Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Test og proptotype Mange virksomheder udvikler deres innovation alt for meget, før de tester den bærende ide. Det er langt fra nødvendigt at have udviklet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Test og proptotype Mange virksomheder udvikler deres innovation alt for meget, før de tester den bærende ide. Det er langt fra nødvendigt at have udviklet."— Præsentationens transcript:

1 Test og proptotype Mange virksomheder udvikler deres innovation alt for meget, før de tester den bærende ide. Det er langt fra nødvendigt at have udviklet et næsten færdigt produkt, før man beder markedet om dets opfattelse af ideen Invester lidt tid og penge i et fornuftigt testforløb og spar mange ærgrelser, tid og penge

2 Forslag til testprocessen Koncepttest 1. Når ideen kan beskrives på et stykke papir •Meget tidligt i udviklingsforløbet er det muligt at teste sin ide. Gør jer selv den tjeneste at beskrive alle de interessenter, som kommer i kontakt med produktet. Det hedder også produktets værdikæde, forsyningskanal eller supply chain. •Identificer de vigtigste interessenter •Beskriv jeres ide på et stykke papir og tag en snak med de disse interessenter, hvor den endelige bruger/forbruger er vigtigst. •Forstår de ideen? •Er de interesserede i at få løst det behov, som jeres ide kan opfylde? •Hvad lægger de mest vægt på ved produktet/ydelsen/servicen? •Har de forslag til forbedringer og forhold i bør fokusere på? •Kan de sige noget om, inden for hvilket prisinterval de overvejer køb? •Vil jeres ide erstatte et andet produkt? Hvilket? •Efter en sådan snak har i givetvis fået et ganske godt input til det videre forløb •Om muligt, få interessenterne til at underskrive en FortrolighedserklæringFortrolighedserklæring

3 Forslag til testprocessen Koncepttest 2. Når ideen yderligere er tegnet/illustreret •Kontakt de samme interessenter, når tegning/illustrationsarbejdet er gjort, og I har tage deres tidligere kommentarer i betragtning •Kontakt ligeledes et par andre interessenter om muligt, som ikke har set/hørt om ideen før •Fremlæg projektet og lyt til deres indvendinger og gode forslag •Alle de større analysebureauer har hver deres egen skabelon til koncepttest liggende, og priserne er meget forskellige alt efter målgruppe og omfang.

4 Forslag til testprocessen Koncepttest 3. Når ideen er illustreret evt. i 3D via computertegning •Da det ikke er så dyrt længere at få illustreret sit produkt i 3D, hvor man på skærmen kan vende og dreje produktet og sætte det ind i realistiske omgivelser og give det forskelligt udtryk via farver, overflade etc., kan man afhængig af tid overveje at få illustreret sit produkt på denne måde med det samme og reelt springe koncepttest fase 2 over. •Så er det igen kontakt til de centrale interessenter. Hvis ideen skal emballeres, så glem ikke at få tegnet/beskrevet denne også og drøft ligeledes dette element. Er der mellemhandler og distributør involveret i produktet, er dette punkt meget centralt. •Det er også på dette niveau, man kan overveje at gå lidt bredere ud og få testet sit produkt. Det kan eksempelvis være via: •Fokusgrupper, hvor man samler en række interessenter og får sat en debat i gang og herunder meget nøje og detaljeret registrerer deres kommentarer. Oftest optages sådanne sceancer på video for dokumentation •Internet panel, hvor man via eget kundekartotek (CRM-system) eller via eksternt analyseselskab og deres paneler gennemfører en egentlig spørgeanalyse. Fordelen ved denne analyseform er, at man kan opnå mange deltagere og er uafhængig af geografi. Prisen er tilmed fornuftig

5 Forslag til testprocessen Koncepttest 4. Hvis det er relevant for ideen, udarbejdes prototype •Priserne på prototyper falder konstant, mens kvaliteten stiger. Såvel i Danmark som i udlandet er der firmaer, som via en 3D computertegning, kan lave en meget præcis portotype af snart sagt alle produkter. •Ved søgning på eks. Google prototyper kommer en lang række informationer og mulige producenter op, ligesom der her på startvaekst om prototyper er en række gode tips og ideerprototyperom prototyper •At kunne fremvise ”et rigtigt” produkt vil i tilfælde give et mere validt analyse- resultat •Prototypen kan så testes på forskellig vis, og man kan eksempelvis også tage disse med på messer, udstillinger o.lign •Prototyper er efterhånden kommet op i en så høj kvalitet, at man nu via disse maskiner kan fremstille ”rigtige” produkter. Dette fænomen kaldes Rapid Manufactoring. Skal man derfor kun bruge et mindre antal, kan denne tilgang være en ide

6 Forslag til testprocessen Koncepttest 5. Yderligere analyser og testprodukter •Udover de her omtalte analysetyper findes der en lang række andre analyseværk- tøjer, som kan være relevante, herunder produkter der kan medvirke til at opti- mere ikke kun det enkelte produkt, men også nærmere identificere den mest relevante målgruppe, prissætning, design, farve, kommunikation etc. •Har du behov for yderlige information om noget sådan, så kontakt dit væksthus eller gå direkte til et analysebureau •Som yderlige input til debatten om diverse analyser, bør man ligeledes overveje, om ikke ens leverandører, kunder eller andre partnere kunne tænkes at ville indgå i finansieringen af en eventuel analyse

7 Test og prototyper I denne fase af udviklingsprocessen skal produktet/ydelsen udsættes for den første rigtige syretest. Mange virksomheder har sprunget en koncepttest over, fordi de har haft for lidt tid, penge eller i stor - måske for stor - grad har troet på egen dømmekraft. Vi vil opfordre til, at alle potentielle innovationer på den ene eller anden måde vurderes af markedet inden lancering. Læs under alle omstændigheder nedenstående tips

8 Test og prototyper Praktiske tips Sandsynliggør behov.  Alle behov kan ikke direkte måles og vejes og dermed bevises. En god måde er derfor at drage paralleller til andre områder, hvor målgruppen bekræfter behovet gennem køb eller anden adfærd. Hvis for eksempel brugerne viser interesse for miljø og sundhed gennem køb af økologiske grønsager, må man umiddelbart kunne forvente en interesse for andre økologiske produkter, som skal fortæres eller kommer i direkte kontakt med kroppen Sandsynliggør løsning.  Det helt centrale spørgsmål, som skal besvares, er, om de fremtidige brugere ser den tænkte løsning som en attraktiv mulighed, der opfylder deres behov. Lad dem derfor prøve den nye løsning – måske kun som modeller, billeder eller animationer. Husk dog altid at lade dem prøve flere løsningsalternativer, hvoraf nogle skal være konkurrerende eller substituerende løsninger. Så vil du se, om de foretrækker jeres nye forslag Sandsynliggør realiserbarhed.  Er der tvivl om en ny teknologi, en ny fremgangsmåde eller nye partnere, må I hurtigst muligt få reduceret usikkerheden. Lav nogle forsøg og simuler virkeligheden Imiter virkeligheden.  Hvis din løsning skal bruges i stressede situationer med støj, røg og møg, skal den også afprøves sådan. Ikke noget med fint belyste mødelokaler, varm kaffe og nybagt kringle! Kilde: Vinder koncepter, 2006

9 Test og prototyper Praktiske tips Djævlen bor i detaljen.  Husk at afprøve helhederne, men også de små isolerede detaljer, der kan skabe forvirring og irritation. Brugeren har altid ret! Lær af kritikken.  Lyt til, hvad testpersonerne siger og gør, og diskuter derefter internt, hvad I kan lære af det. Vi hører desværre alt for ofte, at brugerne har misforstået noget. Glæd dig over, at du fik kritikken nu, hvor I kan gøre noget ved det, og ikke først, når nyheden flopper ved lanceringen… Kombiner systematisk med intuition.  Systematik er vigtig, analyse lige så vigtig, men det er også vigtigt at stole på egen intuition Inddrag andre i konceptets holdbarhed.  Det er vigtigt at inddrage andre i konceptets holdbarhed og helt centralt, at denne vurdering sker i forhold til succeskriterier og ikke i forhold til ”fordomme” Fastlæg en testplan/forsøgsplan.  Hvilken metode er den mest velegnede i forhold til jeres koncept Kilde: Vinder koncepter, 2006


Download ppt "Test og proptotype Mange virksomheder udvikler deres innovation alt for meget, før de tester den bærende ide. Det er langt fra nødvendigt at have udviklet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google