på fremtidens problemer skaber begrænsninger Problemer Begrænsninger

7 Hvad driver os - motivation?
Bevægelsen fra mammon til mening er en bevægelse, der italesætter, at motivation bevæger sig til at være mere end tanker og behov. Det indeholder emotion og eksistens, mening og sammenhæng. Og det er i højere grad hjertet og følelsernes domæne, end rationaliteten og tankernes. Hjertet har sine grunde, som fornuften ikke kender til

8 Vi har selv nøglen – Er vi ikke tilfredse med situationen, er det kun os selv som kan ændre det!
HØJ STJERNER KERNE ZAPPERE ENGAGEMENT VIL MEDARBEJDERE PÅ VEJ VÆK SOFA MEDARBEJDERE LAV KOMPETENCE HØJ KAN

9 Når man selv gør en forskel
Den succesfulde leders 7 spidskompetencer Mod Mådehold Passion Ansvarlighed Netværkskraft Forandringsvilje Globalt mind-set

10 TÆNK UD AF BOKSEN Få et personligt perspektiv
Tænk langt Tænk i helheder Tænk på tværs af grænserne Gå efter at gøre en forskel Lav kritisk risikoanalyse Opsøg succes Vær handlekraftig Tag hjertet med Søg kreativ fornyelse Vær begejstret og kommunikativ Vis passioneret lederskab

11 Forandringsvilje. Lidt impulsivitet. Åbenhed. Positiv stemning.
Hvad skal der til… Forandringsvilje. Lidt impulsivitet. Åbenhed. Positiv stemning. Positiv energi. Gør din indflydelse gældende – få suget i maven – der hvor du gør en forskel.

12 Få styr på din tid Vigtigt Haster Haster ikke Ikke vigtigt
Løsning af disse opgaver medfører: overblik mentalt overskud langsigtede målsætninger For meget fokus på disse opgaver medfører: at man ikke kan se skoven for bare træer manglende overblik kortsigtede målsætninger at man aldrig kommer ”ind til benet” forhøjet stressniveau Nærvær Salg Kommunikation Kundepleje Skabe motivation Bestilling af varer Styrkelse af medarbejderne BRANDSLUKNING VIGTIGE OPGAVER DER SYLTES Haster Haster ikke Ikke vigtigt

13 Indsæt SMART SPECIFIKT
Formulér målet så præcist og detaljeret som muligt MÅLBART Hvordan vil du og andre vide, at du har nået dit mål? Hvad vil være beviset? ATTRAKTIVT Er målet vigtigt og attraktivt for dig og din afdeling? Er målet et middel til et andet, bagvedliggende mål? REALISTISK Er målet realistisk i.f.t. den tid og de ressourcer, som er til rådighed? TIDSBESTEMT Hvornår er målet nået?

14 SMART udløser mål og handlinger
Mål placeres i Gameplanen under mål Fokusområder placeres i Gameplanen under faser og aktioner Opgaver placeres i detailplanen Noter disse SMART’er og opgaver på Post-It Fokusområde Mål 1 Opgave Opgave Opgave Opgave

15

16 Hvad er stress? Stress opstår, når en person oplever betingelser og krav i omgivelserne som belastende og som overstiger personens egen vurdering af sig selv, egne evner, kompetencer og muligheder Der er visse betingelser i omgivelserne, der med større sandsynlighed end andre vil opleves som belastende og som overstigende individets ressourcer

17 Hvad er stress? Stress er kropslige, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner på både ydre og indre forhold Stress er en tilpasningsreaktion, hvor krop og psyke forsøger at tilpasse sig den nye situation Stress er en uadskillelig del af livet, som opstår når mennesker reagerer på udfordringer og forandringer

18 Kend forskel på stress og travlhed
Travlhed er ikke lig med effektivitet – men så sandelig heller ikke lig med stress Hvis ovenstående var tilfældet ville du ikke kunne identificere de medarbejdere, som faktisk er stressede, da deres signaler drukner i støjen Vær opmærksom på, hvordan der tales om arbejdsmængden i din afdeling, da sproget er med til at skabe den verden, du og dine medarbejdere lever og arbejder i. (Det vi siger, bliver vores virkelighed) Sørg for at det er legitimt at tale om stress på en realistisk og passende måde

19 Stress-symptomer Fysiske symptomer Psykiske symptomer
Adfærdsmæssige symptomer Puls og blodtryk stiger Glemmer let – husker dårligt Koncentrations-besvær Søvnforstyrrelse Træthed og ulyst Reduceret effektivitet og evne til at træffe beslutninger Hovedpine Selvtillid og selvværd påvirkes Trækker sig fra sociale sammenhænge Mavesmerter Selvbebrejdelse Aggressivitet Hyppige infektioner Let til tårer Ændrede spisevaner Forværring af kroniske sygdomme Indlæringsproblemer Øget sygefravær Hjerte-kar-sygdomme Angst og depression Øget forbrug af alkohol, tobak og piller

20 Trivsel/positiv stress Negativ stress
Stresstrappen Fra trivsel til stress Tempereret Stimuleret Høj aktivitet Motivation Trivsel Arbejdsglæde Oplever at blive udfordret og at udvikle sig Opvarmet Travlhed Kvaliteten reduceres en smule Tendens til manglende overblik Risiko for konflikter i teamet Begyndende stress symptomer: f.eks. spise, gå og tale hurtigere Overophedet Krav overstiger ressourcer markant Tro på egne evner svinder Uoptimal priori- tering og flere fejl Stresssymptomer f.eks. Søvnbesvær, hoved- og mave- pine, manglende energi Nedsmeltet Effektivitet Ineffektivitet Brandslukning Lav trivsel Sygefravær Alvorlige stress- symptomer: Fysiske og psykiske sammenbrud Udbrændt Langtids- sygemeldt Depression Angstanfald Trivsel/positiv stress Negativ stress

21 Forebyggelse af stress ved forandringer?
Øg forud- sigelighed Kommuniker målrettet for at minimere usikkerhed og uforudsigelighed Øg social støtte Sæt tid af til, at nye relationer kan etableres og forankres Øg kontrol Giv medarbejderne indflydelse og beslutningsevne, hvor det er muligt Øg mening Sikr, at medarbejderne forstår årsagen til forandringen og hensigten med den Reducer kravene Øg medarbejdernes kompetencer, så de nye krav synes overkommelige

22 Det hele i en rockerversion
Træf en beslutning med dig selv. Hvad motivere dig? Find svaret Sæt dig mål Styr din tid Undgå stress – kend dig selv

23 Tak for i dag


Download ppt "”Personligt lederskab” v/Lars Ib, Business Institute A/S"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google