Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vedrørende præsident Kennedy

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vedrørende præsident Kennedy"— Præsentationens transcript:

1

2 Vedrørende præsident Kennedy
Hovedbudskabet Vedrørende præsident Kennedy I går kom præsident Kennedy til Dallas i Texas, som et led i valgkampagnen. Efter at have holdt en tale kørte han i åben bil gennem Dallas gader. Pludselig lød der skud. For øjnene af tusinder af mennesker sank præsidenten sammen, og Kennedy var død ved ankomsten til hospitalet. Kennedy myrdet Præsident Kennedy blev skudt i Dallas i Texas for øjnene af tusinder af mennesker… Hold et redaktionsmøde Start med dit hovedbudskab.

3 Skift mosordene ud med nudanske ord!
…problematikken angående plejepersonalets mangel på at kunne holde varmen i forhåndenværende uniformer Nogle ord lugter af mos. Det er ord vi ikke længere bruger i det daglig talesprog. Mos-ordene puster sproget op og gør det stift. Mosord Nudansk skrivelse brev anvendelse brug fremsende sende Find mosord i egne tekster. Skift mosordene ud med nudanske ord!

4 Forslaget vurderes ikke at have…
Personord Forslaget vurderes ikke at have… Vi vurderer ikke, at forslaget har… Mennesker gør en tekst mere levende end begreber. Personord: De, vi, jeg, ministeriet, Henriette osv. Brug personord i din tekst, så fanger du nemmere læseren.

5 Handleord er udsagnsord i nutid/datid = den personlige form.
Hvis der bruges udsagnsord i upersonlig form usynliggøres personerne i teksten. Hvis du i stedet bruger handleord, gør du personerne i din tekst mere synlige. NB: Den upersonlige form ligger også gemt i navneord, der ender på: -else, -ing, -ning, - ion, - sel, -en. Anvendelse af den upersonlige form = Hvis du anvender den personlige form. Handleord er udsagnsord i nutid/datid = den personlige form. Gør din tekst mere levende, skriv i den personlige form.

6 Familietypeeksempler = eksempler på typer af familier.
Lange ord Vores hjerne har fordøjelsesproblemer, når den skal læse lange sammensatte ord. Hjernen fordøjer ordene uden problemer, når de er delt op i flere kortere ord. Nogle lange ord kan du med fordel erstatte med et andet, kortere ord. Eks: anvendelse = brug Find nogle lange ord i egen tekst og opløs det. Familietypeeksempler = eksempler på typer af familier. Praksisundersøgelser = undersøgelser af praksis. Brug kortere ord, når det er muligt.

7 Det fylder meget, men betyder lidt.
Klichéer For så vidt angår klichéer, så vil det hoslagt fremsendte med øjeblikkelig virkning… Det mest almindelige symptom på slapt systemsprog er brugen af klichéer. Det fylder meget, men betyder lidt. Spar dine læsere for tid og kedsomhed: Fyr klichéerne!

8 Skriv så konkret som muligt!
Abstrakt/Konkret Den nye fleksordning bliver forsinket i en måned på grund af administrative vanskeligheder. Den nye fleksordning bliver forsinket i en måned, da de nye stempelure ikke kan nå at blive installeret. Befordringsmiddel motorkøretøj personbil min bil Skriv så konkret som muligt!

9 Stop ordkværnen, når den kører i tomgang!
Diskussionen vil tage udgangspunkt i vigtigheden af at konfliktforebyggelse sker på lokalt niveau herunder også fordi kvinder ofte har lettere ved at deltage i beslutningerne på lokalt niveau, kvinder som brobyggere og nedbrydere af fjendebilleder, mediernes rolle i synliggørelse af kvinder i fredsprocessen og i kulturel forståelse og tolerance samt kvinders rolle i interkulturel og interreligiøs dialog. Stop ordkværnen, når den kører i tomgang!

10 En højtrykskile over Nordsøen svækkes…
Fagudtryk En højtrykskile over Nordsøen svækkes… Dyrlægen lægger snittet i højre flanke… Mainstreaming er den bærende strategi for ligestillingsarbejdet. Brug kun fagudtryk, hvis du er sikker på, at modtageren forstår dem!

11 Syntetisk sprog Da alle afgørelser kan indeholde retlige fejl vil kommuner og amtskommuner med den nye formulering i paragraf 69, hvorefter ankeinstanser kan efterprøve retlige spørgsmål, derfor ikke fremover være i tvivl om, at par. 69 ikke undtager sociale sager fra en efterprøvelse, og at efterprøv- elsen er lige så omfattende som domstolenes efterprøvelse.

12 Lange sætninger drukner budskabet. Undgå indskudte sætninger.
Syntetisk sprog Lange sætninger drukner budskabet. Undgå indskudte sætninger. Læs højt for dig selv. Da alle afgørelser kan indeholde retlige fejl vil kommuner og amtskommuner med den nye formulering i paragraf 69, hvorefter ankeinstanser kan efterprøve retlige spørgsmål, derfor ikke fremover være i tvivl om, at par. 69 ikke undtager sociale sager fra en efterprøvelse, og at efterprøv- elsen er lige så omfattende som domstolenes efterprøvelse.

13 Analytisk sprog kan du læse og forstå samtidig.
Det er den skriveform, du møder i bøger og aviser. Den minder om talesproget. Kommuner og amter vil fremover være klar over, at sociale sager i følge § 69 kan blive prøvet… Skriv så tæt op af dit talesprog som muligt!

14 De i den tidligere omtalte skrivelse givne oplysninger…
Kancellisløjfer De i den tidligere omtalte skrivelse givne oplysninger… Oplysningerne i brevet vi tidligere omtalte… Kancellisløjfer er svære at læse og forstå. De hører hjemme i lorgnet- og knækfliptiden. Din opgave er at informere – ikke at imponere!

15 Når du begynder en sætning, bestemmer du selv afsættet.
Hovedbudskab 2 Der kommer regn og tåge med temperaturer over frysepunktet i de sydvestlige egne. I de sydvestlige egne kommer der regn og tåge med temperaturer over frysepunktet. Når du begynder en sætning, bestemmer du selv afsættet. Alt efter hvad du vælger, lægger du vægt på noget forskelligt. Start din sætning med hovedbudskabet!

16 Sådan regner du LOM-tallet ud:
LOM = Læsning og mening LOM er et regnestykke, du kan lave på din tekst for at finde ud af, om den er nem eller svær at læse. Sådan regner du LOM-tallet ud: Tæl alle ord fra 7 bogstaver og opefter. Tæl antallet af punktummer. Dividér de lange ord med antallet af punktummer og du har LOM-tallet. Kun LOM for en sammenhængende tekst. Husk: Tal, tegn og forkortelser regnes som ord: 5= fem; %= procent; f.eks.= for eksempel

17 Punktum

18 1. Start med hovedbudskabet
Tjekliste 1. Start med hovedbudskabet 2. Brug personord: Vi, jeg, De… 3. Skift ord med ”mos” på ud med almindelige nudanske ord. 4. Opløs de meeeeeeeeeget lange, sammenskrevne ord. 5. Skriv så konkret og mundret som muligt. 6. Skriv kortere – stryg klichéer, gentagelser og tomgang. 7. Læs teksten højt, så du kan høre om sætningerne er for lange.


Download ppt "Vedrørende præsident Kennedy"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google