Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

10 sange + 1 Copyright: Svend Åge Jacobsen 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "10 sange + 1 Copyright: Svend Åge Jacobsen 2010"— Præsentationens transcript:

1 10 sange + 1 Copyright: Svend Åge Jacobsen 2010
Nærværende elektroniske version må ikke gøres til genstand for kopiering. Versionen kan benyttes ved at indbetale 100,- kroner til LMH’s elevfond: Den trykte udgave af nærværende sangbog er udgivet af Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening 2009 i kommission hos LogosMedia.

2 1. Når menigheden samles Melodi: Guds kirkes grund alene

3 selv tilsyn med sit folk. Han kender jo hver byrde
Når menigheden samles i Herren Jesu navn, så er han selv til stede og tager den i favn. Så fører sjælens hyrde selv tilsyn med sit folk. Han kender jo hver byrde og er Gud Faders tolk. Vers 1 af 6 Melodi: Guds kirkes grund alene

4 Dem verden rent forblinder, han vækker med sin røst.
Han sårede forbinder og rækker ord til trøst. Dem verden rent forblinder, han vækker med sin røst. De stærke vil han lede og vogte med sin hånd. Men alle vil han bede: Modtag den Helligånd. Vers 2 af 6 Melodi: Guds kirkes grund alene

5 Han med den Ånd vil råde, som løfter op de små, som viser særlig nåde,
når dagene er grå, som samler menigheden til bøn og lovsangskor, så ét i kærligheden vi høre kan hans ord. Vers 3 af 6 Melodi: Guds kirkes grund alene

6 det bliver helt mig givet, gør mig til Jesu brud.
Det ord, som føder livet, det nye liv fra Gud, det bliver helt mig givet, gør mig til Jesu brud. Det ord mig nåden lærer, det er Guds medium, som her på jorden bærer hans evangelium. Vers 4 af 6 Melodi: Guds kirkes grund alene

7 ham, som for Gud fremtræder og fører dér min sag,
Det maler ham for øje, der kender mine kår, ham, som mig følger nøje, som hyrden sine får, ham, som for Gud fremtræder og fører dér min sag, så jeg, en overtræder, nu har Guds velbehag. Vers 5 af 6 Melodi: Guds kirkes grund alene

8 på livets vandring hjem.
Når menigheden samles i Jesu Kristi navn, så er han selv til stede og tager mig i favn. Da står den gode hyrde og rækker hånden frem og beder om min byrde på livets vandring hjem. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Guds kirkes grund alene

9 2. Bered dig Gud at møde Melodi: Hvorledes skal jeg møde
Bibelhenvisning: Amos 4,12.

10 Bered dig Gud at møde før Herrens store dag, hvor levende og døde
får prøvet deres sag. Da må du være rede, genfødt af vand og Ånd. Dertil han vil dig lede. Han rækker dig sin hånd. Vers 1 af 3 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

11 Beredt til Gud at møde du bli’r af Jesus Krist. Fordi han for dig døde
ser Gud dig uden brist. I ham du Gud behager, som om det var ham selv, og når du det opdager, er det et kildevæld. Vers 2 af 3 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

12 alt hans er gjort til dit. Du synd og brist må glemme,
Så kan du rigtig leve og hjertet ånde frit og stadig genopleve: alt hans er gjort til dit. Du synd og brist må glemme, han selv vil med dig gå. I Himlen har du hjemme og kan for Gud bestå. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

13 3. Med glæde takken stiger
Melodi: Se, universets herre Bibelhenvisninger: Kol 1,12−14; Luk 2,14.

14 Med glæde takken stiger op til min Gud og far,
fordi hans ord det siger: ”Mit velbehag du har.” Guds Søn han har det vundet og gjort mig duelig, han har mig købt og fundet, ja, frelst mig virkelig. Vers 1 af 3 Melodi: Se, universets herre

15 Han har mig overflyttet til lys fra mørkets magt.
Med mig han plads har byttet og nåde mig tilsagt. Han er min stedfortræder, som gik i mine kår, så frem for Gud jeg træder med ret, som børn kun får. Vers 2 af 3 Melodi: Se, universets herre

16 Det ord fra Gud må høres, ja, formes til min bøn.
Ved dette ord jeg gøres retfærdig som Guds Søn. For ordet Gud står inde og giver, hvad der står, med det han vil os vinde, med det jeg Himlen får. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Se, universets herre

17 4. Kom Jesus lad mig vide Vekselsang! I=hold 1, II=hold 2, A=alle
Melodi: Se, hvor nu Jesus træder Bibelhenvisninger: 1 Pet 1,18−20

18 I: Kom, Jesus, lad mig vide, før mennesker bli’r skabt:
Vil du for mine lide, så de ej går fortabt? II: Ja, Fader, når du beder, så vil jeg det, du vil. Mit sind jeg da bereder, dan du mig selv dertil. Melodi: Se, hvor nu Jesus træder

19 I: Om nogen skulle falde og borte fra os går: Vil du da på dem kalde,
til livets barnekår? II: Ja, Fader, jeg vil give mig selv, til jeg forgår, fra døden dem udrive og gi’ dem mine kår. Melodi: Se, hvor nu Jesus træder

20 I: Vil du som stedfortræder gå ind i faldnes kår,
så du i dommen træder, og deres straf du får? II: Ja, Fader, jeg vil bære al synd på egen krop. For alle vore kære jeg går på korset op. Melodi: Se, hvor nu Jesus træder

21 A: Vi Jesus med Gud Fader og Helligånd i kor, som aldrig os forlader,
lovsynger, for vi tror: A: Vort liv er i Guds hænder han har os faldne kær; han nød til frelse vender og glemmer ingen her. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Se, hvor nu Jesus træder

22 5. I troens kamp jeg dagligt står
Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

23 I troens kamp jeg daglig står, det bruser i mit indre.
Fra Gud jeg alt for intet får, det Djævlen vil forhindre. Vers 1 af 8 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

24 Han peger på min synd og brist, om gamle fejltrin minder,
så mine mangler bli’r bevidst og selvtilliden svinder. Vers 2 af 8 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

25 Med uro kvæler han Guds fred, og vil mig rodløs gøre,
og frister mig mit svage sted, fordi han vil forføre. Vers 3 af 8 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

26 I tro jeg hører ord fra Gud, det skænker mig Guds rige,
det leder mig af mørket ud; der hører jeg Gud sige: Vers 4 af 8 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

27 ”Til ejendom har jeg dig købt, du altid min skal være.
Jeg gav dig alt, da du blev døbt, vil livets vej dig lære. Vers 5 af 8 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

28 Jeg værner om dig, hvor du går, og vil dit liv velsigne.
For Jesu skyld du Himlen får, du ham skal efterligne.” Vers 6 af 8 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

29 Da falder hjertet helt til ro, og takken opad stiger.
Da bliver ny den dyre tro, og Djævlen fra mig viger. Vers 7 af 8 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

30 Da lever jeg som født på ny, som menneske helt ægte.
Hos Jesus har jeg altid ly, Han vil mig ej fornægte. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Op al den ting, som Gud har gjort

31 6. Jeg ved min løser lever Melodi: Befal du dine veje
Bibelhenvisninger: Job 19,24−27; Es 45,3

32 Da vennen blev anklager og konen ham imod, men gennem alle plager,
Jeg ved, min løser lever, skreg Job i kampens nat, da Gud var blevet borte, og mat var tanken sat. Da vennen blev anklager og konen ham imod, men gennem alle plager, ej Job alene stod. Vers 1 af 6 Melodi: Befal du dine veje

33 det står der sort på hvidt, det ristet er i klippen,
Jeg ved, min løser lever, det står der sort på hvidt, det ristet er i klippen, det ord gør jeg til mit. Om jeg kan intet fatte, han selv dog med mig går. I mulmet har han skatte, jeg kun i mørket får. Vers 2 af 6 Melodi: Befal du dine veje

34 Som slægtens førstegrøde han knuste dødens brod.
Jeg ved, min løser lever, fra graven han opstod. Som slægtens førstegrøde han knuste dødens brod. Igennem kors og smerte, ja, dødens bitre ve, der var et faderhjerte, som lod sin vilje ske: Vers 3 af 6 Melodi: Befal du dine veje

35 som stedfortræder stride, helt efter Skriftens ord.
At Sønnen skulle lide for alle folk på jord, som stedfortræder stride, helt efter Skriftens ord. Han synden skulle sone, for os, i vores sted, og vinde livets krone igennem det, han led. Vers 4 af 6 Melodi: Befal du dine veje

36 Han blev forrådt i nøden, hvor han alene stod,
for mig han stred til døden, da Gud ham selv forlod. Derfor jeg ej forlades i liv og død på jord; om jeg i verden hades, min løser hos mig bor. Vers 5 af 6 Melodi: Befal du dine veje

37 ham skal jeg se til sidst. Når hud og hår er borte,
Jeg ved, min løser lever, ham skal jeg se til sidst. Når hud og hår er borte, da kommer han for vist og atter døden kuer, som da han selv stod op. Jeg da min frelser skuer med himmelsk sjæl og krop. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Befal du dine veje

38 7. Jesus Kristus verdens Herre
Melodi: Herrens røst, som aldrig brister Bibelhenvisninger: Hoseas 2,17; 6,3; Matt 12,20; 22,10; Klag 3,23; Job 37,21

39 Jesus Kristus, verdens Herre, kan forvandle alt på jord.
Han kan lette selv det svære, frelse hver, som på ham tror. Vers 1 af 6 Melodi: Herrens røst, som aldrig brister

40 Håbets port han aldrig lukker for sit folk, vor ankermand.
Lampen selv han aldrig slukker, om den end kun ose kan. Vers 2 af 6 Melodi: Herrens røst, som aldrig brister

41 Røret som af storm er knækket og som affald ligger hen,
det til live bliver vækket, når han rejser det igen. Vers 3 af 6 Melodi: Herrens røst, som aldrig brister

42 Når jeg er mig selv en byrde, træt af fejl og nederlag,
er han der, min gode hyrde, med sin nåde ny hver dag. Vers 4 af 6 Melodi: Herrens røst, som aldrig brister

43 Fra sit ord, som regn i tørke, blomstrer livet frem på ny.
Han er lys i vores mørke, solen bag den sorte sky. Fra sit ord, som regn i tørke, blomstrer livet frem på ny. Vers 5 af 6 Melodi: Herrens røst, som aldrig brister

44 Jesus han er nødens mester. Flint han gør til kildevand.
Nu han venter os som gæster, fri for nød, i Himlens land. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Herrens røst, som aldrig brister

45 8. I dåbens vand Melodi: Du, Herre krist, min frelser est

46 I dåbens vand vor frelsermand nu kommer dig i møde. Han ønsker kun
i dåbens stund med hånd og mund af nåde dig genføde. Vers 1 af 4 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

47 I dåbens vand Gud rense kan og dig retfærdiggøre. Fra slægtens last:
i synden fast, Gud vil i hast fra død til liv dig føre. Vers 2 af 4 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

48 og skjult er alt det gamle, men født på ny du altid ty til ham i ly,
I dåbens vand du drukne kan, og skjult er alt det gamle, men født på ny du altid ty til ham i ly, som vil på synd’re samle. Vers 3 af 4 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

49 vort barn til dig vil bære. Du, som er god, tag det imod
Vor kære Gud vi på dit bud vort barn til dig vil bære. Du, som er god, tag det imod og giv det lod og del med dine kære. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

50 9. Jeg byder dig til bordet
Melodier: Se, hvor nu Jesus træder eller: At tro, det er at lægge

51 Jeg byder dig til bordet, som står med brød og vin.
Der synlig bliver ordet, og du kan blive min. Vers 1 af 6 Melodier: Se, hvor nu Jesus træder / At tro, det er at lægge

52 I nadveren jeg giver mit liv, min død, mig selv.
Med det jeg dig opliver fra selve livets væld. Vers 2 af 6 Melodier: Se, hvor nu Jesus træder / At tro, det er at lægge

53 Med brødet får du livet – jeg levede for dig.
Det bliver helt dig givet, så Gud dig ser som mig. Vers 3 af 6 Melodier: Se, hvor nu Jesus træder / At tro, det er at lægge

54 Derved din synd forsvinder, jeg selv den overtog.
Om døden vinen minder: Guds vrede mig nedslog. Derved din synd forsvinder, jeg selv den overtog. Vers 4 af 6 Melodier: Se, hvor nu Jesus træder / At tro, det er at lægge

55 Min Far det sådan ville: Jeg helt skal frelse dig.
Du må ej gå til spilde for ham, der skabte dig. Vers 5 af 6 Melodier: Se, hvor nu Jesus træder / At tro, det er at lægge

56 Derfor står nadverbordet beredt for netop dig. Tag du nu Gud på ordet
og modtag alt fra mig. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodier: Se, hvor nu Jesus træder / At tro, det er at lægge

57 10. I Bethelem Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

58 I Betlehem, i Davids hjem, vor frelser lod sig føde.
Her kom der to, som fandt et bo til nattens ro, hvor dyrene fik føde. Vers 1 af 5 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

59 Da lød Guds ord fra englekor: Vi freden jer forkynder!
Det barn er Ham, som er Guds Lam. Fra synd og skam han frelse vil hver synder. Vers 2 af 5 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

60 Først hyrder fandt, det ord var sandt; de søgte selv hans leje.
De kom og så det sted, han lå. De kunne gå derfra med fred i eje. Vers 3 af 5 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

61 blev ledt til ham at skue. Af kærlighed på gravens bred
Og Simeon af Helligånd blev ledt til ham at skue. Af kærlighed på gravens bred han fik den fred, som døden ej kan kue. Vers 4 af 5 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

62 Da så han klart, og åbenbart blev hele Skriftens kerne:
Profeters ord blev kød på jord. Fra hver som tror, han selv al synd vil fjerne. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Du, Herre Krist, min frelser est

63 11. Til tro og tvivl jeg kender
Melodi: Hvorledes skal jeg møde

64 Til tro og tvivl jeg kender, på trods af det jeg vil.
Mit liv er i Guds hænder, og ham jeg hører til; men tvivlen øjet vender, fra Herrens løftes ord, til verden, som den kender, til det der i mig bor. Vers 1 af 6 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

65 Den sande tvivl vil lære det hele at forstå, vil se at ord kan bære,
før den tør sige: Gå! Den vil som Thomas røre ved naglegab og sår, før ordet må dem føre til livets barnekår. Vers 2 af 6 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

66 den spørger med foragt: Kan dette sandhed være? Har virkelig Gud sagt?
Den onde tvivl er værre, den spørger med foragt: Kan dette sandhed være? Har virkelig Gud sagt? Den tvivl er Satans stemme, er ulv i fåreskind. Han vil jeg Gud skal glemme, han tanken helst gør blind. Vers 3 af 6 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

67 Min tro den hører hjemme i selskab med Guds ord,
ved Herrens milde stemme, den bliver sund og stor. Som lyset frem han stiger, min Jesus da til mig, og kærligt til mig siger: Du ved jeg elsker dig! Vers 4 af 6 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

68 Som skyggen ved min side, han altid er mig nær.
Han leder mig i mørke og svigter ej i nød. Han nærer mig i tørke og giver dagligt brød. Som skyggen ved min side, han altid er mig nær. Han med sit barn vil stride mod hele mørkets hær. Vers 5 af 6 Melodi: Hvorledes skal jeg møde

69 Men tvivlen troen følger indtil den nye jord,
hvor ingen skygger dølger Guds løfter, som vi tror. Da vi med egne øjne ser Jesus, som han er, og væk er Djævlens løgne, som piner troen her. © Svend Åge Jacobsen 2010 Melodi: Hvorledes skal jeg møde


Download ppt "10 sange + 1 Copyright: Svend Åge Jacobsen 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google