Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Høreapparater.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Høreapparater."— Præsentationens transcript:

1 Høreapparater

2 Hvad er et høreapparat ? Mange mennesker har den opfattelse at høreapparater er……. .. nogle kødfarvede bananer, som sidder bag ørerne og hyler. ..de forstærker alt omkring sig, baggrundsstøj – ja, revl og krat ….og serverer det i ét stort sammensurium ved den stakkels brugers trommehinde.

3 Hvorfor skal jeg have sådan et stort grimt høreapparat?
… jeg vil ha’ et af de små moderne ….min nabo har fået et af de små og han hører rigtig godt med det - meget bedre end jeg hører med mit! … er det fordi kommunen skal spare? Er det ikke bedre, hvis jeg køber et selv?

4 - andre har helt urealistiske forventninger….
Glæder mig til jeg får digitale høreapparater! (Karen har haft digitalt høreapparat i 4 år ) ”Jeg glæder mig til at få høreapparater, for så kan jeg høre alt igen, og følge med i alle samtalerne til familiefesterne” ”De moderne høreapparater er bittesmå og helt usynlige, og man kan høre helt naturligt med dem.”

5

6 HA-typer BTE (behind-the-ear)
ITE (in-the-ear) ITC (in-the-canal) CIC (Completely-in-the-canal) Der findes forskellige høreapparattyper, som har navn efter, hvor de sidder på/i øret.

7 Forskellige høreapparattyper
Der er fordele og ulemper ved de forskellige typer af høreapparater, man kan ikke sige, at den ene type er bedre end den anden. Derimod vil det oftest være sådan, at én apparattype er mere egnet frem for en anden afhængigt af høretabets omfang og karakter og brugerens behov. De helt små CIC - apparater foretrækkes af mange af kosmetiske grunde, men ved svære høretab kan et CIC dog ikke altid forstærke lydene tilstrækkeligt. Desuden har CIC - apparater heller ikke plads til en telespole, som supplerer høreapparatets muligheder. Kraftig forstærkning, telespole og retningsmikrofoner kan et BTE -apparat derimod klare.

8 Det digitale høreapparat.
I digitale høreapparater bliver lyden omdannet til en serie af tal og ikke til et elektrisk signal som i analoge høreapparater. Digitale høreapparater har flere fordele. De laver en finere og mere præcis analyse af lyden, og gør det Muligt at forstærke lyden, så den passer nøjagtig til personens høretab. Apparater automatisk skrue op og ned for lyden alt efter omgivelserne. De kan også automatisk skifte mellem forskellige forprogrammerede lytteprogrammer.

9 Kendte ulemper! Ulemper ved høreapparater
Et høreapparat forstærker i princippet alle lyde og derfor også uønskede lyde som fx vind og baggrundslyde. Problemet med vindstøj. Problemet med forstyrrende baggrrundslyde.

10 Grundlæggende krav til høreapparater
Lyde skal forstærkes så meget at de kan høres - dvs. de skal overskride høretærsklen Lyde må ikke forstærkes for meget - dvs. de må ikke overskride ubehagstærsklen

11 Grundlæggende krav til høreapparater
De skal passe i øret. De må ikke gnave. De skal sidde så fast at de ikke falder ud. De må ikke fremkalde allergi. De skal slutte så tæt at de ikke hyler. De skal være så åbne, at man ikke ”snakker i en spand”. De skal forstærke det man gerne vil høre. De skal undertrykke støj - dvs. det man ikke vil høre.

12 Hvorfor hyler høreapparater?
Når lyden fra højttaleren kommer til mikrofonen, bliver den forstærket og går i ring Det kaldes ”akustisk tilbagekobling” ”feed-back” ”hyl” Forekommer hvis øreproppen sidder forkert passer for dårligt ventilationskanalen er for stor høreapparatet er for kraftigt

13 Okklusion Følelsen af at have en prop i øret
Okklusion betyder at lyden bliver lukket inde. ( ofte ens egne lyde) Nogen gange må der indgås kompromis og accepteres en smule okklusion. Egen stemme runger hult Det knaser og rumler inde i hovedet når man spiser Forekommer hvis hørelsen i bassen er god og øreproppen lukker for tæt. Kan også forekomme, hvis høreapparatet forstærker for lidt.

14 Alle høreapparater består af tre hovedkomponenter:
En mikrofon, der opfanger lyde fra omgivelserne En signalbehandler, der forstærker og behandler lydsignalet En højttaler, der afspiller den behandlede lyd analog digital

15 De 4 lydgrupper og lyttebehov
Støj alene Lyttebehov: Hørbarhed af alle lyde, dog indenfor et acceptabelt niveau. Kraftige lyde dæmpes. Rolige situationer Lyttebehov: alle lyde forstærkes. Tale i støj Lyttebehov: Fokus på taleforståelse samtidig med dæmpning af flere forskellige baggrundsstøjkilder Musik Lyttebehov: Fyldig uforvrænget gengivelse

16 Lytteprogrammer gennem tiden
I 1988 så man det første høreapparat, hvor brugeren på en fjernbetjening kunne vælge mellem forskellige lytteprogrammer. Brugeren kunne vælge mellem forskellige lytte situationer. Men skulle gøre det aktivt.

17 Det digitale HA… I 1996 kom verdens første digitale høreapparater, som dels selv var i stand til at analysere deres omgivende lydmiljø (så slap brugeren for dét) og dels automatisk justerede lydgengivelsen i overensstemmelse med analysen af omgivelserne. Fordelen: Brugeren kan nu ”glemme” sit høreapparat og koncentrere sig om at lytte. Alt foregår automatisk.

18 Høreapparatet anno 2009 Hvad kan det moderne høreapppart i forhold til tidligere tiders høreapparater.

19 Automatisk lydanalyse og programskift
Behandler de indkommende signaler både med grundprogrammer og med en løbende analyse af omgivelserne, hvorefter apparatet af sig selv automatisk ”glider” over i et nyt, optimalt program. 1) Almindelig lyttesituation 2) Støjende omgivelser 3) Tale i støjende omgivelser Brugeren kan vælge at ignorere indstillingen på apparatet og i stedet vælge præcis dét program, man nu synes fungerer bedst. Eksempelvis selv vælge ” T ” , ” M/T ” eller musik. Eller andre selvvalgte programmer. Grundprogram

20 Voicefinder og retningsmikrofoner
”Voice Finder” teknologien kan kende forskel på talelyde og andre lyde ” Den nye brug af to- mikrofonsystemer kan dels fokusere på den ønskede talekilde, og dels reducere den irrelevante baggrundsstøj.

21 Støjdæmpning Nogle høreapparater kan identificere en støjkilde fx en blender, et tog, en svigermor eller en støvsuger og dæmpe forstærkningen af netop dens frekvenser (dvs. toner)

22 Retningshørelse Bag-øret apparater ”ødelægger” den naturlige retningsopfattelse pga. mikrofonens placering oven på det ydre øre,. Brugere af bag-øret apparater vil typisk opfatte lyde kommende direkte bagfra (180 grader) som kommende direkte forfra (0/360 grader). Nu findes der apparater med retningsmikrofoner, som vha. en mikroskopisk chip gendanner det ydre øres ”farvning” af lyden – så hjernen igen kan opfatte, om lyden kommer forfra eller bagfra.

23 Telefonering En anden funktion, at apparatet automatisk går over i sit telefonprogram, når man holder telefonen op til øret, og automatisk går tilbage til det oprindelige program når man lægger røret på. Ingen knapper skal betjenes. Telefonprogrammet kan være ”tele” eller ”mikrofon med diskantafskæring” for at undgå tilbagekobling (hyl).

24 Åben tilpasning Med ”dynamisk tilbagekoblings-annullering” kan man til en vis grad undgå dilemmaet mellem hyl og okklusion. Ulempen kan være fløjtelyde, fordi høreapparatet laver modlyd til hylet Helt åbne ørepropper egner sig bedst til diskant-høretab, fordi bassen smutter ud.

25 Høreapparater der snakker sammen
Hvad laver du…? Sidder du og hyler ? Programskift og brug af volumenkontrollen koordiners (for lettere betjening) Automatisk tilpasning af program og lydstyrke koordineres (for bedre retningshørelse) Anti-feedback koordineres (for mindre hyl) Næ jeg sidder og lytter til Liturgisk orgelspil !

26 Blue Tooth

27 Bluetooth og høreapparater
Lyd fra mobiltelefon, computer og andet med Bluetooth, kan overføres til høreapparaterne. Ikke direkte, men via en Streamer (Oticon) eller iCom (Phonak) ( nyhedsbrev onsdag 19/8-09 Siemens Tek (Siemens))

28 Gratis høreapparater…. Thisted Hørecenter - Din lokale Hørespecialist
Gratis høreapparater fra private klinikker. Brugere som har almindelige aldersbetingede hørenedsættelser eller diskanthøretab samt de fleste arvelige høretab, med eller uden tinnitus. Med almindelig livsstil, hvilket vil sige et almindeligt høremæssigt behov med samtaler på tomandshånd og i mindre grupper. (ca. 75% af alle hørehæmmede kommer under denne kategori). Vil i stor udstrækning kunne afhjælpes. Hvis du er erhvervsaktiv, eller på anden måde har en aktiv livsstil med særlige kommunikative behov, kan de gratis apparater, være en utilstrækkelig løsning og man må i de fleste tilfælde påregne en egenbetaling.

29

30

31 CI -Cochlear Implant

32 Speech processor

33 Elektrodens placering i cochlea

34 ”De vise sten” eller tusinde dollars svaret !
Svaret er ganske gratis for dig! Et fantastisk tilbud! Jens-Kristian i banken…… Kirsten i børnehaven… Annemarie en dejlig madmor… Åse fra ”Genbrugsen”….

35 Sig det !

36 Sig det til rette vedkommende!

37 forventninger arbejdsgiver kollegaer samlever dig selv venner naboen
familie

38 Selvopfattelse.. STIGMA Stigma er forskellen mellem den synlige sociale status og den aktuelle sociale identitet, det vil sige en uønsket afvigelse fra det forventede. ”Opdager de at jeg er hørehæmmet kan min sociale identitet påvirkes og måske endda påvirke mig selv.”

39 Besværlighed med at erkende sine høreproblemer.
Før erkendelsen. Kategorisk påstående- jeg har ingen problemer. Forskellen mellem den hørehæmmede og dennes partners opfattelse. Finder andre undskyldninger for problemerne… -koncentrere sig om noget andet -folk især unge taler utydeligt. -hvorfor skal jeg til klinikken? -det er min børn der synes det.

40 Besværlighed med at erkende sine høreproblemer.
Minimering af problemet.. Af den hørehæmmet selv Af pårørende -det er ikke et problem. -det er bare sommetider. -misforståelser gør ikke noget! -finder andre årsager. Ønsker ikke at tale om problemerne. Utåleligt når der diskuteres høreproblemer(feje under gulvtæppet) Jeg har et høreproblem men jeg er ikke døv! Forsøger at minimere problemet.

41 Undersøgelse af 300 hørehæmmede.
200 folkepensionister 100 arbejdsrelaterede 50 i arbejde 50 pensionister

42 Livskvalitet Hos denne gruppe så man afvigelser fra normal gruppen på følgende områder….. energibrist hurtig udtrætning følelsesmæssige reaktioner social isolering

43 Coping Coping handler om at have bevidsthed, eller bruge kognitive anstrengelser på at forandre klarer eller holde situationer ud som er knyttet til stress.

44 Forskellige typer (coping)…metoder
Finde balancen mellem udfordringerne og ens formåen. Blive i de positive ”cirkler” hvor der er rum og ikke bevæge mig ind i de negative fordi der er ingen margin. En aktiv strategi planlægger, kontrollerer, information og uddannelse af omgivelserne. Du kan sige at jeg uddanner folk i mine omgivelser, lærer dem hvordan jeg vil have de opfører sig når de er sammen med mig. Sig det !!

45 Hvad kan vi gøre ? Vigtige begreber er selvopfattelse, social identitet,stigma og coping. Svært hørehæmmede med de rigtige forudsætninger klarer sig bedre. Viden fører til en bedre rehabilitering. Tag hånd om den ”ubekvemme” hørehæmmede.

46

47 Forvent ikke at de ved hvordan du høre…..
Forklar dem hvordan det er at være hørehæmmede… Forklar dem hvordan du høre… Forklar dem hvorfor du bliver træt… Forklar dem hvorfor du ikke hørte det… Forklar…. Forvent ikke at vi husker det.. Forvent at vi falder ”i” igen og igen..

48 Almindelige psykiske reaktioner…vi ved det kan give ”hørestress”
Føle sig langsom Føle sig gammel Føle sig besværlig Flov Mindreværdsfølelse Sorg Irritabilitet Isolation Døv / dum

49 Generelle strategier Gør opmærksom på din hørenedsættelse
Deltag i de aktiviteter, som familie, venner og job forventer af dig Lad være med at isolere dig Husk at hvile inden krævende situationer Få øjenkontakt og se på mund, ansigt og hænder Tal selv klart og tydeligt - gode vaner smitter Stil kontrolspørgsmål og gør opmærksom på når noget ikke er hørt Gør opmærksom på, at baggrundsstøj ødelægger muligheden for at høre alt, hvad der bliver sagt Bliv opmærksom på situationer, som skaber irritation - og forsøg at ændre situationen for dig selv, så stress undgås Bed om at der bliver taget hensyn, dog uden at blive urimeligt krævende

50 Gode råd på jobbet Gør opmærksom på, at det er meget vanskeligt at føre en samtale eller en telefonsamtale i baggrundsstøj Gør opmærksom på høreproblemerne ved telefonering Brug s og SMS Brug tekniske hjælpemidler fx til telefonering og møder Gør opmærksom på, at der er brug for god akustik for at kunne høre Foreslå ordstyrer til møderne og at kun én taler ad gangen

51 Gode råd på jobbet Meld dig som referent til møder og skriv beslutningsreferat, så det bliver helt klart, hvad der er besluttet Bed en kollega referere de vigtigste beslutninger fra et møde, hvis det ikke er muligt selv at være referent Brug dit høreinstitut / kommunikationscenter Brug din hørekonsulent Få eksperterne til at vurderer hvilket hjælpemidler netop dit høreapparat kan bruge og hvilke hjælpemidler der er optimale til netop dit behov

52 Sig det !


Download ppt "Høreapparater."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google